Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předkládá: Mgr. Renata Týmová, vedoucí výzkumu programu a auditoria Zpracoval: Výzkum programu a auditoria ČT ve spolupráci s radním Michalem Jankovcem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předkládá: Mgr. Renata Týmová, vedoucí výzkumu programu a auditoria Zpracoval: Výzkum programu a auditoria ČT ve spolupráci s radním Michalem Jankovcem."— Transkript prezentace:

1 Předkládá: Mgr. Renata Týmová, vedoucí výzkumu programu a auditoria Zpracoval: Výzkum programu a auditoria ČT ve spolupráci s radním Michalem Jankovcem HODNOCENÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY 1. pololetí 2013 KOMPARATIVNÍ GRAFICKÉ VÝSTUPY OD r. 2011

2 ÚVODNÍ SHRNUTÍ Červenec 2013 • Materiál shrnuje Hodnocení veřejné služby za první pololetí 2013 a graficky porovnává výsledky s předchozími dvěma lety. Obsahuje tři části: Plnění obecných cílů, uspokojování potřeb diváckých skupin a vývoj základních ukazatelů. • ČT plní všech šest cílů stanovených pro média veřejné služby modifikované pro ČT na základě platných legislativních norem. Ve všech případech se hodnocení opírá o stabilní ukazatele z minimálně tří nezávislých zdrojů. Můžeme konstatovat, že v porovnání s rokem 2012 jsou výsledky minimálně na stejné úrovni a v řadě ukazatelů došlo ke zlepšení • Z hlediska uspokojování potřeb diváckých skupin zůstává nezměněna věková, vzdělanostní i socioekonomická struktura diváků ČT. U diváků orientovaných na zpravodajství došlo ke zvýšení prakticky ve všech ukazatelích – dáváme to do souvislosti s významnými politickými i společenskými události 1. pololetí 2013 (volba prezidenta, povodně, pád vlády). • Vývoj základních ukazatelů (metodika RQI) má stabilní charakter. Celkový zásah ČT v populaci zůstává stejný jako v roce 2012, tedy na úrovni 78 %. Spokojenost s pořady pak vzrostla o 1 p.b. (z 81 % na 82 %). Do hodnocení byly zařazeny dva nové ukazatele: celková míra originality pořadů vysílaných ČT a míra zaujetí pořady ČT. Tyto ukazatele jsou u pořadů ČT na vysoké úrovni.

3 POZNÁMKA Červenec 2013 • Pokud není u grafu uvedeno jinak, reachem (zásahem) se myslí podíl diváků starších 15ti let, kteří daný týden sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut, zdroj je označen ATO – MEDIARESEARCH • Spokojenost se v roce 2013 měří podle nové metodiky, údaje za r. 2011 a 2012 jsou zkalibrovány pro možnost porovnání. Indikátory originality a zaujetí jsou měřeny od roku 2013, ve všech případech se jedná o diváky starší 15ti let, zdroj je označen DKV ČT • Respondenti Trackingu ČT jsou starší 18ti let

4 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 1 - Zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, DKV ČT

5 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 1 - Zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie Mimo uvedené vyhodnocování kvality zpravodajství podle vnímání a chování diváků se ještě zpracovává hodnocení kvality zpravodajství podle expertního posouzení na základě obsahové analýzy, které bude k dispozici do konce září.

6 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 2 – Podpora vzdělanosti a vzdělávání Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT

7 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 Poznámka: *Indikátor bude zjišťován/měřen na podzim 2013. OBECNÝ CÍL 3 – Stimulace kreativity a kvality v kultuře 1/3 Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT

8 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 3 – Stimulace kreativity a kvality v kultuře 2/3 Zdroje: Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT

9 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 3 – Stimulace kreativity a kvality v kultuře 3/3

10 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 Publicistické pořadyNáboženské pořadyDokumentární pořadySportovní pořady 20112012 1.pol. 2013 20112012 1.pol. 2013 20112012 1.pol. 2013 20112012 1.pol. 2013 Zásah ( reach 15+)27%26%27%2% 1%35%37%41%24%27%24% Spokojenost80%81%82%78%81%84%81%83%84%81%82%83% Originalita71%72%77%53% Zaujetí74%70%82%62% Hlavní kanál ČT76%68%67%xxx84%75%58%88%70%68% Dramatické pořadyHudební pořadyZábavní pořadyDětské pořady* 20112012 1.pol. 2013 20112012 1.pol. 2013 20112012 1.pol. 2013 20112012 1.pol. 2013 Zásah ( reach 15+)58% 57%7%5%3%46%48% 27%28% Spokojenost79%80%81%80%82%86%80%82%81% 82% Originalita65%71%69%65% Zaujetí67%71%75%61% Hlavní kanál ČTxxxxxx25%27%25%53%38%40% Výkonnost jednotlivých programových typů Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, DKV ČT

