Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Jedlička, Libor Špička

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Jedlička, Libor Špička"— Transkript prezentace:

1 Jiří Jedlička, Libor Špička
Předpisy pro parkování CNG vozidel v garážích ve státech EU, posouzení a doporučení pro ČR Jiří Jedlička, Libor Špička

2 OSNOVA Úvod do problému
současná situace v ČR ohledně parkování CNG vozidel v garážích přehled stávajících předpisů týkajících se CNG vozidel v ČR Přehled evropských a národních norem, týkajících se garážování CNG vozidel a požadavků na výstavbu garážovacích objektů přehled předpisů a norem týkajících se garážování CNG vozidel v jednotlivých zemích EU pasáže týkající se garážování CNG vozidel, požadavků na výstavbu, vybavení a zabezpečení garážových objektů v těchto předpisech Statistika statistika jednotlivých členských států statistika na úrovni EU Shrnutí poznatků vlastnosti ZP, technologie, bezpečnostní prvky, … Doporučení

3 SOUČASNÁ SITUACE V ČR OHLEDNĚ PARKOVÁNÍ CNG VOZIDEL V GARÁŽÍCH
341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 19 Provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem (1) Při provozu a obsluze vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG") nebo stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG") musí provozovatelé dodržovat tyto podmínky: e) je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb § 21 Stavba garáže (2) Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním. § 30 Užívání stavby (8) V podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva.

4 SOUČASNÁ SITUACE V ČR OHLEDNĚ PARKOVÁNÍ CNG VOZIDEL V GARÁŽÍCH
Vybraná brněnská a pražská parkoviště s více než 100 parkovacími místy. Název a místo Typ garáží CNG LPG Označeno u vjezdu Uvedeno v provozním řádu IBC Brno podpovrchová ano podzemní ne Slovan, Brno nadzemní/podzemní Velký Špalíček, Brno OC Nový Smíchov, Praha Palladium, Praha nezjištěno Parking Arena, Praha

5 PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE CNG VOZIDEL V ČR
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Předpis EHK 115 Jednotná ustanovení pro shchvalování typu: I. specifických retrofitních systémů LPG (zkapalněný ropný plyn) instalovaných v motorových vozidlech používajících ve svém pohonném systému LPG II. specifických retrofitních systémů CNG (ztlačený zemní plyn) instalovaných v motorových vozidlech používajících ve svém pohonném systému CNG Předpis č. 110 (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu: I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu Předpis č. 49 (EHK/OSN) — Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny a dále vozidel vybavených vznětovými motory, motory poháněnými zemním plynem a motory poháněnými zkapalněnými ropnými plyny z hlediska emisí z motoru TDG Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla používající pohonný systém CNG TDG Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG TDG Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

6 POUŽITÁ METODIKA Pro zjištění legislativních opatření ve státech EU byli osloveni: Národní autokluby jednotlivých členských států Členové EPA (European Parking Association) Národní asociace provozovatelů parkovišť jednotlivých členských států Členové Eurogas Plynárenské svazy a velké distribuční společnosti jednotlivých členských států Ministerstva dopravy jednotlivých členských států Vybrané výzkumné ústavy Další instituce doporučené výše uvedenými subjekty Celkem osloveno více než 120 subjektů.

7 PŘEHLED PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE GARÁŽOVÁNÍ CNG VOZIDEL V EU
Stát Předpis Irsko I.S. 808:2002 CNG fuel systems for vehicles Itálie 01/02/1986: Norme di sicurrezza antincendio per la costruzione e l'esercizio elle autorimesse CEI 64-2: Impianti elettrici in luoghi con presenza di sostanze inflammabili CEI EN : Classificazione del luoghi pericolosi per la presenza di gas o vapori Německo Muster einer Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Muster-Garagenverordnung-MGarVO) Nizozemí NEN 2443:2000 Portugalsko Decreto-lei 298/2001 Decreto-lei 137/2006 Rakousko Gesetz über Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen und über Tankstellen in Wien (Wiener Garagengesetz) OIB Richtlinie 3 Hygiena, Gesundheit und Umweltschutz Švédsko „Boverket´s Building Regulations“ (BBR)

8 STATISTIKA GARÁŽOVÁNÍ CNG VOZIDEL V EU
Zakázáno: Česká republika Dovoleno: Finsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie, ….. Není legislativně ošetřeno: Dánsko, Irsko, Francie, Litva, Rumunsko, Slovinsko, …..

9 SHRNUTÍ POZNATKŮ Fyzikální vlastnosti motorových paliv
Bezpečnost komponent palivového systému Tlaková láhev provozní tlak 200 Mpa testovací tlak 300 Mpa testována na 1,6 násobek testovacího tlaku test odolnosti proti sulfidům odolnost proti průstřelu zkouška hořením Bezpečnostní ventil elektrické odpojení manuální odpojení integrovaný zpětný ventil pojistná membrána tavná pojistka Rozvodné potrubí vysokotlaké ocelové šroubové spoje

10 DOPORUČENÍ PRO GŘ HZS ČR
POVOLIT PARKOVÁNÍ CNG VOZIDEL V HROMADNÝCH GARÁŽÍCH Stanovit minimální požadavky na kapacitu větrání garáží na základě vědeckých studií nebo zahraničních předpisů Požadovat vybavení garáží čidly na detekci hořlavých plynů Provést změnu vyhlášky 23/2008 Sb., tak aby nově budované garáže musely být postaveny a vybaveny pro parkování vozidel s CNG pohonem

11 Děkuji za pozornost Kontakt: libor.spicka@cdv.cz jiri.jedlicka@cdv.cz


Stáhnout ppt "Jiří Jedlička, Libor Špička"

Podobné prezentace


Reklamy Google