Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Finanční plán hospodaření pro 2.pol. 2011 Podnikatelská strategie pro 2.pol. 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Finanční plán hospodaření pro 2.pol. 2011 Podnikatelská strategie pro 2.pol. 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha."— Transkript prezentace:

1 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Finanční plán hospodaření pro 2.pol. 2011 Podnikatelská strategie pro 2.pol. 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info@jmsoc.cz www.jmsoc.czinfo@jmsoc.czwww.jmsoc.cz

2 Podnikatelská strategie 2011 - hodnocení plnění Úvod •Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena 12. 12. 2007 Svoji činnost zahájila 1. 4. 2009. •Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. •JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči. •Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11.

3 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. -Enormní snaha o zvýšení míry využívání nabízených pečovatelských služeb uživateli DPS – řešení možností v legislativě, dále postupně ve smlouvách k bytům v DPS -Probíhají jednání a změnách smluv, problematika v legislativě ČR a nezakotvení DPS jako takových, naopak díky snižování příspěvku na péči je snaha uživatelů o snížení objemu poskytované péče -Další snaha o rozšíření poskytovaných služeb a to i služeb minoritních, jako je stravování apod. -Snižováním příspěvku na péči i zde vede k snaze uživatelů o snížení objemu poskytované péče a to vč. stravování -Založení dceřiné společnosti (s.r.o.) se zaměřením na poskytování fyzioterapie s čerpáním plateb od zdravotních pojišťoven. -Probíhají jednání v představenstvu společnosti a příprava k založení společnosti – to vše po schválení valnou hromadou společnosti a až na základě jednání s VZP a případným uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí -Pokračování ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb. -Průběžně probíhá, ale společnost se momentálně více zaměřuje na zefektivnění vlastní činnosti -Zvážení možnosti převodu mzdového účetnictví zpět do společnosti -Vzhledem ke kvalitě poskytovaných služeb včetně právnického servisu týkajícího se personalistiky se momentálně nejeví tento přechod jako vhodný a pro společnosti ekonomicky zajímavý. -Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů -Uvedeno v tabulkách níže, opět platí to, co u bodu 1 a 2 -Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností – pronájmy, granty, dotace, dary -Získány dotace z MPSV a granty z MHMP, dále probíhá. Společnost nežádá granty z MČ. -Dokončení změn v dokumentaci Standardů kvality v sociálních službách. Průběžně probíhá

4 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Cesty •Zefektivnění jednotlivých činností-provedeno a dále probíhá •Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků.-provedeno a dále probíhá •Nastavit motivační kriteria. -nastaveno formou odměn 1x za půl r. •Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá •Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno •Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá •Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky- probíhá

5 Sledovaný údajledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec 1/2 r.2010Rok2010 Počet vstupních návštěv001121 2 5 Počet kontrol+ostatní21/421/520/626/830/1523/13 176141/51 Úklid v bytě/klienti102/46110/48130/51150/52142/49121/53 625755/299 Nákupy,pochůzky/klienti230/42241/40226/38229/46230/43204/38 15781360/247 Signalizace denní/klienti1/10/01/1 2/20/0 585/5 Prádlo kg/klienti63,5/2071/2354/1972/2564,5/2040,5/15 487,5366/122 Oše.úkony/klienti188/9180/8210/9251/12276/12250/12 19291477/62 Obědy DPS/klienti606/40608/42660/39565/39564/41577/39 34003580/240 Obědy diety/klienti145/8120/8130/8119/8113/8168/11 1245795/52 Obědy S+N/klienti74/1072/1063/974/843/645/8 489371/51 Dohled nad klienty/klienti1/10/00,5/11/28,5/10/0 5611/5 Doprovod v HOD/klienti0/0 150/0 Peč.služba S+N/klienti74/960/858/994/1299/1286/12 647471/62 SOH/klienti0/0 1/10/0 61/1 Počet obyvatel v DPS119117116 118122 Bez zavedené péče222222 3 2 Přistěhovaní do DPS002242 2 10 Celková platba za péči24862.-23231.-27765.-28765.-32843.-28813.- 229662,- 166279.- Bezplatná péče6842.-8049,-6007.-6178.-6457.-4868.- 73748,-38402.- Přibylo-nově zavedená PS001242 2 9 Odstěhováno102000 3 3 zemřelo110000 1 2 UBYLO-celkem210200 2 6 CELKOVÝ STAV117116 118122124 Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 DPS Šalounova

