Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. světová válka – 3. a 4. etapa. 3. etapa války - obrat ve válce Stalingradská bitva uč. 81 – 83  léto 1942 (17. června) zahájena německá ofenzíva proti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. světová válka – 3. a 4. etapa. 3. etapa války - obrat ve válce Stalingradská bitva uč. 81 – 83  léto 1942 (17. června) zahájena německá ofenzíva proti."— Transkript prezentace:

1 2. světová válka – 3. a 4. etapa

2 3. etapa války - obrat ve válce Stalingradská bitva uč. 81 – 83  léto 1942 (17. června) zahájena německá ofenzíva proti Stalingradu (dnešní Volgograd) – průmyslové centrum v Povolží  město zničeno dělostřeleckým ostřelováním a bombardováním  Stalinův příkaz – nevydávat město za každou cenu  Hitlerův příkaz – město dobýt za každou cenu (prestižní důvody)  Němci město neobešli a vešli do jeho ulic, následoval boj muže proti muži,v troskách nešlo použít tanky  6. německá armáda pod velením polního maršála F. Pauluse

3 V polovině listopadu 1942 obsadil wehrmacht 90 % města obr.: Němci ve Stalingradu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Germans_in_Stalingrad.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Germans_in_Stalingrad.jpg

4  Němci město neobešli a vešli do jeho ulic, následoval boj muže proti muži,v troskách nešlo použít tanky  nakonec sov. síly prorazily obklíčení u Volhy, obešly Stalingrad od severu a jihu a obklíčily německé jednotky

5  Hitler vydal příkaz neustupovat, letecké zásobování vázlo  německou armádu zasáhl hlad a zima  2. února 1943 ukončen oficiální odpor německé armády – polní maršál von Paulus prvním německým maršálem v zajetí  bylo zajato asi 90 000 vojáků, pouze 6 000 z nich se však dočkalo propuštění na svobodu a mohlo se vrátit domů

6 obr.: útok sov. pěchoty ve Stalingradu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soviet_soldiers_moving_at_ Stalingrad.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soviet_soldiers_moving_at_ Stalingrad.jpg

7 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Stalingradu  Vojáci wehrmachtu, kteří padli do zajetí, se nacházeli v žalostném stavu. Po dvanácti týdnech, kdy hladověli a byli vystaveni krutým mrazům ve stalingradském kotli, byli podvyživení a ztratili imunitu i vůči nemocem, které by za normálních okolností nebyly smrtelné. Tisíce jich zemřely již při pochodu do zajateckých táborů, další desetitisíce zemřelo v důsledku totálního vyčerpání a nemocí v zajateckých táborech v okolí Stalingradu. Tam přežilo pouze 33 tisíc mužů, kteří byli později transportováni na Ural a na Sibiř, kde pracovali v uhelných a uranových dolech. Do Německa se jich v 50. letech vrátilo pouze 6 tisíc.

8 obr : Paulusova kapitulace (vpravo) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stalingrad_-_capitulation.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stalingrad_-_capitulation.jpg

9 Matka vlast volá - Mamajevova mohyla ve Volgogradu

10 REKAPITULACE BITVY O STALINGRAD  Velkoněmecká říše  Italie  Rumunsko  Maďarské království Síla  1 000 000 mužů Ztráty  asi 850 000 mužů  Sovětský svaz  1 500 000 mužů  700 000 - 800 000 mužů  40 000 - 50 000 civilistů

11 PROTIÚDER uč. 82 – 83  porážka u Stalingradu – zlom ve 2. světové válce – padl mýtus neporazitelnosti německé armády  o úspěchu války začali pochybovat i mnozí Němci  Rudá armáda nabírala převahu – v počtu tanků a dalších zbraní (pomoc ze západu) i v počtu vojáků  červenec 1943 bitva u Kurska – poslední pokus Německa o zvrácení průběhu války – největší tanková bitva  dvojnásobná přesila Sovětů nad Němci, cena vysokých ztrát

