Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY 1. pololetí 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY 1. pololetí 2013"— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY 1. pololetí 2013
KOMPARATIVNÍ GRAFICKÉ VÝSTUPY OD r. 2011 Předkládá: Mgr. Renata Týmová, vedoucí výzkumu programu a auditoria Zpracoval: Výzkum programu a auditoria ČT ve spolupráci s radním Michalem Jankovcem

2 ÚVODNÍ SHRNUTÍ Materiál shrnuje Hodnocení veřejné služby za první pololetí 2013 a graficky porovnává výsledky s předchozími dvěma lety. Obsahuje tři části: Plnění obecných cílů, uspokojování potřeb diváckých skupin a vývoj základních ukazatelů. ČT plní všech šest cílů stanovených pro média veřejné služby modifikované pro ČT na základě platných legislativních norem. Ve všech případech se hodnocení opírá o stabilní ukazatele z minimálně tří nezávislých zdrojů. Můžeme konstatovat, že v porovnání s rokem 2012 jsou výsledky minimálně na stejné úrovni a v řadě ukazatelů došlo ke zlepšení Z hlediska uspokojování potřeb diváckých skupin zůstává nezměněna věková, vzdělanostní i socioekonomická struktura diváků ČT. U diváků orientovaných na zpravodajství došlo ke zvýšení prakticky ve všech ukazatelích – dáváme to do souvislosti s významnými politickými i společenskými události 1. pololetí 2013 (volba prezidenta, povodně, pád vlády). Vývoj základních ukazatelů (metodika RQI) má stabilní charakter. Celkový zásah ČT v populaci zůstává stejný jako v roce 2012, tedy na úrovni 78 %. Spokojenost s pořady pak vzrostla o 1 p.b. (z 81 % na 82 %). Do hodnocení byly zařazeny dva nové ukazatele: celková míra originality pořadů vysílaných ČT a míra zaujetí pořady ČT. Tyto ukazatele jsou u pořadů ČT na vysoké úrovni. Červenec 2013 2

3 POZNÁMKA Pokud není u grafu uvedeno jinak, reachem (zásahem) se myslí podíl diváků starších 15ti let, kteří daný týden sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut, zdroj je označen ATO – MEDIARESEARCH Spokojenost se v roce 2013 měří podle nové metodiky, údaje za r a 2012 jsou zkalibrovány pro možnost porovnání. Indikátory originality a zaujetí jsou měřeny od roku 2013, ve všech případech se jedná o diváky starší 15ti let, zdroj je označen DKV ČT Respondenti Trackingu ČT jsou starší 18ti let Červenec 2013 3

4 Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, DKV ČT
1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 1 - Zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, DKV ČT Červenec 2013 4

5 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 1 - Zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie Mimo uvedené vyhodnocování kvality zpravodajství podle vnímání a chování diváků se ještě zpracovává hodnocení kvality zpravodajství podle expertního posouzení na základě obsahové analýzy, které bude k dispozici do konce září. Červenec 2013 5

6 OBECNÝ CÍL 2 – Podpora vzdělanosti a vzdělávání
1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 2 – Podpora vzdělanosti a vzdělávání Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT Červenec 2013 6

7 OBECNÝ CÍL 3 – Stimulace kreativity a kvality v kultuře 1/3
1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 3 – Stimulace kreativity a kvality v kultuře 1/3 Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT Červenec 2013 Poznámka: *Indikátor bude zjišťován/měřen na podzim 2013. 7

8 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 3 – Stimulace kreativity a kvality v kultuře 2/3 Zdroje: Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT Červenec 2013 8

9 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 3 – Stimulace kreativity a kvality v kultuře 3/3 Červenec 2013 9

10 Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, DKV ČT
1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Výkonnost jednotlivých programových typů Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, DKV ČT Dramatické pořady Hudební pořady Zábavní pořady Dětské pořady* 2011 2012 1.pol Zásah ( reach 15+) 58% 57% 7% 5% 3% 46% 48% 27% 28% Spokojenost 79% 80% 81% 82% 86% Originalita 65% 71% 69% Zaujetí 67% 75% 61% Hlavní kanál ČT x 25% 53% 38% 40% Publicistické pořady Náboženské pořady Dokumentární pořady Sportovní pořady 2011 2012 1.pol Zásah ( reach 15+) 27% 26% 2% 1% 35% 37% 41% 24% Spokojenost 80% 81% 82% 78% 84% 83% Originalita 71% 72% 77% 53% Zaujetí 74% 70% 62% Hlavní kanál ČT 76% 68% 67% x 75% 58% 88% Červenec 2013 10

