Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

František Palacký Eva Jandoušová Kateřina Hrušková UHI-USV, NMgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "František Palacký Eva Jandoušová Kateřina Hrušková UHI-USV, NMgr."— Transkript prezentace:

1 František Palacký Eva Jandoušová Kateřina Hrušková UHI-USV, NMgr.

2

3 • Narozen 14.6.1798 v Hodslavicích • 1807, soukromá škola Kunín • Trenčín - Evangelicko- luteránská škola • Rodina Samuela Štúra • 1812, evangelické lyceum v Bratislavě František Palacký

4 •Trenčín, probuzen zájem o češtinu •Spolupráce na česko-německo-latinském slovníku • Stal se domácím učitelem • 1818, ukončil školu • 1819, první vědecká práce z oboru estetiky • Pobyt ve Vídni-obrat k historickému bádání

5 • 1823, spolupráce se Šternberkem v muzejnictví • sběratelská vášeň - šlechtické sbírky zaměřené na výtvarné umění • vytvoření systematického souboru – F. J. Kinský v Českém muzeu František Palacký • první muzea 19. st.- zemská, zpracovávající historii, přírodu, kulturu země, 1814 – plány na založení Národního muzea •Správu muzea zajišťovala Společnost Vlasteneckého muzea

6 František Palacký •1826, schválení návrhu časopisu Společnosti Vlasteneckého muzea, stal se redaktorem české i německé verze • Cíl: vzdělávání širší čtenářské obce srozumitelným objasňováním vědeckých poznatků, prosazování českého spisovného jazyka, příspěvky z krásné literatury • Pověřen sepsáním veřejného Ohlášení obou časopisů • Musejník-přezdívka časopisu • 1829, zveřejnění článků o životě a díle J.A.Komenského

7 • 1841, jednatel Národního muzea • Sběr materiálů a jejich vědecké zpracování • Úmysl přetvořit kabinet přírodopisný na historické muzeum • Snaha o vytvoření obrazu vlasti • Časopis muzea vychází dodnes František Palacký

8 • 1847, jednání ve Frankfurtu nad Mohanem • Palacký odmítl účast ze třech hlavních důvodů: 1, není Němcem a ani se jím necítí být, je Čech 2, nesouhlasil s hrozbou rozpadu Rakouska, jako samostatného státu 3, nesouhlasil s připojením Rakouska a Čech k Německu • za ideální východisko považoval existenci říše německé a rakouské, jako dvou rovnoprávných států

9 František Palacký • 26.5.1876, zemřel, pohřben na svém statku v Lobkovicích • Přispěl k oživení českého jazyka i zájmu širokých vrstev o českou historii a kulturu •Stal se zemským historiografem a uvědomil si, že je třeba napsat znovu české dějiny, důraz kladl na husitství • Do dějin zahrnuje politické dění, válečné scény, vnitřní nepokoje, ale i klidný život, kulturu, vědu…

10 František Palacký vybraná díla • 1818, Počátkové českého básnictví, obzvláště prozodye •1819, Přehled dějiny krasovědy, O krasovědě, O krasocitu • 1829, Staří letopisové čeští od r. 1378 do 1527 • 1835, Pomůcky ku poznání staročeského práva i řádu soudního • 1842, Předchůdci husitství v Čechách • 1848, Popis království českého • 1865, Idea státu rakouského

11 Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě

12 •1836 „Geschichte von Böhmen“ •18. 3. 1848 v knihkupectvích poprvé „Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě“ •1861: II. vydání, Palacký provádí korekce •Dílo: 18 knih, 1(B. Kočí) - 4 - 6 svazků •Rozsah: od prvověkosti do r. 1526

13 Palacký a DNČ •České Dějiny považuje za vyvrcholení své historiografické práce •České dějiny jsou pro něj nejzajímavější dějiny Evropy •Odmítá moravský provincialismu (národ český) •Snaha o posílení národního uvědomění

14 Úkol DNČ •Výklad českých dějin z pozice národa •Význam etnický •Význam vlastenecký, národní identifikace •Srozumitelnost dějin •Vyostření nacionálního pojetí dějin •Posílení polaritního principu

15 Co Palackého při jeho tvorbě ovlivnilo? •F. Guizot – francouzský liberální historik •J. Wirth – německý demokraticky orientovaný historik a publicista •F. Dahlman – měnecký právní historik, konstituční liberál

