Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace."— Transkript prezentace:

1 Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

2 „Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.“ Kdo jsme?

3  Církev československá husitská (CČSH) je křesťanská církev reformačního charakteru.  Podle sčítání lidu z roku 2011 se k ní hlásí téměř 40 tisíc věřících a je tak po Římskokatolické církvi (1,1 mil.) a Českobratrské církvi evangelické (52 tis.) třetí největší v ČR.

4 Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

5 Historie CČSH  U zrodu naší církve stálo hnutí reformních katolických kněží, kteří neúspěšně usilovali o změny v Římskokatolické církvi.  Kolem kněze ThDr. Karla Farského, vůdčí osobnosti reformistů, se shromáždilo radikální křídlo kněží z Jednoty katolického duchovenstva - sdružení Ohnisko, které se následně změnilo v Klub reformních kněží.

6 Historie CČSH  Jedním z podnětů ke vzniku nové církve byl nebývalý ohlas vánoční půlnoční bohoslužby, kterou reformní kněží sloužili roku 1919 v češtině (nikoli latinsky).  8. ledna 1920 Klub reformních kněží zakládá novou Církev československou, stát ji uznal v září téhož roku.  Již roku 1921 se k ní hlásilo 523 tisíc věřících.  Nová církev se přihlásila k tradici husitské i bratrské a jako základní myšlenku vyhlásila svobodu svědomí.

7 ThDr. Karel Farský V roce 1924 sněm CČS zvolil prvním patriarchou zakladatele církve Karla Farského. Farský je autorem liturgie, kterou dodnes sloužíme při bohoslužbách, a také zpěvníku CČS.

8 Historie CČSH  Duchovními CČS byli zpočátku římskokatoličtí kněží, další generace již studovala na evangelické teologické fakultě, později se ustavila vlastní bohoslovecká fakulta (dnes Husitská teologická fakulta UK).

9 Historie CČSH  Církev hledala svou identitu a ještě v 1. polovině 20. let se z ní oddělila řada kněží pod vedením Matěje Pavlíka. Ten se stal pravoslavným biskupem Gorazdem II.  CČS dále neusilovala o apoštolskou posloupnost a vydala se cestou reformních církví.

10 CČS za války  V období Protektorátu Čechy a Morava byla církev donucena ke změně názvu na Církev českomoravskou.  Řada duchovních i věřících církve byla perzekvována a zapojila se do protinacistického odboje.  Nyní v našich sborech probíhá putovní výstava CČS(H) v protinacistickém odboji.

11 CČS za války Jednou z mnoha obětí nacismu se stal také profesor Alois Tuháček, významný liturgik a autor Bohoslovecké knihy CČS. Zemřel po útrapném věznění v únoru 1945 v Hamburku.

12 Historie CČSH  Po válce se církev znovu stabilizovala a v roce 1950 sdružovala téměř milion věřících.  V roce 1971 sněm CČS přijal do názvu přídomek „husitská“, čímž se církev hmatatelněji přihlásila k odkazu Mistra Jana Husa i utrakvistické církve.

13 Co je pro nás typické?  Důraz na Bibli jako základní a jedinečný zdroj poznání spásného díla Hospodinova.  Naše náboženské obce se pravidelně scházejí k biblickým hodinám.

14 Co je pro nás typické?  Zdobrovolnění celibátu – kněží se mohou ženit a mít děti.  Například královéhradecký biskup Pavel má dvě dcery.

15 Co je pro nás typické?  Již od 40. let se mohou ženy na práci církve podílet stejnou měrou jako muži. Máme tedy ženy - farářky i ženy - biskupky.  V tomto ohledu CČSH zaujímá dokonce přední příčky mezi církvemi na celém světě.

16 Co je pro nás typické?  Modlíme se pouze k Bohu Otci, Synu a Svatému Duchu. Věříme, že naším jediným přímluvcem je Pán Ježíš.  Víme, že Hospodin si volí své svaté, v plné pokoře však uznáváme, že o svatosti člověka nemůžeme rozhodnout tady na Zemi.

17 Co je pro nás typické?  Stejně jako utrakvisté v 15. a 16. století, i v našich sborech všichni věřící přijímají pod obojí způsobou.

18 Co je pro nás typické?  CČSH nedílně vychází z tradice Římskokatolické církve. Proto například vysluhuje sedm svátostí: křest, biřmování, pokání, Večeři Páně, útěchu nemocným, manželství a svěcení kněží.

19 Co je pro nás typické?  Svoboda svědomí. CČSH ponechává svým členům vlastní názor v mnoha složitých otázkách dneška. Církev například závazně nepředepisuje, jak mají věřící přistupovat k mnoha sociálním a etickým fenoménům, jako je homosexualita. Neukládá ani povinnost navštěvovat bohoslužby.

20 Organizace církve  Církev se organizuje prostřednictvím šesti diecézí.  Sídlí v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové, Plzni a Bratislavě.

21 Patriarcha CČSH  Osmým patriarchou církve zvolili delegáti VIII. sněmu roku 2006 ThDr. Tomáše Buttu. Úřad biskupa obhájil i při volbě roku 2013.  Tomáš Butta se narodil roku 1958. Působil jako farář, pedagog na teologické fakultě či spirituál bohoslovecké koleje.

22 Biskup Královéhradecký Mgr. Pavel Pechanec (* 6.3. 1971) Od roku 1993 slouží v Českém Dubu, administroval náboženské obce Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště V Českém Dubu se aktivně zapojil do veřejného života jednak jako radní a pak také jako herec loutkového souboru, ochotnického divadla a školního dětského divadélka. Pavel Pechanec je ženatý a se svou manželkou Janou mají dvě dcery Sáru a Elišku.

23 Královéhradecká diecéze Královéhradecká diecéze vznikla jako druhá hned po Pražské. Sídlila nejprve v Kutné Hoře, pak nakrátko v Jenišovicích u Turnova a pak se sídlo definitivně přeneslo do Hradce Králové. Diecéze se rozkládá od Varnsdorfu k Poličce a od Rožďalovic u Nymburka až ke Kralickému Sněžníku. Její sbory, modlitebny či bohoslužebná střediska najdete na mnoha místech. Úplný seznam míst, kde se scházíme, zprávy z diecéze, fotografie a mnohé další naleznete na našem diecézním webu http://www.ccshhk.cz/

24 Sbory naší diecéze Chrám pokoje v Hrádku n. N. Dřevěný kostelík v Dobříkově Sbor kněze Ambrože v Hradci Králové

25 Čím žije církev dnes?  Diakonie CČSH provozuje domovy pro seniory, chráněné dílny, organizuje nejrůznější kluby pro děti a také například zařízení typu dům na půli cesty.

26 Čím žije církev dnes?  Výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Církev se na něj připravuje mnoha akcemi, například kampaní Studenti čtou Husa.


Stáhnout ppt "Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace."

Podobné prezentace


Reklamy Google