Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma, organizace a úlohy služeb zaměstnanosti Praha 3. duben 2014 Inge Friehs Arbeitsmarktservice Österreich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma, organizace a úlohy služeb zaměstnanosti Praha 3. duben 2014 Inge Friehs Arbeitsmarktservice Österreich."— Transkript prezentace:

1 Reforma, organizace a úlohy služeb zaměstnanosti Praha 3. duben 2014 Inge Friehs Arbeitsmarktservice Österreich

2 Reforma

3 Výchozí situace v 90tých letech (1) • Správa služeb zaměstnanosti (AMS) byla součástí Ministerstva práce Rakouska • Hierarchická struktura: nízké kompetence vedoucích pracovníků na úrovni spolkových zemí a na regionální úrovni • Téměř všechna rozhodnutí byla prováděna Ministerstvem, např.  Výběr nových zaměstnanců (včetně pomocných sil)  Výběr pracovníků do vedoucích pozic na úrovni spolkových zemí a v regionech  Výběrová řízení a uzavírání smluv s realizátory zakázek a dodavateli  Výdaje na jednotlivá opatření aktivní politiky zaměstnanosti, ale i na menší investice a nákup spotřebního materiálu

4 Výchozí situace v 90tých letech (2) • Do procesů vstupovala mnohá oddělení Ministerstva, rozhodnutí trvala dlouho • Rozhodnutí mohla být ovlivněna politickými kanály, někdy proti vůli vedoucích pracovníků na zemské nebo regionální úrovni • Byrokratický systém řízení:  Zhora směrem dolů  Žádné “Management by objectives” (chybělo řízení na základě cílů)  Vedení prostřednictvím směrnic a jednotlivých rozhodnutí ad hoc

5 Výchozí situace v 90tých letech (3) • Chyběla transparentnost při rozdělování rozpočtu a plánovaných pozic na úrovni jednotlivých zemí a regionů • Sociální partneři (jako zástupci obou skupin klientů – nezaměstnaných i podniků) byli informováni a vyslyšeni, nicméně se neúčastnili důležitých rozhodnutí

6 Výchozí situace v 90tých letech (4) • Mnozí klienti, zejména podniky, nebyli se službami zaměstnanosti spokojeni • Klienti, sociální partneři a politici ostře veřejně kritizovali (v médiích) efektivitu správy služeb zaměstnanosti • Někteří sociální partneři a politici požadovali jejich úplnou privatizaci • Toto vedlo k hloubkové reformě prostřednictvím změny zákona o službách zaměstnanosti (1994)

7 Obsah reformy z roku 1994 • Samostatná právní subjektivita se zákonným ukotvením • Zapojení sociálních partnerů do všech podstatných rozhodnutí: tripartitní kolegiální orgány na všech úrovních (spolkové, zemské, okresní) • Decentralizace: posílení organizací na úrovni spolkových zemí oproti centrále • Žádné automatické začlenění spolkových zemí (spolková kompetence), nýbrž úzká spolupráce (sociální dávky, aktivní politika zaměstnanosti) • Soustředění se na klíčové úlohy: předání úloh vzdálených pracovnímu trhu jiným subjektům a to bez odevzdání personálu • Reforma financování aktivní politiky zaměstnanosti

8 Úkoly pro služby zaměstnanosti po 1994 • Zprostředkování práce (služby pro uchazeče o zaměstnání) • Obsazování konkrétních pracovních pozic (služby pro podniky) • Pojištění v nezaměstnanosti (existenční zajištění) • Aktivní opatření na pracovním trhu  Vzdělávání  Podpora zaměstnanosti  Zvláštní podpora pro zprostředkování • Regulace zaměstnávání cizinců • Výzkum trhu práce a informace o trhu práce

9 Další vývoj po 1994 • Zavedení „Management by Objectives“ (řízení prostřednictvím cílů) od 1995 • Informace managementu prostřednictvím dat Warehouse: od 1998 • Zavedení managementu kvality (EfQM): od 2000 • Zavedení Call-center: od 2001 • Zavedení Scorecard- metody pro: od 2006

