Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS"— Transkript prezentace:

1 Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS
Microsoft PowerPoint Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS

2 PowerPoint je program k vytváření prezentací
Prezentace je řada za sebou následujících snímků, předváděných veřejnosti na monitoru nebo televizní obrazovce v určitých časových intervalech Produkt vytvořený v počítačovém prezentačním programu (např. MS PowerPoint). Snímek je základní prvek prezentace – stránka, pracovní plocha dokumentu

3 Power point 2010 - nejnovější verze
Je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft

4 Rok vydání Verze 1993 PowerPoint 4.0 1995 PowerPoint 7 pro Windows 95

5 Aplikace PowerPoint 2010 obsahuje nové doplňky a významná vylepšení v oblasti úprav videa a obrázků.
K dispozici je řada nových postupů pro snadnou spolupráci s kolegy na prezentacích. Navíc přechody a animace jsou na samostatném pásu karet a jsou plynulejší a bohatší než dříve. Pro obrázky SmartArt je k dispozici mnoho nových rozložení včetně rozložení založených na práci s fotografiemi, která vás zřejmě překvapí. A v neposlední řadě aplikace nabízí také několik způsobů, jak lze prezentace snáze vysílat a sdílet.

6

7 Využití prezentace je velice různorodé. Snad ke všemu se dá využít:

8 Propagace výrobků Může být formou prezentace pomocí Power point.
Častěji se ale setkáváme s prezentací ,,z očí do očí,,. Kdy u malého stánku stojí mladí lidé a nabízejí daný výrobek.

9 Propagace služeb Propagace firem

10 Studium Jak pro učitele, tak pro studenty
Díky prezentaci můžeme podávat informace, můžeme popisovat postup nějaké činnosti

11 Obce Obce mohou používat prezentace, jako prostředek pro sdělování událostí, novinek ,historie či informací

12 Školení a různé konference

13 … Prezentaci také můžeme vytvořit sami pro blízké přátelé, rodinu
Můžeme se s ní setkat snad na každém místě aniž bychom tušili, že se jedná o prezentaci Je opravdu mnoho způsobů využití prezentace

14 Přehled rozložení snímků
Rozložení snímků obsahují formátování, umístění a zástupné symboly pro veškerý obsah, který se zobrazí na snímku. Zástupné symboly představují v rozložení kontejnery, které obsahují například text (včetně základního textu, seznamů s odrážkami a nadpisů), tabulky, grafy, obrázky SmartArt, filmy, zvuky, obrázky a kliparty. Rozložení obsahuje také motiv (barvy, písma, efekty a pozadí) snímku. Na tomto diagramu jsou znázorněny všechny prvky rozložení, které lze použít u snímku aplikace PowerPoint.

15 Aplikace PowerPoint obsahuje devět předdefinovaných rozložení snímků.
Můžete také vytvořit vlastní rozložení, která budou odpovídat vašim konkrétním potřebám, a sdílet je s jinými uživateli, kteří vytvářejí prezentace pomocí aplikace PowerPoint. Předdefinovaná rozložení snímků aplikace PowerPoint jsou znázorněna na následujícím obrázku. Jednotlivá rozložení zobrazují umístění různých zástupných symbolů, do kterých lze přidat text nebo grafiku.

16 Použití standardního rozložení
Standardní předdefinovaná rozložení dostupná v aplikaci PowerPoint 2010 jsou podobná rozložením v aplikaci PowerPoint 2007 a starších verzích. Při otevření prázdné prezentace v aplikaci PowerPoint se zobrazí výchozí rozložení Úvodní snímek (viz dále), lze však použít i jiná standardní rozložení.

17 Vytvoření vlastního rozložení
Pokud nemůžete nalézt standardní rozložení, které by vyhovovalo vašim požadavkům nebo požadavkům autorů prezentace, můžete vytvořit vlastní rozložení. Takové, které lze použít opakovaně a které určí počet, velikost a umístění zástupných symbolů, obsah pozadí, barvy motivu, písma a efekty a další možnosti. Vlastní rozložení lze distribuovat také jako součást šablony, a proto již není nutné ztrácet cenný čas vyjímáním a vkládáním rozložení do nových snímků nebo odstraňováním obsahu ze snímků, ve kterých chcete použít nový, odlišný obsah. Do vlastního rozložení lze přidávat následující typy textových a objektových zástupných symbolů: Obsah Text Obrázky Obrázky SmartArt Kopie obrazovek Grafy Tabulky Diagramy Média Klipart Filmy Zvuk

