Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MGR. VENDULA BABOUČKOVÁ Věková období – jejich zvláštnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MGR. VENDULA BABOUČKOVÁ Věková období – jejich zvláštnosti."— Transkript prezentace:

1 MGR. VENDULA BABOUČKOVÁ Věková období – jejich zvláštnosti

2 Ontogeneze  = vývoj jedince od narození do smrti  člení se na věkové etapy, pro které jsou charakteristické anatomické, fyziologické, psychologické a sociální zvláštnosti.  Během ontogeneze se zvětšuje velikost těla i jeho částí a dochází k tzv. kvantitativním změnám, což nazýváme RŮSTEM (-končí v dospělosti).  Kvalitativním změnám, které vedou ke zdokonalování fcí, nazýváme VÝVOJEM (- pokračuje po celý život).

3 Růst a vývoj  Růst a vývoj jsou dva navzájem úzce související jevy, jejichž podstatou je dělení a rozmnožování buněk.  Růstové a vývojové procesy jsou sice do značné míry naprogramovány geneticky, přesto však je rychlost těchto změn, nástup a intenzita jednotlivých růstových fází výsledkem integrace genetických a enviromentálních faktorů.

4 Vývojová období 1. prenatální - období od početí jedince až po narození jedince 2. rané dětství - od narození do 3 let dělení: novorozenec - od narození do 1 měsíce kojenec - od 1 měsíce do 1 roku batole - od 1 roku do 3 let 3. předškolní věk - od 3 let - 6 let 4. mladší školní věk - od 6 let - 11, 12 let

5 5. Starší školní věk - od 11, 12 let - 20 - 22 let -dělení: puberta (pubescent) - od 11, 12 let - 15 let adolescence (adolescent) - od 15 let - 20 - 22 let 6. dospělost - od 20 - 22 let - 65 let -dělení: časná dospělost - od 20 - 22 let - 31 let střední dospělost - od 31 let - 45 let pozdní dospělost - od 45 let - 65 let 7. stáří - od 65 let do smrti

6 Embryonální (nitroděložní) vývoj  První 2 měsíce - vývoj jednotlivých orgánů  Uplatňuje se především genetická výbava  Zárodek citlivý na škodliviny zevního prostředí prostřednictvým organismu matky – výživa, alkoholismus, drogová závislost, kouření  Morfologická poškození (tvarové změny) se projevují jako vývojové vady, patrné po porodu (např. vady srdce, poškození končetin, rozštěpové vady  Od 3. měsíce – období fetální. Vytvořeny základy všech orgánů. V tomto období vznikají spíše růstové a vývojové retardace

7 Novorozenecké období  Od porodu do konce 28. dne života  Zralost novorozence se posuzuje dle hmotnosti a délky  Charakteristické proporce: velká hlava, dlouhý trup a krátké končetiny  Pohyby jsou dány automatismy a reflexní činnosti

8 LMD-lehká mozková dysfunkce  Souhrnné označení pro celou řadu projevů dítěte na bázi strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé a zvláštní (nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj.)

9  Současný moderní název je ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - hyperaktivita spojená s poruchou pozornost, též je možno se setkat s názvem ADD - (Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti. Příčiny - genetické vlivy - obtíže matky v těhotenství - nedostatek kyslíku při porodu - těžké porody - bezvědomí dítěte v raném dětství - traumata

10 Projevy LMD  Dítě se projevuje jako neklidné, nepozorné, zlobivé.  Nedokáže se delší dobu soustředit ani na hru ani na učení.  Chce být za každou cenu středem pozornosti.  Děti jsou velice impulsivní (dříve konají, než myslí) Některé nejsou schopné zvládat základní pravidla společenského chování. velký problém s rodinou, ve škole i s jejich vrstevníky. Z konfliktů pro ně pramení samé zklamání, děti se stahují do sebe či naopak se snaží na sebe strhnout pozornost negativním chováním.

11 DMO - Dětská mozková obrna  (DMO) představuje jakýkoli stupeň pohybového postižení (od málo patrného až po úplnou bezmocnost) a je podmíněna poškozením nezralého mozku během jeho vývoje.  Projevuje se variabilními poruchami koordinace a síly svalové činnosti, tedy poruchami držení těla a jeho motoriky.  patří mezi neuro-vývojová postižení motorického vývoje dítěte jež nastávají v důsledku postižení vývoje mozku během těhotenství, při porodu a v prvních měsících života.  odborníci uvádějí, že DMO postihne 2 až 5 dětí z 1000, přitom u jednoho dítěte z tisíce se jedná o postižení závažné. Více jak polovina závažněji postižených pochází z vysoce rizikové skupiny nedonošených dětí, především jsou to novorozenci s váhou pod 1500 gramů

12 Příčiny vzniku DMO  Získaná DMO : 10-20% dětí, je následkem poškození mozku v několika prvních měsících až letech života. Prvotní příčinou poškození mozku je často mozková infekce, jako je bakteriální meningitida (zánět mozkových blan) nebo virová encefalitida (zánět mozku); příčinou může být také mozkové poranění (při porodu, následkem pádu, dopravní nehody nebo týrání dítěte).

