Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace v přírodopisu 52/P17/14. 3. 2012, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Modrá planeta Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace v přírodopisu 52/P17/14. 3. 2012, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Modrá planeta Autor:"— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace v přírodopisu 52/P17/ , Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Modrá planeta Autor: Mgr. Eva Vrtišková Předmět: Přírodopis Třída: IX. Tematický okruh: Atmosféra Téma: Atmosféra Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad,který žákům přibližuje význam a složení atmosféry. Uvádí i problémy znečištění atmosféry. Použité zdroje: - Přírodopis, učebnice pro devátý ročník ZŠ a víceletá gymnázia. FRAUS 2007, Plzeň. - Poznámky k učebnicím přírodopisu. Dostupné online z:

2 Vzdušný oceán

3 Vznik atmosféry  Atmosféra = plynný obal Země  Dnešní složení asi před 600 mil. let, po 4 mld. let dlouhém vývoji  Výsledkem činnosti mikroorganismů  Teprve před 300 mil. let se začala podílet suchozemská vegetace  Spojující článek mezi životem a horninami  Např. oxid uhličitý uvolňovaný při dýchání je vázán do vápenitých schránek živočichů a odtud do vápenců, …

4 Atmosféra

5 Složení atmosféry

6 Vrstvy atmosféry  Atmosféra dosahuje do výšky asi 700 km nad povrch Země  1. TROPOSFÉRA  Nejdůležitější pro život  Obsahuje 99 % vzdušné hmoty a veškerou vlhkost  Teplota +17 až -52 °C  S výškou klesá tlak, hustota i vlhkost  Dosahuje do výšky 16 km na rovníku a 9km nad póly  Důležitá vrstva pro vývoj počasí  Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím?

7 Vrstvy atmosféry  2. STRATOSFÉRA  Asi 50km nad povrch Země  Ve výšce 20-25km od povrchu je nejvyšší koncentrace ozónu – ozónová vrstva  Brání pronikání ultrafialového záření  Problém ozónová díra  Co jej poškozuje?

8 Ozónová vrstva

9 Vrstvy atmosféry  3. MEZOSFÉRA  Od 50 km do 85 km od povrchu Země  Teplota klesá až na -93 °C  4. TERMOSFÉRA  asi do 700 km od povrchu  Vzrůstá teplota až na °C  Oblast výskytu polární záře  zabery-polarni-zare zabery-polarni-zare  5. EXOSFÉRA  cca km  Teplota °C  Přechází v meziplanetární prostor

10 Látky a jevy škodící atmosféře  Aerosol a prach  Vznikají lidskou činností  Aerosoly zvyšují oblačnost a celkově ochlazují planetu  Azbestová vlákna  Azbest – křemičitan  Dříve stavební materiál, uvolňuje se do ovzduší, vdechování může způsobit rakovinu  Ultrajemné uhlíkové částice  Automobily, alergie

11 Škodliviny v ovzduší  Prchavé organické uhlovodíky  Chemický průmysl a automobily  Alergie, rakovina  Oxidy dusíku  Spalovací motory  Zvyšují koncentraci přízemního ozonu  Podél dálnic – usychání stromů  Radon  Radioaktivní plyn

12 Skleníkový efekt

13

14 Shrnutí – doplň

15 Použité zdroje   %B3ber/Geografia/atmosfera,%20zaklad_%20matur __html_m4970fb56.jpg %B3ber/Geografia/atmosfera,%20zaklad_%20matur __html_m4970fb56.jpg  4X9_FuV16xE/T898f0_abjI/AAAAAAAAAbQ/x2XyU2 No44c/s1600/Cechova_Atmosf%C3%A9ra_Z.bmp 4X9_FuV16xE/T898f0_abjI/AAAAAAAAAbQ/x2XyU2 No44c/s1600/Cechova_Atmosf%C3%A9ra_Z.bmp  2.jpg 2.jpg   ova_vrstva ova_vrstva


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace v přírodopisu 52/P17/14. 3. 2012, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Modrá planeta Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google