Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Library website Nástroje na správu elektronických časopisů od společnosti EBSCO WebFeat Express EBSCO A-to-Z SM (soupis časopisů) EBSCOhost ® E-Journals.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Library website Nástroje na správu elektronických časopisů od společnosti EBSCO WebFeat Express EBSCO A-to-Z SM (soupis časopisů) EBSCOhost ® E-Journals."— Transkript prezentace:

1 Library website Nástroje na správu elektronických časopisů od společnosti EBSCO WebFeat Express EBSCO A-to-Z SM (soupis časopisů) EBSCOhost ® E-Journals Service (EJS) Příklady některých nástrojů pro správu elektronických časopisů v knihovnách Nástroje na správu elektronických časopisů, které nabizí EBSCO Linking Server (LinkSource TM ) OPAC ILL EBSCOhost Databases

2 Má přání a požadavky… • • Získal jsem přístup k mnoha elektronickým zdrojům a rád bych, abych z nich mohl náležitě profitovat • • Své zdroje nezískávám pouze od jednoho dodavatele • • Mám několik možností, jak přistoupit ke svým elektronickým zdrojům • • Dostávám se do časové tísně neustálým ujišťováním, zda jsem dostatečně propagoval tyto své zdroje • • URL adresy jednotlivých webových stránek se pravidelně mění • • Rád bych, aby mí uživatelé mohli přímo a efektivně vyhledávat podle titulu Rád bych, abych mohl snadný přístup ke všem svým zdrojům v rámci knihovny a abych je mohl ihned zobrazit, a nikoli si stále uchovávat URL adresy, atd...

3 …nalezne řešení! Webově orientovaný jednotný vyhledávací nástroj pro Vaše elektronické zdroje

4 Služby našeho programu A-to-Z • Webové služby, které umožňují knihovnám přístup k jednotnému a ucelenému soupisu časopisů. • Uživatelé mohou rychle najít odkaz k časopisům, o které mají zájem. • Uživatelé mohou vyhledávat časopisy pomocí klíčového slova nebo také podle předmětu a názvu časopisu, a to abecedně seřazené. • Databáze A-to-Z poskytuje úplné informace včetně odkazů na více jak 130.000 časopisů z více než 1100 databází a balíčků elektronických časopisů. Jsou zde zastoupeni všichni hlavní nakladatelé a prodejci databází. • Poskytuje přístup ke stovkám bezplatných online časopisů jakými jsou např. ty, které najdete v portálech: Directory of Open Access Journals (www.doaj.org), PubMed Central (www.pubmedcentral.nih.gov), Sciel (www.scielo.org) a dalších. • Knihovna také může mít ve svém seznamu i tištěné časopisy a další místní zdroje

5 Co tento program obsahuje? Časopisy uvedené v A-to-Z programu můžete zároveň najít v: -souhrnných databázích (EBSCOhost, ProQuest, Gale, atd.) -stránkách nakladatelů (Springer, Wiley, Elsevier, Blackwell etc.) -portálech (EJS, Ingenta, JSTOR, atd.) -webových stránkách elektronických časopisů u jednotlivých nakladatelů, u nichž jsou časopisy zdarma, a také na stránkách veřejně přístupných či na stránkách společností (PubMed ®, atd.) -Elektronické knižní kolekce od předních světových nakladatelů, vydávajících tituly z oblasti vědy, technologie a medicíny. -Časopisy pocházející ze stovek rozličných zdrojů -Můžete si rovněž uložit tištěné tituly a další lokální zdroje do Vašeho soupisu časopisů v rámci A-toZ.

6 Jaké informace zde můžete najít? Program A-to-Z poskytuje o každém časopisu tyto konkrétní informace: -Název časopisu, ISSN, jméno nakladatele -Třídění podle předmětu prostřednictvím klasifikace Kongresové knihovny nebo pomocí obecných či specifických medicínských záhlaví -Poskytovatel (databáze/stránky, kde můžete časopis najít) -Pokrytí (u jednotlivého časopisu/poskytovatele) -URL poskytuje přístup k obsahu jednotlivých časopisů (u jednotlivých časopisů/poskytovatelů) -Linkování do obsahu jednotlivých článků

7 Jaké další údaje se mi mohou zobrazit? • Poznámky a ikony, které podávají specifické informace ohledně daného titulu/databáze • Podíl elektronických časopisů z portálu EBSCOhost ® Electronic Journals Service (EJS – správa elektronických časopisů).

