Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvíjející větné členy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvíjející větné členy"— Transkript prezentace:

1 Rozvíjející větné členy
přívlastek těsný a volný

2 Anotace Materiál tvoří 17 slidů, v nichž i žák osvěží znalosti o přívlastku těsném a volném cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen poznat a rozlišit oba druhy přívlastků a pracovat s nimi použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč. průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3

4 Krátké opakování o přívlastku
Slova……………….nemůžeme skloňovat ani časovat. Rozlišujeme deset druhů………….. Podstatná jména ………………mají jen tvary čísla jednotného, podstatná jména…………….. mají jen tvary čísla množného. Podstatná jména………….označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc, podstatná jména……………označují jednu osobu, zvíře nebo věc. Přídavná jména …………..se tvoří od jmen označujících osoby, někdy také od vlastních jmen zvířat. Přídavná jména tvrdá ve tvaru jmenném bývají zpravidla jen v ……… pádě. Zájmena……….připojují k sobě některé věty v souvětí. Rozlišujeme číslovky … , ………………,………………,……………….. Číslovky ……………(50, sto) určují přesný počet. Slovesa vidu………..………nemohou vyjádřit přítomný děj. Příslovce jsou slova ……………..Podle významu rozlišujeme příslovce……….(tam), …………..(teď),……………..(hezky),…………(velmi),…………….(proto). ……………….. …………………… dvojici tvoří podmět a přísudek. Přívlastek ………….zůstává ve stejné podobě bez ohledu na pád řídícího jména, přívlastek…………. přejímá mluvnické kategorie od řídícího podstatného jména. Slova mýdlo, namydlit se, mydlinky jsou slova………. Slovo knížka je slovo …………… od slova kniha.

5 Krátké opakování o přívlastku-řešení
Slova neohebná nemůžeme skloňovat ani časovat. Rozlišujeme deset druhů slov. Podstatná jména hromadná mají jen tvary čísla jednotného, podstatná jména pomnožná mají jen tvary čísla množného. Podstatná jména obecná označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc, podstatná jména vlastní označují jednu osobu, zvíře nebo věc. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od jmen označujících osoby, někdy také od vlastních jmen zvířat. Přídavná jména tvrdá ve tvaru jmenném bývají zpravidla jen v 1. pádě. Zájmena vztažná připojují k sobě některé věty v souvětí. Rozlišujeme číslovky základní, řadové, násobné, druhové . Číslovky určité (50, sto) určují přesný počet. Slovesa vidu dokonavého nemohou vyjádřit přítomný děj. Příslovce jsou slova neohebná. Podle významu rozlišujeme příslovce místní (tam), časová (teď), způsobová (hezky), měrová (velmi), důvodová (proto). Základní skladebnou dvojici tvoří podmět a přísudek. Přívlastek neshodný zůstává ve stejné podobě bez ohledu na pád řídícího jména, přívlastek shodný přejímá mluvnické kategorie od řídícího podstatného jména. Slova mýdlo, namydlit se, mydlinky jsou slova příbuzná. Slovo knížka je slovo odvozené od slova kniha.

6 Vyhodnocení: 0 – 1 chyba výborně 2 – 3 chyby velmi dobře 4 – 6 chyb
více než 6 chyb máš nejvyšší čas na opakování

7 Přívlastek těsný a volný
druh rozdíl příklad těsný Omezuje významový rozsah podstatného jména, nelze jej z věty vypustit. Nejraději vzpomínám na prázdniny strávené u moře. volný Podává je nějaké bližší vysvětlení, lze jej z věty vypustit, stojí-li za podstatným jménem, oddělujeme ho čárkami. Tatínek zaparkoval naše auto, po dlouhé cestě zablácené, před vchodem do domu.

8 Rozlište přívlastky těsné od volných a doplňte čárky.
Rád čtu knihy zabývající se životem divokých zvířat. Mezi živočichy tvořícími tuto faunu jsou velcí mlži a celé souvislé pásy bílých vápenitých trubic, v nichž žijí červi dlouzí až tři metry. Jeho pes cítící teplo lidské dlaně se začal lísat a vrtět ocasem. Ke konci našeho pobytu v Praze jsme se vypravili do Náprstkova muzea stojícího na Betlémském náměstí blízko Betlémské kaple. Velká zahrada zámeckého parku obehnaná vysokou zdí voněla rozkvetlými lipami. Na území našeho státu se dochovalo několik památek postavených ve stylu románském. Touto závěrečnou zkouškou prověřující naše schopnosti musíte projít všichni. Domy postavené v prudké stráni byly ještě zaplaveny zapadajícím sluncem, zatímco domy položené v údolí se již nořily do hlubokého stínu. V průzračně čisté vodě Černého potoka zastíněného mohutnými olšemi jsme zpozorovali pstruhy.

