Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_302_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka VY_32_INOVACE_06_EKO_302_Dri 1

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Dějiny práva 2 – rané evropské právo Anotace Prezentace seznamuje studenty s dějinami raného evropského práva, a to ve starověkém Řecku a Římě. Obsahuje základní informace z hlediska pramenů práva a odkazy na vývoj jednotlivých právních odvětví příslušného státu. V některých případech jsou uvedeny i vzorové příklady citací zákonů. Tato prezentace navazuje na předešlou, zároveň na tento výukový materiál navazuje další prezentace na téma evropského práva ve středověku a novověku. K procvičení látky slouží navazující pracovní list. Zhotoveno, (datum/období) 5. června 2013 Ověřeno 12. září 2013 2

3 Rané evropské právo D ĚJINY PRÁVA II. 3

4 Spravedlnost váží jednotlivé lidi. Giotto di Bondone (1267-1337), Padova (Itálie), fotograf neznámý Kdo není schopen mít podíl na studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce. Platón, Prótagoras 322d. 4

5 STAROVĚKÉ EVROPSKÉ STÁTY Do raných evropských států zahrnujeme : Řecko Řím 5 Zasedání senátu, Fotograf neznámý

6 STAROVĚKÉ EVROPSKÉ STÁTY Prameny práva: zákony a zákoníky!!! (nahradily obyčeje) státovědecké a právnické spisy pravidla, která byla obsažena v právních úkonech nálezy porotních soudů soudní protokoly (záznamy o soudních procesech) usnesení senátu (konzula), císaře magistrátské edikty, tzv. dobrozdání 6

7 1. ŘECKO Nejstarší rozvinutý právní systém na evropském kontinentě !  od 7. stol. př. n. l. tvorba zákonů (do té doby převládaly obyčeje),  Zaleukos – vydal okolo roku 660 př. n. l. první psané zákony antického světa, tyto zákony prosluly svou přísností, zahrnovaly princip odplaty,  Chárondas – kladl důraz na občanské ctnosti, spravedlnost, mravní život a na vzdělání (nařídil, že učitelé budou placení státem)!  povolil vznášet námitky proti výrokům svědků (falešná svědectví). 7

8 1. ŘECKO Drakon, první athénský zákonodárce!  620 př. n. l. sepsal a zveřejnil tradované athénské zákony, čímž vznikla první athénská ústava,  tato ústava se později stala základem athénské demokracie,  zákony byly napsány na dřevěných deskách (údajně tvořily jakousi otočnou pyramidu),  definoval první ustanovení o vraždě, rozlišoval mezi vraždou a neúmyslným zabitím, zakázal krevní mstu!  zavedl velmi přísné tresty, tzv. drakonické, nejčastěji trest smrti (dokonce i za lenost). 8

9 1. ŘECKO Solón, slavný Athénský zákonodárce!  594 př. n. l. vypracoval novou ústavu a nové zákony,  tyto zákony byly na mramorových deskách,  zrušil zákon, kdy se za dluh ručilo tělem, tzn. bylo zakázáno dlužní otroctví,  vydal zákon, podle kterého se občan mohl odvolat proti rozhodnutí jakéhokoli úřadu, a to k soudu!!! (do té doby něco nemyslitelného) Solón, fotograf neznámý 9

10 1. ŘECKO Odvětví Řeckého práva!  Ústavní právo!!!, například Aristotelova Ústava Aténská, nebo Xenofónova Ústava Spartská,  právo procesní (okamžitý rozsudek), právo trestní (například cizoložnice vystavena v průhledném oděvu na veřejnosti…), právo rodinné, majetkové, dědické, půjčky apod. 10 Xenofón, fotograf neznámý

