Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013."— Transkript prezentace:

1 Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013

2 Workshop s Popelkou Co je primární prevence? ?

3 Workshop s Popelkou - Historie a vývoj • Před r. 89 - Drogy nejsou • Po r. 89 - Kdokoliv kdo má ruce a nohy  • Users • Exusers • Jednorázové besedy, kina, knížky, hry… • Zahlcování informacemi jak (ne)brat, říci NE! • Interaktivní programy • Dlouhodobé interaktivní programy • Teachers continue …

4 Workshop s Popelkou - rozdělení • Nespecifická • Specifická – Všeobecná – Selektivní – Indikovaná – Program včasné intervence

5 „Bio - Psycho základ„ • Genetika • Vrozené dispozice • Vývojová psychologie • Osobnost jednotlivce • Rodina, pocit bezpečí • Emoční rovina

6 Škola • Komunikace - vedení školy, ŠMP, třídní učitel • Specifika - typ, zaměření, malá X velká, městská X sídlištní • Osnovy, školní řád, MMP • Práce s třídním kolektivem • Programy zahrnují všechny děti - školní docházka je povinná, součást vzdělání • Vzdělávání, podpora třídních hodin • Společné akce škola + rodiny • Zájem o žáky, supervize pedagogů • Otvírání témat – bezpečný prostor • Intervizní a supervizní práce • Respekt a důvěra - vzájemná

7 Rodina • Statut, závislost X nezávislost, zvyky, normy, tolerance, otevřenost komunikace, informovanost RCH, vzdělávání • Třídní schůzky, generální souhlas • Jaké drogy se objevují ve škole, jak se projevuje šikana… • Indikovaná prevence • Základní prostředí – základní normy • Rizikové a protektivní faktory • Nejdůležitější cílová sk. – těžko dosažitelná • Výchova k rodičovství • Vztah rodič – škola (pozitivně nastaven)

8 Vrstevníci • Mocná skupina, síla k ovlivňování k pozitivnímu i negativnímu • Ovlivnitelnost, konformita, motivace, trendy, životní styl • Práce s historií skupiny (normy, pravidla, role) • Zkušenost ve změněné skupinové práci, vědomí narušení nežádoucího jádra skupiny • Objektivní informace, vysvětlení mýtů • Práce se subkulturami, s tématem odlišnosti • Posilování zdravého klimatu

9 Volný čas • Koníčky – finance, kvalita, 1 velký kůň (fotbal) X přetížení • S kým? • Dostupnost - finance, čas, kontrola od rodičů • Co je kvalita volného času – organizovaný X neorganizovaný • Facebook, počítače, sociální sítě • NZDM, kluby, krizová centra… • Rodiče – motivace, vliv • Úloha knihovny

10 Společnost • Zákony, normy, tolerance, pravidla, právo, právní jistota • Etika, hodnoty, morálka, postoje, odpovědnost vůči občanovi • Listina základních práv a svobod • Prostředí - místní komunita, podporující otevřenost, pomoc, statut rodiny • Kultura • Média, reklama, internet • Dostupnost např. návykových látek • Investice, informovanost • Vzory - autority, osobnosti • Vláda, prezident, ústava

11 Organizace • DDM, NZDM • SVP, OSPOD, PPP, úřady • Psychologové, psychiatři • NNO - poradenská centra, adiktologické služby, krizová centra • Spolupráce se školou, garance kvality, možnost nabídky aktivit

12 Adiktologické služby • Terénní programy • Kontaktní centra • AT ambulance, denní stacionáře, • Terapeutické komunity, léčebná zařízení • Doléčovací centra

13 Workshop s popelkou • Primární prevence a systém • Mezioborová spolupráce – HR, TP, TK … • Výhody a nevýhody

14 Proč workshop s Popelkou? • Protože například … bojumeme … ?

15 Používání neúčinných prostředků • Pouhé poskytování zdravotních či jiných typů informací o daném typu RCH • Odstrašování, zastrašování, zakazování, přehánění následků užívání, moralizování • Afektivní výchova postavená pouze na emocích a pocitech (Miovský, M., Zapletalová, J., Skácelová, L.: Zásady efektivní prevence rizikového chování u dětí a mládeže in Primární prevence rizikového chování ve školství, 2010)

16 Ukázka: Školní preventivní program • Sociálně-patologické jevy • Motto: Tvrdá práce opravdu přináší výsledky. Dr. W. Halton • Znakem sociálně-patologických jevů je zřetelná odchylka od sociálního standartu současné společnosti (stále víc se tudíž mluví o sociálních deviacích). Je to porušení nebo odchýlení od sociální normy nebo skupiny norem, nerespektování požadavků.

17 Workshop s Popelkou I my bojujeme se systémem… …. občas i s Macechou …

18 Sekce primární prevence A.N.O. Děkujeme za pozornost  fialova@magdalena-ops.cz


Stáhnout ppt "Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google