Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťanství a EE problémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťanství a EE problémy"— Transkript prezentace:

1 Křesťanství a EE problémy
2012 Marek Vácha Křesťanství a EE problémy

2 Výhody křesťanství

3 Svátost = viditelné znamení neviditelné Boží milosti JC = ursakrament
církev = grundsakrament sedm svátostí katolické církve co je ale vesmír jiného než „viditelné znamení neviditelné Boží lásky?“

4 Výhody křesťanství na rozdíl od politiků, kteří logicky vždy sledují krátkodobé cíle (plus mínus do příštích voleb), je křesťanství nadčasové neustále je zdůrazňováno, že štěstí člověka leží jinde než v hmotném blahobytu a že „věci které jsou důležité nejsou věci“ celou přírodu, živou i neživou chápou jako svátost

5 Výhody křesťanství Protože uspokojení srdce se nenachází ve vlastnění věcí, nýbrž v obnažení od nich všech a v chudobě ducha Jan od Kříže., (2000) Duchovní píseň. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. str.340

6 Inspirace křesťanstvím
skrze něj všechno bylo stvořeno slovo se stalo tělem, slovo se stalo celým lidstvím, slovo se vtělilo do celého stvoření, „tělo“ invokuje celý svět živého Slovo se stalo tělem – Slovo se stalo cítícím živým organismem, sentient being na kříži se JC stává spolu-trpícím s každou živou bytostí Emmanuel – Ím-mánů-el Bůh-s-námi, God- with-us je též God-with-all-living-things

7 Inspirace křesťanstvím
Bůh je intimním způsobem přítomen ve všech věcech, které stvořil JC se vtělil do hmoty je tedy svatá! JC se vtělil do H. sapiens sapiens úcta k tělu člověka a všem ostatním organismů na Zemi!

8 Inspirace křesťanstvím
modlitba před jídlem křesťané se modlí o „posvěcení“ těchto darů.... pro Židy je celý svět svatý, modlí se proto spíše o „odsvěcení“ jídla – které bude zkonzumováno Our Rabbis taught: It is forbidden to enjoy anything of this world without a berakhah, and whoever enjoys anything of this world without a berakhah commits sacrilege (ma´al). Rav Judah said in the name of Samuel: To enjoy anything of this world without a berakhah is like making personal use of things consecrated to heaven. Artson, S.A., (2001) Our covenant with Stones: A Jewish Ecology of Earth. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p. 167

9 Výhody křesťanství tradiční citlivost vůči bezbranným
nemocným a umírajícím ochrana lidského života na obou jeho koncích kdy se lidé ještě nebo už nemohou bránit bezdomovcům, vězňům a tak dále proč křesťanství ignoruje environmentalistiku…?

10 Výhody křesťanství pokud jsou environmentalisté dotázáni, proč vlastně chránit přírodu, odpovídají precizně pokud se drží utilitaristických termínů horší už je objasnit, co myslí termínem value intrinsic, proč vlastně chránit přírodu kvůli value intrinsic a podobně náboženské systémy obecně nesnáz lehce řeší poukazem na Stvořitele a jeho stvoření

11 Pope Francis 16/03/2013: “Pro mě je František z Assissi mužem chudoby, mužem míru, mužem, který miloval a chránil stvořenou přírodu; v těchto dnech, pravda, nemáme příliš dobrý vztah k přírodě.“ 19/03/2013: “Nechme v našich životech místo pro Krista, pečujme jeden o druhého a buďme milující správci stvořené přírody.“

12 Pope Francis Boží Hod Velikonoční, 31/03/2013:
“Přijměme milost Ježíše krista Vzkříšeného! Buďme obnoveni Božím milosrdenstvím, nechme se milovat Ježíšem, umožněme síle jeho lásky aby též proměnila naše životy; staňme se zprostředkovateli jeho milosrdenství, řečištěm, skrze které může Bůh zavlažit zemi, chránit veškeré stvoření a nechat vykvést spravedlnost a mír... Mír této naší Zemi! Nechť vzkříšený Ježíš přinese útěchu všem obětem přírodních katastrof a učiní z nás odpovědné strážce stvoření.“

13 Neýhody křesťanství

14 Vztah k „ekologickým hnutím“
G.K. Chesterton: hereze je pravda, která se zbláznila vždy, když křesťanství něco zanedbalo, vznikla hereze, která se pak zbytnila do obřích rozměrů hnutí katarských zanedbání starosti o chudobu, velké bohatství v církvi marxismus – zanedbání sociální nauky, problémů dělnické třídy ekologická hnutí „Mother Nature“ do JP II. nikdo vztah k přírodě moc neřešil

15 „Z hlediska církevních autorit být tak nedbalý, lhostejný či nevědomý vůči ohroženému stavu planety ve všech jejích živých a neživých složkách nelze než považovat za kolosální selhání. Co do velikosti se jedná o daleko největší selhání, za něž lze činit církev odpovědnou.“ (Thomas Berry)

16 Nevýhody křesťanství křesťanství je spojeno s latinskou kulturou
typická necitlivost k přírodě románských národů obava z (pohanského) uctívání přírody

17 Nevýhody křesťanství „instinktivní“ odpor vůči rovnítku mezi člověka a zvíře termíny typu „nonhuman animals“ jsou křesťany vnímány negativně, implikují vizi člověka jako „human animal“ absolutní rovnost mnozí filosofové skutečně hlásají

18 fundamentální teologie, dogmatika liturgika
Nevýhody křesťanství Na teologických fakultách míří vzdělání jiným směrem filosofie fundamentální teologie, dogmatika liturgika jazyky: latina, řečtina, hebrejština, moderní jazyky doplňkové předměty: psychologie, sociologie, církevní umění atp.