8 Můžete vyhledávat buď pomocí ikony s číslem 1 a 2. Jsou zde dispozici tři druhy zobrazení. K ikoně můžete rovněž přidat hypertextový odkaz nebo také myší přejíždět přes text.    Přímé odkazy ke každému dodavateli, který poskytuje daný titul Písmenné odkazy umožňují snadné vyhledávání a dílčí abeceda rovněž poskytuje přesnější a rychlejší navigaci „Tabulkové” rozhraní poskytuje lepší funkčnost a je daleko jednodušší na ovládání

9 Díky funkci „search“ můžete zvolit podrobnější vyhledávání. Zcela jednoduché pole pro vyhledávání umožňuje uživatelům rychle nalézt tituly, které obsahují specifické výrazy.

10 Uživatelské sestavy umožňují knihovně předávat informace uživatelům a ukládat v HTML formátu.

11 Uživatelské linkování

12 Linkování do služby A-to-Z Abyste mohli prolinkovat různé Vaše informační zdroje se službou A-to-Z, vytvořte si jednoduchý odkaz na daný zdroj, který navádí k A-to-Z. Tato funkce na vyhledávání časopisů je pevně zabudována do systému A-to-Z. -Vytvořte si odkazy z Vašeho katalogu OPAC, rejstříkových a abstraktových databází nebo z analyzátoru odkazů (LinkSource, SFX, atd.) do konkrétního časopisu v rámci vytvořeného soupisu časopisů v A-to-Z. -Uživatelé mohou velmi rychle zjistit, kde je k dispozici plný text. -A-to-Z „čte“ metadata daného titulu (jako např. ISSN) převáděná do URL adresy z druhého zdroje a zobrazuje související titul a příslušné odkazy. -Integrujte A-to-Z přímo do Vašich knihovních webových stránek.

13 Hlavní výhody služby A-to-Z • Výjimečný soupis titulů, které má knihovna v rámci předplatného • Funkce průvodce pro Vaši knihovnu („Kde najdu který časopis?“) • Jedna platforma pro všechny Vaše časopisy • Zobrazuje všechny zdroje, jako např. stránky nakladatele, portály a databáze • Značkování: Vaše vlastní logo a nastavení • Lepší viditelnost a zároveň reklama pro Vaši knihovnu/instituci • Automaticky přidán seznam objednávek přes EBSCO • Souhrnné uživatelské statistiky • V ideálním spojení s: -Plnotextovými databázemi -EJS (rozšířenou verzí) -Se službou LinkSource

14 http://atoz.ebsco.com

15 • • Navrhuji svým uživatelům hned několik zdrojů: databáze, online časopisy, elektronické časopisecké kolekce, ILS, online studie, elektronické knižní kolekce atd. • • Rozhraní nakoupených produktů/služeb se pravidelně rozrůstá a mám velmi málo času na školení svých uživatelů • •Nezáleží na době strávené školením, jelikož uživatelé s nedostatečnou praxí nevědí jak a co vyhledávat • • Rád bych, aby mohli mí uživatelé vyhledávat v rámci všech mých informačních zdrojů • • Rád bych používal zdroje, které dosud nepoužívám Rád bych měl k dispozici skutečně efektivní a nízkonákladový jednotný vyhledávací nástroj, který mi umožní shromáždit všechny mé databáze a přitom jej budu snadno ovládat, a to včetně administrátorských modulů Má přání a požadavky…

16 …nalezne řešení! Jednotný vyhledávací nástroj

17 Vhodný pro všechny Vaše informační zdroje! • • Najděte a současně blíže vyhledejte jakýkoli elektronický zdroj dostupný v rámci instituce nebo na webu • • Zcela jednoduché rozhraní, které platí stejně pro všechny zdroje u oddělení pro dokumentaci • • 100% kompatibilita s komerčními zdroji a na žádost i s dalšími konektory • • Mějte užitek ze skutečně skvělého vědeckovýzkumného nástroje navrženého dvěma největšími světovými organizacemi v dané oblasti Jednotný vyhledávací nástroj

