Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Microsoft PowerPoint Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Microsoft PowerPoint Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS."— Transkript prezentace:

1 Microsoft PowerPoint Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS

2 PowerPoint je program k vytváření prezentací ► Prezentace je řada za sebou následujících snímků, předváděných veřejnosti na monitoru nebo televizní obrazovce v určitých časových intervalech ► Produkt vytvořený v počítačovém prezentačním programu (např. MS PowerPoint). ► Snímek je základní prvek prezentace – stránka, pracovní plocha dokumentu

3 Power point 2010 - nejnovější verze ► Je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft

4 Rok vydání Verze ► 1993 PowerPoint 4.0 ► 1995 PowerPoint 7 pro Windows 95 ► 1997 PowerPoint 97 ► 1999 PowerPoint 2000 ► 2001 PowerPoint 2002 ► 2003 PowerPoint 2003 ► 2006 PowerPoint 2007 ► 2010 PowerPoint 2010

5 ► Aplikace PowerPoint 2010 obsahuje nové doplňky a významná vylepšení v oblasti úprav videa a obrázků. ► K dispozici je řada nových postupů pro snadnou spolupráci s kolegy na prezentacích. ► Navíc přechody a animace jsou na samostatném pásu karet a jsou plynulejší a bohatší než dříve. ► Pro obrázky SmartArt je k dispozici mnoho nových rozložení včetně rozložení založených na práci s fotografiemi, která vás zřejmě překvapí. ► A v neposlední řadě aplikace nabízí také několik způsobů, jak lze prezentace snáze vysílat a sdílet.

6

7 ► Využití prezentace je velice různorodé. Snad ke všemu se dá využít:

8 Propagace výrobků ► Může být formou prezentace pomocí Power point. ► Častěji se ale setkáváme s prezentací,,z očí do očí,,. Kdy u malého stánku stojí mladí lidé a nabízejí daný výrobek.

9 ► Propagace služeb ► Propagace firem

10 Studium ► Jak pro učitele, tak pro studenty ► Díky prezentaci můžeme podávat informace, můžeme popisovat postup nějaké činnosti

11 Obce ► Obce mohou používat prezentace, jako prostředek pro sdělování událostí, novinek,historie či informací

12 Školení a různé konference

13 … ► Prezentaci také můžeme vytvořit sami pro blízké přátelé, rodinu ► Můžeme se s ní setkat snad na každém místě aniž bychom tušili, že se jedná o prezentaci ► Je opravdu mnoho způsobů využití prezentace

14 Přehled rozložení snímků ► Rozložení snímků obsahují formátování, umístění a zástupné symboly pro veškerý obsah, který se zobrazí na snímku. ► Zástupné symboly představují v rozložení kontejnery, které obsahují například text (včetně základního textu, seznamů s odrážkami a nadpisů), tabulky, grafy, obrázky SmartArt, filmy, zvuky, obrázky a kliparty. ► Rozložení obsahuje také motiv (barvy, písma, efekty a pozadí) snímku. motiv ► Na tomto diagramu jsou znázorněny všechny prvky rozložení, které lze použít u snímku aplikace PowerPoint.

15 ► Aplikace PowerPoint obsahuje devět předdefinovaných rozložení snímků. ► Můžete také vytvořit vlastní rozložení, která budou odpovídat vašim konkrétním potřebám, a sdílet je s jinými uživateli, kteří vytvářejí prezentace pomocí aplikace PowerPoint. vlastní rozloženívlastní rozložení ► Předdefinovaná rozložení snímků aplikace PowerPoint jsou znázorněna na následujícím obrázku. ► Jednotlivá rozložení zobrazují umístění různých zástupných symbolů, do kterých lze přidat text nebo grafiku.

16 Použití standardního rozložení ► Standardní předdefinovaná rozložení dostupná v aplikaci PowerPoint 2010 jsou podobná rozložením v aplikaci PowerPoint 2007 a starších verzích. ► Při otevření prázdné prezentace v aplikaci PowerPoint se zobrazí výchozí rozložení Úvodní snímek (viz dále), lze však použít i jiná standardní rozložení.

17 Vytvoření vlastního rozložení ► Pokud nemůžete nalézt standardní rozložení, které by vyhovovalo vašim požadavkům nebo požadavkům autorů prezentace, můžete vytvořit vlastní rozložení. Takové, které lze použít opakovaně a které určí počet, velikost a umístění zástupných symbolů, obsah pozadí, barvy motivu, písma a efekty a další možnosti. ► Vlastní rozložení lze distribuovat také jako součást šablony, a proto již není nutné ztrácet cenný čas vyjímáním a vkládáním rozložení do nových snímků nebo odstraňováním obsahu ze snímků, ve kterých chcete použít nový, odlišný obsah. ► Do vlastního rozložení lze přidávat následující typy textových a objektových zástupných symbolů: ► Obsah ► Text ► Obrázky ► Obrázky SmartArt ► Kopie obrazovek ► Grafy ► Tabulky ► Diagramy ► Média ► Klipart ► Filmy ► Zvuk

