Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statická prezentace knihovního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statická prezentace knihovního programu."— Transkript prezentace:

1 Statická prezentace knihovního programu.
Program KNIHOVNA Statická prezentace knihovního programu. Autor: RNDr. Jiří Mohl © RNDr. Jiří Mohl – ELIM, 2004 Menu Konec

2 Informace – Ovládání Ovládání prezentace je tlačítkové na příslušný pokyn uživatele: - stiskem přejde prezentace na tento snímek ovládání prezentace - stiskem přejdete na základní snímek umožňující výběr z menu - vrácení na předchozí snímek – na snímek z něhož byl vyvolán - přechod na 1. Snímek prezentace - stiskem přejdete o snímek dopředu (nemusí být stejné jako předch.) - přechod o snímek dozadu - ke konci (v pořadí číslování snímků) - přechod na poslední snímek - stiskem se celá prezentace ukončí pouhý popisek zvoleného útvaru Odkaz na nový snímek zastupující popisovaný útvar (menu nebo funkční klávesu) Způsob odkazového vázání snímků nejrealističtěji přibližuje práci s programem Menu Konec Popis Popis Menu Konec

3 Úvod Systém KNIHOVNA je integrovaný inteligentní softwarový systém, který řeší automatizované zpracování dat na počítači. Je zpracován pro potřeby knihovních pracovníků v knihovnách různých typů. Je velice vhodný pro menší a středně velké knihovny obecní a městské, a též pro knihovny školní. Program byl vytvořen tak, aby byl plně funkční i na starších počítačích a tím nevyžadoval žádné investice do počítačového vybavení knihoven. Menu Konec

4 Účel a obsah Předkládaná statická prezentace programu KNIHOVNA slouží pouze pro představu o možnostech systému. V žádném případě nemůže nahradit funkční DEMO verzi programu. Obsahem prezentace jsou snímky s komentovanými základními obrazovkami programu, které demonstrují jeho možnosti. Snímky jsou řazeny v logickém sledu. Menu Konec

5 Menu Úvod Ovládání Prezentace Závěr Reference Konec Konec

6 Povolené funkční klávesy
Hlavní menu Čtenáři Katalogizace Plánovací Diář Půjčování Menu Sestavy Menu Číselníky Menu Služby Parametry Povolené funkční klávesy Konec programu Hlavni menu - pomocí jeho voleb je ovládán celý program KNIHOVNA. Menu Konec

7 Katalogizace knihovního fondu
Katalogizace Knih do knihovního fondu Katalogizace periodik do knihovního fondu Katalogizace Ostatních prvků (dokumenty, CD, DVD, atd.) do knihovního fondu Ukončení menu Katalogizace Menu Katalogizace – pomocí něho se vybírá, který druh titulů bude katalogizován. Jednotlivé druhy katalogizace jsou stejné (liší se pouze nepatrně ve vstupní masce katalogizovaných druhů knihovních titulů (knihy, periodika). Menu Konec

8 Katalogizace - Knihy Seznam všech katalogizovaných knih v programu KNIHOVNA Vložit nový záznam o knize (Ctrl+P) Opravit kartu knihy (F4) Přípustné klávesy k ovládání seznamu katalogizovaných knih Vložit nový záznam kopií z existující (F5) Vyřazení knihy z katalogu (F8) Funkce dostupné v katalogizaci knih (F6) - Prohlížet zápůjčku knihy Katalogizace – základní funkce pomocí, které se provádí katalogizace knihovního fondu. Menu Konec

9 Vstupní maska katalogizace knih pomocí kopie z existujícího titulu
Nový záznam - kopií Vstupní maska katalogizace knih pomocí kopie z existujícího titulu Vstupní maska slouží k úpravě předdefinovaných údajů z titulu kopírovaného Při editaci se vyplňují položky podle potřeby a uživatel se mezi nimi pohybuje směrovými klávesami, entrem, nebo kliknutím myši Nový záznam – kopií je nejrychlejší a také neefektivnější způsob katalogizace knižních titulů podobných nebo stejných. Menu Konec

10 Zápůjčka Knihy - Prohlížení
Základní identifikace knižního titulu, který je půjčen čtenáři Vybraná publikace je půjčena tomuto čtenáři Datum předpokládaného vrácení čtenářem Vybranou publikace má navíc rezervovánu uvedený čtenář Datum výpůjčky titulu čtenářem Zápůjčka knihy – touto funkcí je možné v katalogu knih okamžitě zjistit, kdo a do kdy má danou knihu půjčenou, případně rezervovanou. Menu Konec

11 Čtenáři Seznam všech čtenářů evidovaných v programu KNIHOVNA Vložit nový záznam o čtenáři (Ctrl+P) Opravit kartu čtenáře (F4) Výpůjční protokol pro čtenáře (F5) Přípustné klávesy k ovládání seznamu čtenářů Vyřazení čtenáře z evidence (F8) Funkce vymazat záznam o čtenáři Prohlížet kartu čtenáře (F3) Čtenáři – touto funkcí se provádí kompletní evidence čtenářů knihovny i s možností výpůjčního protokolu na jednotlivé čtenáře. Menu Konec

