Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emočně nestabilní porucha osobnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emočně nestabilní porucha osobnosti"— Transkript prezentace:

1 Emočně nestabilní porucha osobnosti
Stále opuštěná (Yoram Yovell. Nepřítel v mém pokoji.)

2 Orna Jakobi 25 let Výměnný pobyt v New Yorku Jeff
Složité rodinné vztahy Po rozchodu s Jeffem – sebevražedné myšlenky, potřeba působení si bolesti

3 Když se do sebe zaposlouchala, ozýval se v ní vůbec nejhorší pocit, dusivá hrůza, o které s nikým nemohla mluvit, protože jí chyběla slova. Nedokázala jí ničím čelit. Byla to – prázdnota. Prázdný prostor. Jako by její nitro bylo pusté a mělo takové zůstat navždy. Toužila po bolesti. Chtěla se jejím prostřednictví probrat a cítit, že žije.

4 Emočně nestabilní porucha osobnosti
Devět symptomů: extrémní a zoufalé pokusy zabránit skutečnému nebo domnělému odloučení od milovaného člověka intenzivní, ale nestabilní mezilidské vztahy, v nichž se střídají obdiv a nenávist poruchy pocitu identity vznětlivost vedoucí k nebezpečným činům časté myšlenky na smrt nebo sebepoškození nápadná nevyrovnanost dlouho přetrvávající pocity prázdnoty neovladatelná prchlivost období nedůvěřivosti, která se může vystupňovat až k paranoii

5 Přesvědčení, že nemohou žít bez milovaného člověka
Minimální sebeovládání Nulové sebevědomí Intenzivní prožívání všech emocí a vztahů Černobílý obraz okolí

6 Spouštěcí faktory Traumatické dětství s dědičnou náchylností
Sexuální zneužití v útlém věku Narušený vztah k rodičům Porucha pramení z problémů při osvojování rodičovských obrazů – proto přecitlivělé reakce na rozchody, potřeba stálé podpory zvenčí

7 Léčebné systémy Expresivní psychoterapie
buduje silný vztah mezi terapeutem a pacientem a na tomto základě se pokouší lépe porozumět problémům nemocného a pomoci mu při jejich překonávání Dialektická behaviorální psychoterapie Soustřeďuje se na systematickou změnu zničujících způsobů chování.

8 Je důležité, aby se pacient s terapeutem předem dohodl na podmínkách léčby.
Aby byla léčba úspěšná, musí se stanovit jasné hranice: co je zakázáno a co dovoleno, co se stane, když se pravidla poruší, co smí očekávat terapeut od pacienta a co pacient od terapeuta. Smlouva člověku trpícímu emočně nestabilní poruchou osobnosti poskytuje něco důležitého: výběr způsobu chování, které ho udrží při životě a navzdory očekávaným psychickým výbuchům zaručují pokračování léčby.

9 Účelem smlouvy je posilovat vyzrávání, samostatnost a sebeovládání pacienta.
Vnější rámec, i když je to jen ústně dohodnutá smlouva, jim může pomoci utišit duševní nepokoj v jejich nitru. V dalším průběhu léčby si pacient rámec osvojuje, a jakmile se mu to podaří, může sám se sebou v míru žít.

10 Jak dochází k vznětlivosti
Důkazy, že výbuchy souvisejí s jednou funkční poruchou v přední části mozku vyřazující psychické zábrany Funkční porucha v určité oblasti může mít stejné následky jako poškození mozku v téže oblasti způsobené nemocí či úrazem Phineas Gage

11 Poškození vnitřní přední části čelního laloku přerušuje oběh, čímž omezuje sebeovládání
Čelní laloky mají ještě další úkol - brzdí činnost jiných oblastí mozku, především instinktivní zóny, kde sídlí pudy a sklon ke zlu Čelní lalok je do určité míry sídlem „nadjá“, svědomí a morálky

12 Výzkumné práce - člověk s emočně nestabilní poruchou osobnosti má často i lokálně oslabenou funkci v přední a střední oblasti čelních laloků Úspěšná terapie zanechává stopy v duši, v chování i v mozku V posledních letech se množí důkazy, že poranění v přední a střední oblasti čelního laloku může vyvolat vznětlivost

13 Hraniční porucha osobnosti

14 Příčiny Problémy rodičů (nepřijetí dítěte, postavení k těhotenství, patologické jevy) Nesplněné základní potřeby dítěte jako kontakt, láskyplná péče, důvěra – dítě trpí úzkostí

15 Agrese x bezmoc Rozštěpení osoby na 2 extrémně odlišné poloviny – nedotknutelná, agresivní x něžná, bezmocná Agrese u odmítaných dětí namířena ku okolí či ku sobě samému – agrese slouží k odvádění úzkosti a strachu Závislost na agresi - agrese se kumuluje v jedinci – vnitřní neklid, k úlevě se musí někde vybít, často nevnímají svou agresi Často tvořiví - u umělců jako van Gogh, Kafka, Mozart, Dostojevskij (extrémní tvořivost x pasivita) Vše vidí černobíle