11 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 4 – Prezentace České republiky, regionů a komunit 1/2 Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT

12 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 4 – Prezentace České republiky, regionů a komunit 2/2

13 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 5 – Přibližování světa občanům České republiky 1/2 Zdroje: ATO Mediaresearch, AOP ČT, DKV ČT

14 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 OBECNÝ CÍL 5 – Přibližování světa občanům České republiky 2/2 Podíl evropských (včetně ČR) a mimoevropských pořadů na všech podle jednotlivých žánrů Zdroj: AOP ČT

15 1. PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ Červenec 2013 Poznámka: Za rok 2011 validní data pouze od srpna do prosince, za červen 2013 použit odhad OBECNÝ CÍL 6 Průměrný počet unikátních uživatelů za měsíc Zdroj: NetMonitor

16 SHRNUTÍ - PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ 1/2 Červenec 2013 CÍL 1 - Zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie • Ve všech parametrech hodnocení, které jsou v danou chvíli kvantifikovatelné, dosáhla ČT mírného zlepšení. • Výrazný nárůst (o 4 p.b.) je patrný u průměrného týdenního zásahu zpravodajských, aktuálně publicistických a diskusních pořadů. CÍL 2 - Podpora vzdělanosti a vzdělávání • K zaznamenáníhodnému nárůstu došlo u parametru týdenního zásahu vzdělávacích pořadů v populaci (z 9 % na 12 %). • Nově jsou prezentovány (a týká se to i dalších žánrů) údaje o vnímané originalitě pořadů a jejich schopnosti zaujmout diváky (měřeno v rámci DKV od ledna 2013). Relevantní posouzení a hodnocení těchto parametrů však bude možné až na základě jejich vývoje v delším časovém horizontu. CÍL 3 - Stimulace kreativity a kvality v kultuře • Týdenní zásah kulturních žánrů v populaci 15+ činí 73 %, 71 % diváků vnímá ČT jako leadra v této oblasti • Došlo k nárůstu podílu původní tvorby v oblasti dramatických, zábavných a dětských pořadů, konkrétně z 57 % na 61 %, podíl dramatické tvorby v programu ČT1 a ČT2 vzrostl během posledního půlroku z 9 % na 11 %. • Zároveň ale došlo k poklesu podílu premiér u dramatických, zábavních a dětských pořadech z 30 % na 25 %. Tento pokles byl způsoben především zařazením celé řady archivních pořadů u příležitosti oslav 60. výročí od zahájení televizního vysílání na území České republiky.

17 SHRNUTÍ - PLNĚNÍ OBECNÝCH CÍLŮ 2/2 Červenec 2013 CÍL 4 - Prezentace České republiky, regionů a komunit • Pokračoval trend nárůstu zásahu regionálních pořadů (v posledním půlroce z 11 % na 12 %). • Mírně poklesla celková spokojenost s regionálními pořady, a to z 83 % na 81 %. • V první polovině roku 2013 narostl kumulovaný podíl TS Brno a TS Ostrava na vysílání z 16 % na 19 % (u TS Brno nárůst o 2 p.b., u TS Ostrava o 1 p.b.) CÍL 5 - Přibližování světa občanům České republiky • Ve srovnání s rokem 2012 mírně vzrostl zásah převzatých pořadů. • Spokojenost s převzatými pořady i podíl evropské tvorby zůstaly přibližně na úrovni roku 2012. • Meziročně vzrostl podíl dramatické evropské tvorby na 79 % (z původních 69 %). CÍL 6 – Poskytování nových telekomunikačních služeb a technologií veřejnosti • K navýšení reálných uživatelů internetových stránek ČT došlo u kmenového webu České televize (ceskatelevize.cz), u iVysílání (ivysilani.cz) a také u ČT24 (ct24.cz) • Pokles návštěvnosti byl zaznamenám u ČT sport. Důvodem je, že první polovina roku 2013 nebyla z hlediska sportovní události tak atraktivní jako celý rok 2012, do kterého spadaly například LOH v Londýně či Mistrovství Evropy v kopané.