18 Základní informace o animování textu a objektů
Animace lze použít u zvuků, hypertextových odkazů, textu, obrázků, diagramů, grafů a objektů ke zdůraznění důležitých bodů, ovládání toku informací a ke zvýraznění prezentace. Pokud chcete animovat obrázek SmartArt, přejděte k tématu Animace obrázku SmartArt. Chcete-li si návrh animací usnadnit, použijte některý z vestavěných standardních efektů animace u položek na všech snímcích, u vybraných snímků na předloze snímků nebo u vlastních rozloženích snímků ve zobrazení Předloha snímků. Vlastní animace lze použít u položek na snímku, v zástupném symbolu nebo u odstavce, včetně jednotlivých odrážek a položek seznamu. Můžete například použít animaci příletu u všech položek na snímku nebo u jednoho odstavce v seznamu s odrážkami. Kromě předvolených nebo vlastních cest pohybu lze použít možnosti pro úvod, zdůraznění nebo závěr. U položky také lze použít více animací, takže daná položka s odrážkou může přilétnout a potom odlétnout. Většina možností animace obsahuje přidružené efekty, ze kterých které lze vybírat. Přidružené efekty například zahrnují přehrání zvuku s animací a textové animace, které lze obvykle použít u písmen, slov či odstavců (nadpis například přilétne po slovech, nikoli celý najednou). Náhled animace textu nebo objektů lze zobrazit pro jeden snímek nebo pro celou prezentaci.

19 Podokno úloh vlastní animace
Pokud chcete lépe ovládat, i a jak se mají položky zobrazovat v průběhu prezentace (například mají-li přiletět z levé strany po klepnutí myší), použijte podokno úloh Vlastní animace. Podokno úloh Vlastní animace umožňuje zobrazit důležité údaje o efektu animace, včetně typu efektu animace, vzájemném pořadí více efektů animace a části textu efektu animace.

20 1 Ikony označují časování efektu animace vzhledem k ostatním událostem na snímku. Volby zahrnují následující možnosti: Spustit po klepnutí: Efekt animace se spustí po klepnutí na snímek. Spustit s předchozím: Efekt animace se spustí ve stejném okamžiku, kdy se začne přehrávat předchozí efekt v seznamu (jedním klepnutím tedy spustíte dva efekty animace). Spustit po předchozím: Efekt animace se spustí okamžitě po skončení předchozího efektu v seznamu(ke spuštění efektu animace tedy není nutné znovu klepnout myší). 2 Po vybrání položky ze seznamu se zobrazí se ikona nabídky (trojúhelník). Klepnutím na ikonu nabídku rozbalte. 3 Čísla označují pořadí, ve kterém jsou animace přehrávány, a odpovídají číselným popiskům připojeným k animovaným položkám při zobrazení podokna úloh Vlastní animace v normálním zobrazení. 4 Ikony představují typ efektu animace. V tomto příkladu se jedná o efekt Zdůraznění. Animované položky jsou na snímku označeny netisknutelnou značkou. Tato značka odpovídá efektu v seznamu Vlastní animace a je zobrazena vedle daného textu nebo objektu. Značka se zobrazí pouze v normálním zobrazení, pokud je zobrazeno podokno úloh Vlastní animace. Přechody mezi snímky jsou animované efekty, které se používají v zobrazení prezentace při přechodu od jednoho snímku k druhému. Lze nastavit rychlost každého efektu přechodu mezi snímky a také přidat zvuk. Aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 obsahuje řadu různých typů přechodů mezi snímky, včetně (nikoli však pouze) následujících přechodů:

21  Bez přechodu  Vodorovná roleta  Svislá roleta  Obdélník dovnitř  Obdélník ven  Šachovnice napříč  Šachovnice dolů  Vodorovný hřeben  Svislý hřeben

22 Uložení prezentace pro přímé předvádění
Prezenatci lze uložit i ve fotmátu pps. Tento dokument je určen pro přímé předvádění, bez nutnosti nejdříve jej otevřít v aplikačním okně a potom teprve spouštět. Otevřeme-li takovou prezentaci pomocí PowerPointu 2007 v záhlaví bude uvedno Režim kompatibility. Při prvním uložení prezentace musíme použít příkaz Uložit jako. Musíme totiž PowerPointu říct, jak se má naše přezentace jmenovat a kam ji chceme uložit.

23 Pokud uložíme prezentaci jako Předvádění aplikace PowerPoint
Pokud uložíme prezentaci jako Předvádění aplikace PowerPoint *.pps (zvolíme ULOŽIT JAKO a změníme typ souboru), otevře ji příjemce rovnou v zobrazení Prezentace a nemusí přitom ovládat práci s programem. Zároveň nebude mít možnost do prezentace zasahovat a jakkoli ji upravovat bez našeho vědomí. Možnost úpravy ztratíme i my, jako autor, proto nezapomeňme vždy ukládat také v základním formátu Prezentace aplikace PowerPoint *.ppt

24 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Jiříčková Zdeňka Jurdová Aneta Kampfová Jana Klinerová Ludmila VS"

Podobné prezentace


Reklamy Google