Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd"— Transkript prezentace:

1 Projekty destinačního managementu v Moravskoslezském kraji - od turistické oblasti po region
Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd Ing. Jiří Vzientek, Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

2 Rozdělení turistického regionu Severní Morava a Slezsko

3 Vznik destinačních managementů turistických oblastí
Turistická oblast Zastřešující organizace WWW stránky pro návštěvníky Těšínské Slezsko Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Beskydy-Valašsko Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s. Poodří - Moravské Kravařsko Destinační management turistické oblasti Poodří-Moravské Kravařsko o.p.s. Ostravsko Statutární město Ostrava Opavské Slezsko Statutární město Opava (příprava založení o.p.s.) (bude spuštěno) Jeseníky-východ Euroregion Praděd

4 Příklad dobré praxe - destinační management Jeseníky-východ

5 Jeseníky-východ Rozvoj venkova a cestovního ruchu = priorita č. 1 Euroregionu Praděd Vznik profesionální destinační společnosti v rámci struktur Euroregionu Praděd (sdružení 71 obcí okresů Bruntál a Jeseník) v roce 2011 Komunitně přijatá marketingová strategie 2010 Komunitně vedený rozvoj CR na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru

6 Jeseníky - východ Cíl: zastavit propad návštěvnosti a nastartovat její růst o 10% ve srovnání s rokem 2010 Naplňování cíle prostřednictvím akčních plánů Akční plán I. (07/2011 – 05/2012), 2,9 mil. Kč Akční plán II. (06/2012 – 05/2013), 2,4 mil. Kč Akční plán III. (06/2013 – 07/2014), ??? Důraz na vzdělávání, kvalitu regionálního produktu CR, podporu prodeje nabídky CR a inovativnost Měření návštěvnosti a příjmů z ubytovaných hostů

7 Jeseníky - východ Stav k 31.12. Počet příjezdů hostů z toho rezidenti
z toho nerezidenti Počet přenocování 2000 16 400 55 790 2001 21 121 63 557 2002 28 593 77 098 2003 20 673 62 861 2004 16 548 49 540 2005 99 152 14 524 44 199 2006 97 292 14 787 47 524 2007 96 550 12 469 36 425 2008 94 443 11 739 32 342 2009 94 807 87 359 7 448 19 521 2010 88 059 80 395 7 664 20 713 2011 88 660 82 872 5 788 15 333 2012 96 723 90 421 6 302 16 381

8 Jeseníky - východ

9 Jeseníky - východ V roce 2012 se zvýšil počet příjezdů hostů ve srovnání s rokem 2010 o 8664 osob, tj. nárůst o 9,8 % V roce 2012 se zvýšil počet přenocování hostů ve srovnání s rokem 2010 o , tj. nárůst o 6,5 % V roce 2012 se zvýšily příjmy z ubytovaných hostů Tato zvýšení způsobují multiplikační efekty z hlediska návštěvnosti atraktivit, návštěvnosti IC z hlediska zaměstnanosti apod.

10 Jeseníky - východ

11 Jeseníky - východ jasná pravidla pro veřejnou podporu soukromých subjektů v CR (směrnice č. 3/2012 Euroregionu Praděd) přináší důvěru těch, kteří chtějí spolupracovat, spolupráce následně přináší inovace a konkurenční výhody tam, kde funguje spolupráce, roste návštěvnost a doba pobytu povinná certifikace ubytovacích zařízení (1. a zatím jediní v ČR) přináší kvalitu a komplexnost služeb Voucher systém Jeseníky (jediný v ČR) je účinným nástrojem pro motivaci cestovních kanceláří ke spolupráci s Euroregionem Praděd a přináší nové solventní návštěvníky do Jeseníků spolupráce na vertikální úrovni s CzechTourism, Moravskoslezským krajem a ARR Ostrava přináší velké úspory při realizaci aktivit akčních plánů, Regionální fórum cestovního ruchu je nutným institucionálním předpokladem pro spolupráci (síťování) aktérů v cestovním ruchu a financování akčních plánů