11 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 4 – Prezentace České republiky, regionů a komunit 1/2 Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT Červenec 2013 11

12 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 4 – Prezentace České republiky, regionů a komunit 2/2 Červenec 2013 12

13 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 5 – Přibližování světa občanům České republiky 1/2 Zdroje: ATO Mediaresearch, AOP ČT, DKV ČT Červenec 2013 13

14 OBECNÝ CÍL 5 – Přibližování světa občanům České republiky 2/2
1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 5 – Přibližování světa občanům České republiky 2/2 Podíl evropských (včetně ČR) a mimoevropských pořadů na všech podle jednotlivých žánrů Zdroj: AOP ČT Červenec 2013 14

15 Průměrný počet unikátních uživatelů za měsíc
1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ OBECNÝ CÍL 6 Průměrný počet unikátních uživatelů za měsíc Zdroj: NetMonitor Červenec 2013 Poznámka: Za rok 2011 validní data pouze od srpna do prosince, za červen 2013 použit odhad 15

16 SHRNUTÍ - PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ 1/2
CÍL 1 - Zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie Ve všech parametrech hodnocení, které jsou v danou chvíli kvantifikovatelné, dosáhla ČT mírného zlepšení. Výrazný nárůst (o 4 p.b.) je patrný u průměrného týdenního zásahu zpravodajských, aktuálně publicistických a diskusních pořadů. CÍL 2 - Podpora vzdělanosti a vzdělávání K zaznamenáníhodnému nárůstu došlo u parametru týdenního zásahu vzdělávacích pořadů v populaci (z 9 % na 12 %). Nově jsou prezentovány (a týká se to i dalších žánrů) údaje o vnímané originalitě pořadů a jejich schopnosti zaujmout diváky (měřeno v rámci DKV od ledna 2013). Relevantní posouzení a hodnocení těchto parametrů však bude možné až na základě jejich vývoje v delším časovém horizontu. CÍL 3 - Stimulace kreativity a kvality v kultuře Týdenní zásah kulturních žánrů v populaci 15+ činí 73 %, 71 % diváků vnímá ČT jako leadra v této oblasti Došlo k nárůstu podílu původní tvorby v oblasti dramatických, zábavných a dětských pořadů, konkrétně z 57 % na 61 %, podíl dramatické tvorby v programu ČT1 a ČT2 vzrostl během posledního půlroku z 9 % na 11 %. Zároveň ale došlo k poklesu podílu premiér u dramatických, zábavních a dětských pořadech z 30 % na 25 %. Tento pokles byl způsoben především zařazením celé řady archivních pořadů u příležitosti oslav 60. výročí od zahájení televizního vysílání na území České republiky. Červenec 2013 16

17 SHRNUTÍ - PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ 2/2
CÍL 4 - Prezentace České republiky, regionů a komunit Pokračoval trend nárůstu zásahu regionálních pořadů (v posledním půlroce z 11 % na 12 %). Mírně poklesla celková spokojenost s regionálními pořady, a to z 83 % na 81 %. V první polovině roku 2013 narostl kumulovaný podíl TS Brno a TS Ostrava na vysílání z 16 % na 19 % (u TS Brno nárůst o 2 p.b., u TS Ostrava o 1 p.b.) CÍL 5 - Přibližování světa občanům České republiky Ve srovnání s rokem 2012 mírně vzrostl zásah převzatých pořadů. Spokojenost s převzatými pořady i podíl evropské tvorby zůstaly přibližně na úrovni roku 2012. Meziročně vzrostl podíl dramatické evropské tvorby na 79 % (z původních 69 %). CÍL 6 – Poskytování nových telekomunikačních služeb a technologií veřejnosti K navýšení reálných uživatelů internetových stránek ČT došlo u kmenového webu České televize (ceskatelevize.cz), u iVysílání (ivysilani.cz) a také u ČT24 (ct24.cz) Pokles návštěvnosti byl zaznamenám u ČT sport. Důvodem je, že první polovina roku 2013 nebyla z hlediska sportovní události tak atraktivní jako celý rok 2012, do kterého spadaly například LOH v Londýně či Mistrovství Evropy v kopané. Červenec 2013 17

