Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POUŽITÍ STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POUŽITÍ STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV"— Transkript prezentace:

1

2 POUŽITÍ STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
NA LIKVIDACI NÁSLEDKŮ BLESKOVÝCH POVODNÍ V SRPNU A ZÁŘÍ 2010 V RÁMCI POMOCI LIBERECKÉMU A ÚSTECKÉMU KRAJI

3 Činnost SSHR byla zahájena 7.8. 2010
a ukončena Základem činnosti je usnesení vlády ze dne 9. srpna 2010 č. 561.uv pdf Celkově byly poskytnuty SHR v evidenční hodnotě Kč. Část PZ je nadále v užívání, k tomu SSHR zpracovává příslušné smlouvy. Jedná se o: 19 mostů, 700 vysoušečů.

4 jiného správního úřadu
Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů ÚKŠ Odborná pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji KŠ ÚSÚ KŠ kraje nezbytné dodávky mimo KP kraje KŠ ÚSÚ nezbytné dodávky z  KP kraje jiného správního úřadu KŠ SSHR Ochraňovatel Ochraňovatel KŠ určené obce Ochraňovatel obec

5 Prostředky pro nouzové zásobování pitnou vodou a náhradní zdroje elektrické energie

6 Přeprava byla zahájena dne 7.8. v noci a dokončena 10.8. ve 23.00 hod.
Počátek povodní 7. srpna 2010 Přeprava byla zahájena dne 7.8. v noci a dokončena ve hod. První materiál předán 8. srpna v 8.45 hod tj.: necelých 10 hodin od vzniku krizové situace 2 hodin od vydání rozhodnutí SSHR

7 Vlastní průběh a organizace vývozu
přesáhla v řadě aspektů rámec doposud předpokládaných a v metodice popsaných činností Jednalo se zejména o: množství vyvážených zásob, vzdálenosti na které byl vývoz prováděn, absolutní zapojení všech ŘS do procesu vývozu, Základní způsoby organizace jízd jednotlivých středisek při vývozu PZ, zahrnující i jízdy řidičů SOŽ vozidly ŘS 2 Čachovice, doplňování PHM u střediska Třebestovice a tankování vozidlem na PHM z ŘS 2 Čachovice, údaje o počtu nasazených vozidel, řidičů a celkovém počtu ujetých kilometrů je uveden na následujících schématech

8 Schéma jízd střediska Plzeň
Frýdlant Liberec Čachovice Vinařice Třebestovice Plzeň Sázava Olomouc Pohořelice 7 vozidel a 2 přívěsy 4 řidiči dva koloběhy po stejné trase Plzeň – Frýdlant – Plzeň 530 km Celkem km

9 Schéma jízd střediska Vinařice
Frýdlant Liberec Čachovice Vinařice Třebestovice Plzeň Sázava Olomouc Pohořelice 1 vozidlo 3 řidiči tři koloběhy: Vinařice – Frýdlant – Vinařice 400 km Vinařice – Čachovice – Frýdlant – Čachovice – Vinařice 480 km Vinařice – Čachovice – Frýdlant – Vinařice 450 km Celkem km + 440 km vozidly ŘS 2

10 Schéma jízd střediska Sázava
Frýdlant Liberec Vinařice Čachovice Třebestovice Plzeň Sázava Olomouc Pohořelice 2 vozidla a přívěs 2 řidiči dva koloběhy: Sázava – Frýdlant – Třebestovice – Sázava 560 km Sázava – Čachovice – Frýdlant – Třebestovice 588 km Celkem km

11 Schéma jízd střediska Pohořelice
Frýdlant Hrádek n/N Liberec Č. Lípa Čachovice Vinařice Třebestovice Plzeň Sázava Olomouc Pohořelice 4 vozidla a 2 přívěsy 4 řidiči jeden koloběh: Pohořelice – Třebestovice – Liberec – Frýdlant – Čachovice – Pohořelice 550 km Celkem km km vozidly ŘS 2

12 Schéma jízd střediska Olomouc
Frýdlant Liberec Vinařice Čachovice Třebestovice Plzeň Sázava Olomouc Pohořelice 7 vozidel a 2 přívěsy 7 řidičů dva koloběhy: Olomouc – Liberec – Olomouc 520 km Olomouc – Liberec – Čachovice – Frýdlant – Čachovice – Olomouc 980 km Celkem km km vozidly ŘS 2