12 Základní pravidla pro fungování krajského destinačního managementu
Navázání a doplnění aktivit realizovaných oblastními destinačními managementy se zaměřením na zahraniční trhy Nutnost respektování existence pouze jedné základní komunikační linky s podnikatelskými subjekty cestovního ruchu - informace plynou přes destinační managementy turistických oblastí Informovanost, zapojení a spolupráce při přípravě a realizaci akčních plánů odehrávajících se na úrovni turistické oblasti Nabídka účasti na prezentačních akcích v zahraničí pro zástupce oblastních destinačních managementů Vytváření komplexní nabídky služeb cestovního ruchu nejenom v rámci Moravskoslezského kraje, ale řešení přesahů se sousedními kraji a turistickými oblastmi (Jeseníky-západ, Valašsko)

13 Projekt krajského destinačního managementu
Zaměření marketingových aktivit do zemí a míst s existencí pravidelného leteckého spojení s Ostravou - Velká Británie (Londýn), Francie (Paříž) Využití potenciálu "východních trhů" - Rusko, Ukrajina Doplnění aktivit na trzích sousedních států (Polsko, Slovensko, Německo) Zaměření na tvorbu a podporu prodeje konkrétních produktů určených pro využití jak individuálním turistou tak cestovními kancelářemi a touroperátory (pobyty, pobytové balíčky) Marketingová kampaň zaměřená na podporu prodeje vytvořených produktů Zhodnocení výsledků projektu - na základě návštěvnosti z cílových zahraničních trhů

14 Produkty Tvorba produktů pro jednotlivé cílové zahraniční trhy - celkem 30 produktů vycházejících z TOP nabídky jednotlivých turistických oblastí oslovení všech certifikovaných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji oslovení relevantních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu s nabídkou spolupráce Zacílení na vhodné cílové skupiny dle jednotlivých zemí na základě dostupných analýz a výzkumů Obsah produktů vytvářen ve spolupráci s destinačními managementy turistických oblastí Vytváření článků (příběhů) o atraktivitách a zajímavostech regionu a jejich rozesílání k dalšímu využití spolupracujícím subjektům

15 Propagace produktů přímé prezentační akce v cílových destinacích - využití zázemí a pomoci Českých center Francie (Paříž) Velká Británie (Londýn) Rusko (Moskva) Ukrajina (Doněck) Účast na veletrzích cestovního ruchu - Německo (Berlín) - Polsko (Wroclaw, Katowice) - Slovensko (Bratislava) Realizace famtripů/presstripů z cílových zemí Internetová reklamní kampaň ve Velké Británii a Francii (mix kontextové a bannerové reklamy) zaměřená na konkrétní nabídku produktů CR

16 Zapojení cestovních kanceláří
Oslovení a nabídka spolupráce směřovaná na všechny incomingové CK v ČR a CK v zahraničí mající v nabídce Českou republiku Poskytnutí detailních informací o subjektech zapojených do produktu (kontakty, ceníkové ceny, apod.) Uvedení přímého odkazu na CK na webu s vytvořenými produkty - využití stávajícího webu Moravskoslezského kraje - Možnost zakoupení zájezdu vytvořeného dle produktu klikem na odkaz na cestovní kancelář Produktové listy tvořeny tak, aby se daly jednoduše vložit do katalogu spolupracujících CK

17 Základní pravidlo na závěr
ZÁKLADNÍ CÍL VŠECH AKTÉRŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE CESTOVNÍM RUCHEM JE STEJNÝ ZVÝŠENÍ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ K TOMU JE NUTNÁ KOOPERACE A SPOLUPRÁCE VŠECH AKTÉRŮ V CESTOVNÍM RUCHU

18 Kontakty Ing. Michal Blaško tel: Ing. Jiří Vzientek tel: Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd"

Podobné prezentace


Reklamy Google