13  Vrozená DMO: je přítomná již v okamžiku narození, byť nemusí být rozpoznána ještě po několik měsíců po porodu. V drtivé většině případů se příčinu vrozené DMO nepodaří zjistit  Příčiny: Infekce během těhotenství, novorozenecká žloutenka, Rh inkompatibilita, nedostatek kyslíku v mozku nebo poranění hlavy novorozence při porodu, cévní mozkové příhody

14 Období kojenecké (do 1.roku) a batolivé (do 3.let)  intenzivní růst a psychomotorický vývoj  spontánní pohybovou aktivitu reguluje centrální nervový systém na podkladě reflexů  dochází k propojení psychické a fyzické složky  lokomočním projevem je KROK  HRA-spontánní pohybová aktivita  PA pro toto období: 75% doby bdění, dostatečný spontánní pohyb ve vhodném prostředí

15  Dochází také k tvarovým změnám páteře postupným vytvářením krční lordózy (okolo 3. měsíce), bederní lordózy (dítě se začíná stavět a pokoušet se o chůzi) a hrudní kyfózy (vytváří se nejpozději). Rozvíjí se nervová soustava, smyslové vnímání a pohybové schopnosti.  odhalují se mentální, smyslové a tělesné vady  ve 4. měsíci odhalení vrozené luxace kyčelního kloubu

16 Předškolní věk (3-6let)  Pomalý a klidný růst a vývoj, dokončuje se vývoj hrubé a jemné motoriky  Patrné individuální odlišnosti, počátky abstraktního myšlení  Děti normomotorické 60% volného času v pohybu, děti hypermotorické 80% volného času v pohybu, děti hypomotorické 40% volného času v pohybu

17 Předškolní věk (3-6let) - pokračování  Pokud PA není naplněna reaguje organismus adaptací (či maladaptací)-naplnění potřeby je nutné pro stimulaci růstu a vývoje  Stimulace a adaptace vytváří podmínky pro fci orgánů+včasná prevence pro obezitu, diabetes, ischemickou chorobu srdeční, degenerativní změny pohybového aparátu a vertebrogenní obtíže

18 Předškolní věk (3-6let) - pokračování  Nedostatečná a nesprávná stimulace – málo PA, nedostatečné dráždění CNS, jednotvárná statická činnost – patologická únava, lokální přetížení, změny ve svalových vláknech, obezita  Nejčastější poruchy zdraví: záněty h. a d. dýchacích cest (chybný posturální stereotyp), dětské infekční nemoci, smyslové vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, šílhání, nedoslýchavost), růstové poruchy

19 Mladší (6-11) a starší školní věk(11-18)  1. období vytáhlosti, období plnosti  Dokončuje se vývoj jemné motoriky, vzrůstá výkonnost svalstva  Nerovnoměrnost v růstu kostí a svalstva- neohrabanost, pohyby nejsou dokonale přesné, nesoulad mezi percepcí a chtěným pohybem  Časté vadné držení těla díky omezení PA (školní docházka), riziko obezity, cukrovka

20  PA všestranné, nevhodná raná specializace (svalové dysbalance, mikrotraumata)  V pubertě se se projevují často poruchy páteře (chlapci až 5x častěji kyfóza, dívky skolióza), úrazy  Možný náročný trénink pokud: je založen na všestrannosti, dítěti přináší radost a sebeuspokojení, dítě se dobře rozvíjí a prospívá, je zajištěno pravidelné lékařské sledování

21 Adolescence  Zpomalení růstu, vývoj v pohybové oblasti, pohyby koordinované, dosažení vrcholu ve své fyzické kondici  Organismus má vysoký stupeň formovatelnosti, tj. menším úsilím dosahuje většího efektu – rychlejší růst trénovanosti, roste svalová síla

22 Dospělost  Růst tělesné výšky se zastavil, zvyšuje se hmotnost těla, osifikace kostí ukončena  Rychlá myšlenková a pohybová pohotovost  Vyšší fyziologická zdatnost – tělesná obratnost, nejkratší reaktivní doba  Vrchol zdraví a síly  30 rok života-harmonie všech složek osobnosti, zakončení vývoje (evoluce), nastává involuce (stárnutí)  Organismus se postupně opotřebovává, větší unavitelnost, delší regenerace  PA je důležitá pro udržení dobrého zdravotního stavu, musí odpovídat věku a stimulovat org. harmonicky a všestranně

23 Stáří  Změny v procesu stárnutí jsou ireverzibilní  Snižuje se vitalita, zvyšuje se zranitelnost organismu, pokles fcí orgánů  Snižuje se adaptace na vnější prostředí, ubývá svalová hmota, klesá schopnost regenerace  Snižuje se respirační schopnost, výkonnost transportního systému, atrofické změny buněk  Degenerativní artrotické změny kloubů, úbytek vápníku (osteoporóza)-riziko častějších fraktur  PA-vhodně volená ZTV

24 Pravidelná PA a stárnutí  Věk, motivace  Dynamická složka – tělesná zátěž pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární systém  Hybný systém vyžaduje cílená cvičení na odstranění svalových disbalancí-správné posturální a dechové stereotypy  Důležitý je pravidelný dlouhodobí pohybový režim


Stáhnout ppt "MGR. VENDULA BABOUČKOVÁ Věková období – jejich zvláštnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google