Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroskopie v mikrobiologii & Mikrobiologická barvení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroskopie v mikrobiologii & Mikrobiologická barvení"— Transkript prezentace:

1 Mikroskopie v mikrobiologii & Mikrobiologická barvení
Výuková prezentace z: Lékařské bakteriologie Jan Smíšek © ÚLM 3. LF UK 2009

2 Mikroskopický průkaz infekčních agens
Pro průkaz infekčních agens používáme jejich přímé pozorování pomocí Světelné mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pozorování v temném poli Metodu fázového kontrastu Elektronové mikroskopie

3 Světelná mikroskopie Světelný mikroskop je složené optické zařízení skládající se ze Zdroje světla – žárovka Posuvného reostatu, který reguluje světelný tok vycházející ze žárovky Kondenzoru který soustřeďuje proud paprsků Clony která upravuje jejich množství Stolku na nějž upevňujeme řez umístěný na podložním sklíčku do speciální svorky Objektivu, který zvětšuje obraz řezu a promítá ho směrem k okuláru A ze samotného okuláru který obraz ještě více zvětšuje a jímž obraz pozorujeme

4 Světelná mikroskopie

5 Světelná mikroskopie Zaostření mikroskopu provádíme mikrometrickým šroubem, který se nachází z obou stran a posunuje polohu stolku se sklíčkem Polohu sklíčka upravujeme posuvnými šrouby, které sklíčkem upnutým ve svorce pohybují předozadně a pravolevě Běžná rozlišovací schopnost u světelného mikroskopu je 0,5 - 0,2 um

6 Světelná mikroskopie V mikrobiologii se nejčastěji používá běžného binokulárního mikroskopu V parazitologii se používají objektivy se zvětšením násobným V bakteriologii pak se zvětšením 1000 a více násobným Ve virologii se běžný světelný mikroskop používá jen zřídkakdy např. při průkazu buněčných inkluzí v tkáních

7 Světelná mikroskopie Ve mikrobiologii se pro pozorování ve světelném mikroskopu používají Nativní preparáty – zejména pro pozorování pohybu a dělení mikroorganizmů. Tento druh preparátů je diagnosticky významný zejména v parazitologii. Fixované preparáty – nejčastěji nátěry suspenze obsahující infekční agens barvené pomocí přehledných nebo diagnostických barvení.

8 Světelná mikroskopie Preparáty pozorujme Suchým optickým systémem
U něj je však limitováno dosažitelné zvětšení na x) Imerzním optickým systémem Na fixovaný a obarvený nátěr suspenze se kápne kapka kvalitního oleje a speciální imerzní objektiv se do něj ponoří (takto se v prostředí s dobrým indexem lomu u běžných mikroskopů možné zvětšení zvýší na 1050 násobné a vyšší)

9 Fluorescenční mikroskopie
Fluorescenční mikroskop se od běžného světelného mikroskopu odlišuje hlavně zdrojem světla Ten vydává nejčastěji ultrafialové záření, které je po styku se speciálními barvivy (fluorochromy) absorbováno a vyzářeno jako viditelné světlo

10 Pozorování v temném poli
Je speciální a již zřídkakdy užívaný způsob mikroskopování používající speciální mikroskop, který pomocí doplňkové optiky odkloní zdroj světla od zdroje a umožní pozorování mikrobiálních částic zachycujících rozptýlené světlo v temném poli Rutinně se využívá při diagnostice syfilis

11 Metoda fázového kontrastu
Je speciální druh mikroskopie, který používá clony pracující na principu tzv. fázové destičky, která mění vytváří ohybové spektrum To po průchodu pozorovanými mikrobiálními částicemi vytváří duhový efekt, který umožňuje pozorování nebarvených a nefixovaných preparátů

12 Metoda fázového kontrastu
Tzv. nativní preparáty používají se pro pozorování pohybových projevů a dělení mikrobů a dále v parazitologii

13 Elektronová mikroskopie
Elektronový mikroskop se od světelného mikroskopu odlišuje rozlišovací schopností která je až 1000x větší tj. až 0,2 nm

14 Elektronová mikroskopie
Jednotlivé typy elektronové mikroskopie TEM - Transmisní elektronová mikroskopie je nejstarší metodou EM a pracuje v analogii se světelným mikroskopem. SEM - Skenovací elektronová mikroskopie umí zobrazovat povrchy objektů a jejich tvar