16 Boj o lásku I před odmítání stále chtějí uznání a lásku
Bojují o lásku, stávají se na dané osobě závislými Při neúspěchu zlost – ukrývají ji uvnitř, kompenzace často alkoholem, drogami, léky apod., ztráta sebedůvěry Plni lásky, ale neumí ji dát dále

17 Vztahy Vyhledávají vztahy jako náhradu lásky, kterou nedostali od rodičů Na vztahu extrémně závislí – nedokážou žít s protějškem, ale ani bez něj Citově ochuzení, velmi chladní Často můžou vztahy velmi střídat

18 Pocity méněcennosti „nikdo mě nechce“
Vyhledávají konflikty, aby se v tom utvrdili Velký vztah k zvířatům a přírodě – emigrují do osamělosti, „nikdo mi nerozumí“ Extrémní potřeba spravedlnosti

19 Léčba Terapeutická skupina
Kapitulace, přijetí zodpovědnosti, zřeknutí se agrese Často přerušují terapii Práce s námětem – umět říkat větu př. „jsem vítaný“ – př. před zrcadlem – věta většinou nepravdivá, ale je nutné se ji naučit vyslovovat – moc rituálů Musí se naučit zapomínat na traumata – zbavit se energie v nevědomí Mít vztah k sobě, ostatním, k něčemu vyššímu (Bohu) Bolest z loučení se skupinou Usmíření s rodiči často nemožné

20 Narcistická porucha

21 Diagnostická kritéria MKN-10
Musí být splněno nejméně 5 z následujících příznaků: Přeceňuje dosažené úspěchy, očekává, že bude považován za lepšího než ostatní Zaujetí fantaziemi o absolutním úspěchu, vlastní skvělosti, kráse nebo ideální lásce Víra, že je jedinečný a může být pochopen pouze ve společnosti vysoce postavených lidí Potřeba nekonečného obdivu - neustále vyhledává komplimenty Arogantní a zpupné chování Často závidí jiným nebo věří, že jiní závidí jemu

22 Diagnostická kritéria MKN-10
7) Chybí empatie, vžít se do pocitů nebo potřeb jiných lidí, váhavost 8) Využívá výsledků jiných osob k dosažení vlastních cílů 9) Neoprávněné očekávání zvláště slibného způsobu léčby nebo automatického splnění jeho přání a očekávání

23 INTERPERSONÁLNÍ VLIVY
Bezpodmínečný obdiv nejméně jednoho člena rodiny – kdykoliv na přání Chybí zájem o pohodu ostatních Chybí víra ve vlastní hodnotu Strach, že jakákoliv nedokonalost způsobí katastrofu

24 PROJEVY Někdy komplikován somatizační, disociační nebo sexuální poruchou, někdy také depresí Vymýšlí lži – k zachování představy o vlastní výjimečnosti Předstírá pocity – chce udělat dojem na ostatní jakmile naznačíme kritiku, odmítnutí nebo nezájem – reagují prudkými emocemi – vztekem, studem nebo to vnímá jako ponížení Podávají pozoruhodné výkony Nejsou schopni pustit si lidi k sobě, i když mají velkou potřebu lásky jeho problémy jsou jedinečné, že mu jen velmi málo lidí dokáže porozumět Zajat ve svém světě, způsobu myšlení – sám nemůže uniknout

25 PROJEVY Stará se raději o problémy druhých než o své vlastní
Strach ze stáří, nemoci a smrti neustálý strach, že když něco sebemenšího pokazí, skončí to katastrofou Nejsou schopni se radovat vnitřní prázdnota, nuda, depresivní nálady – přemáhání pomocí alkoholu, drog a léků – další uklidňující prostředky – nakupování, jídlo, hry, práce, jízda autem, vysoká aktivita Vnímá pestrý svět kolem – cítí, že je z něj vyloučen Nešetří při kritice druhých Chorobná zášť, vnitřní prázdnota, nuda, nicotnost – přemáhání pomocí alkoholu, drog, léků Honba za hmotným majetkem, postavením a uznáním

26 LÉČBA Je velmi těžká psychoterapie, farmakoterapie, transpersonální terapie Hledání příčin, deficitu, který vedl k poškození Porozumět zranění, vytvořit pozitivní obrazy rodičů Imaginační cvičení, meditační techniky Hra s rolemi, psychodrama – vyzkoušení nového chování v chráněném prostoru Posílit pocit, že je vítaný, jaký je Učit se vidět takový, jaký je Uvědomit si: Pro to, abys byl milován, nemusíš dělat nic!

