Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA"— Transkript prezentace:

1 NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor SEVER - Šumperk NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA nprap. Petr Vybíral nprap. Zdeněk Kašpar oddělení ochrany obyvatel a KaHP

2 V PŘÍPADĚ VZNIKU SPECIFICKÝCH KRIZÍ
NOUZOVÉ PŘEŽITÍ JE SOUČÁSTÍ HLAVNÍCH OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI KRIZOVÝCH SITUACÍCH, KTERÝMI JSOU ZEJMÉNA ŽIVELNÍ POHROMY, TECHNOLOGICKÉ HAVÁRIE, EPIDEMIE, BOJOVÁ ČINNOST A JINÉ. ZPRAVIDLA BY MU PŘEDCHÁZELA DLOUHODOBÁ EVAKUACE OBYVATELSTVA Z OHROŽENÝCH PROSTORŮ. V PŘÍPADĚ VZNIKU SPECIFICKÝCH KRIZÍ (např. při nedostatku potravin, rozsáhlém ohrožení zdraví lidí, zdravotním ohrožení zvířat, životu nebezpečném znečištění vodních zdrojů, půdy, rozsáhlých poruchách energetických sítí apod. ) BY OPATŘENÍ NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ MOHLA BÝT PLNĚNA I BEZ PROVEDENÍ EVAKUACE.

3 OPATŘENÍ NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ
se plánují pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu Pro případ mimořádné události, jejíž vznik nelze časově a prostorově předvídat je HZS kraje vybaven kontejnerovým automobilem nouzového přežití. S ním je schopen poskytnout rychlé, účinné a neodkladné pomoci postiženému obyvatelstvu. Vybavení jednoho automobilu je pro 50 osob. Na územní úrovni jsou pro potřeby nouzového přežití vytvořeny soupravy osobního vybavení k okamžitému použití pro 20 osob a soupravy k následnému použití pro 50 osob. Územní odbor SEVER má vytvořeny tyto soupravy pro stanice Šumperk, Zábřeh, Mohelnice a Jeseník.

4 Opatření nouzového přežití převážně zahrnují:
trvalou informovanost obyvatelstva nouzové ubytování nouzové stravování (zásobování základními potravinami) nouzové zásobování pitnou vodou zdravotnickou pomoc nouzové základní služby obyvatelstvu nouzové dodávky energií organizování humanitární pomoci

5 Jednotlivá opatření nouzového přežití
TRVALÁ INFORMOVANOST OBYVATELSTVA v případě krizové situace bude zabezpečována již existujícími nebo účelově zřizovanými informačními systémy jako jsou – místní a regionální televizní a rádiové programy, obecní rozhlasy, telefonní síť, vyhlášky obcí apod. Informování obyvatelstva bude zaměřeno na informace: - o nastalé situaci - o přijatých opatřeních, jejich časovém a prostorovém plnění - o následcích krizové situace, o postižených osobách a o rozmístění obyvatelstva v evakuačních prostorech a místech nouzového přežití -  o místech rozdělování materiálu humanitární pomoci

6 NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ Bude zpravidla zahrnovat organizaci a poskytování nouzového ubytování v předem stanovených zařízeních, či objektech v příjmovém území, které jsou určené k přechodnému pobytu evakuovaných osob, vybavenými prostředky na spaní ( lehátka, matrace apod. ). Toto místo může být zároveň místem nouzového stravování, pokud je v objektu umístěna vyvařovna a jídelna ( např. základní škola, hotel, penziony apod.). Místem nouzového ubytování mohou také stanové tábory pro evakuované osoby, vybavené veškerým zázemím ( soc. zařízení, zdravotnický stan, vývařovna, jídelna apod. ), a nebo dobrovolně nabídnuté domácnosti občanů v příjmovém území.

7 Příklady a normy nouzového ubytování
dočasné ubytování evakuovaného obyvatelstva ve výše uvedených zařízeních se jeví jako nejideálnější. Tyto objekty jsou již vybaveny pro dlouhodobý pobyt osob, jako jsou prostředky na spaní, odpovídající počty sociálních zařízení. V těchto objektech je i předpoklad možnosti přípravy či výdeje stravy pro evakuované obyvatelstvo. 1.      Náhradní objekty – hotely, penziony, rekreační zařízení apod.

8 1. Náhradní objekty – tělocvičny, školy, kulturní domy apod.
ubytovací prostory, podlahová plocha 3 - 4m2 na osobu 5m2 na lůžko typu palandy 1,8 - 2m2 na jednoho postiženého, minimálně však 5m3 ( u výšky stropu nad 2,7m se při výpočtu objemy místností nezohledňují ) Stravovací prostory počet míst u stolu – minimálně 13 osazenstva mí mít možnost sedět při jídle u stolu Sanitární zařízení 1ks toalety na každých osob 1ks pisoáru na každých mužů samostatné toalety pro zasahující personál samostatné toalety pro personál kuchyňského bloku zvláštní toalety pro nemocné 1.      Náhradní objekty – tělocvičny, školy, kulturní domy apod.