9 Rozlište přívlastky těsné od volných a doplňte čárky.
Rád čtu knihy zabývající se životem divokých zvířat. Mezi živočichy tvořícími tuto faunu jsou velcí mlži a celé souvislé pásy bílých vápenitých trubic, v nichž žijí červi, dlouzí až tři metry. Jeho pes, cítící teplo lidské dlaně, se začal lísat a vrtět ocasem. Ke konci našeho pobytu v Praze jsme se vypravili do Náprstkova muzea, stojícího na Betlémském náměstí blízko Betlémské kaple. Velká zahrada zámeckého parku, obehnaná vysokou zdí, voněla rozkvetlými lipami. Na území našeho státu se dochovalo několik památek postavených ve stylu románském. Touto závěrečnou zkouškou, prověřující naše schopnosti, musíte projít všichni. Domy postavené v prudké stráni byly ještě zaplaveny zapadajícím sluncem, zatímco domy položené v údolí se již nořily do hlubokého stínu. V průzračně čisté vodě Černého potoka, zastíněného mohutnými olšemi, jsme zpozorovali pstruhy.

10 Z dvojic vět vytvoř jednoduchou větu tak, abys obsah jedné věty vyjádřil přívlastkem
Olomouc Olomouc má dnes asi obyvatel. Odedávna patří k nejvýznamnějším moravským městům. Olomouc, patřící odedávna k nejvýznamnějším moravským městům, má dnes asi obyvatel. Olomouc, mající dnes asi obyvatel, patří odedávna k nejvýznamnějším moravským městům.

11 Z dvojic vět vytvoř jednoduchou větu tak, abys obsah jedné věty vyjádřil přívlastkem
Nejstarší osídlení na území dnešní Olomouce dokládají archeologické nálezy kamenných nástrojů. Pocházejí z dob prehistorických. Nejstarší osídlení na území dnešní Olomouce dokládají archeologické nálezy kamenných nástrojů, pocházejících z dob prehistorických.

12 Z dvojic vět vytvoř jednoduchou větu tak, abys obsah jedné věty vyjádřil přívlastkem
Snad nejvýznamnějším nálezem posledních let je však objev zbytků pochodového římského tábora. Datujeme jej do druhé poloviny 2. století. Snad nejvýznamnějším nálezem posledních let je však objev zbytků pochodového římského tábora, datovaného do druhé poloviny 2. století.

13 Z dvojic vět vytvoř jednoduchou větu tak, abys obsah jedné věty vyjádřil přívlastkem
V Olomouci je řada historických památek. Byly postaveny v nejrůznějších dobách. V Olomouci je řada historických památek, postavených v nejrůznějších dobách.

14 Z dvojic vět vytvoř jednoduchou větu tak, abys obsah jedné věty vyjádřil přívlastkem
Románský biskupský palác byl od 11. století sídlem knížat z rodu Přemyslovců. Tento palác se nachází na Václavském návrší. Románský biskupský palác, nacházející se na Václavském návrší, byl od 11. století sídlem knížat z rodu Přemyslovců.

15 Z dvojic vět vytvoř jednoduchou větu tak, abys obsah jedné věty vyjádřil přívlastkem
Ze souboru románských staveb se na Václavském návrší zachovalo ještě obydlí kapituly a věž. Tato věž byla přebudována na kapli sv. Barbory. Ze souboru románských staveb se na Václavském návrší zachovalo ještě obydlí kapituly a věž, přebudovaná na kapli sv. Barbory.

16 Z dvojic vět vytvoř jednoduchou větu tak, abys obsah jedné věty vyjádřil přívlastkem
K panoramatu města neodmyslitelně patří katedrála sv. Václava s nejvyšší kostelní věží na Moravě. Tato věž měří přesně 100,65 m. K panoramatu města neodmyslitelně patří katedrála sv. Václava s nejvyšší kostelní věží na Moravě, měřící přesně 100,65 m.

17 Z dvojic vět vytvoř jednoduchou větu tak, abys obsah jedné věty vyjádřil přívlastkem
Dominantou Horního náměstí je barokní sloup Nejsvětější Trojice. R byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Dominantou Horního náměstí je barokní sloup Nejsvětější Trojice, roku 2000 zapsaný do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Stáhnout ppt "Rozvíjející větné členy"

Podobné prezentace


Reklamy Google