Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Osobnost člověka v organizaci” VÝZNAM PRACOVNÍKŮ Intelektuální kapitál LIDSKÝKAPITÁL KAPITÁLINOVACÍPROCESNÍKAPITÁL KAPITÁLZÁKAZNÍKŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Osobnost člověka v organizaci” VÝZNAM PRACOVNÍKŮ Intelektuální kapitál LIDSKÝKAPITÁL KAPITÁLINOVACÍPROCESNÍKAPITÁL KAPITÁLZÁKAZNÍKŮ."— Transkript prezentace:

1

2 „Osobnost člověka v organizaci”

3 VÝZNAM PRACOVNÍKŮ Intelektuální kapitál LIDSKÝKAPITÁL KAPITÁLINOVACÍPROCESNÍKAPITÁL KAPITÁLZÁKAZNÍKŮ

4 Osobnost Osobnost = individuální jednota člověka, jednota jeho duševních vlastností a dějů založená na jednotě těla Horizontální rovina:- schopnosti - temperament - motivy - postoje Vertikální rovina: struktura osobnosti představuje proces v němž člověk dospívá od vrozených vzorců chování k naučeným, k tvorbě své sebekoncepce a vůle

5 Sebekoncepce osobnosti Formování sebekoncepce probíhá v cyklu sociální interakce, který je tvořen těmito fázemi:  Vnímání  Sebekoncepce  Chování  Aktuální reakce R S VCH

6 Temperament Antická teorie temperamentu (Hippokrates a Galén): Antická teorie temperamentu (Hippokrates a Galén): • typ sankvinický • typ flegmatický • typ cholerický • typ melancholický Nervová teorie temperamentu (I.P.Pavlov): temperament = projev typu nervové soustavy a činnosti člověka H. Eysenck: Extraverze a introverze, stabilita a labilita

7 Typy temperamentu dle nervové soustavy TYP SLABÝSILNÝ nevyrovnanývyrovnaný méně pohyblivý SANGVINIKFLEGMATIKCHOLERIK MELANCHOLIK

8 Schopnosti  Souhrn vlastností, které společně podmiňují úspěšnost splnění určité činnosti.  Vytvářejí se na vrozeném základě v procesu sociálního učení. Od pojmu schopnosti musíme odlišit vlohy, nadání, talent, dovednost. Vědomosti x Schopnosti Schopnosti jsou stabilnější a obecnější.

9 Motivy a postoje  Motivy – faktory, které vzbuzují, zaměřují a udržují chování, vnitřní příčiny chování  Motivace – proces podnětů a návazných reakcí vztahující se ke snaze o naplnění přání, dosažení cíle, uspokojení potřeby.  Postoje – jeden z faktorů motivace. Relativně stálý stav pohotovosti k určitému chování. Jsou ovlivňovány potřebami, zájmy, osobností a její rolí ve skupině.

10 Pozice, status, role Pozice = místo, které jedinec zaujímá v určitém organizačním a sociálním celku Status = trvalejší pozice a současně společenské uznání její prestiže na základě společensky významných znaků: pravomoci, vzdělání, výši platu, aj… Role = očekávaný způsob chování jednotlivce na odpovídající pozici

11 Styl manažerské práce Dle využívání pravomoce:  autokratický vedoucí  konzultativní vedoucí  demokratický vedoucí př.: dobrý manažer demokratického typu musí být autokratický v naléhavých případech autokratický v naléhavých případech

12 Styly řízení v praxi  Hasič  Panikář  Hnidopych  Fantasta  Cestovatel  Byrokrat  Mrtvý brouk

13 Hasič  ve spěchu likviduje problémy, které se vytvořily  „hasí” maléry, aniž by měl čas dělat něco jiného

14 Panikář  vydává protichůdné příkazy  vydává je ve spěchu  dělá zmatky  je dosti neoblíben  na rozdíl od hasiče problémy spíše tvoří

15 Hnidopich  snaží se dosáhnout absolutní dokonalosti  většinou je neobyčejně pracovitý  zakládá si na zbytečnostech  řešení každého problému je neúměrně protahováno

16 Fantasta  vytváří odvážné strategie  vymýšlí jakési málo reálné investiční varianty  nedá si rozmluvit, že tyto vzdušné zámky jsou nerealizovatelné  jako vedoucí pracovník pravidelně selhává

17 Cestovatel  vyskytuje se v podniku zřídka  nikdo na něm nic nepožaduje  nic nemusí rozhodovat  nic nemusí řešit  většinou za něj rozhoduje zástupce

