Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F I G U R Y Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F I G U R Y Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov."— Transkript prezentace:

1

2 F I G U R Y Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov

3 TYPY •Zvukové •Syntaktické •Slovosledné • Řečnické a hodnotící •Eliptické

4 ZVUKOVÉ FIGURY

5 A L I T E R A C E •opakování stejných hlásek na začátku sousedních slov či veršů •verš sceluje, sjednocuje •Plyne peníz po penízku, když se pije takhle v trysku •Ó, nikdo, nikdo, nic, jen jeden zázrak snad •Křepelila malá křepelenka, křepelila překrásná panenka

6 P A R O N O M Á Z I E •nahromadění slov odvozených od jednoho slova •stejnou počáteční hláskou spojuje slova významově blízká •Přísný pštros přepřísné pštrosí autority přednášel před časem mladým pštrosáčatům o nadřazenosti jejich druhu nad všemi ostatními druhy.

7 A N A F O R A •opakování slov na začátku veršů, půlveršů, slok •snaha vystupňovat naléhavost určitého sdělení, zdůraznit některý motiv •Proto slyšte, Slované, toto: slyšte nyní svým rozumem, slyšte, všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha.

8 E P I F O R A •opakování slov na konci veršů, půlveršů, slok •Pozdržela Ilju cesta cestička, nemohl dojet do města Kyjeva a dojel jenom k městu Černigovu; a k tomu městu, k tomu Černigovu, tam se přihnalo veliké vojsko.

9 E P I Z E U X I S •opakování stejných slov v jednom verši •Utichly továrny, utichly ulice

10 E P A N A S T R O F A •opakování stejných slov na konci a začátku veršů •Střela ta se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína

11 SYNTAKTICKÉ FIGURY

12 A S Y N D E T O N •vynechávání spojovacích výrazů •napomáhá zhuštění sdělení •umožňuje vypočíst motivy, popř. je vystupňovat Smrt Amor nedá, pouta nesejme mi; nechce mě živého, nezprostí běd. Bez očí vidím, křičím bez jazyka, po zmaru prahnu, pomoc zaklínám: Nenávist k sobě, lásku k jiné zas.

13 P O L Y S Y N D E T O N •opak asyndetonu •užití více spojovacích výrazů, než bývá obvyklé A vím že neodcházím a že jsem nezamkl A malou horkou ruku Plynových plamínků Tu cítím přes den v srdci Copak můžu za to Že v očích koutky máš – A že máš ústa A že máš dvě nohy A že tvá záda Velké naplnění A že na tvých ňadrech třeba Saul byl sám – A že tvá malá Strašně horká ruka -

14 P A R A L E L I S M U S •obdobná výstavba dvou i více po sobě následujících veršů nebo i rozsáhlejších úseků textu •dva stejné jevy postavené vedle sebe Zda u Gangy dlít máme jako kajícníci, zda věnovat se ženě ctnostné, milující, pít z proudu věd, sát básní nektar rozmanitý? Jen chvilku trvá život. Co si vyvoliti?

15 A N T I T E Z E •příměr protikladem •tři části: 1) výchozí motiv (tvrzení, obraz) 2) popření 3) nové vyjádření •typická pro lidovou slovesnost •vyskytuje se i v moderní poezii •Košilka mu mokne od studenej rosy. Nemokne mu ona od rosy studenej, leč ona mu mokne od krvi červenej. •To není Faustova jizba a duše zde nevchází v prokletí, to je Roentgenův přístroj s magickou krásou dvacátého století.

16 G R A D A C E •význam slov se stupňuje •řazení významů, při němž následující označuje vždy větší intenzitu Šťasten, kdo nežil zde, šťastnější, kdo se chystá v nicotu rodnou kdys – a nejšťastnější jest, kdo, nový anděl už, dlí blízko Pána Krista.

17 SLOVOSLEDNÉ FIGURY

18 I N V E R Z E •změna pořadí slov ve větě proti běžnému vyjádření •vzniká nejčastěji kvůli rýmu •může zdůraznit některý motiv Miloval jsem vás; moje láska ještě ne zcela – možná – zhasla v srdci mém. Ať nijak ale nestojím vám v cestě; ne; zarmucovat vás, to nechtěl jsem.

19 ŘEČNICKÉ A HODNOTÍCÍ FIGURY

20 A P O S T R O F A •oslovení osob, ale i posvátných bytostí, věcí, abstraktních pojmů •Krásné a zářící se objevuješ na obzoru, ó slunce živoucí, počátku všeho žití! •Vy, lidé, bratři, kdo jste přežili, nebuďte k nám v svém srdci zatvrzelí: •Radosti, tys božským vznětem, dcerou ráje, vzrušení, opojeni jdem tvým světem k nebeské tvé svatyni.

21 Ř E Č N I C K Á O T Á Z K A •není skutečnou otázkou, ale zvoláním •bývá výrazem nejistoty, znepokojení, hledání •nevyžaduje odpověď •Kdo pomůže, kdo pomůže mi z vás, zachraňte mě vy aspoň, přátelé! Jsem v jámě, sám, ne v louce sedmikrás, necháte tu chudáka Villona? •Co je život? – Přelud, klam. Co je život? Potřeštění, smyšlenka, stín, to, co není.

22 ELIPTICKÉ FIGURY

23 E L I P S A •výpustka •vypouštění slov či větších částí textu, které si můžeme domyslet •naznačuje citové pnutí, neobvyklý jev, zhutňuje děj •Bílá vločka a ještě jedna – horský hřeben se pokrývá sněhem. Teple si zabalil nohy, obul si sandály, krosnu na záda připevnil, vstal a ohlédl se... opět ji vidí, jak se za ním dívá. A ještě jednou.

24 A P O S I O P E S E •nedokončení výpovědi •značí se třemi tečkami či pomlčkou •naznačuje: - průběžnost uváděného děje - nenadálé odmlčení způsobené návalem citu • zdůrazňuje určitý motiv jen jednou...

25 A N A K O L U T •vyšinutí z vazby •změna větného schématu •Kdo v zlaté struny zahrát zná, jej ctěte víc než sebe. •Já, já toho věštec od Beskydu lidu. Bůh mne jim nedal. Ten té dbá země, kde zlaté obilí k obzoru běží.

26 P L E O N A S M U S •opakování významů •rozšiřující, popř. nadbytečné vyjádření, nové uvedení skutečnosti, jež vyplývají už z dříve řečeného •Po modrém blankytu bělavé páry hynou •Počal to vojsko od kraje deptat, deptat svým koněm a střílet lukem, počal je rubat svou břitkou šavlí, svým ostrým kopím z tatarské země


Stáhnout ppt "F I G U R Y Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov."

Podobné prezentace


Reklamy Google