27 K TERAPII Schopnost pacientů dokonale se přizpůsobit přání terapeuta
Snaží se být dokonalými pacienty Jsou zvlášť nadaní na poznávání a odhalování chyb druhých Terapie končí jakmile pacient dokáže udržovat uspokojivé mezilidské vztahy a už nemusí odmítat pocity jako hněv, zlost, závist, nenávist, vinu, zoufalství, smutek, bolest a úzkost

28 KNIHA – NARCISMUS (VNITŘNÍ ŽALÁŘ)
Pohádka železná kamna Konkrétní ukázky: s. 36 „Vím, že neumím prohrávat. Může se stát všechno možné a zůstávám klidný, ale když prohraju začínám bláznit. Opiju se, začínám hádky, všechno ničím, jsem úplně nevypočitatelný. Někdy nemohu svou zlost dát najevo hned, protože by to pro mě bylo příliš nevýhodné, k zapomenutí a odpuštění však zdaleka nedochází. Určitě se najde příležitost, abych se strašně pomstil. Dokážu se na člověka tváří v tvář přátelsky usmívat a zároveň ho právě v té chvíli podrazit.“

29 KNIHA – NARCISMUS (VNITŘNÍ ŽALÁŘ)
strana 38 „Vždycky když se matka ptala, co bych si přál k narozeninám nebo k Vánocům, řekl jsem, že nic nepotřebuji. V průběhu terapie jsem si uvědomil, že jsem dárky odmítal ze vzdoru. Cítil jsem se odstrčený za svého bratra a záviděl jsem mu, můj pocit vlastní hodnoty byl hluboce zraněn a nechtěl jsem nic přijímat od někoho, kdo mně tak hluboce ublížil.“

30 KNIHA – NARCISMUS (VNITŘNÍ ŽALÁŘ)
strana 50 „Během skupinové terapie nalézá pan N. odvahu otevřít se a mluvit o svém vztahu k ženám: Dosud jsem partnerky vždy jen využíval. Ve skutečnosti chovám k ženám velkou nenávist a nevím, proč to tak je. Někdy jsem se kvůli tomu cítil velmi zle a provinile. Mnoha lidem jsem ublížil tím, že jsem jim dal pocítit svou agresivitu, doslova jsem je terorizoval, často bezdůvodně. Vyhledával jsem hádky, jen abych je mohl zraňovat. Když byla partnerka dostatečně pokořena, odešel jsem, nebo jsem se pokoušel vše zaretušovat laskavým chováním.“

31 KNIHA – NARCISMUS (VNITŘNÍ ŽALÁŘ)
strana 55 „ Většinou se cítím ve vztahu se svou ženou velmi dobře. Ale jsou určité spouštěče, které mě uvrhují do hlubokého zoufalství a žárlivosti. Žena například přátelsky rozmlouvá s nějakým mužem, a já okamžitě ztratím kontrolu nad svými city. Začnu být sprostý, zlovolný, zákeřný a vyčítavý. Hledám absurdní argumenty, proč mě opravdově nemiluje. Její ujišťování k sobě prostě nepustím. Stáhnu se do sebe a jsem úplně zoufalý.“

32 KNIHA – NARCISMUS (VNITŘNÍ ŽALÁŘ)
strana 57 „ Paní K. se narodila jako nemanželské dítě. O něco později se její matka vdala a paní K. dostala dva nevlastní sourozence. V paměti jí zůstala věta, která v rozhodující míře určila její život. Pocházela od nevlastní babičky, která jejím sourozencům řekla: S ní si nemusíte hrát, to není vaše sestra. Od té chvíli zaujala ke své rodině postoj: Já vám ukážu! A usilovala o to všemi dostupnými prostředky. Ve škole byla nejlepší, s krajním vynaložením dostávala dobrá vysvědčení, v zaměstnání dosáhla úspěchů, vzala si vysoce postaveného muže, ale zatím se skrývalo depresivní rozladění, vnitřní prázdnota, nuda, které otupovala alkoholem.“

33 KNIHA – NARCISMUS (VNITŘNÍ ŽALÁŘ)
strana 70 „Pan K. sleduje své profesní cíle s neúprosnou tvrdostí. V terapii mluví o vztahu ke kolegům a spolupracovníkům: jestliže se někdo slovně vynáší a jeho činy neodpovídají jeho velkým nárokům, najdu si cestu a způsob, jak mu jeho nedostatečnost dát najevo. Moje metody jsou někdy brutální. Já tyto lidi opravdu nenávidím.“

34 KNIHA – NARCISMUS (VNITŘNÍ ŽALÁŘ)
strana 75 „Občas jsme se neubránili otázce, proč pan S. pořád ještě zůstává v terapeutickém programu, protože jeho výroky byly v první řadě negativní. Huboval na všechny spolupracovníky lékařského týmu, kritizoval při každé příležitosti pravidla práce ve skupině i ostatní pacienty a nikdy jej neunavilo zdůrazňovat, že léčba u něj nevykázala žádný pokrok. Významné bylo, že spolupracovníci, stejně jako někteří z pacientů vnímali hyperkritické chování pana S. jako jasný projev jeho neschopnosti nechat si pomoci. Teprve v dalším průběhu léčby se postupně otevíral. Terapie se zpočátku rozvíjela velmi obtížně, neboť odmítal všechno, co se pacientům s pochopením a se snahou pomoci nabízelo. Pan S. dlouho k sobě nikoho blíž nepustil.“


Stáhnout ppt "Emočně nestabilní porucha osobnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google