Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s ."— Transkript prezentace:

1 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .
Finanční plán hospodaření pro 2.pol. 2011 Podnikatelská strategie pro 2.pol. 2011 Ocelíkova 672/1, Praha 4, P.O.BOX 100 IČ:   DIČ: CZ Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 

2 Podnikatelská strategie 2011 - hodnocení plnění
Úvod Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena Svoji činnost zahájila Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči. Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11.

3 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.
Enormní snaha o zvýšení míry využívání nabízených pečovatelských služeb uživateli DPS – řešení možností v legislativě, dále postupně ve smlouvách k bytům v DPS Probíhají jednání a změnách smluv, problematika v legislativě ČR a nezakotvení DPS jako takových, naopak díky snižování příspěvku na péči je snaha uživatelů o snížení objemu poskytované péče Další snaha o rozšíření poskytovaných služeb a to i služeb minoritních, jako je stravování apod. Snižováním příspěvku na péči i zde vede k snaze uživatelů o snížení objemu poskytované péče a to vč. stravování Založení dceřiné společnosti (s.r.o.) se zaměřením na poskytování fyzioterapie s čerpáním plateb od zdravotních pojišťoven. Probíhají jednání v představenstvu společnosti a příprava k založení společnosti – to vše po schválení valnou hromadou společnosti a až na základě jednání s VZP a případným uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí Pokračování ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb. Průběžně probíhá, ale společnost se momentálně více zaměřuje na zefektivnění vlastní činnosti Zvážení možnosti převodu mzdového účetnictví zpět do společnosti Vzhledem ke kvalitě poskytovaných služeb včetně právnického servisu týkajícího se personalistiky se momentálně nejeví tento přechod jako vhodný a pro společnosti ekonomicky zajímavý. Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů Uvedeno v tabulkách níže, opět platí to, co u bodu 1 a 2 Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností – pronájmy, granty, dotace, dary Získány dotace z MPSV a granty z MHMP, dále probíhá. Společnost nežádá granty z MČ. Dokončení změn v dokumentaci Standardů kvality v sociálních službách. Průběžně probíhá

4 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.
Cesty Zefektivnění jednotlivých činností - provedeno a dále probíhá Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků. - provedeno a dále probíhá Nastavit motivační kriteria nastaveno formou odměn 1x za půl r. Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky - probíhá

5 Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 DPS Šalounova
Sledovaný údaj leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1/2 r.2010 Rok2010 Počet vstupních návštěv 1 2 5 Počet kontrol+ostatní 21/4 21/5 20/6 26/8 30/15 23/13  176 141/51 Úklid v bytě/klienti 102/46 110/48 130/51 150/52 142/49 121/53  625 755/299 Nákupy,pochůzky/klienti 230/42 241/40 226/38 229/46 230/43 204/38  1578 1360/247 Signalizace denní/klienti 1/1 0/0 2/2  58 5/5 Prádlo kg/klienti 63,5/20 71/23 54/19 72/25 64,5/20 40,5/15  487,5 366/122 Oše.úkony/klienti 188/9 180/8 210/9 251/12 276/12 250/12  1929 1477/62 Obědy DPS/klienti 606/40 608/42 660/39 565/39 564/41 577/39  3400 3580/240 Obědy diety/klienti 145/8 120/8 130/8 119/8 113/8 168/11  1245 795/52 Obědy S+N/klienti 74/10 72/10 63/9 74/8 43/6 45/8  489 371/51 Dohled nad klienty/klienti 0,5/1 1/2 8,5/1  56 11/5 Doprovod v HOD/klienti  15 Peč.služba S+N/klienti 74/9 60/8 58/9 94/12 99/12 86/12  647 471/62 SOH/klienti  6 Počet obyvatel v DPS 119 117 116 118 122 Bez zavedené péče 3 Přistěhovaní do DPS 4 10 Celková platba za péči 229662,-  Bezplatná péče 6842.- 8049,- 6007.- 6178.- 6457.- 4868.-  73748,- Přibylo-nově zavedená PS 9 Odstěhováno zemřelo UBYLO-celkem 6 CELKOVÝ STAV 124