9 Příklad nouzového ubytování ve školní třídě
s použitím skládacích lehátek

10 Příklad nouzového ubytování v tělocvičně, kulturním domě
s použitím zdravotnických nosítek

11 1. Náhradní objekty – stanové tábory
Základní ukazatele: Výběr místa pokud možno pevný povrch s mírným sklonem ( pro odtok povrchových vod ) a minimálně 3m nad úrovní spodní vody minimální plošná výměra na osobu je 13m2 , ideální 45m2 ( zahrnuje veškerá zařízení infrastruktury tábora, jako jsou silnice, parkoviště, technicko sociální zařízení apod. zastřešená plocha 4m2 na osobu Stravovací prostory 3 výdejní místa na 1000 osob 1/3 osazenstva by měla mít možnost se najíst současně Toalety 1ks toalety na každých 20 osob desinfekce – 1kg chlorového vápna na 3 lt vody 1.      Náhradní objekty – stanové tábory

12 Umývárny kapacita míst umývání – 20% osazenstva by mělo mít možnost se umývat současně Odběrná místa vody 1 odběrné místo na 25 – 50osob Služby zdravotnické 3 zdravotnická lůžka na osob stanice první pomoci a stanice pro nemocné musí být oddělena od ostatních prostorů tábora Likvidace odpadků počítá se s 10 lt odpadu na osobu a den je nutné zajistit dostatek kontejnerů na odpad ( popelnice, barely pytle na odpadky apod. )

13

14 Příklad nouzového ubytování ve stanu s použitím zdravotnických nosítek

15 příjezd evakuovaných osob
umývárna - ženy WC umývárna - muži jídelna A velení jídelna B kuchyně ubytovací stany tisk silniční uzávěra příjem, lékař kontejner nouzového přežití příjezd evakuovaných osob Schéma polního stanového tábora

16 Nouzové stravování (zásobování základními potravinami)
Zajištění zásobování základními druhy potravin, zabezpečení stravování : - využití stálých stravovacích zařízení (restaurace, bufety, menzy, hotely, školní kuchyně) - mobilní stravovací zařízení (pojízdné kuchyně) Nouzové stravování předpokládá určitou redukci množství a složení stravy, pitné vody i výběru jídel. Příprava dietní stravy musí být zabezpečena !

17 Základní nezbytné potřeby potravin pro přežití jedné osoby na 10 dnů
Sortiment Měrná jednotka Dávka Maso, včetně konzerv kg 0,866 Mléko a ml. výrobky vč. sušeného a konzervovaného mléka lt 2,333 Tuky, včetně másla, sádla a olejů 0,583 Chléb 2,416 Přílohy – brambory, rýže, těstoviny, luštěniny, kroupy 3,166 Mouka 1,916 Cukr 0,5 Vejce ks 2

18 Nouzové zásobování pitnou vodou Nouzové zdroje pitné vody
Zabezpečení nezbytného množství vody v požadované jakosti, kdy je stávající systém zásobování vodou zcela nebo částečně nefunkční: - pro první 2 dny 5 litrů na osobu a den - pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den Nouzové zdroje pitné vody Zahrnují jímací objekty nebo jejich skupiny v pohotovostním stavu včetně příslušných zařízení a objekty hydrogeologického průzkumu, kterými jsou hydrogeologické vrty neuvedené do provozu

19 Zdravotnická pomoc Zdravotnická pomoc bude poskytována především ve stálých zdravotnických zařízeních. Využíván může být i personál zdravotnických zařízení, vyvedený z ohrožených prostorů. Při zvýšené potřebě může být systém zdravotnické pomoci doplněn ( na omezenou dobu ) o zdravotnickou službu, aktivovanou z přilehlých oblastí postižených krizovou situací a také zdravotnickými prvky dobrovolných organizací ( ČČK apod. ).

20 Nouzové základní služby obyvatelstvu
Zahrnují: poskytování informací o situaci a přijímaných opatřeních zdravotnické služby sociální služby hygienické služby veterinární služby poštovní a spojové služby dopravní služby, technické služby opravárenské služby (pokrývači, instalatéři, sklenáři, topenáři, zámečníci apod.), prádelny a čistírny - pohřební služby, zásobování postiženého obyvatelstva šatstvem, přikrývkami, prostředky osobní hygieny a denní potřeby.

21 Nouzové dodávky energií Organizování humanitární pomoci
Zajištění energií pro důležité provozy a objekty potřebné k zabezpečení činnosti postiženého území, k tomu se využívá nouzové propojení energetických sítí, pojízdné a přenosné zdroje energií, zabezpečení dodávek tuhých paliv. Jedná se o energie: elektrická, tepelná, plyn Organizování humanitární pomoci Humanitární pomoc je využívána výhradně k uspokojování základních životních potřeb postižených obyvatel, je doplňkovým zdrojem pro poskytování prostředků obyvatelstvu k zachování jeho života a zdraví po vzniku mimořádné události, nebo krizové situace

22 Dokumentace místa ( střediska ) nouzového přežití
Obsahuje zejména údaje: základní informace o místě nouzového přežití ( obec, objekt apod. ) datum zřízení a ukončení místa nouzového přežití materiální zabezpečení ( postele lehátka, přikrývky apod. ) kapacita místa nouzového přežití ( v souvislosti na počty materiálního zabezpečení ) stravovací kapacita počty sociálních zařízení ( v souvislosti na normy hygienických zařízení ) údaje o evakuovaných ubytovaných osobách !!! V každém místě nouzového přežití musí být vedena dokumentace střediska.

23 Údaje o evakuovaných ubytovaných osobách vedené
v dokumentaci místa nouzového přežití pořadové číslo osoby přijaté do střediska ( toto z důvodu přehledu naplnění kapacity střediska ) příjmení, jméno bydliště datum narození, případně číslo osobního dokladu ( občanský průkaz, pas, řidičský průkaz apod. ) datum a čas přijetí do střediska datum a čas opuštění střediska ( trvalé opuštění – po ukončení činnosti střediska do místa trvalého bydliště nebo i v průběhu činnosti střediska - k příbuzným apod. )


Stáhnout ppt "NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google