Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak bude probíhat tato schůze Musíme Vám presentovat mnoho informací, proto: • Prosíme, nepřerušujte presentaci. • Poznamenejte si, na co se chcete zeptat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak bude probíhat tato schůze Musíme Vám presentovat mnoho informací, proto: • Prosíme, nepřerušujte presentaci. • Poznamenejte si, na co se chcete zeptat."— Transkript prezentace:

1

2 Jak bude probíhat tato schůze Musíme Vám presentovat mnoho informací, proto: • Prosíme, nepřerušujte presentaci. • Poznamenejte si, na co se chcete zeptat a dotazy vznášejte až v rámci diskuse • Diskuse bude na závěr presentace a bude řízena moderátorem • Prosíme, hovořte až po vyzvání moderátorem jinak bychom se vzájemně neslyšeli

3 Základní cíle 1.Založit bytové družstvo a koupit byty od státu 2.Bydlet a splácet úvěr BD a na konci mít vlastní byt, namísto placení nájmu ze kterého nic nemáme. 3.Převést byty do vlastnictví členů (po splacení dalšího členského vkladu) 4.Byty ve vlastnictví provozovat jako společenství vlastníků vedle bytového družstva.

4 Co ovlivňuje bydlení ? 1.Připravovaná novela Občanského zákoníku – Zásadní změna ve vztahu nájemce – pronajimatel • 3 měs. výpovědní lhůta, bez přivolení soudu • Prakticky neomezené výpovědní důvody – Možnost změny stávajících smluvních vztahů se změnou majitele bytu 2.Deregulace cen nájemného – Regulace nájemného končí dnem 31.12.2012 – Nové ceny nájemného se budou odvíjet od „Cenové mapy nájemného“

5 Předpokládaný vývoj cen nájemného (1.1.2013 – nový občanský zákoník) Deregulace nájemného • regulace nájemného končí k 31.12.2012 • v roce 2012 bude činit nájemné bytu o velikosti 3+1 cca 9.000,- Kč (nyní cca 102 Kč/m2, v roce 2012 cca 118 Kč/m2) • od 1.1.2013 zůstane nájemné zafixováno na této hodnotě, pokud dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem nebude stanoveno jinak (vycházet se bude z „Cenové mapy“) RokNájemnéPlocha bytu m 2 Nájemné Meziroční nárúst ceny 2011 101,07 Kč82 8 287,74 Kč******** 2012 117,40 Kč82 9 626,80 Kč 1 339,06 Kč 2013 ?? 140,00 Kč82 11 480,00 Kč 1 853,20 Kč

6 Předpokládaný vývoj cen nájemného (1.1.2013 – nový občanský zákoník) Zdroj informací: MMR – kalkulačka pro výpočet nájemného po dobu deregulace

7 Co představuje Družstvo? • Družstvo je právnická osoba (samostatný subjekt) • Členové družstva – fyzické osoby, které jsou nositeli specifických práv a povinností vůči družstvu – Právo užívat byt a získat zaplacený byt do osobního vlastnictví – Právo podílet se na rozhodování o družstvu prostřednictvím členské schůze – Právo být volen do orgánů družstva – Povinnost splácet členský vklad – Povinnost dodržovat stanovy a vnitřní předpisy družstva (domovní řád …) – Povinnost podílet se na hrazení nákladů na provoz družstva a zřízené fondy (např. fond oprav)

8 Kupujeme byty 1.Bytové družstvo koupí od MO celý bytový dům (tzn. zaplatí kupní cenu domu z pořízeného úvěru) 2.Bytové družstvo splácí úvěr, přičemž splátky rozpočítá na bytové jednotky družstevníků (splátky členského vkladu) 3.Poté, co družstevník zaplatí celý členský vklad, převede mu družstvo jeho byt do osobního vlastnictví. 4.Byty nedružstevníků zůstávají ve vlastnictví družstva, které je bude pronajímat, nebo je prodá a zisk bude příjmem družstva (družstevníků).

9 Členské vklady • Zápisné – 500,- Kč. (administrativní poplatek) • Základní členský vklad cca. 2 000,- Kč. – základní vklad za družstvo musí být 50 000,- Kč. • Další členský vklad (to je cena bytů), který se bude splácet v pravidelných měsíčních splátkách (namísto nájmu)

10 Kolik bude byt stát? Cena bude vycházet z : • Ceny celého obytného domu a pozemků • Počtu členů družstva Cena bytu se vypočítá z : • Ceny m 2 obytné plochy bytu +Podíl na ceně bytů, jejichž nájemníci do družstva nevstoupili Další členský vklad

11 Výpočet ceny 1m 2 obytné plochy bytu Náklady na koupi domu + pozemků (pokud budou) Plocha bytů družstevníků Plocha bytů nečlenů = Cena 1 m 2 bytu

12 Co představuje další členský vklad? Cena bytu družstevníka Rovný podíl na bytech nedružstevníků + Cena plochy bytů nedružstevníků Počet členů družstva = Rovný podíl na bytech nedružstevníků

13 Měsíční platby JEDNORÁZOVÁ PLATBA Co všechno tedy bude muset člen družstva zaplatit? Zápisné Základní členský vklad Část kupní ceny, která není pokryta bankou Může být 0% až 20% (akontace) Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu Měsíční platby Měsíční splátka Platba za energie a vodu Příspěvky družstvu

14 Požadavky na banku 1.Souhlas s rozdělením domu prohlášením vlastníka na samostatné bytové jednotky. 2.Zánik zástavního práva k celému domu, zřízení zástavního práva k jednotlivým bytovým jednotkám. 3.Souhlas se zánikem zástavního práva k jednotlivým bytovým jednotkám v rozsahu určeného splacení úvěru (další vklad). 4.Možnost předčasného splacení úvěru bytové jednotky a mimořádných splátek nejméně 2x ročně (bez sankcí). 5.Délka fixace úvěru družstvu v závislosti na výši úroku. 6.Poměr krytí kupní ceny (ideálně 100%). 7.Délka splácení úvěru, výše anuity. 8.Výše úrokové sazby, RPSN. 9.Administrativní služby (výpočet anuit pro jednotlivé byty, přepočet po mimořádných splátkách, přepočet po splacení bytu nečlenů – odprodej). 10.Pořizovací cena úvěru (zdarma).