13 Schéma jízd střediska Čachovice
Višňová ● Frýdlant Č. Lípa● Liberec Vinařice Čachovice Třebestovice Plzeň Sázava Olomouc Pohořelice 5 řidičů - koloběhy: Čachovice – Frýdlant – Čachovice 4x Čachovice – Frýdlant – Česká Lípa - Čachovice Čachovice – Třebestovice – tankování PHM Čachovice – Česká Lípa- Čachovice 2x Čachovice – Višňová Čachovice - Vinařice – Frýdlant - Čachovice Celkem km

14 Celkem bylo od jednotlivých středisek SOŽ a VIS ,
na základě sedmi rozhodnutí, vydaných SSHR v průběhu 8. a 9. srpna, vyvezeno 120 ks materiálu a techniky. Středisko Rozhodnutí SSHR ze dne Celkem 8. srpna 9.srpna 19.srpna č. 04 č. 05 č. 06 č.07 č. 08 č. 09 č.21 PLZEŇ 6 7 13 VINAŘICE 1 5 SÁZAVA 4 10 OLOMOUC 21 POHOŘELICE 8 14 ČACHOVICE 11 9 24 2 55 CELKEM 22 34 42 120

15 Požadavky na PZ, ochraňované u SOŽ a VIS, byly uplatněny na
prostředky pro zásobování pitnou vodou (71 ks) a na zdroje elektrické energie (49 ks) Skupina Druhy techniky - materiálu Počet Zásobování pitnou vodou Auto nosiče kontejnerů + kontejnery na pitnou vodu 6 +61 Přívěs cisterna na pitnou vodu 3 Úpravna vody 1 Zdroje el. energie Elektrocentrály 49 CELKEM 120 Kontejner cisterna na pitnou vodu KCA 2m3 Elektrocentrála 4kVA-ČSAB4-3/1-400/231

16 Významnou roli při vývozu sehrály nosiče kontejnerů
Nakládka v Čachovicích Vykládka v Raspenavě Soustředění kontejnerů ve Frýdlantu Vykládka v Krásném Lese

17 Evidenční hodnota vyvezených PZ Středisko
k rozhodnutí SSHR ze dne Celkem za č.04-06 8. srpna č. 04 č. 05 č. 06 x Plzeň ,00 Vinařice ,00 171 806,00 351 939,00 Sázava ,00 Olomouc Pohořelice ŘS2 Čachovice ,00 366 600,00 ,00 Celkem ,00 ,00 ,00

18 Evidenční hodnota vyvezených PZ k rozhodnutí SSHR ze dne
Ze skladů SOŽ a VIS byly předány dne 8.,9.,10.a PZ v celkové evidenční hodnotě ,00 Kč Středisko Evidenční hodnota vyvezených PZ k rozhodnutí SSHR ze dne Celkem za č.04-21 9. srpna 19.srpna č. 07 č. 08 č. 09 č. 21 Plzeň ,00 ,00 Vinařice 180 133,00 ,00 Sázava ,00 ,00 Olomouc ,00 Pohořelice ,00 277 000,00 ,00 Čachovice ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Celkem ,00 ,00 ,00 Při vývozu nedošlo k dopravní nehodě ani ke škodě na předávaném materiálu!

19 Stř. Počet Km ujeté auty SOŽ Km ujeté auty ŘS 2 Náklady Ř/Z NA Vlek
Na vývozu se u SOŽ přímo podílelo celkem 34 osob (53,1% všech zaměstnanců) ve funkci řidič a závozník osob. v řídících funkcích a jako nakládací skupiny 11 osob. K přepravám zásob bylo nasazeno: 28 ks techniky + 8 ks techniky pro nakládku ve skladech. Při vývozu bylo ujeto: km vozidly SOŽ km vozidly ŘS 2 Čachovice. Návrat techniky zpět do skladů si vyžádal ujetí km. Celkové náklady téměř Kč. Stř. Počet Km ujeté auty SOŽ Km ujeté auty ŘS 2 Náklady Ř/Z NA Vlek vývoz PZ návrat PZ NM ostatní celkem PL 4/1 7 2 3.772 2.198 36.403 58.948 95.351 VI 3/1 1 1.431 440 14.484 28.102 42.586 SA 2/1 1.148 893 13.402 24.428 37.830 OL 7/0 4.832 3.486 1.200 48.630 PO 4/0 4 2.277 2.588 1.300 52.580 20/3 21 13.460 9.165 2.940

