Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny HUDBY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny HUDBY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny HUDBY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Miloslav Bubeníček Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEH_0210 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společný odborný základ Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh 10. Corelli, Torelli, Vivaldi Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Corelli, Torelli, Vivaldi, concerto grosso, koncert Datum – datum ověření ve výuce Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 Anotace Text s názvem Corelli, Torelli, Vivaldi slouží jako pomocný text při výuce předmětu dějiny hudby na konzervatoři. Předpokládá se doplnění informací výkladem pedagoga, ale lze jej použít jako vstupní osnovu pro další samostudium studentů.

3 Corelli, Torelli, Vivaldi

4 Arcangelo Corelli Narodil se dne 17. února 1653 ve Fusignanu, to je jihovýchodně od Boloně, zemřel v Římě 8.ledna Studoval pravděpodobně od roku 1670 v Bologni u italského skladatele Giovanniho Benvenutiho a Leonarda Brugnoliho, u G. Battisty Bassaniho hru na housle a v Římě kompozici u proslulého zpěváka papežské kapely Mattea Simonelliho. V Římě se usadil roku 1671, od roku 1675 byl houslistou v chrámu San Luigi Dei Francesci.

5 1. Arcangelo Corelli

6 Ve službách švédské královny Marie Kristiny pak byl od roku 1682, pořádal pro ni v Římě hudební produkce. Královna v Římě podporovala Akademii. V letech 1685 – 1690 byl kapelníkem kardinála Benedikta Pamfiliho, jenž byl spolu s kardinálem Pietrem Ottobonim Corelliho mecenášem. Právě u Ottoboniho byl Corelli od roku 1700 jako houslista a ředitel slavných koncertů v paláci Della Canceleria.

7 Arcangelo Corelli byl pokračovatelem slavné tradice boloňské školy
Arcangelo Corelli byl pokračovatelem slavné tradice boloňské školy. Setkal se s mnoha významnými hudebníky té doby, jako byli Alessandro Scarlatti, Agostino Stefani, nebo třeba tehdy mladý Georg Friedrich Händel. Sám zřejmě dost cestoval, v Německu byl v letech 1677 a 1679/1680, předpokládá se, že se ve Francii setkal s J. B. Lullym. Posmrtně mu byl udělen titul „markrabě ladenburský“ za dedikaci šestého opusu falckraběti rýnskému.

8 První doložená skladba Corelliho je z roku 1679 a je určena pro housle a loutnu. Přestože je jeho dílo rozsahem poměrně malé, celkem 72 skladeb, má skvělou úroveň. Obsahuje 6 opusů, každý 12 skladeb. Op.1, 12 Sonate da chiesa a tre (1681), věnovány švédské královně Op.2, 12 Sonate da camera a tre (1685) věnováno kardinálu Benediktu Pamfilimu

9 Op. 3, 12 Sonate da chiesa a tre (1689) věnováno papežovu synovci Op
Op.3, 12 Sonate da chiesa a tre (1689) věnováno papežovu synovci Op.4, 12 Sonate da camera a tre (1694) věnováno papeži Alexandrovi VIII. Op.5, 12 sólových houslových sonát (1700), obsahuje 6 chrámových a 6 komorních sonát Op.6, 12 Concerti grossi (1712) je Corelliho vrcholné dílo, vzor concerta grossa.

10 A. Corelli byl nejvýznamnějším houslistou ve své době
A. Corelli byl nejvýznamnějším houslistou ve své době. Byl zakladatelem římské školy, jeho krédem bylo: klasická slohovost a krása tónu je důležitější než technická virtuozita. Hovoří se o něm jako o „zakladateli houslové techniky“ a „otci concerta grossa“. Vynikl ve třech oborech: housle, skladba, pedagogická činnost. Jeho sláva bývá přirovnávána ke slávě N. Paganiniho.

11 Giuseppe Torelli Narodil se 22. dubna 1658 ve Veroně, zemřel dne 8. února 1709 v Bologni. Tento italský hudební skladatel navázal na A. Corelliho ve formě concerto grosso, ale je také autorem hudby pro další nástroje. Narodil se v rodině, která žila uměním – bratr Felice byl malíř. Učiteli hudby mu byli Giuliano Massaroti, po přesídlení do Boloně v roce 1684 pak Giacomo Antonio Perti v oboru kompozice.

12 Ještě toho roku se pro výrazný talent stal houslistou Akademie (Academia Filarmonica di Bologna) a od r byl violistou orchestru baziliky San Petronio. Po rozpuštění orchestru byl ve službách Jiřího Friedricha II., markraběte Brandenburg-Ansbach, následoval pobyt ve Vídni a od roku 1701 až do smrti byl houslistou a koncertním mistrem v Bologni. Jeho rukopisy jsou uloženy v archivu baziliky San Petronio.

13 3. Bazilika San Petronio v Boloni

14 Torelli sice navázal na concerti grossi Corelliho, ale jejich technickou úroveň posunul až na hranici koncertu. To dokazuje jeho 12 concerti grossi, což jsou v podstatě první houslové koncerty. Z dalších skladeb jsou s oblibou hrány koncerty pro 1 - 4trubky, je jich celkem 30. Právě v koncertu zavedl formu rychle – pomalu – rychle. Kromě instrumentální hudby psal také oratoria. Dochovalo se téměř 100 jeho děl.