10 Organizace

11 Spolkové ministerstvo financí (BMF) Spolkové ministerstvo práce soc. věcí (BMASK) 1.Správní rada 2.Představenstvo (2 osoby) 3.Centrála (na spolkové úrovni) Spolková organizace 1.Zemské direktorium 2.Vedoucí zemské pobočky 3.Pobočka na úrovni spolkových zemí 9 zemských organizací 1.Regionální poradní sbor 2.Vedoucí regionální organizace 3.Regionální organizace 100 regionálních organizací A M S

12 Služby pro zájemce o zaměstnání

13 Reorganizace služeb pro zájemce o zaměstnání (od 2000) • Segmentace klientů dle potřeby péče • Přeorientování se všech regionálních poboček na „třízonový model“ • Integrace poradenství, zprostředkování a existenčního zajištění do zóny služeb • Popis průběhu procesů • Nasazení internetu (eJob-Room, eAMS-Konto)

14 Obecné zásady • Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist freiwillig • Není právní nárok na  Určité konkrétní pracovní místo  Na finanční příspěvek (podporu) • Služby jsou zpravidla poskytovány bez nároku na odměnu • Bezpartajnost • Dodržování ochrany osobních dat

15 3-zonový model Infozona  Informace o povoláních a pracovním trhu  Zodpovězení otázek  Anonymně  Bez domluvy termínů  Vedení klientů  péče o „Job- ready“- osoby v prvních 3 měsících  všechny služby „z jedné ruky“  Péče o osoby s omezením při zprostředkování  Nasazení nástrojů politiky zaměstnanosti Zona služebZona poradenství ALJobs

16 Služby pro podniky

17 Reorganizace služeb pro podniky • Organizační a personální oddělení od služeb pro uchazeče o zaměstnání • Více plánovaných míst • Segmentace klientů (A-, B- a C-klienti) • „Key Account Management“ • Popis procesů • Závazné minimální standardy • Nasazení internetu (eJob-Room, eAMS-Konto) • Spolupráce se soukromými poskytovateli služeb

18 Informace

19 • Info-systém o povoláních (BIS): aktuální seznam povolání s vyjmenováním požadovaných kvalifikací s internetovým propojením na eJob-Room. • Databáze dalšího profesního vzdělávání: Internetová platforma pro Správu služeb zaměstnanosti (AMS), kterou mohou uchazeči o zaměstnání aktivně využívat • 65 center informací o povoláních (BerufsInfoZentren BIZ) na regionálních pobočkách AMS Služby (výběr)

20 • ServiceLine: telefonická informace pro uchazeče o zaměstnání • Systém Kiosků: otevřená místa se souborem informací • Skupinová informace: práva&povinnosti uchazečů o zaměstnání • Info o rovném zacházení/gender: v publikacích a na internetu Služby (výběr)

21 Úlohy BIZ – informačních center o povoláních • Umožňují volný přístup k informacím prostřednictvím vzdělávacích cest, povolání a pracovního trhu • Podpora při volbě povolání a plánování profesní kariéry s využitím informací a testů • Podporují vlastní aktivitu prostřednictvím nabídek k samostatnému informování se • Zřizují spojení mezi informací a poradenstvím prostřednictvím odpovídajícího uvedení a přípravy

22 Výzvy pro služby zaměstnanosti (AMS) v nadcházejících letech • Zhoršení situace na trhu práce od 2012 • Přistěhovalectví zahraničních pracovních sil v důsledku otevření se na východ (stoupající podíl osob – migrační okolnosti) • Stále větší nedostatek odborníků v některých povoláních • Propojit aktivní politiky zaměstnanosti a politiky vzdělávání v oblasti celoživotního vzdělávání – Strategie 2020 • Zamezit vyloučení a upevnění dlouhodobé nezaměstnanosti u osob vzdálených trhu práce • Rozšíření internetových a samoobslužných nabídek (Online – péče o nezaměstnané)


Stáhnout ppt "Reforma, organizace a úlohy služeb zaměstnanosti Praha 3. duben 2014 Inge Friehs Arbeitsmarktservice Österreich."

Podobné prezentace


Reklamy Google