Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Období dospívání od 11/12 do 20/22

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Období dospívání od 11/12 do 20/22"— Transkript prezentace:

1 Období dospívání od 11/12 do 20/22
období puberty od let

2 Období prepuberty výrazné změny ve fyzickém i psychickém vývoji
rozdílná akcelerace vývoje mezi chlapci a dívkami i u téhož pohlaví sekulární akcelerace = zrychlený vývoj i růst dětí v posledním století, tzn.,že fyzické změny nastupují dříve, narůstá výška i hmotnost dospívajících

3 Období prepuberty Období prepuberty (dívky 10 let, chlapci 11 let)
biologická stránka období vytáhlosti, intenzivní růst končetin a trupu (chlapci vyrostou až o 22 cm), prodlužují se kosti – štíhlá postava s dlouhými HK a DK, nárůst svalstva, zvýšená činnost mazových žláz (akné, mastné vlasy…) endokrinní změny, zvyšuje se produkce pohlavních hormonů, produkce pohlavních buněk (vajíčka, spermie), produkce pohlavních hormonů (estrogen, progesteron, testosteron) druhotné pohlavní znaky (dívky: zvětšování prsní tkáně, první pohlavní ochlupení, první menstruace rok, chlapci: zvětšování varlat a šourku, zvětšování délky penisu, první pohlavní ochlupení, první vousy, mutace = hrubne hlas, noční výron semene = poluce rok) sexuální pud – u chlapců intenzivnější (autoerotika, masturbace), dívky lépe zvládají

4 Období prepuberty Hormony v akci
podvěsek mozkový (hypofýza) – somatotropin = růstový hormon hormony předního laloku hypofýzy – gonadotrofiny = půsosbí na reprodukční orgány (gonáda = pohl.žláza) přední lalok hypofýzy – ACTH (Adrenalin Corticotrophic Hormone) – ovlivňuje kůru nadledvinek (ovlivňují tělesné rysy + hormony stresu)

5

6 Období prepuberty

7 Období prepuberty motorický vývoj kognitivní vývoj
hrubá motorika – přechodná neobratnost, nekoordinovanost pohybů, klátivé pohyby (zejména chlapci) – přechodně problémy v TEV jemná motorika – křečovitost (zhoršený grafický výkon), zhoršení fyzické výkonnosti, častý pocit únavy až apatie působením sex.pudu – emoční labilita, časté střídání nálad (agresivita, hlučnost – nezájem, apatie) kognitivní vývoj percepce – zdokonalení, zpřesnění vnímání, ale nepozornost fantazie – pojítko mezi skutečností, reálným prožíváním a ideálem – denní snění (sny o ideálním světě) myšlení – narůstá počet úspěšně řešených problémů novým způsobem - formální operace = počátek abstraktního myšlení - schopnost hypoteticko deduktivního úsudku a logických závěrů

8 Období prepuberty citový vývoj
není třeba názorných, konkrétních vstupů logická paměť – chápání souvislostí samostatnost v myšlení, kritičnost vůči dospělým dívky – zdatnější ve verbálních projevech (orientace na jazykové vzdělání) chlapci – lepší výkony v řešení početních a prostorových problémů citový vývoj labilita – proměnlivost citů, mají afektivní ráz (náhle vzniknou, jsou prudké, krátkodobé) chování – výbušné, stačí nepatrný podnět – intenzivní reakce vzteku, smíchu, smutku citlivost vůči nespravedlnosti a kritice (zejména od rodičů) proměna citů k sobě samému (tělesné proporce, přechodná introverze, nespokojenost se sebou samým, snižuje se sebedůvěra touží po uznání, chtějí být akceptováni (rodiči), potřeba citového kontaktu

9 Období prepuberty Sociální vývoj osamostatňování se od rodiny
uvolnění citových vazeb k rodičům více kontaktů s vrstevníky, často střídají kamarády vrstevnické skupiny – čistě chlapecké a dívčí u chlapců – první party, kde se objevuje vůdce (jako přirozená autorita)

10 Období puberty zpomalení fyzického růstu + rozvoj zejména psychických funkcí přeměna dítěte na biologicky zralého dospělého, schopného sexuální reprodukce charakterizováno jako II. období vzdoru, krize – může proběhnout bez větších chaosů a vážných konfliktů – pokud je přístup rodičů vstřícný a akceptující

11 Období puberty Motorický vývoj
vyvažování tělesných proporcí, zpomalení růstu končetin, roste svalová hmota a vnitřní orgány stoupá fyzická výkonnost tvar těla – dospělá podoba zlepšování pohybové koordinace, mizí klátivost a neobratnost (u chlapců) dívky – ladnější pohyby, lepší koordinace těla