15 2. Giuseppe Torelli

16 Antonio Vivaldi Antonio Lucio Vivaldi se narodil 4. března 1678 v Benátkách, žil až do 28. července 1741, zemřel ve Vídni. Byl to významný italský houslista, skladatel a pedagog. Prvním učitelem byl jeho otec, Giovanni Battista Vivaldi, houslista u sv. Marka v Benátkách. Antonio byl vysvěcen na kněze (1703), ale nemusel pro nemoc denně vykonávat kněžské povinnosti. V Benátkách byl zaměstnán jako houslista a pedagog.

17 4. Antonio Vivaldi

18 Instituce nesla název Ospedale della pietá (Útulek milosrdenství)
Instituce nesla název Ospedale della pietá (Útulek milosrdenství). Byl to charitativní útulek pro sirotky a nalezené děti. Hudební výchova byla na předním místě, Vivaldim vedený houslový orchestr měl mezinárodní pověst, získanou na koncertních cestách do Vídně a Amsterodamu. Od roku 1718 byl tři roky u mantovského vévody jako kapelník a skladatel. Byl pozván papežem Benediktem XIII. do Říma.

19 5. Ospedale della Pietá, Benátky 1686

20 Do Benátek se vrátil roku 1725. V roce 1730 byl ve Vídni a v Praze
Do Benátek se vrátil roku V roce 1730 byl ve Vídni a v Praze. Tato léta jsou označována jako „mistrovská“. Vivaldi byl uznávaný a hraný v celé Evropě. Měnící se vkus publika ale způsobil, že se dostal do finančních potíží. Prodal část svých partitur a odcestoval do Vídně ke svému příznivci Karlu VI. Stal se císařským dvorním skladatelem, ale císař krátce nato zemřel.

21 Ant. Vivaldi byl opět bez prostředků
Ant. Vivaldi byl opět bez prostředků. Prodal další rukopisy, ale, pravděpodobně 28. července 1741, zemřel. Byl pochován na nemocničním hřbitově ve Vídni. Hrob byl později přenesen ke chrámu Karlskirche, na původním místě dnes stojí hotel Sacher. Archiv Ospedale della pietá je dnes v Instituto Provinciale per l´infanzia Santa Maria della Pietá docela nedaleko od baziliky sv. Marka. Najdeme v něm skladby 17. – 20 století.

22 Je zde také malé muzeum Antonia Vivaldiho
Je zde také malé muzeum Antonia Vivaldiho. Důležité pro nás jsou informace o vztahu Vivaldiho k Čechám. Například divadlo hraběte Šporka premiérovalo dvě opery tohoto oblíbeného skladatele a další opery byly v repertoáru. Není dokázáno, že se autor osobně premiér zúčastnil, ale předpokládá se to. Hraběti Morzinovi je dedikováno dílo Il cimento dell’armonia e dell’inventione, které obsahuje slavné Čtvero ročních období. Dílo Vivaldiho částečně ovlivnilo také tvorbu B. M. Černohorského.

23 Antonio Vivaldi vydal tiskem jen 72 koncertů, ale odborníci hovoří o 446 koncertech, z toho je 221 houslových. V nich je tempové schéma rychle – pomalu – rychle. Ze skladeb můžeme jmenovat koncerty pro violoncello, pikolu, flétnu, hoboj, fagot, kytaru. Quattro stagioni je asi jeho nejslavnější dílo. Jedná se o cyklus čtyř concerti grossi, využívající zvukomalbu. Technická náročnost sóla staví dílo na úroveň koncertu.

24 Z dalších skladeb je nutno jmenovat L´Estro armonico, ze 44 oper, jež se dnes pro interpretační obtížnost hrají málo, např. Semiramide nebo Montezuma. Chrámovou hudbu reprezentuje například Magnificat, Stabat Mater nebo dvě Salve Regina. Vedle dvou oratorií stojí ještě 26 symfonií, 46 concerti grossi, 73 sonát a další skladby.

25 Vivaldiho dílo bylo inspirací i pro následovníky
Vivaldiho dílo bylo inspirací i pro následovníky. Johann Sebastian Bach upravoval jeho houslové koncerty pro cembalo, například koncert pro čtvery housle na koncert pro čtyři klavíry. Zajímavé je, jak se po smrti Telemanna, Vivaldiho nebo Bacha jejich dílo vytratilo z povědomí běžného posluchače a potřebovalo časový odstup od svého vzniku k znovuobjevení a pochopení. U Vivaldiho to bylo až ve20. století.

26 Otázky k ověření znalostí:
V jaké hudební formě vynikl A. Corelli? Jaké tempové schéma zavedl v koncertu Torelli? Jakou funkci zastával Vivaldi v jednom z benátských operních divadel? Navštívil Vivaldi Čechy?

27 Doporučená literatura:
1. Kačic, Ladislav: Dějiny hudby III, Baroko, Euromedia Group – Ikar, Praha Smolka, Jaroslav: TOGGA, Praha Šafařík, Jiří: Dějiny hudby I., Votobia 2002

28 Seznam vyobrazení: Arcangelo Corelli Giuseppe Torelli Bazilika San Petronio v Boloni Antonio Vivaldi Ospedale della Pietá, Benátky


Stáhnout ppt "Dějiny HUDBY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google