Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpisy pro parkování CNG vozidel v garážích ve státech EU, posouzení a doporučení pro ČR Jiří Jedlička, Libor Špička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpisy pro parkování CNG vozidel v garážích ve státech EU, posouzení a doporučení pro ČR Jiří Jedlička, Libor Špička."— Transkript prezentace:

1 Předpisy pro parkování CNG vozidel v garážích ve státech EU, posouzení a doporučení pro ČR Jiří Jedlička, Libor Špička

2 1.Úvod do problému •současná situace v ČR ohledně parkování CNG vozidel v garážích •přehled stávajících předpisů týkajících se CNG vozidel v ČR 2.Přehled evropských a národních norem, týkajících se garážování CNG vozidel a požadavků na výstavbu garážovacích objektů •přehled předpisů a norem týkajících se garážování CNG vozidel v jednotlivých zemích EU •pasáže týkající se garážování CNG vozidel, požadavků na výstavbu, vybavení a zabezpečení garážových objektů v těchto předpisech 3.Statistika •statistika jednotlivých členských států •statistika na úrovni EU 4.Shrnutí poznatků •vlastnosti ZP, technologie, bezpečnostní prvky, … 5.Doporučení OSNOVA

3 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 19 Provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem (1) Při provozu a obsluze vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG") nebo stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG") musí provozovatelé dodržovat tyto podmínky: e) je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb § 21 Stavba garáže (2) Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním. § 30 Užívání stavby (8) V podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva. SOUČASNÁ SITUACE V ČR OHLEDNĚ PARKOVÁNÍ CNG VOZIDEL V GARÁŽÍCH

4 Název a místoTyp garážíCNGLPG Označeno u vjezdu Uvedeno v provozním řádu IBC Brnopodpovrchováano IBC Brnopodzemníne ano Slovan, Brnonadzemní/podzemníne ano Velký Špalíček, Brnopodzemníne ano OC Nový Smíchov, Prahanadzemní/podzemníne ano Palladium, Prahapodzemníne anonezjištěno Parking Arena, Prahanadzemní/podzemníne ano Vybraná brněnská a pražská parkoviště s více než 100 parkovacími místy.

5 PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE CNG VOZIDEL V ČR Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Předpis EHK 115 Jednotná ustanovení pro shchvalování typu: I. specifických retrofitních systémů LPG (zkapalněný ropný plyn) instalovaných v motorových vozidlech používajících ve svém pohonném systému LPG II. specifických retrofitních systémů CNG (ztlačený zemní plyn) instalovaných v motorových vozidlech používajících ve svém pohonném systému CNG Předpis č. 110 (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu: I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu Předpis č. 49 (EHK/OSN) — Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny a dále vozidel vybavených vznětovými motory, motory poháněnými zemním plynem a motory poháněnými zkapalněnými ropnými plyny z hlediska emisí z motoru TDG 982 01 - Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla používající pohonný systém CNG TDG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG TDG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

6 POUŽITÁ METODIKA Pro zjištění legislativních opatření ve státech EU byli osloveni: • Národní autokluby jednotlivých členských států • Členové EPA (European Parking Association) • Národní asociace provozovatelů parkovišť jednotlivých členských států • Členové Eurogas • Plynárenské svazy a velké distribuční společnosti jednotlivých členských států • Ministerstva dopravy jednotlivých členských států • Vybrané výzkumné ústavy • Další instituce doporučené výše uvedenými subjekty Celkem osloveno více než 120 subjektů.

7 PŘEHLED PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE GARÁŽOVÁNÍ CNG VOZIDEL V EU StátPředpis IrskoI.S. 808:2002 CNG fuel systems for vehicles Itálie01/02/1986: Norme di sicurrezza antincendio per la costruzione e l'esercizio elle autorimesse CEI 64-2: Impianti elettrici in luoghi con presenza di sostanze inflammabili CEI EN 60079-10: Classificazione del luoghi pericolosi per la presenza di gas o vapori NěmeckoMuster einer Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Muster-Garagenverordnung-MGarVO) NizozemíNEN 2443:2000 PortugalskoDecreto-lei 298/2001 Decreto-lei 137/2006 RakouskoGesetz über Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen und über Tankstellen in Wien (Wiener Garagengesetz) OIB Richtlinie 3 Hygiena, Gesundheit und Umweltschutz Švédsko„Boverket´s Building Regulations“ (BBR)

8 STATISTIKA GARÁŽOVÁNÍ CNG VOZIDEL V EU Zakázáno: Česká republika Dovoleno: Finsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie, ….. Není legislativně ošetřeno: Dánsko, Irsko, Francie, Litva, Rumunsko, Slovinsko, …..

9 SHRNUTÍ POZNATKŮ Fyzikální vlastnosti motorových paliv Bezpečnost komponent palivového systému Tlaková láhev • provozní tlak 200 Mpa • testovací tlak 300 Mpa • testována na 1,6 násobek testovacího tlaku • test odolnosti proti sulfidům • odolnost proti průstřelu • zkouška hořením Bezpečnostní ventil • elektrické odpojení • manuální odpojení • integrovaný zpětný ventil • pojistná membrána • tavná pojistka Rozvodné potrubí • vysokotlaké • ocelové • šroubové spoje

10 DOPORUČENÍ PRO GŘ HZS ČR • POVOLIT PARKOVÁNÍ CNG VOZIDEL V HROMADNÝCH GARÁŽÍCH • Stanovit minimální požadavky na kapacitu větrání garáží na základě vědeckých studií nebo zahraničních předpisů • Požadovat vybavení garáží čidly na detekci hořlavých plynů • Provést změnu vyhlášky 23/2008 Sb., tak aby nově budované garáže musely být postaveny a vybaveny pro parkování vozidel s CNG pohonem

11 Děkuji za pozornost Kontakt: libor.spicka@cdv.cz jiri.jedlicka@cdv.cz libor.spicka@cdv.cz


Stáhnout ppt "Předpisy pro parkování CNG vozidel v garážích ve státech EU, posouzení a doporučení pro ČR Jiří Jedlička, Libor Špička."

Podobné prezentace


Reklamy Google