15 Váha hlasu člena družstva (manželé mají dohromady 1 hlas) Vychází se z principu odvození váhy hlasu od majetkového podílu člena družstva Cena bytu družstevníka Podíl na bytech nedružstevníků + Původní majetkový podíl Majetkový podíl po převedení bytu do osobního vlastnictví Byt v osobním vlastnictví Podíl na bytech nedružstevníků Váha hlasu člena po převodu bytu do vlastnictví =1 x počet bytů nedružstevníků Počet družstevníků při založení družstva

16 Jedno, nebo dvě družstva Jedno družstvo • Poloviční náklady na založení družstva • Poloviční náklady na správu družstva • Vyřešení problémů se sdílením technologií • Rozložení nepředvídaných nákladů a rizik na více členů Dvě družstva • Méně členů  snazší domluva • Osobnější přístup k orgánům družstva

17 Představení orgánů družstva 1 (ke každé osobě) člen představenstva Ing. Milan Komín člen představenstva Ing. Jan Zahradník člen představenstva Ing. Jan Hink člen představenstva Ing. Vlastislav Šebesta člen představenstva Pavla Janecká člen představenstva vchod 1354 bude určen člen KK Mgr. Stanislav Brei člen KK pí. Šnejdarová člen KK Ivana Hrdličková

18 Představení orgánů družstva 2 Předseda družstva Vladimír Scholz • vchod/byt - 1357/36 • Stav - ženatý 2 děti • v Mrkvičkově ulici od r. 1992 • Vzdělání - A b solvent VŠSE Plzeň 1981 • Současné zaměstnání - Zaměstnán u Ministerstva financí

19 Představení orgánů družstva 2 Místopředseda družstva Jiří Pivoňka • vchod/byt – 1360/78 • Stav - ženatý 1 dítě • v Mrkvičkově ulici od r. 1992 • Vzdělání - VA Brno, PGS matematika fyzika • Současné zaměstnání - Soukromý sektor

20 Představení orgánů družstva 2 Člen představenstva družstva Tomáš Kubínek • vchod/byt - 1358/45 • Stav – vdovec 2 děti • v Mrkvičkově ulici od r. 1992 • Vzdělání - VA Brno obor VT • Současné zaměstnání - Jednatel společnosti

21 Představení orgánů družstva 2 Člen představenstva družstva Marek Klabal • vchod/byt – 1359/64 • Stav – ženatý 2 děti • v Mrkvičkově ulici od r. 1992 • Vzdělání - VSOŠ automobilní Nitra • Současné zaměstnání - Technický asistent jednatele

22 Představení orgánů družstva 2 Člen představenstva družstva Josef Hlaváček • vchod/byt – 1356/18 • Stav – ženatý 2 děti • v Mrkvičkově ulici od r. 1992 • Vzdělání - VVŠTTZ Žilina 1983, VA Brno 1991, European Business School Praha 1998 • Současné zaměstnání - MO ČR-vedoucí oddělení

23 Představení orgánů družstva 2 Předseda kontrolní komise družstva Marie Kadlecová • vchod/byt – 1358/41 • Stav – svobodná 1 dítě • v Mrkvičkově ulici od r. 1992 • Vzdělání - Střední ekonoimická škola • Současné zaměstnání - Živnostník

24 Představení orgánů družstva 2 Člen kontrolní komise družstva Ivana Navrátilová • vchod/byt – 1357/25 • Stav – rozvedená 1 dítě • v Mrkvičkově ulici od r. 1994 • Vzdělání - Gymnázium, Roční praporčická škola Žilina • Současné zaměstnání - MO Ředitelství zahraničních aktivit - BŘ

25 Představení orgánů družstva 2 Člen kontrolní komise družstva Martina Helmichová • vchod/byt – 1360/84 • Stav – rozvedená 2 děti • v Mrkvičkově ulici od r. 1992 • Vzdělání - Bakalář Baťova univerzita ve Zlíně obor sociální pedagogika • Současné zaměstnání - MO Ředitelství zahraničních aktivit - BŘ

26 Co nás nyní čeká? 1.Založení družstva a zvolení orgánů družstva 2.Získání úvěru od banky 3.Koupě domu 4.Ustavení vnitřních principů fungování družstva – Stanovení fondu oprav, – rozúčtování splátek úvěru, – vytvoření finanční rezervy pro nepředvídatelné případy – atd. dle návrhů představenstva 5.Splácení dalších členských vkladů 6.Získání bytů do osobního vlastnictví. 7.Zisk z pronájmu, popř. prodeje bytů nečlenů

27 Diskuse


Stáhnout ppt "Jak bude probíhat tato schůze Musíme Vám presentovat mnoho informací, proto: • Prosíme, nepřerušujte presentaci. • Poznamenejte si, na co se chcete zeptat."

Podobné prezentace


Reklamy Google