18 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 1/4 Zdroje: ATO Mediaresearch Červenec 2013 Diváci orientovaní na zpravodajství, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut (mimo horní řádek) 18

19 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 2/4 Zdroj: ATO Mediaresearch Červenec 2013 Diváci orientovaní na zpravodajství, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut 19

20 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
Červenec 2013 20

21 CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 3/4
2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 3/4 Červenec 2013 21

22 CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 4/4
2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 4/4 Zdroje: Tracking ČT, 18+ Červenec 2013 Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen. 22

23 Podíl osob s příslušným očekáváním od TV...
2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN OČEKÁVÁNÍ OD VYSÍLÁNÍ - přání a očekávání v různých sociodemografických skupinách Podíl osob s příslušným očekáváním od TV... v populaci 18+ mezi muži mezi ženami ve skupině let ve skupině let ve skupině let ve skupině a více let 1. pol. 2013 podzim 2012 Pobavení, zábava 80% 81% 74% 77% 86% 84% 79% Humor 75% Zajímavý příběh 71% 72% 62% 60% 66% 67% 68% 76% Zapomnění na starosti, odreagování 70% 64% 78% 73% Zpravodajství 58% 54% 48% 39% Napínavý, vzrušující zážitek 61% 52% 47% Užitečné, praktické informace, rady a návody 51% 55% 49% 53% 36% 33% 56% 57% 69% Citový prožitek, dojetí 38% 19% 18% 59% 32% 29% 43% 37% 44% Kulturní zážitek 31% 27% 34% 42% Podněty k zamyšlení 35% 40% 24% 28% 41% Populárně vzdělávací informace 30% Znění otázky: Co očekáváte od sledování televize? Co by vám televize měla přinášet? Červenec 2013 Zdroj: Tracking ČT, 18+ 23

24 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
OČEKÁVÁNÍ OD VYSÍLÁNÍ - míra uspokojování potřeb diváckých skupin podle přání a očekávání Podíl divácké skupiny podle přání a očekávání, kteří souhlasí s výrokem „ČT nabízí dostatek pořadů, které odpovídají mému vkusu a mým zájmům.“ Červenec 2013 Zdroj: Tracking ČT, 18+ 24

25 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
Vyváženost programové nabídky podle zásahu čt v jednotlivých sociodemografických skupinách Červenec 2013 Podíl diváků, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut / Zdroj: ATO Mediaresearch 25

26 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
Vyváženost programové nabídky podle zásahu čt v jednotlivých sociodemografických skupinách Červenec 2013 Podíl diváků, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut / Zdroj: ATO Mediaresearch 26

27 SHRNUTÍ - USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
Průměrný týdenní zásah zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů ČT ve skupině diváků orientovaných na zpravodajství narostl z 63 % na 68 %. Oproti roku 2012 se tedy jedná o výrazné zlepšení. Rovněž zásah v základní cílové skupině narostl, konkrétně o čtyři procentní body (z 51 % na 54 %). Výrazný nárůst je patrný u průměrného týdenního počtu minut sledování zpravodajství ČT1 diváků orientovaných na zpravodajství, který byl v prvním pololetí roku 2013 v porovnání s rokem 2013 téměř zvlášť patrný (nárůst z 58 minut na 70 minut). Do značné míry to bylo způsobeno mimořádnými událostmi, které se během prvního pololetí odehrály, zejména prezidentskými volbami, povodněmi, či vládní krizí. Nárůst počtu minut strávených u zpravodajství bylo možné pozorovat také u ČT24 (ze 100 minut na 126 minut). Podíl osob uvádějících ČT1 jako svou hlavní stanici pro sledování zpravodajství sice narostl jak v obecné populaci, tak u diváků orientovaných na zpravodajství (z 31 % na 33 %), zároveň však došlo k propadu preference ČT24 coby hlavního zdroje zpráv (ze 41 % na 34 %). 69% diváků z cílové skupiny orientované na zpravodajství je přesvědčeno, že ČT předává pravdivý obraz skutečnosti, což znamená mírný nárůst ve srovnání s rokem Necelé tři čtvrtiny ze stejné skupiny diváků (73 %) jsou přesvědčeny, že ČT prezentuje ve vysílání dostatečně rozmanité názory. K mírnému nárůstu došlo také u parametru všestrannosti, objektivity a vyváženosti informací. 73 % dotázaných diváků uvedlo, že ČT nabízí pořady, které odpovídají jejich vkusu a zájmům. Oproti roku se jedná o nárůst o 2 p.b. Červenec 2013 27