6 Sledovaný údajledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenZáříříjenlistopad prosinec 1/2roku 2011 1/2Rok 2010 Počet vstupních návštěv--1--4- 54 Počet kontrol + ostatní30/725/1030/825/1030/1025/830/9 195165 Úklidy v bytě / klienti117/6399/5989/5282/49102/60110/6092/54 691571 Nákupy,pochůzky /klienti247/54234/50240/49231/49218/42230/45225/45 16251662 Signalizace denní /klienti17/63/312/55/49/510/630/4 86127 Prádlo v kg /klienti125/4349/19120/4138,5/1697,5/38103/4278/30 611502,5 Ošetř. úkony +hygiena/klienti140/998/691/675/588/7104/796/6 6921082 Obědy v DPS /klienti610/34554/32638/31481/28448/27481/25350/22 35623580 Obědy dietní /klienti127/8140/9139/8134/8 126/7102/7 902856 Obědy SO +NE + SV /klienti72/856/856/770/758/752/772/6 436506 Doprovod v hod./klienti--4,5/100,5/20,5/11,5/2 8,512,5 Peč.služba SO+NE+SV/klienti66/948/640/6 38/652/975/8 359467 Celková platba za péči42.297,-29.995.-33.751,-26.384,-31.778,-35.370,-34.320,- 233895,-258481,- Bezplatná péče------- -260,- Počet obyvatel v DPS107104 102100104 Bez zavedené péče v DPS------- - Přistěhovaní do DPS--1--4- 54 Přibylo- nově zavedená PS--1--4- 54 Odstěhovaní/odchod DD+LDN----1-- 10 Počet zemřelých klientů PS13121-- 84 UBYLO- celkem13122-- 94 CELKOVÝ STAV koncem měs.107104 102100104 Statistický přehled o činnosti PS - rok 2011 DPS BLATENSKÁ

7 Sledovaný údajledenúnorbřezendubenkvětenčerven červene c srpenzáříříjenlistopadprosinec 1/2Rok 2011 1/2Rok 2010 Počet vstupních návštěv-----12 1 1 Počet kontrol+ostatní9710916810 59 50 Úklid v bytě/klienti33/926/945/1329/1033/1037/1029/10 203/12 198 Nákupy,pochůzky/klienti11/38/214/311/310/313/49/3 67/4 69 Praní prádla/klienti11/58/49/43/211/55/38/3 47/4 64 Ošet.úkony vč.hyg./klieti200/20221/23225/19196/19193/19197/21135/15 1232/23 1289 Obědy v DPS/klienti155/12154/12158/8136/8114/897/788/7 814/9 843 Obědy So,Ne,Sv/klienti21/319/315/219/217/216/218/2 107/2 136 Obědy dietní/klienti69/463/471/462/463/447/324/2 375/4 483 Pedikúra------- - - Osobní dohled/klienti------- - - Doprovod v hod./klienti1/1-2/1-1/1-- 4/1 3 Přibylo-celkem/nově zavedená PS -----12 1 1 Zrušená péče/DD,LDN,odstěhování/ ------- - 1 Počet zemřelých klientů PS-11---- 2 2 Ubylo - celkem-11---- 2 3 Celkový stav koncem měsíce605958 5961 59 61 Celková platba za péči1450514481152141181013721144509019 84181 86605,- Bezplatná péče------- - _ Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 SPS Petýrkova

8 Sledovaný údajledenúnorbřezendubenkvětenčerven červene c srpenzáříříjen listopa d prosinec1/2Rok 2011 1/2rok2010 Počet vstupních návštěv22201691518 88 76 Počet kontrol+ostatní181620212317 95 79 Úklid v bytě/klienti187/63187/62 203/6 5 181/61 225/6 5 159/56 1014 1015 Nákupy,pochůzky/klienti 199/70300/64 340/6 5 328/68 357/6 4 314/63 1564 1609 Praní prádla/klienti70/17 84.5/1 7 59/1769/1891/2284/23 387 475,5 Ošet.úkony vč.hygieny454/52480/52 575/5 8 526/61 695/6 4 626/58 2852 2749 Obědy v terénu/klienti 3228/17 9 3199/1 88 3683/1 85 2988/1 74 3120/1 78 3272/1 78 16850 17907 Obědy So,Ne,Sv/klienti381/46320/49 356/5 4 470/59416/55367/55 1737 2356 Dietní obědy/klienti 1621/89 1680/9 3 1893/9 5 1672/10 0 1583/8 7 1647/8 5 8730 8164 Osobní dohled/klienti------ - - Doprovod v hod./klienti18/839/1045/977/1196/1657/12 270 245 Přibylo-celkem nově zavedená PS20 17101615 85 72 Zrušená péče/DD,LDN,odstěh./273-52 18 19 Počet zemřelých klientů PS3-4373 19 13 Ubylo celkem5773125 37 32 Celkový stav koncem měsíce656669679686690700 553 Celková platba za péči657556490669564668837641469722 354659 372157,- Bezplatná péče324054357470731079456470 33230 23374,- Statistický přehled o činnosti PS rok 2011 Terén

