Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAHRADNÍ NÁVRHÁŘ Realizátor projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAHRADNÍ NÁVRHÁŘ Realizátor projektu:"— Transkript prezentace:

1 ZAHRADNÍ NÁVRHÁŘ Realizátor projektu:
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50, Ostrava Tel.: Ing. Pavel Stehlík Věcný manažer projektu

2 Informace o projektu Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Priorita 7.3: Další vzdělávání Oblast podpory 7.3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání Číslo projektu: CZ.1.07/  Název projektu: Zahradní návrhář Doba realizace: 6/2010 – 8/2011 Obsah: Smyslem projektu je vytvořit vzdělávací modul nazvaný "Zahradní návrhář", jehož výsledkem bude pilotní ověřování odborné přípravy k profesi. Absolvent bude schopen vytvořit návrh zahrady včetně realizace. Vzdělávací modul bude realizován v rozsahu 300 vyučovacích hodin a účastníci budou seznámeni se zahradními styly, technologií a materiály, navrhováním, počítačovým navrhováním zahrad, komunikací s klientem, ekonomikou. Modul bude zakončen složením ústní zkoušky a předložením závěrečné práce s její obhajobou před tříčlennou komisí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Základní cíle projektu
Vytvoření vzdělávacího modulu „Zahradní návrhář“ (300 hodin), jehož cílem bude předávání informací, vědomostí a zkušeností v oboru návrhu a realizace zahrad (Vytváření vzdělávacího modulu, vytváření vzdělávacích materiálu, didaktických pomůcek apod.) Aplikace modulu na 15 účastnících. Zapojení účastníků kurzu do zlepšení výuky a výstupů projektu. Vytvoření specializované učebny. Vytvoření učebních materiálů a studijních pomůcek pro jednotlivé vzdělávací bloky (zahradní styly, technologie a materiály, navrhování, počítačové projektování, komunikace se zákazníkem, ekonomika), Vytvoření publikace o zahradním návrhářství. Vznik absolventských prací, které budou při závěrečné konferenci prezentovány jednotlivými účastníky.

4 Výuka modulu Zahradního návrháře
V období 9/2010 až 6/2011 proběhne vzdělávací kurz „Zahradní návrhář“, který bude probíhat v pátek v odpoledních hodinách (4 hod) a v sobotu v dopoledních hodinách (4hod). Absolventi kurzu "Zahradní návrhář„ budou schopni provádět veškeré práce spojené s designem a realizací, jak menších, tak i větších zahrad a získají dostatečné jak teoretické, tak i praktické znalosti a zkušenosti z oblasti zahradního návrhářství. Cílem kurzu je, aby každý účastník získal potřebné dovednosti v daném oboru a byl schopen výše zmíněné projekty realizovat

5 V rámci kurzu dojde k získání informací z oblastí:
Zahradní styly, Technologie a materiály, Navrhování, Počítačové projektování, Komunikace se zákazníkem, Ekonomika. Pro jednotlivé moduly budou zpracovány učební texty, manuály, didaktické pomůcky, počítačové aplikace, testy, atd.

6 Pilotní ověření vzdělávacího modulu:
Projekt je odborně zaměřen a dává si za cíl také možné samostatné podnikání absolventů. Každý účastník kurzu zpracuje závěrečný projekt, který kromě zpracování konkrétní zahrady bude obsahovat také rozpočet, smlouvu a fakturaci. Každý účastník bude svou práci obhajovat před tříčlennou komisí. Cílovou skupinou jsou lidé, u kterých se předpokládá střední vzdělání, zájem o exteriérový design, zájem o zvyšování kvalifikace, schopnost práce s počítačem, estetické cítění a představivost. Absolventi získají ucelený soubor informací, dovedností a zkušeností související s návrhem a realizací exteriérů, získají učební pomůcky, odkazy na související informace, naučí se pracovat s odborným počítačovým vybavením, získají přehled o studovaném oboru o cenách prací jak návrhů, tak i realizací, získají informace o cenách vybavení pro práci v oboru.

