Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program KNIHOVNA Statická prezentace knihovního programu. Autor: RNDr. Jiří Mohl © RNDr. Jiří Mohl – ELIM, 2004 Konec Menu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program KNIHOVNA Statická prezentace knihovního programu. Autor: RNDr. Jiří Mohl © RNDr. Jiří Mohl – ELIM, 2004 Konec Menu."— Transkript prezentace:

1 Program KNIHOVNA Statická prezentace knihovního programu. Autor: RNDr. Jiří Mohl © RNDr. Jiří Mohl – ELIM, 2004 Konec Menu

2 Informace – Ovládání Ovládání prezentace je tlačítkové na příslušný pokyn uživatele: - stiskem přejde prezentace na tento snímek ovládání prezentace - stiskem přejdete na základní snímek umožňující výběr z menu - vrácení na předchozí snímek – na snímek z něhož byl vyvolán - přechod na 1. Snímek prezentace - stiskem přejdete o snímek dopředu (nemusí být stejné jako předch.) - přechod o snímek dozadu - ke konci (v pořadí číslování snímků) - přechod na poslední snímek - stiskem se celá prezentace ukončí -pouhý popisek zvoleného útvaru -Odkaz na nový snímek zastupující popisovaný útvar (menu nebo funkční klávesu) Způsob odkazového vázání snímků nejrealističtěji přibližuje práci s programem Menu Konec Popis Konec Menu

3 Úvod Systém KNIHOVNA je integrovaný inteligentní softwarový systém, který řeší automatizované zpracování dat na počítači. Je zpracován pro potřeby knihovních pracovníků v knihovnách různých typů. Je velice vhodný pro menší a středně velké knihovny obecní a městské, a též pro knihovny školní. Program byl vytvořen tak, aby byl plně funkční i na starších počítačích a tím nevyžadoval žádné investice do počítačového vybavení knihoven. Konec Menu

4 Účel a obsah Předkládaná statická prezentace programu KNIHOVNA slouží pouze pro představu o možnostech systému. V žádném případě nemůže nahradit funkční DEMO verzi programu. Obsahem prezentace jsou snímky s komentovanými základními obrazovkami programu, které demonstrují jeho možnosti. Snímky jsou řazeny v logickém sledu. Konec Menu

5 Úvod Ovládání Prezentace Závěr Reference Konec

6 Hlavní Hlavní menu Hlavni menu - pomocí jeho voleb je ovládán celý program KNIHOVNA. Katalogizace Konec Menu Čtenáři Půjčování Plánovací Diář Menu Sestavy Menu Číselníky Menu Služby Parametry Konec programu Povolené funkční klávesy

7 Katalogizace knihovního fondu Menu Katalogizace – pomocí něho se vybírá, který druh titulů bude katalogizován. Jednotlivé druhy katalogizace jsou stejné (liší se pouze nepatrně ve vstupní masce katalogizovaných druhů knihovních titulů (knihy, periodika). Konec Menu Katalogizace periodik do knihovního fondu Katalogizace Knih do knihovního fondu Ukončení menu Katalogizace Katalogizace Ostatních prvků (dokumenty, CD, DVD, atd.) do knihovního fondu

8 Katalogizace - Knihy Katalogizace – základní funkce pomocí, které se provádí katalogizace knihovního fondu. Konec Menu Seznam všech katalogizovaných knih v programu KNIHOVNA Přípustné klávesy k ovládání seznamu katalogizovaných knih Funkce dostupné v katalogizaci knih Vložit nový záznam o knize (Ctrl+P) Opravit kartu knihy (F4) Vložit nový záznam kopií z existující (F5) (F6) - Prohlížet zápůjčku knihy Vyřazení knihy z katalogu (F8)

9 Nový záznam - kopií Nový záznam – kopií je nejrychlejší a také neefektivnější způsob katalogizace knižních titulů podobných nebo stejných. Konec Menu Vstupní maska katalogizace knih pomocí kopie z existujícího titulu Vstupní maska slouží k úpravě předdefinovaných údajů z titulu kopírovaného Při editaci se vyplňují položky podle potřeby a uživatel se mezi nimi pohybuje směrovými klávesami, entrem, nebo kliknutím myši

10 Zápůjčka Knihy - Prohlížení Zápůjčka knihy – touto funkcí je možné v katalogu knih okamžitě zjistit, kdo a do kdy má danou knihu půjčenou, případně rezervovanou. Konec Menu Vybranou publikace má navíc rezervovánu uvedený čtenář Základní identifikace knižního titulu, který je půjčen čtenáři Vybraná publikace je půjčena tomuto čtenáři Datum výpůjčky titulu čtenářem Datum předpokládaného vrácení čtenářem