19 Nevýhody křesťanství Na teologických fakultách míří vzdělání jiným směrem
důsledek: nulová vzdělanost v přírodních vědách v kázáních si kněží a kazatelé jen málokdy troufnou se zabývat environmentálními problémy „dokud máme mezi sebou chudé, měli bychom se starat o ně, a nezabývat se drobnostmi, necedit komára“ „chráníme každou polní myš a potřebných lidí si nevšímáme“

20 Problémy křesťanství oddělování zájmů „věčných“ a zájmů „časných“
příliš doslovně někdy interpretujeme ideu, že svět není naším domovem a že jsme „poutníky“ do nebeské vlasti občasná představa, že svět je stvořen pro člověka a člověku má sloužit smysl přírody je v tom, že má býti člověku užitečná

21 Jsme zde jen cizinci Židům 11,14-16
 Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město.

22 Nevýhody křesťanství Neměl White přece jen pravdu…?
někdy možná berou křesťané až příliš do slova úvahy o přechodnosti pozemského obydlí a o tom, že pravou vlast máme v nebi cílem našeho žití zde je věčný život „zachraňte duše“ teologie Jan Bosko: „Dej mi duše, ostatní si vezmi“ ostré oddělení světa vezdejšího, pozemského od života věčného jedná se opravdu o dva různé druhy života ve smyslu, že člověk musí jeden opustit, aby přešel k druhému?

23 Nevýhody křesťanství Neměl White přece jen pravdu…?
ateismus popírá život věčný náboženská mentalita podle všeho nutí člověka k tomu, aby učinil přesně opačné rozhodnutí... „...láska k Bohu a k tomuto světu jsou neslučitelné“ – jsou ale oba světy tak neslučitelné? Filoxen z Mabbugu: je třeba „opustit svět, když chceme následovat Krista, být Ježíšovými druhy a obléci se do Krista.“ (Špidlík, T., (2007) Věřím v život věčný. Eschatologie. Refugium, Velehrad-Roma s.r.o., Olomouc, str. 11)

24 Podle Evdokimova je však zřejmě tou nejsmutnější záležitostí, když vidíme, jak se eschatologie biblického typu stala součástí obecné mluvy v profánní podobě jako zákonitost „ustavičného lidského pokroku“, z něhož se do jisté míry stalo magické slovo“ „v sekularizovaných vizích se opouští počáteční bod stvoření a klade se výlučný důraz na cílový bod, který se stává hybnou silou, jež je schopna garantovat putování dějinami. Tímto cílem je kupříkladu štěstí, sociální spravedlnost, ekonomická rovnost. Nejde tu již o Boží obec, ani o ztracený ráj, ani o smíření mezi Bohem a člověkem. (Špidlík, T., (2007) Věřím v život věčný. Eschatologie. Refugium, Velehrad-Roma s.r.o., Olomouc, str. 19)

25 Výhody i nevýhody Protože já promítá problém (vlastní stín) do vnějšího světa, cítí se bezpečně. Nemá důvod se domnívat, že by hledáním pravdy mohlo být nějak ohroženo. Podobně se dnes lidé v naší jáské kultuře angažují v nejrůznějších hnutích za nápravu světa a neuvědomují si ani vzdáleně, že předmětem potřebné nápravy je ve skutečnosti jejich vlastní nitro. Neustále diskutujeme o problémech světa a nejsme ochotni stáhnout vlastní projekci, abychom se nemuseli zabývat nedostatky vlastní osoby. (Dethlefsen, T., (2006) Oidipus a hádanka života. Knižní klub, Praha, str. 102)

26 Výhody i nevýhody Téma ztráty rodičů a domova je motivem, který se v mytologických příbězích i v pohádkách neustále opakuje. Vždy se vztahuje na ztrátu „pravé vlasti“ a je předpokladem toho, aby se z hrdiny stal hledající. Dokud člověk považuje tento pozemský svět za svůj pravý domov, dokud považuje biologické rodiče za své pravé rodiče a věří, že jeho říše je z tohoto světa, nemá důvod vypravit se něco hledat. To je stav, ve kterém dnes setrvává většina lidí. (Dethlefsen, T., (2006) Oidipus a hádanka života. Knižní klub, Praha, str. 90)

27 Další poznámky

28 velmi zjednodušeně řečeno
v 18. století za osvícenství zemřela bible v 19. století zemřel Bůh ve 20. století zemřel člověk

29 je iluzí si myslet, že volný trh je schopen vyřešit environmentální problémy
podobně jako volný trh není schopen vyřešit dopravní situaci a ukazuje se výhodné, když budou všichni dodržovat omezující pravidla shora je třeba omezujících pravidel pro ekonomiky různých států jinak hrozí tragedy of commons


Stáhnout ppt "Křesťanství a EE problémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google