12 Bitva v Kurském oblouku

13 Ztráty v bitvě u Kurského oblouku  NĚMCIRUDÁ ARMÁDA  201 000 vojáků700 000 vojáků 500 tanků 1600 tanků  200 letadel 1000 letadel

14  po porážce Němců u Kurska převzala iniciativu Rudá armáda, postupovala na západ – poslední obranná akce, dál už jenom útočila, postupovala na západ, osvobozovala okupovaná území – zastavila se až v Berlíně  listopad 1943 osvobozen Kyjev (Ukrajina)  leden 1944 prolomena blokáda Leningradu blokáda Leningradu trvala od 8.září 1941 do 27.1.1944  začátek roku 1944 - fronta se blížila německému území

15 Mapa obležení Leningradu květen 1942 - leden 1943 http://cs.wikipedia.org/wiki/Oble%C5%BEen%C3%AD_Leningradu

16 http://www.palba.cz/viewtopic.php?p=25765

17 4. Etapa války 1944 - 45 Vyřazení Itálie uč. 82  britská vojska donutila německé a italské jednotky ke kapitulaci v severní Africe  červenec 1943 – vylodění anglo – amerických vojsk na Sicílii, během měsíce obsazena  Mussolini státním převratem svržen a uvězněn  nová italská vláda jednala tajně o kapitulaci

18  Němci se nesmířili se ztrátou Itálie, obsadili střední a sever Itálie, osvobodili Mussoliniho a bránili se spojeneckým jednotkám, které se v září vylodili na jihu Itálie  Italská vláda vypověděla Německu válku, přidala se na stranu Spojenců  červen 1944 osvobozen Řím, průmyslový sever v německých rukách až do jara 1945

19 • Monte Cassino je benediktinský klášter v Itálii založený v roce 529 sv. Benediktem z Nursie. Stojí na stejnojmenné, 520 metrů vysoké hoře asi 130 km jižně od Říma, necelé 2 km západně od města Cassino a je nejstarším klášterem západního mnišství. Po staletí sloužil jako vzor pro budování dalších klášterů. • Klášter byl prakticky totálně zničen za druhé světové války, během bitvy u Monte Cassina – rozbombardován spojenci jako domnělé místo úkrytu německé armády.

20 Renovované Monte Cassino

21 Situace v na přelomu 1940 – 1941 Situace 1943 - 1945

22 Cíle spojencůuč. 82 – 83  Velká Británie, Sovětský svaz – rozdílné konečné cíle  Atlantická charta – 1941 – New Foundland – Churchill a Roosevelt – nemají územní nároky  Sovětský svaz se nechtěl vzdát územních zisků ( z dob spojenectví s Německem)

23 Druhá fronta v západní Evropě uč. 83  o druhou frontu žádal Stalin již od napadení Sovětského svazu  konference tzv. velké trojky (Stalin Roosevelt, Churchill) v Teheránu na konci roku 1943 – závazek otevření 2. fronty na jaře 1944

24 Velká trojka v Teheránu http://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_v_Teher%C3%A1nu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teheran_conference-1943.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_v_Teher%C3%A1nu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teheran_conference-1943.jpg

25 Vylodění spojenců v Evropě a pád Berlína uč. 84 – 85  operace Owerlord (Suverén – nejvyšší vládce), vrchní velitel Dwight David Eisenhoover  příprava: dva měsíce bombardování strategických cílů v okupované Francii a Belgii, nálety na průmyslová centra v Německu  soustřeďování 3 milionů vojáků a tuny zbraní ve VB  den D – 6. června 1944  vylodění v Normandii - 150 000 spojeneckých vojáků v prvním sledu

26  Němci očekávali vylodění spíše u Calais – nejužší místo  Erwin Rommel („pouštní lišák“) odhadl místo vylodění správně  na jeho rozkaz bylo položeno obrovské množství min, ježků (svařené ocelové traverzy zapuštěné do země), kůlů namířených do vzduchu s cílem znemožnit přistání spojeneckých kluzáků s výsadkáři a materiálem, práce však pokračovaly pomalu

