Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba žákovských projektů s využitím ICT Ing. Pavel Smolka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba žákovských projektů s využitím ICT Ing. Pavel Smolka."— Transkript prezentace:

1 Tvorba žákovských projektů s využitím ICT Ing. Pavel Smolka

2 Co je to projekt?  Metoda výuky založena na propojení praxe s teorií.  Vyučovací metoda podporující kreativitu.  Vyučovací metoda, která snoubí znalosti s dovednostmi  KOMPETENCE.  Zábavná vyučovací metoda.  Organizačně náročná vyučovací metoda.

3 Co přináší projekt žákovi?  Rozvíjí kreativitu.  Upevňuje jeho postavení v třídním kolektivu.  Umožňuje individuální rozvoj.  Nabízí prostředí, v kterém „věci do sebe zapadají“.  Volnost a individualitu.

4 Znaky projektu.  Jasně stanovený cíl.  Jedinečnost.  Dočasnost.  Omezené zdroje a náklady.  Nejistota a rizika.  Není to periodicky se opakující činnost ve školním roce.

5 Co požaduje projekt po učiteli?  Schopnost jasně formulovat cíl!!!!!!!!  Mimořádné organizační schopnosti.  Diplomatický takt při vyjednávání spolupráce s ostatními pedagogy.  Nasazení a zájem.

6 Úspěšný projekt je vždy multidisciplinární

7 Jak definovat projekt pro žáka(y) – otázky, které zadání projektu klade  Co má být uděláno? (Definice adekvátní věku žáka, zároveň definujeme rozsah a kvalitu výstupu.)  Kdo nebo čím to má být uděláno? (Výstup preprojektové přípravy, který mohou žáci definovat sami, vyučující je prostředník)  Kdy to musí být uděláno? (Jasná direktiva)  Jaké zdroje má žák k dispozici? (mezipředmětové přesahy)  Co se stane, pokud projekt nebude ukončen včas? (bonusy a sankce)

8 Organizace projektu na straně vyučujícího  Zadávací fáze projektu – složení týmu, definování zadání.  Plánovací fáze projektu – formulace metodiky:  Analýza stavu kompetencí žáků  Upřesnění dílčích cílů zapojených předmětů  Vypracování metodiky pro vyučující a metodiky pro žáky  Realizační fáze projektu – koordinace, kontrola, dokumentace!

9 Jak zapojit ICT v projektech?  Jaké jsou stávající ICT kompetence žáků?  Které kompetence získali studie?  Které kompetence získali jako samouci?  Jaké je materiální zázemí žáků?  Které prostředku mu dává k dispozici škola?  Které prostředky má k dispozici většina žáků? (mobilní telefony, MP3 přehrávače apod.)  Jací jsou naší sociální partneři a s čím nám mohou pomoci?  Má tuto pomoc vyjednávat management školy?

10 Oblasti pro ICT techniku  Zdroj informací  Umím nalézt informace a pracuji s více zdroji!  Umím posoudit hodnotu těchto informací!  Pracuji s různými typy informací!  Měření  Pracuji se základními fyzikálními veličinami pomocí modifikované ICT tehniky.  Dokumentace  Dokumentuji textem.  Dokumentuji schématem – zapojení grafických editorů, kombinace skeneru a ruční kresby či rysu.

11 Oblasti pro ICT techniku  Dokumentuji fotografií:  Zvládám transfer snímku s fotoaparátu nebo mobilu do PC.  Tvořím časosběrnou serii snímků.  Tvořím panoramatické snímky.  Upravuji a ptimalizuji snímky.  Dokumentuji zvukem – využití nahrávek prostřednictvím některých modelů MP3 (Vytvořme problém jak to řešit!!!!)  Dokumentuji pomocí videosnímků.  Prezentace výsledků.  Dovedu výsledek obhájit před kolektivem.  Všichni v týmu zvládáme základní rétoriku.

12 Oblasti pro ICT techniku  Reaguji na dotazy jsem-li prezentující.  Nebojím se zeptat jsem-li posluchač!  Cituji zdroje a nekradu myšlenky.  Používám moderní prezentační metody. Vyhněme se zbytečným tiskům! Máme zdařilý formát PDF, máme digitální úložiště a dostatečné komunikační kanály!

13 Disponuji jako pedagog předcházejícími kompetencemi? A kolegové v týmu?

14 Přírodní vědy a ICT  Vyhledávání postupů pokusů a jejich předkládání ke schválení.  Využití měřící techniky.  Dokumentace terénních cvičení.  Dokumentace pokusů.

15 Společenské vědy a ICT  Sdělovací média a porozumění jim.  Dokumentujme sociální situaci ve svém okolí. !!!!!!  Objevme své kořeny – sestavme si rodokmen.  Jsou součástí místa kde bydlím a nestydím se za svůj původ.  Toto je můj region, mé město, má vesnice.  Chuť mého domova.  Životní styl mého okolí.

16 Aplikovaná matematika  Praktický význam základních funkcí.  Základní statistické operace s daty.  Operace finanční.  Grafická reprezentace dat v matematice.  Reprezentace dat pomocí tabulek.

17 Zdroje http://www.projektovavyuka.cz/ http://www.talenty.eu/projektove-vyucovani.p8.html http://www.skolaklic.cz/index.php?akce=rubrika&rub rika=28

18 Projektový záměr CÍL - START Definuj výstup projektu. Definuj zapojené předměty Definuj způsob realizace. Definuj požadavky na materiální zázemí. Definuj tým pedagogů Definuj komplexní cíl. Definuj dílčí cíle pro jednotlivé předměty.

19 Diskuse.

20 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Tvorba žákovských projektů s využitím ICT Ing. Pavel Smolka."

Podobné prezentace


Reklamy Google