12 Období puberty Vývoj poznávacích funkcí logická paměť – rozvoj
- výběrový charakter – dlouhodobější pamatování obsahů, které mají logické souvislosti - efekt mechanického učení je krátkodobější fantazie – přetrvává nápaditost, originalita, naivní romantismus, sexuálně-erotické představy myšlení – stadium formálních operací (schopnost logicky myslet o abstraktních pojmech a ověřovat hypotézy) -zdokonaluje se schopnost abstrakce, hypotetické a deduktivní usuzování snaha po sebezdokonalení, zájem o specializované poznatky z určitého oboru snaha překonat vědomosti dospělých vývoj IQ ukončen kolem 16.roku věku – rozumová kapacita pro přijímání poznatků (pak lze IQ zvýšit životními zkušenostmi) porovnávání sebe s druhými lidmi + hodnocení druhých lidí – tendence k zjednodušeným úsudkům hledání smyslu života, všímá si životních hodnot a jejich významu pro život

13 Období puberty Citový vývoj
racionalismus – neuznává citové důvody lidského jednání, lpí na rozumových zdůvodněních – jeví se nám jako bezcitnost jednání radikalismus – unáhlené hodnotící soudy, neakceptují kompromis a složitost jevů, názorová proměnlivost Citový vývoj větší pozitivní ladění (ustupuje citová labilita) emoční uvolnění ve vztahu k rodičům, odmítají jejich citové projevy, nejsou k nim tak vřelí a spontánní vztah k rodičům – na jedné straně – úcta a obdiv, na druhé straně lhostejnost, nenávist potřeba citového sblížení s vrstevníky – pevnější kamarádské vztahy + vztahy s opačným pohlavím (erotický charakter, ne sexuální styk)

14 Období puberty sebeúcta, sebejistota – kritika vlastní osoby, pochyby o vlastních kvalitách, přecitlivělá reakce na kritiku X pocity vlastní jedinečnosti – sebeobdiv, narcismus rozvoj vyšších citů – morálních, estetických, úvahy o smyslu života, o morálních zásadách Sociální vývoj snaha po nezávislosti, tendence samostatně se rozhodovat, uplatnit vlastní názor (v diskusích s dospělými), snaha názorově se odlišit od rodičů např. dospělí – radost, smích, dítě – malé nadšení, nezájem, vážnost potřeba nezávislosti – napodobování chování dospělých – kouření, pití alkoholu, používání vulgarismů mezi vrstevníky – uniformita, konformita (v oblékání, názorech…)

15 Období adolescence ukončuje se doba mezi dětstvím a dospělostí
vyrovnávají se vývojové rozdíly mezi pohlavími dotváří se identita jedince – ví, kým je (zná své vlastnosti, své silné i slabé stránky, je si vědom limitů svých možností, dává si realistické cíle) převezme vzorec z rodiny (pokračuje v rodinné tradici) vytvoří si aktivně svoji identitu sám někdy: antiidentifikace – člověk dělá přesný opak toho, co po něm jeho chce adolescentní moratorium (odložení) = člověk odkládá definitivní rozhodnutí ohledně vlastního směřování a experimentuje s různými rolemi zralost jedince se projeví i schopností navázat a udržet dlouhodobý intimní vztah

16 Období adolescence význam má tělo a zevnějšek – fyzická krása/síla – důležité pro sebepojetí, extravagance v oblékání, účesu – příslušnost k nějaké skupině a touha po pozornosti okolí stále preferována jednoznačná a zásadní řešení problémů (nechuť ke kompromisům) myšlení je pružné a výkonné, málo zkušeností může být výhoda – originalita řešení přijímání morálních norem pokračující emancipace od rodiny (nezávislost na rodičích) první sexuální styk vysoká fyzická výkonnost (v aktivitách krátkodobých, zátěžově intenzivnějších – typické pro chlapce – ventilace sex.pudu)

17 Období adolescence kognitivní vývoj
kritický realismus – přezkoumávání získaných poznatků radikalismus, nekompromisnost – tendence ke zjednodušování, více riskují, méně zábran, velká míra odvahy logické myšlení – zkouší všechny možnosti řešení, schopnost oddělit pravdu od nepravdy myšlení introspektivní, analytické, sebekritické systematizace poznatků – vztahy a souvislosti mezi nimi, systém hodnot socializace rozvoj sociálních vazeb touha být členem různých skupin citová nezávislost na vlastních rodičích – potřeba partnerství (první lásky a dlouhodobé vztahy) rozdílné názory mezi generacemi volba povolání


Stáhnout ppt "Období dospívání od 11/12 do 20/22"

Podobné prezentace


Reklamy Google