Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov"— Transkript prezentace:

1 Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov
F I G U R Y Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov

2 TYPY Zvukové Syntaktické Slovosledné Řečnické a hodnotící Eliptické

3 ZVUKOVÉ FIGURY

4 A L I T E R A C E opakování stejných hlásek na začátku sousedních slov či veršů verš sceluje, sjednocuje Plyne peníz po penízku, když se pije takhle v trysku Ó, nikdo, nikdo, nic, jen jeden zázrak snad Křepelila malá křepelenka, křepelila překrásná panenka Středověké písně cechu žákovského; W. Shakespeare, přeložil Erik Adolf Saudek; lidová píseň Domove, domove, Drahý a jediný, Nejdražší, nejsladší Nad světa končiny. ( J. V. Sládek)

5 P A R O N O M Á Z I E nahromadění slov odvozených od jednoho slova
stejnou počáteční hláskou spojuje slova významově blízká Přísný pštros přepřísné pštrosí autority přednášel před časem mladým pštrosáčatům o nadřazenosti jejich druhu nad všemi ostatními druhy. James Thurber, přeložil Radoslav nenadál Vždy dopuštění slepě padne, slepecky táhnem slepou hrou, než řeknem: přivoň! – květ nám zvadne, A osud - slepec zvůlí svou i srdci určí slepé metrum. (V. Holan)

6 A N A F O R A opakování slov na začátku veršů, půlveršů, slok
snaha vystupňovat naléhavost určitého sdělení, zdůraznit některý motiv Proto slyšte, Slované, toto: slyšte nyní svým rozumem, slyšte, všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Proglas

7 E P I F O R A opakování slov na konci veršů, půlveršů, slok
Pozdržela Ilju cesta cestička, nemohl dojet do města Kyjeva a dojel jenom k městu Černigovu; a k tomu městu, k tomu Černigovu, tam se přihnalo veliké vojsko. Ilja Muromec a Slavík loupežník; přeložil Jan Vladislav

8 E P I Z E U X I S opakování stejných slov v jednom verši
Utichly továrny, utichly ulice Jiří Wolker

9 E P A N A S T R O F A opakování stejných slov na konci a začátku veršů
Střela ta se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína F. L. Čelakovský

10 SYNTAKTICKÉ FIGURY

11 A S Y N D E T O N vynechávání spojovacích výrazů
napomáhá zhuštění sdělení umožňuje vypočíst motivy, popř. je vystupňovat Smrt Amor nedá, pouta nesejme mi; nechce mě živého, nezprostí běd. Bez očí vidím, křičím bez jazyka, po zmaru prahnu, pomoc zaklínám: Nenávist k sobě, lásku k jiné zas. Francesco Petrarca, přeložil Jaroslav Pokorný

12 P O L Y S Y N D E T O N opak asyndetonu
užití více spojovacích výrazů, než bývá obvyklé A vím že neodcházím a že jsem nezamkl A malou horkou ruku Plynových plamínků Tu cítím přes den v srdci Copak můžu za to Že v očích koutky máš – A že máš ústa A že máš dvě nohy A že tvá záda Velké naplnění A že na tvých ňadrech třeba Saul byl sám – A že tvá malá Strašně horká ruka - Josef Kainar - nadužívání dvojice spojek a, že

13 P A R A L E L I S M U S obdobná výstavba dvou i více po sobě následujících veršů nebo i rozsáhlejších úseků textu dva stejné jevy postavené vedle sebe Zda u Gangy dlít máme jako kajícníci, zda věnovat se ženě ctnostné, milující, pít z proudu věd, sát básní nektar rozmanitý? Jen chvilku trvá život. Co si vyvoliti? na pomezí figur syntaktických a slovosledných Bhartrhari, přeložil Oldřich Friš Strom květ nese, dokud neuchřadne, Něžná i proradná Lilje voní, dokud neuvadne, krutá i bezradná Hvězda svítí, dokud nezapadne, plamen i červánek Sopka pálí, dokud nevychladne, ďábel i beránek Sníh se bělí, než se v vodu shlukne, cukr i sůl (K. Kryl – doprovázeno významovým kontrastem) Pěvec zpívá, než mu slabá struna, Nebo srdce v úzkých prsou pukne. (Jan Neruda)

14 A N T I T E Z E příměr protikladem tři části:
1) výchozí motiv (tvrzení, obraz) 2) popření 3) nové vyjádření typická pro lidovou slovesnost vyskytuje se i v moderní poezii Košilka mu mokne od studenej rosy. Nemokne mu ona od rosy studenej, leč ona mu mokne od krvi červenej. To není Faustova jizba a duše zde nevchází v prokletí, to je Roentgenův přístroj s magickou krásou dvacátého století. Slovenská lidová píseň Jiří Wolker: U roentgenu i nemluví on udatný mládenec s milými bratry svými, ani na nebi s jasným měsícem, tichým svým společníkem: ale mluví on dobrý mládenec s milou salekou stranou, Ne svistem větrů daleká strana mládenci odpovídá, a odpovídá krajina rodná sladkým ruským jazykem F. L. Čelakovský – zde první část antiteze zamlčena