12 Karta čtenáře - oprava Způsob práce se vstupní maskou (OPRAVA) karty čtenáře knihovny Výběr ukončení vstupní masky po opravě (je umožněno zapsat nebo nezapisovat) Vstupní maska s údaji z karty čtenáře knihovny Karta čtenáře – oprava i ostatní editace probíhá pomocí této vstupní masky (zajišťuje aktuální stav evidence čtenářů knihovny). Menu Konec

13 Půjčování/Vracení Čtenář, na kterého je realizován výpůjční protokol Funkce vrácení (F4) Půjčit nový titul Seznam všech výpůjček daného čtenáře Prodloužit stávající výpůjčku (F6) Seznam požadovaných rezervací (F7) Výpůjčky vrácené (stav=V) Výpůjčky nevrácené (stav=P) Půjčování/vracení – výpůjční protokol pro čtenáře je realizován přes seznam provedených výpůjček. Menu Konec

14 Půjčit nový knižní titul
Čtenář, na kterého je realizován výpůjční protokol Funkce prohlížení knižního titulu (F3) (F4) - Prohlížet realizovanou zápůjčku u daného titulu (stav=F,P) Seznam všech titulů, ze kterých je prováděn výběr titulu k zápůjčce čtenáři (F5) - Vlastní půjčení (Stav=M), rezervování (stav=P) vybraného titulu Přípustné klávesy k ovládání seznamu titulů Půjčit nový titul – výběr titulu k zápůjčce je umožněn přímým zadáním, nebo pomocí seznamu knižních titulů Menu Konec

15 Plánovací Diář Přehledná schématická tabulka zaplněností jednotlivých úseků v konkrétní dny schůzkami Časový úsek mezi 13. a 14. hodinou včetně je zaplněn plně (čas je plně naplánován) Příslušný časový úsek je naplánován neúplně (ještě je časová rezerva) Povolené klávesy k ovládání Plánovacího diáře Plánovací diář – slouží pro efektivní plánování času uživatele programu KNIHOVNA. Menu Konec

16 Seznam knihovního fondu
Menu Sestavy Seznam přírůstků Seznam knihovního fondu Statistika přírůstků Seznam úbytků Seznam čtenářů Statistika úbytků Seznam výpůjček Statistika čtenářů Seznam upomínek Statistika výpůjček Hromadné tiskopisy Seznam rezervací Ukončení menu Sestavy Výkazy … Menu Sestavy - nabídne různé typy sestav a statistik, které dávají ucelený přehled o činnosti knihovny. Menu Konec

17 Seznam Knihovního fondu
Evidenční kód titulu Název (zkrácený) knihy Evidované knižní tituly zapůjčené jinou knihovnou (černě zbarvené) Autor titulu - příjmení Evidence vlastních knižních titulů (zbarveno bíle) Autor titulu – křestní jméno Povolené klávesy ke kompletnímu ovládání sestavy Aktuální stav knižního titulu Sestava evidenčně katalogizovaného knihovního fondu vybraného typu publikace (knihy, periodika, atd.). Menu Konec

18 Statistika Přírůstků Přírůstky za období rozčleněné podle typu publikace (knihy, periodika) a tematických skupin publikací (beletrie, naučná, atd.) Celkem knižních přírůstků za dané období v kusech Přírůstky za období v celkové ceně (cena pořízení) Sledované období Přírůstky (zápůjčky) za dané období od jiných knihoven Statistika přírůstků – součtová statistika přírůstků knihovního fondu knihovny za dané období členěná podle jednotlivých typů a tematických skupin knižních titulů. Menu Konec

19 Statistika Čtenářů Sledované období Čtenářů ke konci sledovaného období Jednotlivé celkové statistické údaje jsou členěny podle typu čtenářů Nových čtenářů v průběhu období Vyřazeno čtenářů z evidence v období Počet výpůjčních návštěv čtenářů v knihovně za období Ovládání statistiky – umožněno pouze ukončení prohlížení Výpůjček za období Vypůjčených titulů Statistika umožňuje komplexní přehled o aktivitě čtenářů knihovny Menu Konec

20 Seznam Výpůjček Název (zkrácený) knihy Evidenční kód knižního titulu Identifikační číslo čtenáře Datum vypůjčení Povolené klávesy ke kompletnímu ovládání sestavy Datum vrácení Aktuální stav knižního titulu Seznam výpůjček – sestava všech vypůjčených knižních titulů v knihovně za dané období Menu Konec

21 Hromadné Tiskopisy Katalogizační lístek - Periodika Katalogizační lístek – Kniha (protokol o katalogizaci) Knižní lístek - periodika Prázdný knižní lístek - Kniha Vyřazovací protokol - Periodika Vyřazovací protokol –Kniha (doklad o vyřazení titulu z evidence) Upomínky čtenářům (hromadně vytvořené) Konec menu Hromadné Tiskopisy Menu Hromadné tiskopisy – zajistí možnost tisku uvedených tiskopisů hromadně (dávkově) v rozsahu automatickém, nebo uživatelem zadaném. Menu Konec