20 Na vývozu se u VIS přímo podílelo celkem 10 osob
ve funkci řidič, mechanik,skladník osob v řídících funkcích osoby K přepravám zásob bylo nasazeno: 13 ks techniky + 2 ks techniky pro nakládku ve skladu. Při vývozu bylo ujeto: 6.043 km vozidly VIS vlastními řidiči Návrat techniky zpět do skladu včetně PZ SOŽ si vyžádal ujetí km. Pro převoz úpravny vody do Višňové byl využit nosič kontejnerů SSHR od HZS Středočeského kraje Skl. Počet Km ujeté auty VIS Celkem s PZ Doprovodná vozidla Ř/Z NA Vlek vývoz PZ návrat PZ ŠkodaFabia Ford Transit celkem ČA 5/0 13 6.043 9.903 15.946 812 781 1.593

21 Vyhodnocení návratu vyvezených PZ
Středisko Vývoz Návrat Závady Pokračuje zápůjčka Plzeň 13 12 Chybí 2 ks víko Auto nosič kontejnerů AVIA D 80N 4t Vinařice 7 6 Drobné nedostatky Kontejner cisterna na pit. vodu KCA 3m3 Sázava 10 - Olomouc 21 19 Kontejner cisterna na pit. vodu KCA 2m3 Pohořelice 14 Ohnutý rám cisterny Čachovice 55 46 1EC ztracena, chybí víko, drobné poškození 3x Kontejner cisterna na pit. vodu KCA 2m3 3x Kontejner cisterna na pit. vodu KCA 3m3 2x Kontejner cisterna na pit. vodu CAV 3m3 CELKEM 120 106 5 Drobné nedostatky vyřešeny u VIS a středisek SOŽ na základě zvýšeného limitu od SSHR svépomocí, ohnutý rám a nákup víka je řešen dodavatelsky. Z hlediska návratu PZ byla jen z části dodržena zásada, že příjemce vrací výdejci. největší část byla vracena přes ŘS 2 – poděkování za náročné převzetí část zápůjček byla středisky SOŽ odebrána přímo u příjemců S ohledem na množství a hodnotu vyvezeného materiálu jsou škody zanedbatelné.

22 Dílčí problémy: dodržování doby řízení a odpočinku - poučování řidičů,
provádění důsledných dohovorů s příjemci - k vyloučení problémů s vykládkou v obcích – čekání na jeřáb - objasnění, že cisterny jsou bez vody - podmínek předání a převzetí PZ

23 Veškeré úkoly byly splněny

24 Veškeré úkoly byly splněny

25 Náhradní silniční přemostění

26 Bylo postaveno a předáno 19 mostů
Bylo postaveno a předáno 19 mostů. Další most byl postaven, ale obec jej odmítla převzít, proto byl následně Armádou ČR demontován a vrácen zpět SSHR. Pro Liberecký kraj bylo vybudováno 8 mostů o celkové délce 135 bm. Pro Ústecký kraj pak 11 mostů o celkové délce 276 bm.

27 V období od 15. 8. 2010 (most v obci Rousínov Liberecký kraj) do 4. 9
V období od (most v obci Rousínov Liberecký kraj) do 4.9. (most v obci Nová Ves v Ústeckém kraji) tj. během 20 dnů bylo dokončeno 19 mostů (jeden z nich obec odmítla převzít). Poslední most v obci Višňová-Víska byl předán

28 Náklady na výstavbu mostů (data poskytnuta MO ČR):
projekční činnost Kč, výstavba mostů Kč. Celkem: Kč. Jedná se pouze o režijní náklady. Nejsou započítány náklady na mzdy!

29 Na výstavbu mostu typu MS bylo průměrně nasazeno 30 osob a 16 ks techniky po dobu 1 až 3 dny.
Na výstavbu mostu typu TMS bylo nasazeno 45 osob a 26 ks techniky po dobu 14 dnů.

30 Liberecký kraj :Chrastava 25.8. a 3.9.2010 :Rousínov 15.8 a 26.8.2010
Obr Obr :Chrastava a Obr Obr :Víska Obr. :Heřmanice Obr. :Raspenava Obr. :Nová Ves Obr. :Chrastava-H.Vítkov Obr. :Mařeničky Obr. Brniště Obr.

31 Jetřichovice Obr. Kytlice Obr. Hřensko Obr. Dolní Habartice Obr. Lužec Obr. Děčín Obr. Heřmanov čp Obr. Heřmanov č Obr.