16 Metodologie •Tři roviny historického dění: –Historický proces –Obraz v historických pramenech –Dějepisné zpracování •Nejen kritická rekonstrukce, ale uvedení do souvislostí •Dějepis se podle něj zakládá na skutcích a paměti

17 Metodologie •Kategorický imperativ •Pragmatický přístup a poslání historického bádání •Etické chápání dějin •Princip polarity

18 Vnímaní světových dějin •Společný počátek lidstva v Asii •Řekové a Židé – nejvyspělejší ve starověku •Vrchol starověku – Řím •Sjednocení Evropy násilím •Národ dědí vzdělanost od národa •Vznik křesťanství je nejdůležitější událost dějin

19 Hybnost dějin •Spor Slovanů a Germánů •Spor Čechů a Němců •Problematické soužití dvou naprosto rozdílných národů •Češi mají převahu duchovní, Němci mají převahu síly fyzické

20 Hybnost dějin – boj Čechů a Němců •Češi: Slovanský princip – rovnost občanů – slovanská demokracie, mírumilovnost, sklon k anarchii, neschopnost podřízení se společným cílům •Němci: Germánský princip – podnikavost, řemeslná dovednost, organizacemoci, touha po výbojích, náboženská agilnost, stavovská nerovnost

21 Duch dějin •Duch dějin •Duch národa –velikost národa se podle něj neodvíjí od počtu, ale od velikosti ducha •Duch historika •Duch národa •Základ všeho poznání je v duchu

22 Slovanství •Moc plyne z náboženství a otcovství •Porozumění pro nutné podmínky svobody •Slovanský duch je duch pravé demokracie •Války vedli jen obranné války •Neschopnost podřídit se společnému cíli •Zanedbávání váleční přípravy •Svéhlavost a urputnost

23 Předmluva •Předmluva k prvnímu vydání •Předmluva k druhému vydání: vysvětlení korektur ve druhém vydání

24 Periodizace českých dějin •Starý věk do 1403 •Střední věk do 1618 •Nový věk od 1618 •Neobvykle striktní vymezení středověku –1403 – spor o učení Jana Wiklefa – 1618 – počátek třicetileté války

25 Periodizace českých dějin •Doba pohanská •do roku 894/5 •I. kniha se zabývá dobou do r. 451 •II. kniha: Čechy slovanské-pohanské, do r. 894 •III. kniha: Čechy křesťanské a vévodské, do r. 1125 •IV. Kniha: Čechy vévodské a rozbroje Přemyslovců, do r. 1197

26 Periodizace českých dějin •V. kniha: Čechy královské s řády slovanskými 1197 – 1253 •Tato část vytvořena až při korekturách r. 1861

27 Palackého názory – vybraná his. témata •České dějiny nebyly podle Palackého kontinuální – dvojí přetržení organického vývoje: Obnovené zřízení zemské a Josefínský právní řád •Palacký uznává existenci všech nepříznivých vlivů na vývoj českých dějiny: vzdálenost od moře, germanizaci, nepřítomnost a neschopnost pozdějších králů, zhoubnost náboženských dějin.

28 Palackého názory – vybraná his. témata •České dějiny označuje za nejslavnější z dějin všech rakouských národů. Za počátek slávy českých dějin považuje vlády Boleslava I. a Břetislava. Ferdinand II. a jesuité podle něj zahubili naši vlast, poprava 27 českých opozičníků je pro něj „skončení vlasti národa“.

29 Palackého názory – vybraná his. témata •Husitství je pro něj „ slavnou zdobou krajanů našich“. •Vznik Husitství jako bojem Slovanství s němectvím •Husitství zasazuje první rozhodnou ránu středověku

30 Různá vydání Rok 1939 – 6 svazků

31 Různá vydání Rok 1998 – 1 svazek – faksimile vydání z r. 1907

32 Použitá literatura • Klíma, A., Revoluce 1848 v českých zemích • Kořalka, J., František Palacký • Kutnar, F., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví • Novák, A., Dějiny českého písemnictví • Palacký, F., Úvahy a projevy •Fischer J., Myšlenka dílo F. Palackého, díl I. a II. •Štaif J., Historici, dějiny a společnost, díl I. •Šmahel F., Doležalová E., František Palacký 1798/1998 – dějiny a dnešek


Stáhnout ppt "František Palacký Eva Jandoušová Kateřina Hrušková UHI-USV, NMgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google