22 Menu Výkazy Podklad pro roční výkaz o činnosti knihovny za určitý rok (KULT (MK) V 12-01) Ukončení menu Výkazy Menu Výkazy – obsahuje zatím pouze roční výkaz o činnosti knihovny za určitý rok. Tento výkaz je podkladem pro vyplnění tiskopisu a obsahuje zpracované veškeré evidované údaje z programu KNIHOVNA. Menu Konec

23 Tematické skupiny knižních titulů Číselník výkazových skupin
Menu Číselníky Typ publikace Pošty Typ poplatků Typ čtenářů Nakladatelství Tematické skupiny knižních titulů Číselník Edice Číselník výkazových skupin Konec menu Číselníky Slovník Menu číselníky – zajistí přístup k prohlížení a opravě všech číselníků používaných v programu KNIHOVNA Menu Konec

24 Číselník Pošty Obsahuje údaje o poštách a jejich směrovacích číslech.
Prohlížení záznamu z číselníku Popis typu číselníku Nápověda - help Aktuální výběr Opravit záznam Výběrové okno Přidat záznam Informační okno Vymazat záznam z číselníku Klávesy zajišťující pohyb v číselníku Obsahuje údaje o poštách a jejich směrovacích číslech. Je umožněno vyhledávat přes poštu i směrovací číslo. Menu Konec

25 Číselník Typ publikace
Popis typu číselníku Prohlížení číselníku po stisku funkční klávesy F3 – viz (ukončit ESC) Výběrové okno Vstupní maska s údaji z číselníku Typ publikací Informační okno Klávesy zajišťující pohyb v číselníku Číselník obsahuje údaje o typech publikací. Je využíván velkým množstvím funkcí programu. Menu Konec

26 Číselník Typ čtenářů Oprava číselníku po stisku funkční klávesy Ctrl+O – oprava Vstupní maska s údaji z číselníku Typ čtenářů Výběr ukončení vstupní masky po opravě (je umožněno zapsat nebo nezapisovat) Číselník obsahuje údaje o typech čtenářů navštěvujících knihovnu. Menu Konec

27 Úprava plánovacího diáře Inicializace prostředí
Menu Služby Obnova Archivace Kontrola dat Reindexace Úprava plánovacího diáře Inicializace prostředí Práce s disketou Konec menu SLUŽBY Menu služeb – pomocí jeho funkcí je udržována integrita dat a zajištěna spolehlivost programu Menu Konec

28 Archivace souborů Archivace bude provedena na disketu v disketové mechanice označené A: K archivaci bude zvolen pevný disk počítače Archivace nahraje všechny databázové soubory na zvolený disk. Provádění archivace je velice důležité z důvodu bezpečnosti dat. Archivace by se měla provádět pravidelně. Menu Konec

29 Zobrazí jaké soubory se na disketě nachází Smazání souborů na disketě
Menu Disketa Zobrazí jaké soubory se na disketě nachází Smazání souborů na disketě Formátování – příprava nových disket k práci s nimi (nemusí se dělat u naformátovaných Konec menu DISKETA Menu disketa - zajistí pomocí svých voleb základní práci s disketami, které se používají např. pro archivaci datových souborů. Menu Konec

30 Údaje přímo zadávané uživatelem Některé údaje se naplňují z číselníků
Parametry programu Údaje přímo zadávané uživatelem Přepínač - Hodnota : „A“ [X] „N“ [ ] Údaje o počtech titulů, přírůstkových a úbytkových číslech se dopočítávají Některé údaje se naplňují z číselníků Relativně stabilní údaje, které program využívá pro svou práci. Je možné je zadávat i měnit. Menu Konec

31 Závěr Program KNIHOVNA plně vychází z potřeb a požadavků pracovníků knihovny, čímž je systémem „živým“, a ne umělým výtvorem autora. Touto cestou bych chtěl poděkovat za spolupráci a přínosné rady paní MUDr. Ireně Henzlové, která se stará o obecní knihovnu v obci Sobětuchy v okrese Chrudim. Zároveň bych chtěl poděkovat i tamní starostce paní Haně Petrusové za její přístup k zachování a rozvoji obecní knihovny a za podnět ke vzniku tohoto programu. Též jí velice děkuji, že svolila s uveřejněním obecního úřadu jako referenčního zařízení využívajícího program KNIHOVNA. Menu Konec

32 Reference Další informace o programu KNIHOVNA a zkušenosti s jeho provozováním je možné získat v knihovně, pro kterou byl program dělán na zakázku, nebo u autora. Kontakt: obecní úřad Sobětuchy okres Chrudim, tel.: starosta: paní Hana Petrusová, tel.: knihovna: paní MUDr. Irena Henzlová Menu Konec


Stáhnout ppt "Statická prezentace knihovního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google