Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Primární prevence: Workshop s Popelkou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Primární prevence: Workshop s Popelkou"— Transkript prezentace:

1 Primární prevence: Workshop s Popelkou
Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013

2 Co je primární prevence? ?
Workshop s Popelkou Co je primární prevence? ?

3 Workshop s Popelkou - Historie a vývoj
Před r Drogy nejsou Po r Kdokoliv kdo má ruce a nohy  Users Exusers Jednorázové besedy, kina, knížky, hry… Zahlcování informacemi jak (ne)brat, říci NE! Interaktivní programy Dlouhodobé interaktivní programy Teachers continue …

4 Workshop s Popelkou - rozdělení
Nespecifická Specifická Všeobecná Selektivní Indikovaná Program včasné intervence

5 „Bio - Psycho základ„ Genetika Vrozené dispozice Vývojová psychologie
Osobnost jednotlivce Rodina, pocit bezpečí Emoční rovina

6 Škola Komunikace - vedení školy, ŠMP, třídní učitel
Specifika - typ, zaměření, malá X velká, městská X sídlištní Osnovy, školní řád, MMP Práce s třídním kolektivem Programy zahrnují všechny děti - školní docházka je povinná, součást vzdělání Vzdělávání, podpora třídních hodin Společné akce škola + rodiny Zájem o žáky, supervize pedagogů Otvírání témat – bezpečný prostor Intervizní a supervizní práce Respekt a důvěra - vzájemná

7 Rodina Statut, závislost X nezávislost, zvyky, normy, tolerance, otevřenost komunikace, informovanost RCH, vzdělávání Třídní schůzky, generální souhlas Jaké drogy se objevují ve škole, jak se projevuje šikana… Indikovaná prevence Základní prostředí – základní normy Rizikové a protektivní faktory Nejdůležitější cílová sk. – těžko dosažitelná Výchova k rodičovství Vztah rodič – škola (pozitivně nastaven)

8 Vrstevníci Mocná skupina, síla k ovlivňování k pozitivnímu i negativnímu Ovlivnitelnost, konformita, motivace, trendy, životní styl Práce s historií skupiny (normy, pravidla, role) Zkušenost ve změněné skupinové práci, vědomí narušení nežádoucího jádra skupiny Objektivní informace, vysvětlení mýtů Práce se subkulturami, s tématem odlišnosti Posilování zdravého klimatu

9 Volný čas Koníčky – finance, kvalita, 1 velký kůň (fotbal) X přetížení
S kým? Dostupnost - finance, čas, kontrola od rodičů Co je kvalita volného času – organizovaný X neorganizovaný Facebook, počítače, sociální sítě NZDM, kluby, krizová centra… Rodiče – motivace, vliv Úloha knihovny

10 Společnost Zákony, normy, tolerance, pravidla, právo, právní jistota
Etika, hodnoty, morálka, postoje, odpovědnost vůči občanovi Listina základních práv a svobod Prostředí - místní komunita, podporující otevřenost, pomoc, statut rodiny Kultura Média, reklama, internet Dostupnost např. návykových látek Investice, informovanost Vzory - autority, osobnosti Vláda, prezident, ústava

11 Organizace DDM, NZDM SVP, OSPOD, PPP, úřady Psychologové, psychiatři
NNO - poradenská centra, adiktologické služby, krizová centra Spolupráce se školou, garance kvality, možnost nabídky aktivit

12 Adiktologické služby Terénní programy Kontaktní centra
AT ambulance, denní stacionáře, Terapeutické komunity, léčebná zařízení Doléčovací centra

13 Workshop s popelkou Primární prevence a systém Mezioborová spolupráce
HR, TP, TK … Výhody a nevýhody

14 Proč workshop s Popelkou?
Protože například … bojumeme … ?

15 Používání neúčinných prostředků
Pouhé poskytování zdravotních či jiných typů informací o daném typu RCH Odstrašování, zastrašování, zakazování, přehánění následků užívání, moralizování Afektivní výchova postavená pouze na emocích a pocitech (Miovský, M., Zapletalová, J., Skácelová, L.: Zásady efektivní prevence rizikového chování u dětí a mládeže in Primární prevence rizikového chování ve školství, 2010)

16 Ukázka: Školní preventivní program
Sociálně-patologické jevy Motto: Tvrdá práce opravdu přináší výsledky. Dr. W. Halton Znakem sociálně-patologických jevů je zřetelná odchylka od sociálního standartu současné společnosti (stále víc se tudíž mluví o sociálních deviacích). Je to porušení nebo odchýlení od sociální normy nebo skupiny norem, nerespektování požadavků.

17 I my bojujeme se systémem… …. občas i s Macechou …
Workshop s Popelkou I my bojujeme se systémem… …. občas i s Macechou …

18 Děkujeme za pozornost 
Sekce primární prevence A.N.O. Děkujeme za pozornost 


Stáhnout ppt "Primární prevence: Workshop s Popelkou"

Podobné prezentace


Reklamy Google