18 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 1/4 Zdroje: ATO Mediaresearch Diváci orientovaní na zpravodajství, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut (mimo horní řádek)

19 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 2/4 Zdroj: ATO Mediaresearch Diváci orientovaní na zpravodajství, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut

20 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013

21 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 3/4

22 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 CÍLOVÁ SKUPINA: Diváci orientovaní na zpravodajství 4/4 Zdroje: Tracking ČT, 18+ Poznámka: *Indikátor nebyl v roce 2011 zjišťován/měřen.

23 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 OČEKÁVÁNÍ OD VYSÍLÁNÍ - přání a očekávání v různých sociodemografických skupinách Podíl osob s příslušným očekáváním od TV... v populaci 18+mezi mužimezi ženami ve skupině 18-29 let ve skupině 30-44 let ve skupině 45-59 let ve skupině 60 a více let 1. pol. 2013 podzim 2012 1. pol. 2013 podzim 2012 1. pol. 2013 podzim 2012 1. pol. 2013 podzim 2012 1. pol. 2013 podzim 2012 1. pol. 2013 podzim 2012 1. pol. 2013 podzim 2012 Pobavení, zábava 80% 81% 74% 77% 86% 84% 81% 79% 81% 79% 80% 81% Humor 77% 74% 75% 81% 80% 77% 75% 77% 80% 77% 79% Zajímavý příběh 71% 72% 62% 60% 80% 84% 66% 71% 67% 68% 75% 71% 76% 79% Zapomnění na starosti, odreagování 70% 72% 64% 66% 76% 78% 73% 72% 71% 72% 66% 73% Zpravodajství 64% 62% 71% 58% 54% 48% 39% 64% 62% 66% 75% Napínavý, vzrušující zážitek 60% 61% 62% 61% 58% 60% 66% 76% 61% 62% 64% 61% 52% 47% Užitečné, praktické informace, rady a návody 51% 55% 49% 53% 60% 36% 33% 47% 55% 56% 57% 62% 69% Citový prožitek, dojetí 38% 39% 19% 18% 56% 59% 36% 32% 29% 38% 43% 37% 44% 49% Kulturní zážitek 37% 43% 31% 33% 43% 53% 27% 34% 36% 42% 43% 44% 58% Podněty k zamyšlení 35% 38% 36% 34% 40% 24% 28% 36% 38% 41% 38% 43% Populárně vzdělávací informace 34% 38% 36% 42% 31% 35% 28% 30% 31% 39% 41% 39% 34% 43% Znění otázky: Co očekáváte od sledování televize? Co by vám televize měla přinášet? Zdroj: Tracking ČT, 18+

24 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 OČEKÁVÁNÍ OD VYSÍLÁNÍ - míra uspokojování potřeb diváckých skupin podle přání a očekávání Podíl divácké skupiny podle přání a očekávání, kteří souhlasí s výrokem „ČT nabízí dostatek pořadů, které odpovídají mému vkusu a mým zájmům.“ Zdroj: Tracking ČT, 18+

25 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 Vyváženost programové nabídky podle zásahu čt v jednotlivých sociodemografických skupinách Podíl diváků, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut / Zdroj: ATO Mediaresearch

26 2. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 Podíl diváků, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut / Zdroj: ATO Mediaresearch Vyváženost programové nabídky podle zásahu čt v jednotlivých sociodemografických skupinách

27 www.ceskatelevize.cz SHRNUTÍ - USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 • Průměrný týdenní zásah zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů ČT ve skupině diváků orientovaných na zpravodajství narostl z 63 % na 68 %. Oproti roku 2012 se tedy jedná o výrazné zlepšení. • Rovněž zásah v základní cílové skupině narostl, konkrétně o čtyři procentní body (z 51 % na 54 %). • Výrazný nárůst je patrný u průměrného týdenního počtu minut sledování zpravodajství ČT1 diváků orientovaných na zpravodajství, který byl v prvním pololetí roku 2013 v porovnání s rokem 2013 téměř zvlášť patrný (nárůst z 58 minut na 70 minut). Do značné míry to bylo způsobeno mimořádnými událostmi, které se během prvního pololetí odehrály, zejména prezidentskými volbami, povodněmi, či vládní krizí. Nárůst počtu minut strávených u zpravodajství bylo možné pozorovat také u ČT24 (ze 100 minut na 126 minut). • Podíl osob uvádějících ČT1 jako svou hlavní stanici pro sledování zpravodajství sice narostl jak v obecné populaci, tak u diváků orientovaných na zpravodajství (z 31 % na 33 %), zároveň však došlo k propadu preference ČT24 coby hlavního zdroje zpráv (ze 41 % na 34 %). • 69% diváků z cílové skupiny orientované na zpravodajství je přesvědčeno, že ČT předává pravdivý obraz skutečnosti, což znamená mírný nárůst ve srovnání s rokem 2012. Necelé tři čtvrtiny ze stejné skupiny diváků (73 %) jsou přesvědčeny, že ČT prezentuje ve vysílání dostatečně rozmanité názory. K mírnému nárůstu došlo také u parametru všestrannosti, objektivity a vyváženosti informací. • 73 % dotázaných diváků uvedlo, že ČT nabízí pořady, které odpovídají jejich vkusu a zájmům. Oproti roku 2012 se jedná o nárůst o 2 p.b.