9 Organizační struktura Jihoměstské sociální a.s.

10 Plnění plánu hospodaření společnosti k 30.6.2011 Hospodaření JMS a.s. k 30.6.2011 a porovnání s plánem na rok 2011 Náklady v tis.celkemcelkem k 30.6.2011skutečnost k 30.6.2011 čerpání v % materiál-potraviny497024852199 44,25 materiál-režie1760880741 42,10 pohonné hmoty280140155 55,36 energie202010101271 62,92 opravy a údržba460230166 36,09 telekomunikace465232,5205 44,09 nájmy330165310 93,94 úklid290145274 94,48 odpad425212,5227 53,41 ostatní služby19709851556 78,98 osobní náklady298501492514970 50,15 odpisy470235130 27,66 pojištění-poplatky204102149 73,04 pokrytí ztráta min.let500250264 52,80 celkem439942199722617 51,41 Výnosy v tis. služby klientům230501152512294 53,34 cizí strávníci300150151 50,33 zdrav.pojišťovny12006001357 113,08 příspěvky na péči530265750 141,51 ostatní příjmy 311 nájmy1809016 8,89 celkem252601263014879 58,90 Rozdíl-18734-9367-7738 41,30 Pokrytí rozdílu:MČ P11 17500přiznáno MPSV 845přiznáno MHMP 1103přiznáno Celkem 19448

11 Komentář k výsledkům hospodaření •Výsledky hospodaření za období 1 – 6/ 2011 odpovídá plánům společnosti a snaze o čitelné, dobré hospodaření. Odchylky které jsou v tabulce jsou způsobeny: •- úklidovými pracemi a údržbou na nových podlahách v DS (společnost nově předpokládá další náklady spojené s prvním úklidem a údržbou nových podlah ve staré části objektu, kde proběhne položení nových podlahových krytin. •- vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie, tyto leze odhadnout, protože v době tvorby plánu jsme neměli k dispozici vyúčtování roku 2010 •- dokončuje se výměna výpočetní techniky •- probíhají práce na zahradách, které by měli klientům zpříjemnit pobyt v jednotlivých zařízeních •- nově byla ukončena výpůjčka objektu Křejpského a uzavřena nájemní smlouva s řádným nájmem •- společnost nově pojistila vozidla a dále sjednává dodatečné pojištění zaměstnanců společnosti. Dále je nově zaměstnancům vplácen příspěvek k důchodovému pojištění •- celkový výhled dále odpovídá návrhu pro rok 2011, k přesunům dojde pouze mezi jednotlivými účty, tak, aby byl dodržen celkový plán hospodaření pro rok 2011

12 Finanční plán pro r. 2011 pův. Náklady v tis.plán 2011001002003004005006007008009010celkem řed.ŠalounovaBlatenskáterénkřj.SCOC JanouchovaPetýrkovaklubyakceDS Janouchova materiál-potraviny390000002100140001007013004970 materiál-režie1660330210907031035020170150601760 pohonné hmoty25040 301000280 energie2440160407005505805040205102020 opravy a údržba500501030 501504000100460 telekomunikace51510030504050803020065465 nájmy5201000000000320330 úklid42000000170000120290 odpad40520100070180000145425 ostatní služby140039014016018020032060240802001970 osobní náklady31 1504300280025004400210064009301700625029850 odpisy1 0006000010100000300470 pojištění-poplatky31020106305105031060204 pokrytí ztráta min.let500 celkem449705480329029464790548597801210753330943043994 Výnosy v tis. služby klientům22940067070018504150870022014070655023050 cizí strávníci3000000 00000 zdrav.pojišťovny120000000 0000 příspěvky na péči520000000000530 nájmy180 000000000 celkem2514018067070018504450990022014070708025260 Rozdíl -18734 Pokrytí rozdílu:MČ P11 17500přiznáno MPSV845přiznáno MHMP250odhad Celkem 18595

13 13. Sportovní hry seniorů JM

14 Vystoupení v DS Janouchova

15 DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova


Stáhnout ppt "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Finanční plán hospodaření pro 2.pol. 2011 Podnikatelská strategie pro 2.pol. 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google