11 2. ŘÍM Principy římského práva se staly základem právního systému Byzantské říše.  vycházelo ze zvykového práva, výklad práva a soudnictví – králové a pontifikové (kněží),  449 př. n. l – vznik psaného římského práva, tzv. Zákona dvanácti desek (bronzových), první zákoník, který se neodvolává na božské autority a dokonce přímo předpokládá, že se bude měnit ( novelizovat )!  stanovil základní principy hmotného i procesního práva a kladl hlavní důraz na soukromé právo (převážně na dědické právo). 11

12 2. ŘÍM  367 př. n. l. byl založen magistrát (úřad) městského praetora, praetoři se stali nejvyššími mu- ži soudní moci (nebyli soudci, ale zaručovali právní ochranu), vydávali edikty, tzv. závazná prohlášení (praetorské právo),  zákony tvořil senát, později potvrzoval císařské návrhy,  od 3. stol. n. l. prakticky jediným zákonů- dárstvím se stala principia, tj. nařízení císařů = „Hadriánův věčný edikt“. Císař se zároveň stal nejvyšším soudcem!!! 12 Hadrián, fotograf neznámý

13 2. ŘÍM „Theodosiův kodex“ 438 n. l.  souhrn veškerého tehdy platného práva,  pro následující vývoj práva v západní Evropě měla sbírka nesmírný význam, neboť zůstala v platnosti i po pádu Západořímské říše, právo Římanů obýva- jících následně vzniklé nové germánské státy,  také platil až do 11. století pro katolickou církev, důležitý zdroj pro pozdější Justiánovu kodifikaci práva. 13 Codex Theodosianus Autor: Iacobi Gothofredi http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Codex_ Theodosianus.jpg

14 2. ŘÍM „Rozdělení a význam římského práva“  soukromé a veřejné (platné dodnes),  psané a nepsané = zvykové (platné dodnes),  vlastnické právo = propracované (nadčasové), principy platné dodnes, například vlastnictví v dobré a zlé víře, spoluvlastnictví, nález pokladu, věcná břemena, zástavní práva, hypotéky, smlouvy, pojištění majetku, plná moc apod.  ostatní, například trestní právo (zákaz hazardu, lichvy apod.), procesní právo… 14

15 2. ŘÍM „Principy římského práva“  Co není zakázáno, je povoleno.  Neznalost zákona neomlouvá.  Tvrdý zákon, ale zákon.  Presumpce neviny.  Nepřípustnost retroaktivity (zpětnosti) práv.  Při pochybnostech se rozhoduje ve prospěch obžalo- vaného. 15

16 2. ŘÍM „Ukázky římského práva“  „Právo pak nic jiného není, nežli umění a rozeznání dobrého od zlého, spravedlivého od nespravedlivého, pravého od křivého, mírného od nemírného.“  „Dohody, které byly uzavřeny dobrovolně a bez donucení, by měly být dodržovány.“  „Vždy je nutné vyplnit výrok rozhodce, ať byl spravedlivý nebo nespravedlivý.“  „Vyslovené škodí, nevyslovené neškodí.“  „Kdo se přiznává, je považován za odsouzeného“  „Jeden svědek nepostačuje (postačují dva).“ 16

17 2. ŘÍM „Ukázky římského práva“  „Ústní svědectví je hodnotnější, než listinný důkaz.“  Nedostatek věku nebo duševní porucha mají za následek beztrestnost pachatele činu.“  „Je lépe ponechat provinilého bez trestu než odsoudit nevinného.“  „V takových případech, v nichž neužíváme psané zákony, musí být zachováváno to, co je zavedeno mravy a zvyky, a jestliže to v nějakém případě chybí, pak je třeba řídit se tím, co tomu odpovídá a je nejbližší. A pokud by to ani tehdy nebylo zřejmé, pak musí být zachováváno právo, které je užíváno městem Římem.“ NEPSANÉ PRÁVO 17

18 Použitá literatura: BALÍK, Stanislav. Právní dějiny evropských zemí a USA. 3., rozš. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. 247 s. ISBN 80-86898-20-2 Použité zdroje: http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikiquote.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 18


Stáhnout ppt "V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google