Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty destinačního managementu v Moravskoslezském kraji - od turistické oblasti po region Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd Ing. Jiří Vzientek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty destinačního managementu v Moravskoslezském kraji - od turistické oblasti po region Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd Ing. Jiří Vzientek,"— Transkript prezentace:

1 Projekty destinačního managementu v Moravskoslezském kraji - od turistické oblasti po region Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd Ing. Jiří Vzientek, Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 1

2 Rozdělení turistického regionu Severní Morava a Slezsko 2

3 Vznik destinačních managementů turistických oblastí 3 Turistická oblast Zastřešující organizaceWWW stránky pro návštěvníky Těšínské SlezskoRegionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Beskydy-ValašskoDestinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s. Poodří - Moravské Kravařsko Destinační management turistické oblasti Poodří-Moravské Kravařsko o.p.s. OstravskoStatutární město Ostravawww.ostravainfo.cz Opavské SlezskoStatutární město Opava (příprava založení o.p.s.) (bude spuštěno) Jeseníky-východEuroregion Pradědwww.jeseniky-rodina.cz

4 Příklad dobré praxe - destinační management Jeseníky-východ 4

5 Jeseníky-východ • Rozvoj venkova a cestovního ruchu = priorita č. 1 Euroregionu Praděd • Vznik profesionální destinační společnosti v rámci struktur Euroregionu Praděd (sdružení 71 obcí okresů Bruntál a Jeseník) v roce 2011 • Komunitně přijatá marketingová strategie 2010 • Komunitně vedený rozvoj CR na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru 5

6 Jeseníky - východ • Cíl: zastavit propad návštěvnosti a nastartovat její růst o 10% ve srovnání s rokem 2010 • Naplňování cíle prostřednictvím akčních plánů  Akční plán I. (07/2011 – 05/2012), 2,9 mil. Kč  Akční plán II. (06/2012 – 05/2013), 2,4 mil. Kč  Akční plán III. (06/2013 – 07/2014), ??? • Důraz na vzdělávání, kvalitu regionálního produktu CR, podporu prodeje nabídky CR a inovativnost • Měření návštěvnosti a příjmů z ubytovaných hostů 6

7 Jeseníky - východ 7 Stav k Počet příjezdů hostů z toho rezidenti z toho nerezidenti Počet přenocování z toho rezidenti z toho nerezidenti

8 Jeseníky - východ 8

9 9 • V roce 2012 se zvýšil počet příjezdů hostů ve srovnání s rokem 2010 o 8664 osob, tj. nárůst o 9,8 % • V roce 2012 se zvýšil počet přenocování hostů ve srovnání s rokem 2010 o , tj. nárůst o 6,5 % • V roce 2012 se zvýšily příjmy z ubytovaných hostů • Tato zvýšení způsobují multiplikační efekty z hlediska návštěvnosti atraktivit, návštěvnosti IC z hlediska zaměstnanosti apod.

10 Jeseníky - východ 10

11 Jeseníky - východ 11 • jasná pravidla pro veřejnou podporu soukromých subjektů v CR (směrnice č. 3/2012 Euroregionu Praděd) přináší důvěru těch, kteří chtějí spolupracovat, • spolupráce následně přináší inovace a konkurenční výhody • tam, kde funguje spolupráce, roste návštěvnost a doba pobytu • povinná certifikace ubytovacích zařízení (1. a zatím jediní v ČR) přináší kvalitu a komplexnost služeb • Voucher systém Jeseníky (jediný v ČR) je účinným nástrojem pro motivaci cestovních kanceláří ke spolupráci s Euroregionem Praděd a přináší nové solventní návštěvníky do Jeseníků • spolupráce na vertikální úrovni s CzechTourism, Moravskoslezským krajem a ARR Ostrava přináší velké úspory při realizaci aktivit akčních plánů, • Regionální fórum cestovního ruchu je nutným institucionálním předpokladem pro spolupráci (síťování) aktérů v cestovním ruchu a financování akčních plánů