11 Čtenáři Čtenáři – touto funkcí se provádí kompletní evidence čtenářů knihovny i s možností výpůjčního protokolu na jednotlivé čtenáře. Konec Menu Seznam všech čtenářů evidovaných v programu KNIHOVNA Přípustné klávesy k ovládání seznamu čtenářů Funkce vymazat záznam o čtenáři Vložit nový záznam o čtenáři (Ctrl+P) Opravit kartu čtenáře (F4) Výpůjční protokol pro čtenáře (F5) Prohlížet kartu čtenáře (F3) Vyřazení čtenáře z evidence (F8)

12 Karta čtenáře - oprava •Karta čtenáře – oprava i ostatní editace probíhá pomocí této vstupní masky (zajišťuje aktuální stav evidence čtenářů knihovny). Konec Menu Výběr ukončení vstupní masky po opravě (je umožněno zapsat nebo nezapisovat) Vstupní maska s údaji z karty čtenáře knihovny Způsob práce se vstupní maskou (OPRAVA) karty čtenáře knihovny

13 Půjčování/Vracení Půjčování/vracení – výpůjční protokol pro čtenáře je realizován přes seznam provedených výpůjček. Konec Menu Čtenář, na kterého je realizován výpůjční protokol Seznam všech výpůjček daného čtenáře Výpůjčky vrácené (stav=V) Funkce vrácení (F4) Půjčit nový titul Prodloužit stávající výpůjčku (F6) Seznam požadovaných rezervací (F7) Výpůjčky nevrácené (stav=P)

14 Půjčit nový knižní titul Půjčit nový titul – výběr titulu k zápůjčce je umožněn přímým zadáním, nebo pomocí seznamu knižních titulů Konec Menu Čtenář, na kterého je realizován výpůjční protokol Seznam všech titulů, ze kterých je prováděn výběr titulu k zápůjčce čtenáři Přípustné klávesy k ovládání seznamu titulů Funkce prohlížení knižního titulu (F3) (F4) - Prohlížet realizovanou zápůjčku u daného titulu (stav=F,P) (F5) - Vlastní půjčení (Stav=M), rezervování (stav=P) vybraného titulu

15 Plánovací Diář Plánovací diář – slouží pro efektivní plánování času uživatele programu KNIHOVNA. Konec Menu Časový úsek mezi 13. a 14. hodinou včetně je zaplněn plně (čas je plně naplánován) Povolené klávesy k ovládání Plánovacího diáře Přehledná schématická tabulka zaplněností jednotlivých úseků v konkrétní dny schůzkami Příslušný časový úsek je naplánován neúplně (ještě je časová rezerva)

16 Menu Sestavy Menu Sestavy - nabídne různé typy sestav a statistik, které dávají ucelený přehled o činnosti knihovny. Seznam přírůstků Statistika přírůstků Seznam čtenářů Seznam výpůjček Seznam upomínek Seznam knihovního fondu Seznam úbytků Statistika úbytků Statistika čtenářů Statistika výpůjček Seznam rezervací Výkazy … Hromadné tiskopisy Ukončení menu Sestavy Konec Menu

17 Seznam Knihovního fondu Sestava evidenčně katalogizovaného knihovního fondu vybraného typu publikace (knihy, periodika, atd.). Evidované knižní tituly zapůjčené jinou knihovnou (černě zbarvené) Evidence vlastních knižních titulů (zbarveno bíle) Evidenční kód titulu Název (zkrácený) knihy Autor titulu - příjmení Autor titulu – křestní jméno Aktuální stav knižního titulu Povolené klávesy ke kompletnímu ovládání sestavy Konec Menu

18 Statistika Přírůstků Statistika přírůstků – součtová statistika přírůstků knihovního fondu knihovny za dané období členěná podle jednotlivých typů a tematických skupin knižních titulů. Konec Menu Celkem knižních přírůstků za dané období v kusech Přírůstky za období v celkové ceně (cena pořízení) Sledované období Přírůstky za období rozčleněné podle typu publikace (knihy, periodika) a tematických skupin publikací (beletrie, naučná, atd.) Přírůstky (zápůjčky) za dané období od jiných knihoven

19 Statistika Čtenářů Statistika umožňuje komplexní přehled o aktivitě čtenářů knihovny Konec Menu Čtenářů ke konci sledovaného období Nových čtenářů v průběhu období Vyřazeno čtenářů z evidence v období Počet výpůjčních návštěv čtenářů v knihovně za období Výpůjček za období Vypůjčených titulů Sledované období Jednotlivé celkové statistické údaje jsou členěny podle typu čtenářů Ovládání statistiky – umožněno pouze ukončení prohlížení

20 Seznam Výpůjček Seznam výpůjček – sestava všech vypůjčených knižních titulů v knihovně za dané období Název (zkrácený) knihy Datum vypůjčení Datum vrácení Aktuální stav knižního titulu Identifikační číslo čtenáře Evidenční kód knižního titulu Povolené klávesy ke kompletnímu ovládání sestavy Konec Menu