6 Statistický přehled o činnosti PS - rok 2011 DPS BLATENSKÁ
Sledovaný údaj leden únor březen duben květen červen červenec srpen Září říjen listopad prosinec 1/2roku 2011 1/2Rok 2010 Počet vstupních návštěv - 1 4 5 Počet kontrol + ostatní 30/7 25/10 30/8 30/10 25/8 30/9 195 165 Úklidy v bytě / klienti 117/63 99/59 89/52 82/49 102/60 110/60 92/54 691 571 Nákupy,pochůzky /klienti 247/54 234/50 240/49 231/49 218/42 230/45 225/45 1625 1662 Signalizace denní /klienti 17/6 3/3 12/5 5/4 9/5 10/6 30/4 86 127 Prádlo v kg /klienti 125/43 49/19 120/41 38,5/16 97,5/38 103/42 78/30 611 502,5 Ošetř. úkony +hygiena/klienti 140/9 98/6 91/6 75/5 88/7 104/7 96/6 692 1082 Obědy v DPS /klienti 610/34 554/32 638/31 481/28 448/27 481/25 350/22 3562 3580 Obědy dietní /klienti 127/8 139/8 134/8 126/7 102/7 902 856 Obědy SO +NE + SV /klienti 72/8 56/8 56/7 70/7 58/7 52/7 72/6 436 506 Doprovod v hod./klienti 4,5/10 0,5/2 0,5/1 1,5/2 8,5 12,5 Peč.služba SO+NE+SV/klienti 66/9 48/6 40/6 38/6 52/9 75/8 359 467 Celková platba za péči 42.297,- 33.751,- 26.384,- 31.778,- 35.370,- 34.320,- 233895,- 258481,- Bezplatná péče 260,- Počet obyvatel v DPS 107 104 102 100 Bez zavedené péče v DPS Přistěhovaní do DPS Přibylo- nově zavedená PS Odstěhovaní/odchod DD+LDN Počet zemřelých klientů PS 3 2 8 UBYLO- celkem 9 CELKOVÝ STAV koncem měs.

7 Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 SPS Petýrkova
Sledovaný údaj leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1/2Rok 2011 1/2Rok 2010 Počet vstupních návštěv - 1 2 Počet kontrol+ostatní 9 7 10 16 8 59 50 Úklid v bytě/klienti 33/9 26/9 45/13 29/10 33/10 37/10 203/12 198 Nákupy,pochůzky/klienti 11/3 8/2 14/3 10/3 13/4 9/3 67/4 69 Praní prádla/klienti 11/5 8/4 9/4 3/2 5/3 8/3 47/4 64 Ošet.úkony vč.hyg./klieti 200/20 221/23 225/19 196/19 193/19 197/21 135/15 1232/23 1289 Obědy v DPS/klienti 155/12 154/12 158/8 136/8 114/8 97/7 88/7 814/9 843 Obědy So,Ne,Sv/klienti 21/3 19/3 15/2 19/2 17/2 16/2 18/2 107/2 136 Obědy dietní/klienti 69/4 63/4 71/4 62/4 47/3 24/2 375/4 483 Pedikúra Osobní dohled/klienti Doprovod v hod./klienti 1/1 2/1 4/1 3 Přibylo-celkem/nově zavedená PS Zrušená péče/DD,LDN,odstěhování/ Počet zemřelých klientů PS Ubylo - celkem Celkový stav koncem měsíce 60 58 61 Celková platba za péči 14505 14481 15214 11810 13721 14450 9019 84181 86605,- Bezplatná péče _

8 Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 Terén
Sledovaný údaj leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1/2Rok 2011 1/2rok2010 Počet vstupních návštěv 22 20 16 9 15 18 88 76 Počet kontrol+ostatní 21 23 17 95 79 Úklid v bytě/klienti 187/63 187/62 203/65 181/61 225/65 159/56 1014 1015 Nákupy,pochůzky/klienti 199/70 300/64 340/65 328/68 357/64 314/63 1564 1609 Praní prádla/klienti 70/17 84.5/17 59/17 69/18 91/22 84/23 387 475,5 Ošet.úkony vč.hygieny 454/52 480/52 575/58 526/61 695/64 626/58 2852 2749 Obědy v terénu/klienti 3228/179 3199/188 3683/185 2988/174 3120/178 3272/178 16850 17907 Obědy So,Ne,Sv/klienti 381/46 320/49 356/54 470/59 416/55 367/55 1737 2356 Dietní obědy/klienti 1621/89 1680/93 1893/95 1672/100 1583/87 1647/85 8730 8164 Osobní dohled/klienti - Doprovod v hod./klienti 18/8 39/10 45/9 77/11 96/16 57/12 270 245 Přibylo-celkem nově zavedená PS 10 85 72 Zrušená péče/DD,LDN,odstěh./ 2 7 3 5 19 Počet zemřelých klientů PS 4 13 Ubylo celkem 12 37 32 Celkový stav koncem měsíce 656 669 679 686 690 700 553 Celková platba za péči 65755 64906 69564 66883 76414 69722 354659 372157,- Bezplatná péče 3240 5435 7470 7310 7945 6470 33230 23374,-