18 Základní informace o animování textu a objektů ► Animace lze použít u zvuků, hypertextových odkazů, textu, obrázků, diagramů, grafů a objektů ke zdůraznění důležitých bodů, ovládání toku informací a ke zvýraznění prezentace. Pokud chcete animovat obrázek SmartArt, přejděte k tématu Animace obrázku SmartArt. Animace obrázku SmartArtAnimace obrázku SmartArt ► Chcete-li si návrh animací usnadnit, použijte některý z vestavěných standardních efektů animace u položek na všech snímcích, u vybraných snímků na předloze snímků nebo u vlastních rozloženích snímků ve zobrazení Předloha snímků. ► Vlastní animace lze použít u položek na snímku, v zástupném symbolu nebo u odstavce, včetně jednotlivých odrážek a položek seznamu. Můžete například použít animaci příletu u všech položek na snímku nebo u jednoho odstavce v seznamu s odrážkami. Kromě předvolených nebo vlastních cest pohybu lze použít možnosti pro úvod, zdůraznění nebo závěr. U položky také lze použít více animací, takže daná položka s odrážkou může přilétnout a potom odlétnout. ► Většina možností animace obsahuje přidružené efekty, ze kterých které lze vybírat. Přidružené efekty například zahrnují přehrání zvuku s animací a textové animace, které lze obvykle použít u písmen, slov či odstavců (nadpis například přilétne po slovech, nikoli celý najednou). ► Náhled animace textu nebo objektů lze zobrazit pro jeden snímek nebo pro celou prezentaci.

19 Podokno úloh vlastní animace ► Pokud chcete lépe ovládat, i a jak se mají položky zobrazovat v průběhu prezentace (například mají-li přiletět z levé strany po klepnutí myší), použijte podokno úloh Vlastní animace. ► Podokno úloh Vlastní animace umožňuje zobrazit důležité údaje o efektu animace, včetně typu efektu animace, vzájemném pořadí více efektů animace a části textu efektu animace.

20 ► 1 Ikony označují časování efektu animace vzhledem k ostatním událostem na snímku. Volby zahrnují následující možnosti: ► Spustit po klepnutí: Efekt animace se spustí po klepnutí na snímek. ► Spustit s předchozím: Efekt animace se spustí ve stejném okamžiku, kdy se začne přehrávat předchozí efekt v seznamu (jedním klepnutím tedy spustíte dva efekty animace). ► Spustit po předchozím: Efekt animace se spustí okamžitě po skončení předchozího efektu v seznamu(ke spuštění efektu animace tedy není nutné znovu klepnout myší). ► 2 Po vybrání položky ze seznamu se zobrazí se ikona nabídky (trojúhelník). Klepnutím na ikonu nabídku rozbalte. ► 3 Čísla označují pořadí, ve kterém jsou animace přehrávány, a odpovídají číselným popiskům připojeným k animovaným položkám při zobrazení podokna úloh Vlastní animace v normálním zobrazení. ► 4 Ikony představují typ efektu animace. V tomto příkladu se jedná o efekt Zdůraznění. ► Animované položky jsou na snímku označeny netisknutelnou značkou. Tato značka odpovídá efektu v seznamu Vlastní animace a je zobrazena vedle daného textu nebo objektu. Značka se zobrazí pouze v normálním zobrazení, pokud je zobrazeno podokno úloh Vlastní animace. ► Přechody mezi snímky jsou animované efekty, které se používají v zobrazení prezentace při přechodu od jednoho snímku k druhému. Lze nastavit rychlost každého efektu přechodu mezi snímky a také přidat zvuk. ► Aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 obsahuje řadu různých typů přechodů mezi snímky, včetně (nikoli však pouze) následujících přechodů:

21 ► Bez přechodu ► Vodorovná roleta ► Svislá roleta ► Obdélník dovnitř ► Obdélník ven ► Šachovnice napříč ► Šachovnice dolů ► Vodorovný hřeben ► Svislý hřeben

22 Uložení prezentace pro přímé předvádění ► Prezenatci lze uložit i ve fotmátu pps. ► Tento dokument je určen pro přímé předvádění, bez nutnosti nejdříve jej otevřít v aplikačním okně a potom teprve spouštět. ► Otevřeme-li takovou prezentaci pomocí PowerPointu 2007 v záhlaví bude uvedno Režim kompatibility. ► Při prvním uložení prezentace musíme použít příkaz Uložit jako. ► Musíme totiž PowerPointu říct, jak se má naše přezentace jmenovat a kam ji chceme uložit.

23 ► Pokud uložíme prezentaci jako Předvádění aplikace PowerPoint *.pps (zvolíme ULOŽIT JAKO a změníme typ souboru), otevře ji příjemce rovnou v zobrazení Prezentace a nemusí přitom ovládat práci s programem. ► Zároveň nebude mít možnost do prezentace zasahovat a jakkoli ji upravovat bez našeho vědomí. ► Možnost úpravy ztratíme i my, jako autor, proto nezapomeňme vždy ukládat také v základním formátu Prezentace aplikace PowerPoint *.ppt

24 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Microsoft PowerPoint Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS."

Podobné prezentace


Reklamy Google