28 SHRNUTÍ - USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN
K mírnému poklesu zásahu ČT došlo u skupiny let. Míra zásahu ve starších cílových skupinách zůstává na konstantní úrovni. Jak víme i z jiných šetření, problém „odpadání“ mladších ročníků od televize jako média se netýká pouze ČT, ale i ostatních stanic, a to i mimo rámec České republiky. Jedná se o výraznou životně-stylovou změnu, kdy mladí čím dál tím více od televize přecházejí k internetu o novým médiím obecně. Z hlediska vzdělání registrujeme mírně vyšší zásah u VŠ publika (nárůst z 80 % na 82 %). Červenec 2013 28

29 3. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI)
RQI – Česká televize jako celek Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT Červenec 2013 Poznámka: *Indikátor bude zjišťován/měřen na podzim 2013. 29

30 RQI – Kanály ČT – Průměrný týdenní zásah (R) PRŮMĚRNÝ TÝDENNÍ ZÁSAH
3. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI) RQI – Kanály ČT – Průměrný týdenní zásah (R) Podíl diváků, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut / CS 15+ / Zdroj: ATO Mediaresearch TABULKA DAT: PRŮMĚRNÝ TÝDENNÍ ZÁSAH 2011 2012 1.pol. 2013 ČT1 69% ČT2 35% 40% 42% ČT24 29% 32% 36% ČT Sport 24% 27% 25% Červenec 2013 30

31 3. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI)
RQI – Kanály ČT – Spokojenost s pořady (Q) Hodnocení spokojenosti s pořady na škále / CS 15+ / Zdroj: DKV ČT TABULKA DAT: SPOKOJENOST S POŘADY 2011 2012 1.pol. 2013 ČT1 80% 81% ČT2 82% 83% ČT24 ČT Sport Červenec 2013 31

32 Hodnocení spokojenosti s pořady na škále / CS 15+ / Zdroj: DKV ČT
3. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI) RQI – Kanály ČT – Spokojenost, originalita a zaujetí pořady (1.pol. 2013) Hodnocení spokojenosti s pořady na škále / CS 15+ / Zdroj: DKV ČT TABULKA DAT: (1.pololetí 2013) Spokojenost Originalita Zaujetí ČT1 81% 66% 71% ČT2 83% 74% 73% ČT24 57% 62% ČT Sport 54% 63% Červenec 2013 32

33 SHRNUTÍ - VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI)
Celkový zásah ČT v populaci zůstává stejný jako v roce 2012, tedy na úrovni 78 %. Celková spokojenost s pořady vzrostla o 1 p.b. (z 81 % na 82 %). Celková míra originality pořadů vysílaných ČT činí 69 %, míra zaujetí pořady pak 65 %. Jedná se o základní hodnoty, ke kterým budou vztahovány údaje zjištěné v následujícím období. Podíl vlastní tvorby na vysílání ČT činí 74 % (nárůst o 3 p.b.), podíl premiér na celku vysílání 46 % (pokles o 1 p.b. způsobený zařazením tematických pořadů k 60. výročí ČT). Průměrný týdenní zásah vzrostl u kanálů ČT24 a ČT2, ve druhém případě i přesto, že odstartoval ryze dokumentární kanál Prima Zoom. Týdenní zásah ČT 1 zůstává na úrovni roku 2012, mírný pokles u ČT Sport lze vysvětlit mimořádnými sportovními událostmi v roce 2012. Celková spokojenost s pořady vysílanými na jednotlivých programech se v porovnání s rokem 2012 v podstatě nezměnila. Z hlediska míry originality pořadů a jejich schopnosti zaujmout diváky je na tom ve vzájemném srovnání nejlépe kanál ČT2. Červenec 2013 33


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY 1. pololetí 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google