9 Organizační struktura Jihoměstské sociální a.s.

10 Plnění plánu hospodaření společnosti k 30.6.2011
Hospodaření JMS a.s. k a porovnání s plánem na rok 2011 Náklady v tis. celkem celkem k skutečnost k čerpání v % materiál-potraviny 4970 2485 2199 44,25 materiál-režie 1760 880 741 42,10 pohonné hmoty 280 140 155 55,36 energie 2020 1010 1271 62,92 opravy a údržba 460 230 166 36,09 telekomunikace 465 232,5 205 44,09 nájmy 330 165 310 93,94 úklid 290 145 274 94,48 odpad 425 212,5 227 53,41 ostatní služby 1970 985 1556 78,98 osobní náklady 29850 14925 14970 50,15 odpisy 470 235 130 27,66 pojištění-poplatky 204 102 149 73,04 pokrytí ztráta min.let 500 250 264 52,80 43994 21997 22617 51,41 Výnosy v tis. služby klientům 23050 11525 12294 53,34 cizí strávníci 300 150 151 50,33 zdrav.pojišťovny 1200 600 1357 113,08 příspěvky na péči 530 265 750 141,51 ostatní příjmy 311 180 90 16 8,89 25260 12630 14879 58,90 Rozdíl -18734 -9367 -7738 41,30 Pokrytí rozdílu: MČ P11 17500 přiznáno MPSV 845 MHMP 1103 Celkem 19448

11 Komentář k výsledkům hospodaření
Výsledky hospodaření za období 1 – 6/ 2011 odpovídá plánům společnosti a snaze o čitelné, dobré hospodaření. Odchylky které jsou v tabulce jsou způsobeny: - úklidovými pracemi a údržbou na nových podlahách v DS (společnost nově předpokládá další náklady spojené s prvním úklidem a údržbou nových podlah ve staré části objektu, kde proběhne položení nových podlahových krytin. - vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie, tyto leze odhadnout, protože v době tvorby plánu jsme neměli k dispozici vyúčtování roku 2010 - dokončuje se výměna výpočetní techniky - probíhají práce na zahradách, které by měli klientům zpříjemnit pobyt v jednotlivých zařízeních - nově byla ukončena výpůjčka objektu Křejpského a uzavřena nájemní smlouva s řádným nájmem - společnost nově pojistila vozidla a dále sjednává dodatečné pojištění zaměstnanců společnosti. Dále je nově zaměstnancům vplácen příspěvek k důchodovému pojištění - celkový výhled dále odpovídá návrhu pro rok 2011, k přesunům dojde pouze mezi jednotlivými účty, tak, aby byl dodržen celkový plán hospodaření pro rok 2011

12 Finanční plán pro r. 2011 pův. Náklady v tis. plán 2011 001 002 003
004 005 006 007 008 009 010 celkem řed. Šalounova Blatenská terén křj.SC OC Janouchova Petýrkova kluby akce DS Janouchova materiál-potraviny 3900 2100 1400 100 70 1300 4970 materiál-režie 1660 330 210 90 310 350 20 170 150 60 1760 pohonné hmoty 250 40 30 10 280 energie 2440 160 550 580 50 510 2020 opravy a údržba 500 460 telekomunikace 515 80 65 465 nájmy 520 320 úklid 420 120 290 odpad 405 180 145 425 ostatní služby 390 140 200 240 1970 osobní náklady 31 150 4300 2800 2500 4400 6400 930 6250 29850 odpisy 1 000 300 470 pojištění-poplatky 6 5 3 204 pokrytí ztráta min.let 44970 5480 3290 2946 4790 5485 9780 1210 753 9430 43994 Výnosy v tis. služby klientům 22940 670 700 1850 4150 8700 220 6550 23050 cizí strávníci zdrav.pojišťovny 1200 příspěvky na péči 530 25140 4450 9900 7080 25260 Rozdíl -18734 Pokrytí rozdílu: MČ P11 17500 přiznáno MPSV 845 MHMP odhad Celkem 18595

13 13. Sportovní hry seniorů JM

14 Vystoupení v DS Janouchova

15 DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova


Stáhnout ppt "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s ."

Podobné prezentace


Reklamy Google