32 Pohotovostní zásoby poskytnuté cestou HZS ČR.

33 Cestou HZS ČR byly poskytnuty:
733 vysoušečů, 58 malých odvodňovacích souprav, 30 násypek písku, 2 soupravy pro dekontaminaci osob, 1 automobil vyprošťovací těžký, 1 velkokapacitní čerpadlo Sigma 400

34 Cestou HZS ČR byly poskytnuty:
1 spr pro dálkovou přepravu vody SOMATI, 1 automobilový nosič těžkých kontejnerů

35 Hmotné rezervy z působnosti Správy státních hmotných rezerv

36 V souladu s usnesením vlády ČR vlády ze dne 9. srpna 2010 č
V souladu s usnesením vlády ČR vlády ze dne 9. srpna 2010 č. 561 byly z hmotných rezerv poskytnuty pohonné hmoty v hodnotě  532 398,- Kč pro zabezpečení činnosti zasahujících jednotek HZS a ostatních složek IZS při záchranných a likvidačních pracích. Jednalo se o: 256 485 l motorové nafty, 105 538 l automobilového benzínu, 6 968 l leteckého petroleje.

37 Z Á V Ě R

38 V souladu s usnesením vlády byla SSHR koordinačním orgánem pro poskytování SHR.
Veškeré požadavky na SHR byly zajištěny v požadovaném rozsahu a požadovaných lhůtách. K uplatňování požadavků prozatím nebyl v využíván IS KRIZKOM

39 Přes veškerou snahu nám na počátku krize chyběly relevantní informace z úrovně krajů, zejména o vývoji situace a jejich potřebách v oblasti věcných zdrojů. Z úrovně krajů chyběla v první fázi krize odezva, zda byly požadované PZ v pořádku dodány nebo zda se jejich potřeba změnila (EC, mostní konstrukce, úpravna vody).

40 Při vyžadování věcných zdrojů zvažovat i ekonomickou stránku
Při vyžadování věcných zdrojů zvažovat i ekonomickou stránku. Z úrovně SSHR je každý požadavek respektován jako prioritní, který je potřeba zajistit v plném rozsahu (neuplatňovat požadavek s vědomím, že mi stačí pouze část, ale uplatním raději více, abych něco dostal).

41 V oblasti výstavby náhradního silničního přemostění hodnotíme velice kladně součinnost s Universitou obrany a Armádou ČR. Krize vznikla 7.8. a 4.9. bylo vyprojektováno, vydáno a postaveno 19 mostů. Nelze spoléhat na to, že na všechny poškozené mosty budou poskytnuty pohotovostní zásoby a že veškeré projekty a výstavbu provede AČR.

42 Velice oceňujeme spolupráci s MV-GŘ HZS, jak v oblasti koordinace řešení požadavků na věcné zdroje, tak i v oblasti systematického předávání informací.

43 V oblasti vývozu pohotovostních zásob bylo péčí SSHR vydáno, přepraveno, předáno na místě (včetně místního rozvozu) 112 ks techniky. První požadavek byl uplatněn 7.8. večer a poslední technika byla na místě ve hod. Dalších 8 ks techniky z PZ bylo poskytnuto v průběhu dalšího období. Systém vývozu pohotovostních zásob se plně osvědčil.

44 Vývoz pohotovostních zásob byl Správou rozšířen i oblast dopravy vrácených PZ zpět do skladů Správy. Vozidla Správy při plnění tohoto úkolu najela km.

45 Během prvních 3 dnů byl0 z PZ vyčerpáno téměř 85 % elektrocentrál o výkonu do 30 kVA.
Jaké elektrocentrály vlastně potřebujeme? Z úrovně krajů směrem k věcně příslušným ÚSÚ nebyl v rámci plánování nezbytných dodávek uplatněn žádný požadavek, který byl avizoval nedostatek elektrocentrál (odst. 3, §10 zákona 241/2000 Sb.).

46 ÚSÚ uplatňují pouze požadavky na EC pro nezbytné dodávky v oblasti své působnosti. Požadavky z úrovně krajů nejsou uplatňovány. Téměř 70 % EC v PZ je o výkonu vyšším než 30 kVA.

47 Usnesení vlády k použití SHR bylo vládou přijato již 9. 8. 2010
Usnesení vlády k použití SHR bylo vládou přijato již uv pdf Zvážit délku období na které jsou pohotovostní zásoby bezplatně poskytují k odstraňování následků povodní. Navrhována je lhůta 60 dnů (změna zákona 241/2000 Sb.), případně delší doba usnesením vlády. Jednoznačně stanovit, kdy nejpozději lze uplatnit požadavek na bezplatné poskytnutí SHR.

48 V případě zvažování vyhlášení krizového stavu na úrovni kraje bychom přivítali telefonickou informaci o potřebě věcných zdrojů resp. SHR. Volat lze kdykoliv: Ing. Miloslav Novák Ing. Antonín Kahánek

49


Stáhnout ppt "POUŽITÍ STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV"

Podobné prezentace


Reklamy Google