12 Základní pravidla pro fungování krajského destinačního managementu • Navázání a doplnění aktivit realizovaných oblastními destinačními managementy se zaměřením na zahraniční trhy • Nutnost respektování existence pouze jedné základní komunikační linky s podnikatelskými subjekty cestovního ruchu - informace plynou přes destinační managementy turistických oblastí • Informovanost, zapojení a spolupráce při přípravě a realizaci akčních plánů odehrávajících se na úrovni turistické oblasti • Nabídka účasti na prezentačních akcích v zahraničí pro zástupce oblastních destinačních managementů • Vytváření komplexní nabídky služeb cestovního ruchu nejenom v rámci Moravskoslezského kraje, ale řešení přesahů se sousedními kraji a turistickými oblastmi (Jeseníky-západ, Valašsko) 12

13 Projekt krajského destinačního managementu • Zaměření marketingových aktivit do zemí a míst s existencí pravidelného leteckého spojení s Ostravou - Velká Británie (Londýn), Francie (Paříž) • Využití potenciálu "východních trhů" - Rusko, Ukrajina • Doplnění aktivit na trzích sousedních států (Polsko, Slovensko, Německo) • Zaměření na tvorbu a podporu prodeje konkrétních produktů určených pro využití jak individuálním turistou tak cestovními kancelářemi a touroperátory (pobyty, pobytové balíčky) • Marketingová kampaň zaměřená na podporu prodeje vytvořených produktů • Zhodnocení výsledků projektu - na základě návštěvnosti z cílových zahraničních trhů 13

14 Produkty • Tvorba produktů pro jednotlivé cílové zahraniční trhy - celkem 30 produktů vycházejících z TOP nabídky jednotlivých turistických oblastí – oslovení všech certifikovaných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji – oslovení relevantních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu s nabídkou spolupráce • Zacílení na vhodné cílové skupiny dle jednotlivých zemí na základě dostupných analýz a výzkumů • Obsah produktů vytvářen ve spolupráci s destinačními managementy turistických oblastí • Vytváření článků (příběhů) o atraktivitách a zajímavostech regionu a jejich rozesílání k dalšímu využití spolupracujícím subjektům 14

15 Propagace produktů • přímé prezentační akce v cílových destinacích - využití zázemí a pomoci Českých center – Francie (Paříž) – Velká Británie (Londýn) – Rusko (Moskva) – Ukrajina (Doněck) • Účast na veletrzích cestovního ruchu - Německo (Berlín) - Polsko (Wroclaw, Katowice) - Slovensko (Bratislava) • Realizace famtripů/presstripů z cílových zemí • Internetová reklamní kampaň ve Velké Británii a Francii (mix kontextové a bannerové reklamy) zaměřená na konkrétní nabídku produktů CR 15

16 Zapojení cestovních kanceláří • Oslovení a nabídka spolupráce směřovaná na všechny incomingové CK v ČR a CK v zahraničí mající v nabídce Českou republiku • Poskytnutí detailních informací o subjektech zapojených do produktu (kontakty, ceníkové ceny, apod.) • Uvedení přímého odkazu na CK na webu s vytvořenými produkty - využití stávajícího webu Moravskoslezského kraje - • Možnost zakoupení zájezdu vytvořeného dle produktu klikem na odkaz na cestovní kancelář • Produktové listy tvořeny tak, aby se daly jednoduše vložit do katalogu spolupracujících CK 16

17 Základní pravidlo na závěr ZÁKLADNÍ CÍL VŠECH AKTÉRŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE CESTOVNÍM RUCHEM JE STEJNÝ -ZVÝŠENÍ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ K TOMU JE NUTNÁ KOOPERACE A SPOLUPRÁCE VŠECH AKTÉRŮ V CESTOVNÍM RUCHU 17

18 Kontakty Ing. Michal Blaško tel: Ing. Jiří Vzientek tel: Děkujeme za pozornost 18


Stáhnout ppt "Projekty destinačního managementu v Moravskoslezském kraji - od turistické oblasti po region Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd Ing. Jiří Vzientek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google