28 www.ceskatelevize.cz SHRNUTÍ - USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DIVÁCKÝCH SKUPIN Červenec 2013 • K mírnému poklesu zásahu ČT došlo u skupiny 15-34 let. Míra zásahu ve starších cílových skupinách zůstává na konstantní úrovni. Jak víme i z jiných šetření, problém „odpadání“ mladších ročníků od televize jako média se netýká pouze ČT, ale i ostatních stanic, a to i mimo rámec České republiky. Jedná se o výraznou životně-stylovou změnu, kdy mladí čím dál tím více od televize přecházejí k internetu o novým médiím obecně. • Z hlediska vzdělání registrujeme mírně vyšší zásah u VŠ publika (nárůst z 80 % na 82 %).

29 3. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI) Červenec 2013 Poznámka: *Indikátor bude zjišťován/měřen na podzim 2013. RQI – Česká televize jako celek Zdroje: ATO Mediaresearch, Tracking ČT, AOP ČT, DKV ČT

30 3. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI) Červenec 2013 TABULKA DAT: PRŮMĚRNÝ TÝDENNÍ ZÁSAH 20112012 1.pol. 2013 ČT169% ČT235%40%42% ČT2429%32%36% ČT Sport24%27%25% RQI – Kanály ČT – Průměrný týdenní zásah (R) Podíl diváků, kteří sledovali vysílání kontinuálně alespoň 15 minut / CS 15+ / Zdroj: ATO Mediaresearch

31 3. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI) Červenec 2013 TABULKA DAT: SPOKOJENOST S POŘADY 20112012 1.pol. 2013 ČT180%81% ČT280%82%83% ČT2481%82%81% ČT Sport80%82%83% RQI – Kanály ČT – Spokojenost s pořady (Q) Hodnocení spokojenosti s pořady na škále / CS 15+ / Zdroj: DKV ČT

32 3. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI) Červenec 2013 TABULKA DAT: (1.pololetí 2013) SpokojenostOriginalitaZaujetí ČT181%66%71% ČT283%74%73% ČT2481%57%62% ČT Sport83%54%63% RQI – Kanály ČT – Spokojenost, originalita a zaujetí pořady (1.pol. 2013) Hodnocení spokojenosti s pořady na škále / CS 15+ / Zdroj: DKV ČT

33 SHRNUTÍ - VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ (RQI) Červenec 2013 • Celkový zásah ČT v populaci zůstává stejný jako v roce 2012, tedy na úrovni 78 %. • Celková spokojenost s pořady vzrostla o 1 p.b. (z 81 % na 82 %). • Celková míra originality pořadů vysílaných ČT činí 69 %, míra zaujetí pořady pak 65 %. Jedná se o základní hodnoty, ke kterým budou vztahovány údaje zjištěné v následujícím období. • Podíl vlastní tvorby na vysílání ČT činí 74 % (nárůst o 3 p.b.), podíl premiér na celku vysílání 46 % (pokles o 1 p.b. způsobený zařazením tematických pořadů k 60. výročí ČT). • Průměrný týdenní zásah vzrostl u kanálů ČT24 a ČT2, ve druhém případě i přesto, že odstartoval ryze dokumentární kanál Prima Zoom. • Týdenní zásah ČT 1 zůstává na úrovni roku 2012, mírný pokles u ČT Sport lze vysvětlit mimořádnými sportovními událostmi v roce 2012. • Celková spokojenost s pořady vysílanými na jednotlivých programech se v porovnání s rokem 2012 v podstatě nezměnila. • Z hlediska míry originality pořadů a jejich schopnosti zaujmout diváky je na tom ve vzájemném srovnání nejlépe kanál ČT2.


Stáhnout ppt "Předkládá: Mgr. Renata Týmová, vedoucí výzkumu programu a auditoria Zpracoval: Výzkum programu a auditoria ČT ve spolupráci s radním Michalem Jankovcem."

Podobné prezentace


Reklamy Google