Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA PRAHA 2008/2 AŠ VŠ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY S MOTORISTICKÝMI NOVINÁŘI Řešitelé dílčího úkolu: doc. PhDr. Dušan Pavlů,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA PRAHA 2008/2 AŠ VŠ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY S MOTORISTICKÝMI NOVINÁŘI Řešitelé dílčího úkolu: doc. PhDr. Dušan Pavlů,CSc."— Transkript prezentace:

1 1 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA PRAHA 2008/2 AŠ VŠ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY S MOTORISTICKÝMI NOVINÁŘI Řešitelé dílčího úkolu: doc. PhDr. Dušan Pavlů,CSc. Ing.Hana Jahodová, CSc.

2 2 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA VÝCHODISKA - OSLOVENO 10 MOTORISTICKÝCH NOVINÁŘŮ -ZÁZNAM NA MG -ANALÝZA ZAZNAMENANÝCH ROZHOVORŮ -20 OTÁZEK -RESPONDENTI NEZNALI KONEČNÉ URČENÍ VÝZKUMU AŠVŠ

3 3 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 1. Zajímá nás, jakou roli bude hrát osobní automobil v budoucnosti – řekněme za 5 let. Vidíte zde nějaké významné změny např. ve způsobu pohonu vozidel? V užívání paliva? AŠVŠ Celkem 7 z 10 motoristických novinářů spatřují i v tak blízké budoucnosti, která byla záměrně definována hranicí 5 let, prostor pro poměrně významné změny. Spatřují je především ve třech oblastech: 1.ve změně pohonných směsí – větší objem směsí s alkoholem, 2.ve způsobech pohonu – razantnější nástup hybridních forem 3.ve změně role automobilu v životě společnosti – z prostředku pro rekreaci v prostředek dopravy do práce, v nedílnou součást mobility člověka.

4 4 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 2. Myslíte, že se za 5 let výrazněji – v porovnání s dnešním stavem - změní design vozů? Pokud ano – jak, pokud ne- proč ne? AŠVŠ Převaha názorů vychází z poznání nezbytnosti stále více přizpůsobovat design vozu faktorům, které vedou k rozlišení jednotlivých značek na trhu. Tedy nepřímo konstatují, že design vozů je nástrojem konkurenčního vymezení se vůči ostatním značkám na trhu.

5 5 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 4. Soudíte, že dojde k ještě nějakým výraznějším změnám v pasivní a aktivní bezpečnosti vozidel? Pokud ano – v čem, pokud ne – proč ne. AŠVŠ Z odpovědí novinářů jednoznačně vyplývá, že všechny automobilky se trvale a systematicky věnují řešení všech otázek pasivní a aktivní bezpečnosti. Lze usoudit, že základním trendem je zavádění takových prvků nejprve v dražších modelech a návazně s klesáním ceny těchto prvků pak jejich zavádění i ve vozech nižších tříd. Co je ale nejdůležitější, je vědomí motoristických novinářů, že jde o stálý a nezvratný proces.

6 6 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 5. Dnes se premiérové uvedení nového modelu odehrává na autosalonech, specializovaných veletrzích. Myslíte si – že se stále větším rozšiřováním internetu, zůstane tato priorita veletrhů pro uvedení nového vozu zachována? Proč ano, proč ne? AŠVŠ Je zajímavé, jak zde vykrystalizovaly dva druhy názorů: Jeden z nich pracuje s fenoménem okamžitosti uvedení výrobku, tudíž s preferencí okamžité prezentace – třebas i částečné - nového modelu na internetu. Zde podle mého soudu hraje významnou roli dokázání schopnosti výrobce přinášet nové modely, tj. být konkurenceschopným. Zároveň se ale automobilka prezentuje ex post na autosalónu. Druhý - mírně převažující 6/4 pak preferuje tu společensky významnější formou uvedení výrobku na trh – na autosalonu.

7 7 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 6. Mají současné specializované automobilové veletrhy nějaké zvláštní kouzlo? Pokud ano, v čem spočívá? AŠVŠ Ze struktury odpovědí je zřejmé, že svět automobilových veletrhů má svoji fascinaci – ta spočívá ve více faktorech, přičemž nejvýraznějšími z nich jsou: •celková atmosféra veletrhu, která je neopakovatelná, výrazně emoční, plná napětí a příslibů, tajemna •bezprostřední emoční zážitek daný fyzickým kontaktem s vystaveným exponátem – novinkou •vlastní choreografie jednotlivých prezentací, kde výraznou roli sehrávají krásné dívky a profil předváděného vozu •možnost si prezentovaný vůz osahat, sednout si do něj, získat bezprostřední kontakt s vozidlem – s materiály, s prostorem interiéru vozu, designem, konstrukčním řešením, parametry, odborným výkladem apod.

8 8 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 7. Kdybyste si na chvíli zahrál na prognostika: myslíte si, že v budoucích 5 letech bude značka ŠKODA AUTO hrát na našem trhu roli vůdce s nejvyšším počtem prodaných automobilů ročně? Proč ano, proč ne? AŠVŠ Značka ŠKODA si dlouhodobě udrží dominantní pozici na českém trhu, i když vůdčí role se už nebude vyznačovat tak převažující postavením. Soudí, že její podíl na trhu bude postupně klesat s nárůstem konkurenčních modelů v daných spotřebitelských třídách, nicméně bude mít stále postavení tržního vůdce – nejméně v intervalu budoucích pěti let. Nebezpečím je samozřejmě budování image a tržního postavení konkurentů v některých třídách – zejména novináři zmiňovali značky, které usilovně budují závody v ČR a SR: KIA, HYUNDAI, PSA Kolín. Zároveň – jak novináři konstatují – nezanedbatelným faktorem je i přes vlastnické změny stále paradoxní povědomí domácí, české značky ŠKODA.

