Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznikající problém: • Nad Evropou je denně uskutečněno až 33 000 letů. • Roční nárůst leteckého provozu je v průměru 5% • Předpokládá se, že se do roku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznikající problém: • Nad Evropou je denně uskutečněno až 33 000 letů. • Roční nárůst leteckého provozu je v průměru 5% • Předpokládá se, že se do roku."— Transkript prezentace:

1

2 Vznikající problém: • Nad Evropou je denně uskutečněno až 33 000 letů. • Roční nárůst leteckého provozu je v průměru 5% • Předpokládá se, že se do roku 2030 provoz zdvojnásobí. Důsledky: • Neekonomičnost provozu: vyčkávání letadel, přidělování nevhodných letových hladin => vyšší spotřeba paliv…. • Environmentální problémy - vyšší hluková zátěž, CO 2, rozšiřování letišť,… • Zvýšená zátěž složek ŘLP a leteckého personálu • Vyšší pravděpodobnost kolizí – na letišti i ve vzduchu • Koordinační problémy mezi civilními a vojenským provozem Řešení • zvýšení počtu frekvencí – 8.33 kHz rozestupy kanálů • Vylepšení navigačního vybavení a jeho přesnosti – P-RNAV, RVSM, TCAS… • Zrychlení a zjednodušení komunikace – Datalink, SAT, voice reduction • Zjednodušení a upravení postupů, koordinace – airport operation, flight planning, AUP,Airspace User Operation…

3

4 • ATFM • Airspace User Operations • Optimální profil letu, Free flight, 8.33 kHz, … • Information Management & Services • Communication, Data, CPDLC, ACARS, LINK2000+, Mode S • Synchronization • Military  Civil, … • Separation Assurance – Vertical, Horizontal • RVSM, RNAV, TCAS • Airport Operations • A-SMGCS, A-CDM, … • Airspace Organisation and Management • AUP, CDR ROUTES,…

5 • Standartní rozestupy kmitočtů jsou 25 kHz • Od roku 1999 bylo zaveden frekvenční rozestup 8.33 kHz od FL245 • Od roku 2007 je aplikován frekvenční rozestup 8.33 kHz od FL195 • Od roku 2011 je chystán amendment pro aplikaci 8.33 kHz rozestupů pod FL195 pro ICAO EUR regiony • Výhody: • Více komunikačních frekvencí pro vzdušný prostor • Vybavení starých letadel novými typy radiokomunikačních zařízení • Nevýhody: • Nutnost nových instalací na starších typech letadel => předpokládaná cena u civilních provozovatelů 285 mil eur • Nutnost výjimek pro některé lety • Bezpečnostní rizika: špatná volba kanálu pilotem…

6 Předpoklad aplikace rozestupů 8.33 pod FL195 Navržená implementace rozšíření 8.33 kHz rozestupů pod FL195 má 3 fáze: 1.Forward-Fit phase 2.Interim phase 3.Final phase

7 Standartní vertikální rozestupy ve vzdušném prostoru jsou: • GND – FL195: 1000ft • FL195 –FL410: 2000ft • FL410 – FL610: 4000ft RVSM – reduced vertical separation minima (ICAO) DRVSM – domestic reduced vertical separation minima (FAA) RVSM vertikální rozestupy ve vzdušném prostoru jsou: • GND – FL195: 1000ft • FL195 –FL410: 1000ft • FL410 – FL610: 4000ft Pozn. Je to z důvodu snižování tlaku s výškou atmosféře a vznikající tlakové chybě výškoměrů při narůstající výšce => narůstá nepřesnost v měření barometrické výšky!!! => nutnost větších vertikálních rozestupů. Řešení ? RVSM! => zdvojnásobnění provozu nad FL195

8 Požadavky na vybavení letadel pro RVSM provoz: • Dva nezávislé systémy měření barometrické výšky • Výstražný systém měření výšky • Automatický systém udržování navolené výšky (AP) • Odpovídač SSR s vysíláním barometrické výšky (mode C, mode S) Požadavky na letadla: a) vybaven vybavením schopným: 1) indikovat letové posádce letovou hladinu, v níž letoun letí, 2) automaticky udržovat zvolenou letovou hladinu, 3) signalizovat letové posádce odchylku od zvolené letové hladiny. Prahová hodnota sepnutí signalizace nesmí být větší než ± 300 ft. 4) automaticky hlásit tlakovou výšku. b) schválen Státem provozovatele pro provoz v daném prostoru.