7 Zapojení účastníků kurzu do zlepšení výuky a výstupů projektu:
Každý účastník bude mít možnost podat náměty na vylepšení celého vzdělávacího kurzu tak, aby co nejvíce vyhovoval jejich potřebám. Zároveň bude kurz ze strany pedagogů směřovat k co nejlepšímu využití znalostí v praxi.

8 Uplatnění účastníků kurzu:
Osoba samostatně výdělečně činná – po absolvování kurzu budou absolventi připraveni na podnikání v daném oboru. Zaměstnanci ve specializovaných obchodních řetězcích a obchodech. V projekčních organizacích specializujících se na návrhy zahrad.

9 Povinnosti účastníka kurzu:
Účastník projektu se zavazuje splnit docházku 75% z 300 hodin trvání projektu. Docházka bude ověřována z podpisů v prezenčních listinách. Z kurzu může být omluven pouze účastník, který prokáže neúčast v hodinách potvrzením od relevantního lékaře o dlouhodobé vážné nemoci. Výuka bude probíhat v pátek odpoledne (15:30-18:45) a v sobotu dopoledne (8:00-11:15). Účastník projektu je povinen zpracovat závěrečný projekt, se kterým může realizátor projektu nakládat dle své potřeby, může jej publikovat a dále šířit. Vyplnění dotazníků spokojenosti.

10 Povinnosti účastníka kurzu:
Účastník projektu dává souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů jeho osoby v souvislosti s projektem Zahradní návrhář. S každým účastníkem bude uzavřena smlouva, ve které budou definovány povinnosti obou smluvních stran, a které oběma stranám zaručí splnění vytýčených cílů. V případě porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy ze strany účastníka projektu, vedoucí k předčasnému ukončení spolupráce mezi smluvními stranami a ohrožení naplnění některého z cílů projektu, je zapojený účastník povinen uhradit partnerovi projektu prokazatelné a účelně vynaložené náklady dosud vzniklé s realizací projektu.

11 Co získají absolventi kurzu?
Nezbytné informace a poznatky z oboru navrhování zahrad. Odborné vzdělávací materiály. Osvědčení o absolvování kurzu. Možnost podnikání v daném oboru jako OSVČ. Odbornou publikaci, která vznikne na konci vzdělávacího modulu.

12 Kde bude výuka probíhat?
Výuka bude probíhat v nově vytvořené učebně Zahradního návrháře. Každému účastníkovi bude zapůjčen notebook s nainstalovaným softwarem pro návrh zahrad a dalším software potřebném pro tvorbu cenových nabídek atd. Výuky také bude vedena formou exkurze v terénu

13 Ing. Iva Škrovová Ing. Ivan Tachezy Ing. Zuzana Hašpicová
Lektorský tým! Ing. Iva Škrovová Ing. Ivan Tachezy Ing. Zuzana Hašpicová Ing. Soňa Balcarová Ing. Lenka Stehlíková

14 Evropský sociální fond
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období činí 3,8 mld.Eur. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

15 Cíle Evropský sociální fondu:
Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce Celoživotní vzdělávání Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

16 Základní programy ESF Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období v České republice a hlavním městě Praze jsou: 1. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 3. Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)

17 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

18 Informace o operačním programu naleznete na stránkách:
www. msmt.cz

19 Realizátor projektu: AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Škola vznikla v roce 2002 a nabízí studium maturitních oborů: Umělecké kovářství Průmyslový design Propagační grafika Propagační grafika se zaměřením na animovanou tvorbu Keramický design Interiérový design Design a tvarování dřeva

20 Kontakty: Realizátor projektu:
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka Tel.: , Manažer projektu: Ing. Jaroslav Prokop, Věcný manažer: Ing. Pavel Stehlík, Finanční manažer projektu: Monika Kielorová,

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ZAHRADNÍ NÁVRHÁŘ Realizátor projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google