9 9 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 8. Škodovka předloni prodala téměř 52.000 nových aut, druhou značkou byl Renault s 8.000 vozy. I ostatní 3 nejprodávanější značky se pohybují pouze v hranicích od 5.770 vozů do 7.100. Je ta Škodovka skutečně tak dobrá? Tak levná? Tak tradiční značka, že se stále drží jako nejprodávanější vůz? AŠVŠ Několik faktorů dobré prodejnosti: Výrazná tradice značky na českém trhu = silná, stabilní nákupní zvyklost kupovat opakovaně vozidlo stejné značky, která má u spotřebitelů dobrou image. Kvalita vozu, která je dnes standardně na velmi dobré úrovni, ale kvalita se příliš neliší od kvality všech ostatních renomovaných značek. Jinými slovy naznačují, že image nadstandardní kvality je spíše výsledkem kvalifikované marketingové komerční komunikace, než reálnou skutečností. Vědomí dostupnosti servisu na českém území, husté síti servisních služeb pro značku ŠKODA.

10 10 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 9. Zajímá nás, jaký je Váš názor na reklamu prvních 5 nejprodávanějších značek na českém trhu. Podívejte se prosím na tuto kartu a řekněte mi, která značka podle Vašeho soudu má na českém trhu nejvýraznější reklamu, tedy je o ní nejvíce slyšet, kterou byste dal na druhé místo a až na páté místo AŠVŠ

11 11 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 10. Mohl byste laskavě vytvořit i pořadí podle toho, která z těchto značek má reklamu, která se Vám nejvíce líbí a která nejméně? Proč je tato značka na 1. na 2, 3. 4. a tato na posledním místě? AŠVŠ

12 12 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 11.Co je specifické pro reklamu automobilů obecně, co myslíte – na co podle Vašeho soudu kladou výrobci a obchodníci v propagaci jednotlivých značek největší důraz a na co zapomínají: AŠVŠ Nejčastější frekvence faktor bezpečnosti: uvedlo jej 8 respondentů, 3 vzpomenuli cenu výrobku, 2 x byla zdůrazněna kvalita a ekologičnost. Právě ekologickým argumentům jeden z respondentů předpovídá v budoucnu výraznější frekvenci v propagačních vystoupeních jednotlivých značek. Tato úvaha bude podle našeho soudu oprávněná, protože lze počítat s další ekologickou uvědomovací kampaní nejrůznějších subjektů ve společnosti a je zřejmé – i z řady jiných komodit – že akcent na ekologičnost spotřeby a tedy i produktů spotřeby - bude trvale a masivněji narůstat. Dvě zmínky v odpovědích se týkaly designu výrobku – automobilu, po jednom vyjádření jsme zaznamenali v akcentech na spolehlivost vozu, image značky, výkon motoru a spokojenost s výrobkem.

13 13 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 12. Kdybyste vy odpovídal za propagaci nějaké značky osobních vozidel určených pro spotřebitelský trh, na co byste vy kladl největší důraz, jaké argumenty byste preferoval při propagaci značky. AŠVŠ

14 14 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 13.Myslíme si, že spotřebitele stále více zajímají všechny údaje, které se týkají aktivní a pasivní bezpečnosti aut. Která z těchto 5 značek na kartě, podle vás, má ve své reklamní argumentaci právě tuto otázku nejlépe prezentovanou, která nejhůře. AŠVŠ

15 15 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 15. Kdybychom posuzovali jednotlivé značky z hlediska ekologičnosti provozu – řekl byste, že tento aspekt je dostatečně v prezentaci značek akcentován? U které značky je to v propagaci takto prezentováno a u které ne, a u které značky nejlépe? AŠVŠ

16 16 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 17.V poslední době se stále více skloňuje vztah k zákazníkovi, péče o zákazníka, servis, který mu je poskytován atd. Jaké by bylo pořadí v tomto případě – od té společnosti, která tyto skutečnosti nejen intenzivně komunikuje, ale zároveň je také opravdu poskytuje? AŠVŠ

17 17 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 18. Ještě jedno hodnocení prosím: pokud bychom obecně hodnotili v komunikaci značek celkový užitek z koupě vozu – tedy pohodlí uživatele, vybavení interiéru, spolehlivost automobilu atd. – jaké by bylo pořadí jednotlivých značek a proč jste dal tyto značky na 1.-5. místo. Můžete to blíže zdůvodnit? AŠVŠ

18 18 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA 20.Závěrem bychom vás požádali, abyste laskavě ocenil jednotlivé značky podle jednotlivých hodnotících kritérií jako ve škole – nejlepší značka v kategorii 1, nejhorší značka v kategorii 5. AŠVŠ

19 19 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA DĚKUJI ZA POZORNOST AŠVŠ


Stáhnout ppt "1 MOTORISTIČTÍ NOVINÁŘI O ZNAČCE ŠKODA PRAHA 2008/2 AŠ VŠ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY S MOTORISTICKÝMI NOVINÁŘI Řešitelé dílčího úkolu: doc. PhDr. Dušan Pavlů,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google