Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Finanční plán hospodaření pro 2.pol. 2011 Podnikatelská strategie pro 2.pol. 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Finanční plán hospodaření pro 2.pol. 2011 Podnikatelská strategie pro 2.pol. 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha."— Transkript prezentace:

1 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Finanční plán hospodaření pro 2.pol Podnikatelská strategie pro 2.pol Ocelíkova 672/1, Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: DIČ: CZ Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka Bank.spojení: ČS, č.účtu /0800 Tel.: , fax:

2 Podnikatelská strategie hodnocení plnění Úvod •Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena Svoji činnost zahájila •Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. •JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči. •Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11.

3 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. -Enormní snaha o zvýšení míry využívání nabízených pečovatelských služeb uživateli DPS – řešení možností v legislativě, dále postupně ve smlouvách k bytům v DPS -Probíhají jednání a změnách smluv, problematika v legislativě ČR a nezakotvení DPS jako takových, naopak díky snižování příspěvku na péči je snaha uživatelů o snížení objemu poskytované péče -Další snaha o rozšíření poskytovaných služeb a to i služeb minoritních, jako je stravování apod. -Snižováním příspěvku na péči i zde vede k snaze uživatelů o snížení objemu poskytované péče a to vč. stravování -Založení dceřiné společnosti (s.r.o.) se zaměřením na poskytování fyzioterapie s čerpáním plateb od zdravotních pojišťoven. -Probíhají jednání v představenstvu společnosti a příprava k založení společnosti – to vše po schválení valnou hromadou společnosti a až na základě jednání s VZP a případným uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí -Pokračování ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb. -Průběžně probíhá, ale společnost se momentálně více zaměřuje na zefektivnění vlastní činnosti -Zvážení možnosti převodu mzdového účetnictví zpět do společnosti -Vzhledem ke kvalitě poskytovaných služeb včetně právnického servisu týkajícího se personalistiky se momentálně nejeví tento přechod jako vhodný a pro společnosti ekonomicky zajímavý. -Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů -Uvedeno v tabulkách níže, opět platí to, co u bodu 1 a 2 -Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností – pronájmy, granty, dotace, dary -Získány dotace z MPSV a granty z MHMP, dále probíhá. Společnost nežádá granty z MČ. -Dokončení změn v dokumentaci Standardů kvality v sociálních službách. Průběžně probíhá

4 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Cesty •Zefektivnění jednotlivých činností-provedeno a dále probíhá •Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků.-provedeno a dále probíhá •Nastavit motivační kriteria. -nastaveno formou odměn 1x za půl r. •Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá •Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno •Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá •Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky- probíhá

5 Sledovaný údajledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec 1/2 r.2010Rok2010 Počet vstupních návštěv Počet kontrol+ostatní21/421/520/626/830/1523/ /51 Úklid v bytě/klienti102/46110/48130/51150/52142/49121/ /299 Nákupy,pochůzky/klienti230/42241/40226/38229/46230/43204/ /247 Signalizace denní/klienti1/10/01/1 2/20/0 585/5 Prádlo kg/klienti63,5/2071/2354/1972/2564,5/2040,5/15 487,5366/122 Oše.úkony/klienti188/9180/8210/9251/12276/12250/ /62 Obědy DPS/klienti606/40608/42660/39565/39564/41577/ /240 Obědy diety/klienti145/8120/8130/8119/8113/8168/ /52 Obědy S+N/klienti74/1072/1063/974/843/645/ /51 Dohled nad klienty/klienti1/10/00,5/11/28,5/10/0 5611/5 Doprovod v HOD/klienti0/0 150/0 Peč.služba S+N/klienti74/960/858/994/1299/1286/ /62 SOH/klienti0/0 1/10/0 61/1 Počet obyvatel v DPS Bez zavedené péče Přistěhovaní do DPS Celková platba za péči , Bezplatná péče , , Přibylo-nově zavedená PS Odstěhováno zemřelo UBYLO-celkem CELKOVÝ STAV Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 DPS Šalounova

6 Sledovaný údajledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenZáříříjenlistopad prosinec 1/2roku /2Rok 2010 Počet vstupních návštěv Počet kontrol + ostatní30/725/1030/825/1030/1025/830/ Úklidy v bytě / klienti117/6399/5989/5282/49102/60110/6092/ Nákupy,pochůzky /klienti247/54234/50240/49231/49218/42230/45225/ Signalizace denní /klienti17/63/312/55/49/510/630/ Prádlo v kg /klienti125/4349/19120/4138,5/1697,5/38103/4278/ ,5 Ošetř. úkony +hygiena/klienti140/998/691/675/588/7104/796/ Obědy v DPS /klienti610/34554/32638/31481/28448/27481/25350/ Obědy dietní /klienti127/8140/9139/8134/8 126/7102/ Obědy SO +NE + SV /klienti72/856/856/770/758/752/772/ Doprovod v hod./klienti--4,5/100,5/20,5/11,5/2 8,512,5 Peč.služba SO+NE+SV/klienti66/948/640/6 38/652/975/ Celková platba za péči42.297, , , , , , , ,- Bezplatná péče ,- Počet obyvatel v DPS Bez zavedené péče v DPS Přistěhovaní do DPS Přibylo- nově zavedená PS Odstěhovaní/odchod DD+LDN Počet zemřelých klientů PS UBYLO- celkem CELKOVÝ STAV koncem měs Statistický přehled o činnosti PS - rok 2011 DPS BLATENSKÁ

