Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Amatér × profesionál Kdo je lepší?. V čem je spor? V našich zemích se výraz amatér používá s opovržením, nejčastěji s lehkým přídechem, že dotyčný nic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Amatér × profesionál Kdo je lepší?. V čem je spor? V našich zemích se výraz amatér používá s opovržením, nejčastěji s lehkým přídechem, že dotyčný nic."— Transkript prezentace:

1 Amatér × profesionál Kdo je lepší?

2 V čem je spor? V našich zemích se výraz amatér používá s opovržením, nejčastěji s lehkým přídechem, že dotyčný nic nemůže vědět, umět…, nemůže tomu rozumět. Že pravdu má profesionál. Na druhé straně je stejně časté tvrzení, že mnohý amatér je lepší než profesionál. Opravdu je amatér fušer a diletant? A souvisí to se vzděláním?

3 Odpoví grafické rozvržení vztahů „0“ znalostí (Neumí, nezná, neodborník) Odbornost (znalost oboru)

4 Grafické rozvržení „0“ znalostí (Neumí, nezná, neodborník) Odbornost (znalost oboru) Neživí se tím; dělá to pro radost, platí si to ze svého. Živí se tím; dělá to pro jiného za mzdu.

5 Graf „Odbornost – mzda“ „0“ znalostí (Neumí, nezná, neodborník) Odbornost (znalost oboru) Neživí se tím; dělá to pro radost, platí si to ze svého. Živí se tím; dělá to pro jiného za mzdu. AmatérProfesionál

6 Zhodnocení Oba jsou odborníci v daném oboru, stupněm odbornosti se mohou lišit. Zaměstnavatel po něm chce co nejlepší výkon. Snaží se udržet v práci, ale nechce se zničit. Rutinér oboru podávající standardní výkon. Nemusí být schopen řešit atypické úlohy, ty se také běžně neškolí. Nemusí být motivován k novinkám. Pro zaměstnavatele neodzkoušené novinky představují značné riziko. Profesionál, který ve svém oboru přichází s novinkou je většinou kolegy zdiskreditován. Proč? ProfesionálAmatér Amatéra to zajímá. Všechny aktivity si musí hradit. Odbornost si zvyšuje pro radost. Učí se novinky, svým tempem. Stále výše zvedá laťku. Je otevřen všem novinkám, není nucen brzdit vývoj. V historii poznání, vědy i techniky, byli většinou hybnou silou pokroku právě nadšení badatelé – amatéři. Amatéři – hybná síla pokroku!

7 DILETANT Neučí se! Graf „Odbornost – mzda“ „0“ znalostí Neumí, nezná, neodborník Odbornost (znalost oboru) Neživí se tím; dělá to pro radost, platí si to ze svého. Živí se tím; dělá to pro jiného za mzdu. AmatérProfesionál Lze tolerovatNebezpečný všem ODBORNÍK

8 Multiodbornost Amatér dělající doma to samé co v práci si koleduje o psychickou poruchu. Amatér bavící se jiným oborem, než se živí coby profesionál, má dvojí odbornost. Je víceoborový. Je schopen posoudit problém i z jiných úhlů, přinést netradiční řešení. Znalost jednoho oboru nedává automatickou znalost jiného oboru. Odborník jednoho oboru je pro jiný obor, pokud se o něj hlouběji nezajímá, DILETANT. Pokrok vždy sleduje mezioborovou linii. Vyžaduje dvoj- a více-odbornost.

9 Další termíny FušerFušerkdo nekvalitně, neodborně provádí nějakou činnost. Individualita osoby projevená v díle, nesouvisí s odborností. AmatérAmatérkoná pro radost, ten to nemůže být. ProfesionáloviProfesionálovi to zase nedovoluje čest. LaikLaik(z řeckého laos - lid) je obecně osoba ve vztahu k určitému tématu nezasvěcená, v něm odborně nevzdělaná. „Vzdělání v oboru“ - je nabyté (lze kombinovat): •Absolvováním příslušné, v oboru akreditované školy, kdy daná škola je v daném oboru institučně uznána za schopnou vycvičit standardní rutinéry („součástky stroje“). •Dlouhodobou praktickou přípravou pod vedením zkušeného Mistra – učitele … není vázáno na instituce. Individuální příprava a výcvik talentů, budoucích Mistrů. •Zcela samostatnou praxí a individuální průpravou. Reinkarnovaní mistři a mimořádné talenty, géniové. Vytváří nové obory, které se teprve jednou budou učit. Za svého života většinou neuznávaní a pronásledovaní. Jejich úkolem je posunout hranice lidského vědění.

10 Rozšíření schématu o vzdělání Diletant AmatérProfesionál Odborník Neodborník Živí se tímNeživí se tím Osa délky praxe Osa vzdělání Diletantovi je to jedno. „On se přece nic učit nemusí!“ Ani Bůh nás před takovým neochrání. Jen my sami. Diletant AmatérProfesionál Odborník Neodborník Živí se tímNeživí se tím Osa délky praxe Osa vzdělání Ani profesionál ve svém oktantu činnosti nemusí mít původní vzdělání ve svém oboru. Avšak čest mu velí, alespoň si je doplnit některou jinou formou a osobním úsilím (obdobně jak amatér). Aby se udržel, stane se teroristou.

11 Jak se z tovaryše stane mistr? •Vrozený talent je vhodný, ale bez trvalé práce se vytratí. Vytrvalé úsilí nakonec vždy přinese ovoce i s nižším nadáním. •Na počátku je nutno co nejvíce hlubokého vzdělání, široký záběr. •Stálá praxe a stálé další individuální učení. Zvídavost. Teorie bez praxe je utopie, praxe bez teorie je chaos. Pamatuj: „Nikdy nevíš vše.“ „Vše je jinak, než se zdá.“ „Nic není věčné, vše pomine“. •Měj více učitelů. Slabý žák, jenž se spokojí jen s jedním učitelem. •Když je žák připraven, učitel přijde. Nese poklad tvého vědění. Buď neustále pozorný, abys jej nepromeškal. •Pozoruj mistra a klaď si otázky, hledej odpovědi. Vše posuzuj ze všech úhlů poznání. Různé znalosti porovnávej. Hledej souvztažnosti i tam, kde nikdo nehledá. Neptej se – odpovídej. •Mysli dopředu, v širších souvislostech. Kontroluj vše co stvoříš. Nenarušuj harmonii. Nepáchej dobro – ve zlo se změní!

12 A na závěr Starý děda na procházce lesem pozoruje partu dřevorubců, jak štípají dříví. Po chvíli povídá: „Chlapi, nabruste si ty sekery, takhle se moc nadřete.“ „Dědku neruš! Nemáme čas brousit sekery. My - musíme štípat dříví…“ Sedí mladík na lavičce. Přisedne si starý děda, zapřede hovor. Po chvíli mladík vstává, něco prohodí, nakvašeně odchází. A stařík se ptá: „Promiňte mladý muži. Poněkud nedoslýchám. Kamže si mám strčit své bohaté životní zkušenosti… ?“ Zkušenosti jsou nepřenositelné Vytvořil ŠM 2014


Stáhnout ppt "Amatér × profesionál Kdo je lepší?. V čem je spor? V našich zemích se výraz amatér používá s opovržením, nejčastěji s lehkým přídechem, že dotyčný nic."

Podobné prezentace


Reklamy Google