15 Elektronová mikroskopie
Preparát TEM

16 Elektronová mikroskopie
Preparát SEM

17 Elektronová mikroskopie
V mikrobiologii (zejména ve virologii) se nejčastěji používají klasické TEM a SEM metody Preparáty pro TEM se připravují jako jemně homogenizované suspenze nanesené na běžné elektronmikroskopické mřížce. Pro lepší zvýraznění se barví pokovením solemi kovů Preparáty pro SEM se připravují značně rozličně podle svého konkrétního účelu

18 Příprava preparátu Nativní preparáty
Používají se zejména pro pozorování pohybu a dělení mikroorganizmů Tento druh preparátů je diagnosticky významný zejména v parazitologii Velmi často se pozorují metodou fázového kontrastu

19 Příprava preparátu Nativní preparát připravíme pouze kápnutím suspenze mikroba na podložní sklíčko a překrytím krycím sklíčkem V případě, že chceme aby měl preparát delší trvanlivost musíme ho ochránit před vyschnutím přilepením okrajů krycího sklíčka

20 Příprava preparátu Krycí sklíčko Kapka suspenze Podložní sklíčko
Tmel proti vyschnutí

21 Příprava preparátu Fixovaný preparát připravíme kápnutím suspenze mikroba na podložní sklíčko a pomocí bakteriologické kličky ji rozmícháme ve středu sklíčka Takto připravené sklíčko na Bunsenovým kahanem vysušíme a zfixujeme 3x protažením sklíčka v plameni

22 Vysušená a zfixovaná suspenze
Příprava preparátu Vysušená a zfixovaná suspenze Podložní sklíčko

23 Příprava preparátu Tato metoda fyzikální fixace je nejpoužívanější
Existují i jiné metody – např. fixace chladem, chemická fixace methanolem a jiné Používají se však méně

24 Příprava preparátu Takto připravené preparáty můžeme barvit přehlednými mikrobiologickými barveními Po obarvení a vysušení jsou preparáty připraveny k pozorování suchým i imerzním systémem

25 Princip barvení Metodika jednoduchých (orientačních) mikrobiologických barvení je založena zejména na afinitě barviv k bakteriálním komponentám Např. Krystalvioleť barví snáze struktury, které neobsahují ve stěně mnoho nepolárních sloučenin

26 Částice barviva kovalentně vázané v bakteriální stěně
Princip barvení Částice barviva kovalentně vázané v bakteriální stěně

27 Princip barvení U složitějších (diagnostických) barvení používajících více barviv je pak obarvení či neobarvení dané struktury dáno jejími vlastnostmi Např. U Gramova barvení si původní obarvení krystalvioletí udrží pouze sloučeniny, které neobsahují ve stěně nepolární sloučeniny Při oplachu acetonem dojde totiž k vymytí těchto struktur a tím i vymytí krystalvioleti

28 Princip barvení Moderní metodika v poslední době používaných barvení dává přednost umělému zvýšení afinity ke konkrétním strukturám navázáním barviva na protilátky To umožňuje selektivní průkaz daných struktur v preparátu, což má značný diagnostický význam Ve virologii už tento typ metodik převládl

29 Částice barviva vázaná pomocí protilátky na bakteriální epitop
Princip barvení Částice barviva vázaná pomocí protilátky na bakteriální epitop

30 Diagnostická barvení Podle Grama:
Za normální teploty, běžnými koncentracemi. Gram+ modré Gram- červené Gram labilní fialové (buď vlastnost,nebo špatný preparát) Barvivo: Krystalvioleť,Karbolfuchsin Moření: Lugolův roztok Odbarvení: Aceton

31 Diagnostická barvení Postup Gramova barvení: Výsledek:
1.Na fixovaný preparát dáme pár kapek krystalvioleti 2.Barvíme asi 20 sec 3.Opláchneme Lugolovým roztokem 4.Navrstvit Lug.rozt. na 20 sec 5.Slijeme a odbarvíme Acetonem asi 20(30) sec 6.Dobarvíme Karbolfuchsinem 30 sec 7.Sušíme mezi dvěma listy filtračního papíru 8.Pozorujeme imerzním systémem Výsledek: Gram + modré Gram neg. červené

32

33 Diagnostická barvení Výsledek Gramova barvení

34 Diagnostická barvení Podle Ziehl - Neelsena:
Koncentrovanými barvivy,za tepla Slouží k znázornění acidorezistentních bakterií = Mykobakterie (Kochův bacil – původce TBC) Preparát ze sputa (hlen,chrchle) Barviva: Karbolfuchsin (koncentrovaný). Malachitová zeleň(1%) Odbarvení: Kyselým alkoholem