7 Sledovaný údajledenúnorbřezendubenkvětenčerven červene c srpenzáříříjenlistopadprosinec 1/2Rok /2Rok 2010 Počet vstupních návštěv Počet kontrol+ostatní Úklid v bytě/klienti33/926/945/1329/1033/1037/1029/10 203/ Nákupy,pochůzky/klienti11/38/214/311/310/313/49/3 67/4 69 Praní prádla/klienti11/58/49/43/211/55/38/3 47/4 64 Ošet.úkony vč.hyg./klieti200/20221/23225/19196/19193/19197/21135/ / Obědy v DPS/klienti155/12154/12158/8136/8114/897/788/7 814/9 843 Obědy So,Ne,Sv/klienti21/319/315/219/217/216/218/2 107/2 136 Obědy dietní/klienti69/463/471/462/463/447/324/2 375/4 483 Pedikúra Osobní dohled/klienti Doprovod v hod./klienti1/1-2/1-1/1-- 4/1 3 Přibylo-celkem/nově zavedená PS Zrušená péče/DD,LDN,odstěhování/ Počet zemřelých klientů PS Ubylo - celkem Celkový stav koncem měsíce Celková platba za péči ,- Bezplatná péče _ Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 SPS Petýrkova

8 Sledovaný údajledenúnorbřezendubenkvětenčerven červene c srpenzáříříjen listopa d prosinec1/2Rok /2rok2010 Počet vstupních návštěv Počet kontrol+ostatní Úklid v bytě/klienti187/63187/62 203/ /61 225/ / Nákupy,pochůzky/klienti 199/70300/64 340/ /68 357/ / Praní prádla/klienti70/ /1 7 59/1769/1891/2284/ ,5 Ošet.úkony vč.hygieny454/52480/52 575/ /61 695/ / Obědy v terénu/klienti 3228/ / / / / / Obědy So,Ne,Sv/klienti381/46320/49 356/ /59416/55367/ Dietní obědy/klienti 1621/ / / / / / Osobní dohled/klienti Doprovod v hod./klienti18/839/1045/977/1196/1657/ Přibylo-celkem nově zavedená PS Zrušená péče/DD,LDN,odstěh./ Počet zemřelých klientů PS Ubylo celkem Celkový stav koncem měsíce Celková platba za péči ,- Bezplatná péče ,- Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 Terén

9 Organizační struktura Jihoměstské sociální a.s.

10 Plnění plánu hospodaření společnosti k Hospodaření JMS a.s. k a porovnání s plánem na rok 2011 Náklady v tis.celkemcelkem k skutečnost k čerpání v % materiál-potraviny ,25 materiál-režie ,10 pohonné hmoty ,36 energie ,92 opravy a údržba ,09 telekomunikace465232, ,09 nájmy ,94 úklid ,48 odpad425212, ,41 ostatní služby ,98 osobní náklady ,15 odpisy ,66 pojištění-poplatky ,04 pokrytí ztráta min.let ,80 celkem ,41 Výnosy v tis. služby klientům ,34 cizí strávníci ,33 zdrav.pojišťovny ,08 příspěvky na péči ,51 ostatní příjmy 311 nájmy ,89 celkem ,90 Rozdíl ,30 Pokrytí rozdílu:MČ P přiznáno MPSV 845přiznáno MHMP 1103přiznáno Celkem 19448

11 Komentář k výsledkům hospodaření •Výsledky hospodaření za období 1 – 6/ 2011 odpovídá plánům společnosti a snaze o čitelné, dobré hospodaření. Odchylky které jsou v tabulce jsou způsobeny: •- úklidovými pracemi a údržbou na nových podlahách v DS (společnost nově předpokládá další náklady spojené s prvním úklidem a údržbou nových podlah ve staré části objektu, kde proběhne položení nových podlahových krytin. •- vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie, tyto leze odhadnout, protože v době tvorby plánu jsme neměli k dispozici vyúčtování roku 2010 •- dokončuje se výměna výpočetní techniky •- probíhají práce na zahradách, které by měli klientům zpříjemnit pobyt v jednotlivých zařízeních •- nově byla ukončena výpůjčka objektu Křejpského a uzavřena nájemní smlouva s řádným nájmem •- společnost nově pojistila vozidla a dále sjednává dodatečné pojištění zaměstnanců společnosti. Dále je nově zaměstnancům vplácen příspěvek k důchodovému pojištění •- celkový výhled dále odpovídá návrhu pro rok 2011, k přesunům dojde pouze mezi jednotlivými účty, tak, aby byl dodržen celkový plán hospodaření pro rok 2011

12 Finanční plán pro r pův. Náklady v tis.plán celkem řed.ŠalounovaBlatenskáterénkřj.SCOC JanouchovaPetýrkovaklubyakceDS Janouchova materiál-potraviny materiál-režie pohonné hmoty energie opravy a údržba telekomunikace nájmy úklid odpad ostatní služby osobní náklady odpisy pojištění-poplatky pokrytí ztráta min.let500 celkem Výnosy v tis. služby klientům cizí strávníci zdrav.pojišťovny příspěvky na péči nájmy celkem Rozdíl Pokrytí rozdílu:MČ P přiznáno MPSV845přiznáno MHMP250odhad Celkem 18595

13 13. Sportovní hry seniorů JM

14 Vystoupení v DS Janouchova

15 DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova


Stáhnout ppt "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Finanční plán hospodaření pro 2.pol. 2011 Podnikatelská strategie pro 2.pol. 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google