18 Byrokrat  obklopuje se spoustou papírů  při rozhodování se striktně drží všech předpisů  je vyhlášeným nepřítelem jakýchkoliv změn

19 Mrtvý brouk  řídí se heslem - co tě nepálí, nehas  k problémům se chová nevšímavě  snaží se jim vyhnout  čeká, že se problémy vyřeší samy  nechce sám rozhodovat

20 Tvůrčí vedení - vůdcovství Vůdcovství = vliv (umění nebo proces) takového ovlivňování lidí, aby se snažili ochotně a nadšeně dosahovat skupinových cílů vedení pracovníků tvůrčí vedení (managementship) (leadership)

21 Princip a prvky vůdcovství: Vůdcovství záleží na schopnosti: - efektivně využívat moc - motivovat lidi v závislosti na situaci a čase - inspirovat následovatele - vytvářet a udržovat příznivé klima potřebné pro vysokou výkonnost

22 Princip a prvky vůdcovství: Klíčové vlastnosti lídrů: - snaha splnit vytyčený cíl - odpovídající povahové vlastnosti - schopnost poznávání a učení se - Charisma - „Lídr" hledá se svými lidmi správný směr, sdílí vizi společného cíle a odpovídá za svá rozhodnutí. "Řídíme věci a procesy, ale vedeme lidi."

23 Kvalifikace, způsoby výpočtu kvalifikace pracovníků

24 Kvalifikace  aktuální připravenost k výkonu práce  tvořena odbornou a psychickou způsobilostí  skládá se z formálních a obsahových (subjektivních) aspektů  zohledňuje požadavky konkrétního pracovního zařazení

25 Formální aspekty kvalifikace jsou tvořeny:  stupněm dosažené odborné přípravy pracovníka – vzdělání  délkou odborné praxe ! Úroveň formální kvalifikace však nevypovídá o skutečné kvalitě obsahových znaků kvalifikace.

26 Obsahové (subjektivní) aspekty kvalifikace  vyjadřují skutečnou úroveň připravenosti pracovníka k výkonu pracovní činnosti  subjektivní aspekty nelze ověřit jiným způsobem, než konkrétním výkonem pracovní činnosti, resp. simulací tohoto výkonu formou různých testů, případových studií, psychodiagnostického měření atd.  patří sem schopnosti jedince

27 „Nároky pracovní činnosti na pracovníka představují reálnou kvalifikaci pracovníka, která je od něj pro určitou pracovní činnost na určitém místě v podniku vyžadována.“

28 Kvalifikace vedoucích pracovníků  charakterizuje jejich celkovou způsobilost vykonávat požadovanou činnost vyplývající ze zastávaného místa  na kvalifikaci vedoucích pracovníků lze zjednodušeně usuzovat z kvalifikačního koeficientu K = D s / D n Ds ….doba skutečně absolvované odborné přípravy a přepočtená doba odborné praxe Ds ….doba skutečně absolvované odborné přípravy a přepočtená doba odborné praxe Dn…..doba odborné přípravy společensky nutné pro úspěšný výkon činnosti doplněná o přepočtenou dobu požadované odborné praxe Dn…..doba odborné přípravy společensky nutné pro úspěšný výkon činnosti doplněná o přepočtenou dobu požadované odborné praxe

29 Kvalifikační koeficient může nabývat tří hodnot:  K = 1….kvalifikační předpoklady odpovídají kvalifikačním požadavkům  K  1….kvalifikační předpoklady převažují kvalifikační požadavky  K  1……kvalifikační předpoklady neodpovídají kvalifikačním požadavkům

30 Pro řešení otázek kvalifikace můžeme využít i jiné ukazatele:  koeficient výkonnosti řízení K vř K vř = p* (n-s) / Vs – 20 p = V p / n p = V p / n  kvalifikační strukturu organizačních systémů

31 Kvalifikační struktura organizačního systému Je vyjádřena porovnáním struktury souboru kvalifikačních předpokladů vedoucích pracovníků se strukturou kvalifikačních požadavků pracovních míst. Je vyjádřena porovnáním struktury souboru kvalifikačních předpokladů vedoucích pracovníků se strukturou kvalifikačních požadavků pracovních míst.

32 Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.


Stáhnout ppt "„Osobnost člověka v organizaci” VÝZNAM PRACOVNÍKŮ Intelektuální kapitál LIDSKÝKAPITÁL KAPITÁLINOVACÍPROCESNÍKAPITÁL KAPITÁLZÁKAZNÍKŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google