35 Diagnostická barvení Postup barvení podle Ziehl - Neelsena : Výsledek:
1.Preparát zfixujeme 3x protažením v plameni. 2.Přelijeme koncentrovaným Karbolfuchsinem 3-5 min 3.Odbarvujeme v kyselém alkoholu. 4.Opláchneme ve vodě. 5.Dobarvíme malachitovou zelení 0,5-1 min. 6.Opláchneme ve vodě. 7.Sušíme vysoko nad kahanem. 8.Pozorujeme imerzním systémem Prohlédnout alespoň 50 zorných polí !!! Výsledek: Acidorezistentní bakterie budou znázorněny červeně a zbytek bude zelený.

36

37 Diagnostická barvení Výsledek barvení podle Ziehl - Neelsena

38 Diagnostická barvení Albertova metoda: Barvivo: Albertův roztok
Za normální teploty, běžnými koncentracemi. Slouží k znázornění metachromatických = (volutinových=Erunt-Beletových granul) = Původci záškrtu (Corynebacterium diphtheriae) Barvivo: Albertův roztok Moření: Lugolův roztok

39 Diagnostická barvení Postup při barvení Albertovou metodou Výsledek:
1.Normálně zfixovaný preparát. 2.Barvení Albertovým roztokem 3 min. 3.Slití a opláchnutí ve vodě. 4.Přelití Lugolovým roztokem na 1 min. 5.Slití a opláchnutí ve vodě. 6.Sušení mezi dvěma filtračními papíry. 7.Pozorujeme imerzním systémem. Výsledek: Korynebaktérie jsou zelené,metachromatická granula jsou tmavě modrá až černá.

40

41 Diagnostická barvení Výsledek barvení podle Albertse

42 Diagnostická barvení Burriho metoda:
Za normální teploty,běžnými koncentracemi. Slouží k negativnímu znázornění bakteriálních pouzder. Barvivo: Karbolfuchsin ředěný (můžeme použít Krystalvioleť) tuš černá a 6% sacharóza

43 Diagnostická barvení Postup Burriho metody Výsledek:
1.Na okraj podložního sklíčka dáme kapku sacharózy. 2.Bakteriální kulturu rozmažeme v kapce. 3.Rohem krycího sklíčka rozmícháme. 4.Rozetřeme a necháme zaschnout. 5.Zfixujeme metylalkoholem. 6.Dobarvíme zřeď. Karbolfuchsinem (Krystalvioleťí) 7.Opláchneme ve stojaté vodě. 8.Sušíme vysoko nad kahanem. 9.Pozorujeme. Výsledek: Pouzdra nejsou obarvená a svítí na tmavém pozadí.

44

45 Diagnostická barvení Výsledek barvení podle Burriho

46 Diagnostická barvení Wirtz – Conklinova metoda: Za vysoké teploty.
Slouží k znázornění bakteriálních spor Barvivo: 5% Malachitová zeleň Karbolfuchsin ředěný

47 Diagnostická barvení Postup u Wirtz – Conklinovy metody: Výsledek:
1.Preparát zfixujeme běžným způsobem. 2.Barvíme při zahříváním nad kahanem Malachitovou zelení 3x-4x do výstupu par po dobu 5 min. Barvivo doléváme. Nesmí vyschnout úplně !!! 3.Opláchneme ve vodě. 4.Navrstvíme karbolfuchsin za norm.tep. 1-3min. 5.Vysušíme mezi filt.pap. 6.Prohlížíme imerzním systémem. Výsledek: Spory zelené, tělo bakterie červené. U starších kultur můžou být spory samostatně (vypadlé)

48 Diagnostická barvení Schaeffer – Fultonova metoda: Výsledek:
Za vysoké teploty. Slouží k znázornění bakteriálních spor. místo karbolfuchsinu použijeme eosin. Postup stejný jako u Wirtz – Conklina. Výsledek: Spory zelené,tělo bakterie červené. U starších kultu můžou být spory samostatně (vypadlé)

49

50 Diagnostická barvení Výsledek barvení podle Schaeffer – Fultona


Stáhnout ppt "Mikroskopie v mikrobiologii & Mikrobiologická barvení"

Podobné prezentace


Reklamy Google