9 TCAS – Traffic collision and avoidance system • Kontroluje vzdálenosti mezi letadly vybavenými TCAS • Informuje pilota, případně navrhuje manévry k vyhnutí • Slouží jako záložní systém pro složky ŘLP v případě vysazení primárního radaru Verze TCAS: 1.TCAS I. • Obrazová a výstražná informace pro pilota o okolním provozu, predikce možného pohybu (pouze TA – Traffic Advisory) 2.TCAS II. • Obrazová a výstražná informace pro pilota, příkazová služba pro úhybné manévry ve vertikální rovině (TA – Traffic Advisory + RA – Resolution Advisory) 3.TCAS III. • Obrazová a výstražná informace pro pilota, příkazová funkce pro úhybné manévry ve vertikální a horizontální rovině (TA – traffic advisory + RA – Resolution Advisory)

10 Indikace úhybných manévrů: • Zvukovou signalizací • Vizuální signalizací • Na VSI – vertical speed indicator • Na HSI – horizontal situation indicator

11 Bezpečnostní prostory kolem letadla pro aktivaci TCAS TA/RA výstrah

12

13 Free Route Koncepce • let probíhá mimo pevné tratě, rozhodnutí o trase letu, trajektorii a časovém provedení manévru je na provozovateli (prostřednictvím posádky letadla ) • úkolem řídícího pracoviště je řešit možné konflikty, které vzniknou mezi letadlem a ostatním provozem, • provádění letů podle Free Route koncepce snižuje letovou dobu, emise při provozu letadel a zvyšuje pružnost využití vzdušného prostoru. S Free Route se pro CEATS počítá na rok 2008. Free Flight Koncepce • provozovatel zvolí optimální trať, během letu bude posádka podporována systémem ATM (Air Traffic Management), který jí bude dodávat informace pro efektivní provedení letu a informace nebo varování, týkající se okolního provozu. • Okolní provoz bude zobrazen na palubním displeji s rozsahem do 120 NM. Odpovědnost za zajištění rozestupů bude mít posádka, což je hlavní rozdíl proti koncepci Free Route. • Služba řízení převezme odpovědnost za zajištění rozestupů v naléhavých případech

14 Soubor operačních řešení Eurocontrolu pro zjednodušení procedur na letišti, zvýšení bezpečnosti, snížení environmentálního zatížení letišť, usnadnění rozhodování ŘLP. • Advanced Surface Movement Guidance and Control System A-SMGCS • Přehledová funkce: poloha a identifikace pozemního provozu a přistávajících letadel • Varovná funkce: detekce nebezpečného sblížení • Od roku 2005 na LKPR

15 Zobrazení výstrahy systému A-SMGCS na Letišti LKPR

16 • Airport Collaborative Decision Making A-CDM • =Koncept Spolupráce při rozhodování • Soubor opatření mezi složkami leteckého provozu. Především se jedná o vzájemnou informovanost, okamžité podávání aktuálních informací, díky tomu rychlejší reakce na vzniklou situaci a přesunutí zdrojů. Fáze implementace A-CDM na LKPR: • Společné sdílení provozních informací a dat (Airport CDM Information Sharing) • Nastavení průletových postupů A-CDM (TOBT postupy) • TOBT – předpokládaný čas ukončení odbavení • Stanovení proměnné doby pojíždění (EXIT) • Společné plánování pořadí odletů (EXOT + TSAT postupy) • TSAT – Target start-up approval time • EXOT – Estimated time between off-block and take off • Využití A-CDM za nepříznivých podmínek - odmrazování

17 Příklad z praxe zavedení jednoho z prvku konceptu A-CDM: Problém: Pokud provozovatel letecké společnosti uzlového letiště musí vytlačovat svá letadla v různých směrech v závislosti na dráze v používání pro vzlet, ale není informován o změnách dráhy a nemá své vlastní prostředky pro odbavení, jeho letadla budou často vytlačena špatným směrem a doba pojíždění bude delší, než bylo předpokládáno.... Řešení: Zasílat handlingové společnosti informaci o aktuálně používané dráze, handlingová společnost musí zaslat čas vytlačení letadla…

18 Vlastnosti • Nastávající problémy s SSR v modu C: • Nedostatečný počet adres pro navyšující se letecký provoz • Chybovost identifikace letadel • Mod S: • Jedinečná adresa odpovídače – 24Bit • Schopnost selektivního výběru informací v dotazu • Vložení identity do dotazu - > výzva jen pro letadla v kompetenci dané služebny • Schopnost přenosu dat oběma směry, odolnost proti chybám přenosu • Kompatibilita s klasickými systémy sekundárních radarů • Možnost využití s dalšími systémy – TCAS, FMS… Implementace ve dvou fázích: ELS –Elemetary surveillence a EHS – Enhanced Surveillence

19

20 ELS mode: Základní funkce: • Automatické hlášení identifikace letadla – Hlášení callsign letadla • Informace o vlastnostech datalinku – Technická funkce k rozpoznání vlastností datalinku odpovídače pozemními stanicemi • Udávání výšek v intervalech 25ft • Status fáze letu - (ve vzduchu / na zemi)