18 Služba WebFeat – stručný přehled • Služba WebFeat je metavyhledávacím nástrojem, který byl původně vyvinut v roce 1998 • Princip metavyhledávání: možnost vyhledávat na jednom rozhraní všechny knihovnické databáze (zdroje) • Jednotné vyhledávání je založeno na bázi zadávání všeobecných dotazů (požadavků) • WebFeat využívá více než 5,000 akademických, veřejných, (včetně 1000 mezinárodně nejuznávanějších knihoven, státních knihoven a informačních středisek, což představuje: -1 z 10 tzv. ARL knihoven (ty, které umožňují průběžné zpracování dat) -10 z předních 20 veřejných knihoven v USA -11 celostátních sítí knihoven • WebFeat posbíral řadu ocenění, a to např. od asociací Library Journal, Gardner Group a SEFLIN • Patentováno pod označením – USPTO# 6,807,539

19 Jedinečné funkce služby WebFeat Express • Služba WebFeat Express má vlastní jednoduché rozhraní • Kompatibilita se všemi vyhledanými databázemi (3,000 překladačů podporujících 6,000 databází) • Zobrazení úplných záznamů u všech databází • Nahrání a záznam uživatelských statistik • Strukturované/oddělené citace pro všechny databáze • Vložení/propojení otevřených URL odkazů s citacemi z kterékoli databáze • kompatibilita/integrovatelnost se všemi vyhledanými databázemi nebo s katalogem knihoven (OPAC) • Pro všechny databáze platí vyhledávání pomocí data/titulu/autora

20 • Jednoduchost a rychlost • Vystupuje jako hostitel na stránkách služby WebFeat • Může být jako přídavná služba včleněna do programu A-to-Z • Služba SMART – uživatelské statistiky (jako přídavný produkt) Výhody služby WebFeat Express

21 • Podle klíčového slova • Dále můžete zvolit tyto metody vyhledávání: - podle předmětu - podle zdroje • Můžete upřesnit vyhledávání zadáním přesného data Vyhledávání

22

23

24 • Podle pořadí • Podle autora • Podle titulu • Podle data Selekce Vašich požadavků

25 Seznamte Vaše méně zkušené výzkumné pracovníky s tímto jednoduchým vyhledáváním podle klíčového slova Uživatelé si mohou uchovávat a pohotově ukládat výsledky vyhledávání tam, kde jsou pro ně informace snadno přístupné. Můžete také výsledky vyhledávání poslat emailem Uživatelé mohou filtrovat výsledky pomocí zadání specifických požadavků, které pomohou rychle potřebnou informaci vyhledat

26 • Zákazník může přidat do databází administrátorskou funkci (administrátorská lišta rozpozná, zda je WebFeat již integrován do plnotextových časopisů v rámci služby A-toZ) • Zákazník může zadat ověřující údaje podle názvu dodavatele nebo podle databáze Administrátorská lišta služby WebFeat Express

27 • Znamená „statistické údaje použitelné v reálném čase“ • Můžete si ji zakoupit za dodatečný poplatek • Nahrajte si a zaznamenejte si tak využití kterékoli databáze, katalogu OPAC nebo předplatitelských databází začleněných do služby WebFeat Express • Zobrazí celkové výsledky vyhledávání • Nabízí možnost stáhnout si uživatelská data Služba SMART

28 Kontaktní osoby Více informací najdete na webových stránkách: www.ebsco.com www.ebsco.cz EBSCO Information Services Bonus-EBSCO, s.r.o. Email: info.cr@ebsco.cominfo.cr@ebsco.com Vojislav Milovanovič, obchodní zástupce vmilovanovic@ebsco.comvmilovanovic@ebsco.com / Tel. + 420 605 172 105 Martin Berka, oddělení péče o zákazníky mberka@ebsco.commberka@ebsco.com / Tel. +420 272 762 766

29 Děkujeme za pozornost! Naším cílem je spokojenost zákazníka Pro více informací se obraťte na adresu: info.cr@ebsco.com info.cr@ebsco.com


Stáhnout ppt "Library website Nástroje na správu elektronických časopisů od společnosti EBSCO WebFeat Express EBSCO A-to-Z SM (soupis časopisů) EBSCOhost ® E-Journals."

Podobné prezentace


Reklamy Google