27 4. Basse-Normandie(Dolní Normandie) 17. Nord-Pas-de-Calais

28 http://druha.svetova.cz/clanky/1944/den-d-vylodeni-v- normandii/

29 Obrázky: http://www.2valka.estranky.cz/ OMAHA

30

31

32 Hřbitov obětí z pláže Omaha

33 Pláž Omaha dnes

34  pomalý postup do francouzského vnitrozemí  srpen 1944 osvobozena Paříž, v září celá Francie  postupovali dále přes Belgii a Nizozemí k Německu  poslední pokus o německou ofenzívu v Ardenách – mohutný tankový útok spojence přinutil ustoupit o desítky km  ústup jenom dočasný  závěrečná ofenzíva spojenců – od poloviny ledna 1945  březen 1945 – překročení Rýna, duben Labe

35 Američtí vojáci v Ardenách

36 Malmédský masakr -17. prosince 1944 zavražděno 71 neozbrojených amerických válečných zajatců německý velitel Jochen Peiper http://cs.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%A9dsk%C3%BD_masakr

37 Východní frontauč. 85  od bitvy u Kurska – situace pevně v rukách Rudé armády  postupovala do střední a jihovýchodní Evropy  léto 1944 - státní převraty v Bulharsku Rumunsku – vyhlásily Německu válku  říjen 1944 – osvobození Jugoslávie za pomoci srbských partyzánů  od jihu útok proti Maďarsku  na severu Evropy kapitulovalo Finsko  Rudá armáda přes Pobaltí do Polska

38 Varšavské povstáníuč. 85  1.srpna 1944 ve Varšavě protiněmecké povstání – nekomunistický odboj, sovětská vojska mu nepomohla, i když byla před Varšavou  Němci Varšavské povstání běhen dvou měsíců zlikvidovali

39 JALTSKÁ KONFERENCEuč. 85 – 86  únor 1945 na Krymu – konference velké trojky – požadavek bezpodmínečné kapitulace Německa,  jeho rozdělení do okupačních zón, potrestání válečných zločinů  poválečné uspořádání světa – v osvobozených státech volby  polské území zabrané Sov. svazem 1939 mělo SSSR zůstat, Polsko odškodněno na západě na úkor Německa  později se však staly sovětskými satelity – vznikl Jaltský mýtus

40  Sovětský svaz se zavázal po skončení války v Evropě vyhlásit válku Japonsku  na základě dohody konference vytvořena v San Francisku od dubna do června 1945 OSN – 51 států

41

42 Pád Berlína uč. 86  od počátku roku 1945 obkličováno Německo ze všech stran :  Němci vytlačeni z Itálie, Mussolini popraven,  Rudá armáda obsadila Maďarsko a Slovensko, osvobodila Polsko a dosáhla Odry  ze západu postupovali spojenci Německem

43 MRTVOLA MUSSOLINIHO A JEHO MILENKY http://jcrakow.com/wp- content/uploads/2009/07/mussolini.jpg http://home.comcast.net/~lowe9101/mussolin i/d7.htm

44  polovina dubna – zahájen útok Rudé armády na Berlín  drtivá přesila Rudé armády  30. dubna spáchal A. Hitler v podzemním bunkru sebevraždu  definitivní porážka – 7. května 1945 v Reměši (Regensburg) bezpodmínečná kapitulace německé armády (gen. Jodl) – protože se nezúčastnily špičky sovětské armády - na nátlak Stalina pouze dočasná kapitulace  znovu podepsána v Berlíně 9. května (polní maršál Keitel)  konec druhé světové války v Evropě

45 Mrtvý A. Hitler?

46 vlajka nad Reichstagem

47

48 Obnovený Říšský parlament - Reichstag

49 Podpis kapitulace v Berlíně – polní maršál Keitel


Stáhnout ppt "2. světová válka – 3. a 4. etapa. 3. etapa války - obrat ve válce Stalingradská bitva uč. 81 – 83  léto 1942 (17. června) zahájena německá ofenzíva proti."

Podobné prezentace


Reklamy Google