21 • Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC), je systém pro vzdálenou komunikace pilot  ŘLP přes datalink. • Systém užívaný v zemích Maastrichtské dohody • Zprávy zasílané přes CPDLC: • CLIMB/DESCEND/MAINTAIN FL(ACL) • CHECK MICROPHONE(AMC) • CHANGE SSR CODE /-SQUAWK IDENT • CONTACT(ACM) • DIRECT TO • TURNS and HEADINGS • Tento systém využívá 50 000 letů ročně, očekává se narůstání počtu letů s využitím CPDLC • Možnost integrace s jinými letadlovými systémy – FMS • Snížení zatížení složek ŘLP, zredukování radio korespondence, využití při poruše radiokomunikačním hlasových zařízení,…

22 = Aicraft communication Adressing and Reporting system • Digitální datalinkový systém pro zasílání a příjem krátkých informačních zpráv mezi letadlem a pozemní stanicí přes UHF, HF nebo satelit. • Výhoda: informace s provozovateli v reálném čase (zpoždění letu, změna letového plánu, ETA, provozní a technické informace, aktuální počasí pro trati…=> plánování oprav, odbavení, …). • Síť pozemních rádiových stanic zajistí v reálném čase komunikaci letadla s leteckou společností, řídícím střediskem ap. prakticky kdekoliv na světě. • Downlink proces / Uplink proces • Downlink: • Downlink zprávy vytváří automaticky systém na palubě nebo ručně pilot. Systém posílá zprávy přes VHF nebo Satcom. • Výběr přenosového prostředku (VHF, SAT) a servis providera je automatický. • Doba odeslání 6-15 sec. • Uplink: • Zpráva je vytvořená automaticky systémem, nebo ručně pozemním uživatelem. • Palubní systém potvrdí zprávu a předá ji na místo určení: displej, tiskárna nebo jiný palubní systém. Doba odeslání 10-20 sec.

23 ACARS zprávy: Příklad ACARS zprávy: ----------------------------------------------------09:42:47, 28/11/2002 G-BIVA BRITISH AIRWAYS BA0000 Using Ground Station A Aberdeen.Message No. M86A Message Type B1 REQUEST OCEANIC CLEARANCE ES BA195HA 5052N 00100W 1839 F148 MS182 255/067 TB/ S011DES BA195HA 5057N 00056W 1840 F137 MS177 267/051 TB/ S011/// BA195HA 511900026W 1846 F117 MS135 271/040 TB/ S111/// BA195HA 5120N 00022W 1846 -----------------------------------------------------N

24 Area Navigation – je způsob navigace po jakékoliv zvolené trase která je v dosahu pokrytí navigačních prostředků nebo v možnostech navigačního vybavení letounu. B-RNAV [Basic] Je koncepce navigace RNAV kdy je letadlo schopno dodržet odchylky od uvedené tratě do ±5NM po 95% času letu. P-RNAV [Precision] Je koncepce navigace RNAV kdy je letadlo schopno dodržet odchylky od uvedené tratě do ±1NM po 95% času letu. Konvenční navigace – od radiozařízení jednoho ke druhému RNAV navigace

25

26 • Ideální vertikální křivka pro let je balistická křivka • Změnami hladin a výšek „skokem“ tzv.step climb, step descent“ => vyšší spotřeba, hluková zátěž…. Řešení ve fázi přiblížení: postup CDA Někde nazýváno ODP – optimised descent profile • Konstantní úhel klesání shodný s klesáním na finále, standardně 5.2% [3°Glide] • Zahájení sestupu probíhá ve vypočítaném bodě ToD – Top of Descent, se sklesáváním na optimální rychlosti

27 Výhody CDA: • Nižší potřebný výkon motorů • Snížení hlukové a emisní zátěže – výsledky ukazují snížení o 5dBi a více!!! • Pozn.:Pro porovnání v automobilové dopravě znamená 5 dBi snížení dopravy o 50%! • Snížení spotřeby letadla Nevýhody CDA: • Ne na každém letišti lze uplatnit • Redukce hlukové zátěže je závislá na geografické situaci okolo letiště • Tento nový postup je zaváděn i na LKPR ve fázi zkoušení. Viz. AIP SUP 5/11 (30.10.2010) • Experimentální příletové tratě LOMKI 1N, GOSEK 1N, VLM 1N, GOLOP 1N

28 CDA přílety pro letiště Praha Ruzyně

29

30 Letiště Prahahttp://www.prg.aero/http://www.prg.aero Eurocontrolhttp://www.eurocontrol.int/http://www.eurocontrol.int/ ŘLP CZhttp://www.rlp.cz/http://www.rlp.cz/ LIS ŘLP CZhttp://www.lis.rlp.cz/http://www.lis.rlp.cz/ Mjr. Tomáš Pecháčekpřednášky, powerpoint prezentace L-6 I., II., III. Předpis provoz letadel L-8168 Předpis Provoz letadel

31


Stáhnout ppt "Vznikající problém: • Nad Evropou je denně uskutečněno až 33 000 letů. • Roční nárůst leteckého provozu je v průměru 5% • Předpokládá se, že se do roku."

Podobné prezentace


Reklamy Google