15 G R A D A C E význam slov se stupňuje
řazení významů, při němž následující označuje vždy větší intenzitu Šťasten, kdo nežil zde, šťastnější, kdo se chystá v nicotu rodnou kdys – a nejšťastnější jest, kdo, nový anděl už, dlí blízko Pána Krista. Pierre de Ronsard, přeložil V. Holan Kde je voda modravá a nebe modravé a hory modravější (V. Nezval)

16 SLOVOSLEDNÉ FIGURY

17 I N V E R Z E změna pořadí slov ve větě proti běžnému vyjádření
vzniká nejčastěji kvůli rýmu může zdůraznit některý motiv Miloval jsem vás; moje láska ještě ne zcela – možná – zhasla v srdci mém. Ať nijak ale nestojím vám v cestě; ne; zarmucovat vás, to nechtěl jsem. Zdůraznění motivu - když jej autor přesune na neobvyklé místo,tím na něj upozorní Alexandr Sergejevič Puškin, přeložil Emanuel Frynta

18 ŘEČNICKÉ A HODNOTÍCÍ FIGURY

19 A P O S T R O F A oslovení osob, ale i posvátných bytostí, věcí, abstraktních pojmů Krásné a zářící se objevuješ na obzoru, ó slunce živoucí, počátku všeho žití! Vy, lidé, bratři, kdo jste přežili, nebuďte k nám v svém srdci zatvrzelí: Radosti, tys božským vznětem, dcerou ráje, vzrušení, opojeni jdem tvým světem k nebeské tvé svatyni. Achnatonův hymnus na sluneční kotouč, přeložil Zbyněk Žába Francois Villon, přeložil Otokar Fišer Friedrich Schiller, přeložil Břetislav Mencák

20 Ř E Č N I C K Á O T Á Z K A není skutečnou otázkou, ale zvoláním
bývá výrazem nejistoty, znepokojení, hledání nevyžaduje odpověď Kdo pomůže, kdo pomůže mi z vás, zachraňte mě vy aspoň, přátelé! Jsem v jámě, sám, ne v louce sedmikrás, necháte tu chudáka Villona? Co je život? – Přelud, klam. Co je život? Potřeštění, smyšlenka, stín, to, co není. Francois Villon, přeložil Otokar Fischer Pedro Calderón de la Barca, přeložil Vladimír Mikeš někdy autor zná odpověď předem nebo odpověď v otázce sugestivně naznačuje Neboť který sluch, jestliže rachot hromu Neslyší, může se báti Boha? Dále chřípí, nečichají-li vůně květu, Kterak pochopí zázrak boží?

21 ELIPTICKÉ FIGURY

22 E L I P S A výpustka vypouštění slov či větších částí textu, které si můžeme domyslet naznačuje citové pnutí, neobvyklý jev, zhutňuje děj Bílá vločka a ještě jedna – horský hřeben se pokrývá sněhem. Teple si zabalil nohy, obul si sandály, krosnu na záda připevnil, vstal a ohlédl se opět ji vidí, jak se za ním dívá. A ještě jednou. Kim So-wol, přeložila Eva Gruberová

23 A P O S I O P E S E nedokončení výpovědi
značí se třemi tečkami či pomlčkou naznačuje: - průběžnost uváděného děje - nenadálé odmlčení způsobené návalem citu zdůrazňuje určitý motiv jen jednou. . .

24 A N A K O L U T Kdo v zlaté struny zahrát zná, vyšinutí z vazby
změna větného schématu Kdo v zlaté struny zahrát zná, jej ctěte víc než sebe. Já, já toho věštec od Beskydu lidu. Bůh mne jim nedal. Ten té dbá země, kde zlaté obilí k obzoru běží.

25 P L E O N A S M U S opakování významů
rozšiřující, popř. nadbytečné vyjádření, nové uvedení skutečnosti, jež vyplývají už z dříve řečeného Po modrém blankytu bělavé páry hynou Počal to vojsko od kraje deptat, deptat svým koněm a střílet lukem, počal je rubat svou břitkou šavlí, svým ostrým kopím z tatarské země Dýl sobě živ být nežádám, KHM když v tom zbráněno s tebou mám; Ilja Muromec a Slavík Loupežník, přeložil Jan Vladislav protož si smrti učiním: Se zastřelím a rozloučím se s mého otce vším zbožím kramářská píseň


Stáhnout ppt "Zvláštní obraty větné stavby  kombinace hlásek a slov"

Podobné prezentace


Reklamy Google