21 Hromadné Tiskopisy Menu Hromadné tiskopisy – zajistí možnost tisku uvedených tiskopisů hromadně (dávkově) v rozsahu automatickém, nebo uživatelem zadaném. Konec Menu Katalogizační lístek - Periodika Knižní lístek - periodika Vyřazovací protokol - Periodika Upomínky čtenářům (hromadně vytvořené) Konec menu Hromadné Tiskopisy Katalogizační lístek – Kniha (protokol o katalogizaci) Prázdný knižní lístek - Kniha Vyřazovací protokol –Kniha (doklad o vyřazení titulu z evidence)

22 Menu Výkazy Menu Výkazy – obsahuje zatím pouze roční výkaz o činnosti knihovny za určitý rok. Tento výkaz je podkladem pro vyplnění tiskopisu a obsahuje zpracované veškeré evidované údaje z programu KNIHOVNA. Podklad pro roční výkaz o činnosti knihovny za určitý rok (KULT (MK) V 12-01) Ukončení menu Výkazy Konec Menu

23 Menu Číselníky Menu číselníky – zajistí přístup k prohlížení a opravě všech číselníků používaných v programu KNIHOVNA Konec Menu Pošty Typ čtenářů Tematické skupiny knižních titulů Číselník výkazových skupin Slovník Typ publikace Typ poplatků Nakladatelství Číselník Edice Konec menu Číselníky

24 Číselník Pošty Obsahuje údaje o poštách a jejich směrovacích číslech. Je umožněno vyhledávat přes poštu i směrovací číslo. Popis typu číselníku Aktuální výběr Výběrové okno Informační okno Klávesy zajišťující pohyb v číselníku Vymazat záznam z číselníku Přidat záznam Opravit záznam Nápověda - help Prohlížení záznamu z číselníku Konec Menu

25 Číselník Typ publikace Číselník obsahuje údaje o typech publikací. Je využíván velkým množstvím funkcí programu. Popis typu číselníku Výběrové okno Informační okno Klávesy zajišťující pohyb v číselníku Prohlížení číselníku po stisku funkční klávesy F3 – viz (ukončit ESC) Vstupní maska s údaji z číselníku Typ publikací Konec Menu

26 Číselník Typ čtenářů Číselník obsahuje údaje o typech čtenářů navštěvujících knihovnu. Vstupní maska s údaji z číselníku Typ čtenářů Oprava číselníku po stisku funkční klávesy Ctrl+O – oprava Výběr ukončení vstupní masky po opravě (je umožněno zapsat nebo nezapisovat) Konec Menu

27 Menu Služby Menu služeb – pomocí jeho funkcí je udržována integrita dat a zajištěna spolehlivost programu Konec Menu Archivace Reindexace Úprava plánovacího diáře Práce s disketou Obnova Kontrola dat Inicializace prostředí Konec menu SLUŽBY

28 Archivace souborů Archivace nahraje všechny databázové soubory na zvolený disk. Provádění archivace je velice důležité z důvodu bezpečnosti dat. Archivace by se měla provádět pravidelně. Konec Menu K archivaci bude zvolen pevný disk počítače Archivace bude provedena na disketu v disketové mechanice označené A:

29 Menu Disketa Menu disketa - zajistí pomocí svých voleb základní práci s disketami, které se používají např. pro archivaci datových souborů. Konec Menu Smazání souborů na disketě Konec menu DISKETA Zobrazí jaké soubory se na disketě nachází Formátování – příprava nových disket k práci s nimi (nemusí se dělat u naformátovaných

30 Parametry programu Relativně stabilní údaje, které program využívá pro svou práci. Je možné je zadávat i měnit. Přepínač - Hodnota : „A“ [X] „N“ [ ] Některé údaje se naplňují z číselníků Údaje přímo zadávané uživatelem Údaje o počtech titulů, přírůstkovýc h a úbytkových číslech se dopočítávají Konec Menu

31 Závěr Program KNIHOVNA plně vychází z potřeb a požadavků pracovníků knihovny, čímž je systémem „živým“, a ne umělým výtvorem autora. Touto cestou bych chtěl poděkovat za spolupráci a přínosné rady paní MUDr. Ireně Henzlové, která se stará o obecní knihovnu v obci Sobětuchy v okrese Chrudim. Zároveň bych chtěl poděkovat i tamní starostce paní Haně Petrusové za její přístup k zachování a rozvoji obecní knihovny a za podnět ke vzniku tohoto programu. Též jí velice děkuji, že svolila s uveřejněním obecního úřadu jako referenčního zařízení využívajícího program KNIHOVNA. Konec Menu

32 Reference Další informace o programu KNIHOVNA a zkušenosti s jeho provozováním je možné získat v knihovně, pro kterou byl program dělán na zakázku, nebo u autora. Kontakt: obecní úřad Sobětuchy okres Chrudim, tel.: 469 637921 starosta: paní Hana Petrusová, tel.: 469 637967 knihovna: paní MUDr. Irena Henzlová Konec Menu


Stáhnout ppt "Program KNIHOVNA Statická prezentace knihovního programu. Autor: RNDr. Jiří Mohl © RNDr. Jiří Mohl – ELIM, 2004 Konec Menu."

Podobné prezentace


Reklamy Google