Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk 1 Mgr. Václav Víška, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk 1 Mgr. Václav Víška, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Český jazyk 1 Mgr. Václav Víška, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.:

2 název kapitoly Anotace předmětu: Předmět upevni znalosti systému českého jazyka v disciplínách obecná jazykověda, fonetika a fonologie; poskytne výcvik ortoepie, ortofonie a ortografie; uvede do základů hlasové výchovy a kultury řeči. Cíle předmětu: Cílem předmětu je pochopeni jazyka v jeho základních funkcích v rovině fonetiky a fonologie, osvojeni si hlasové techniky a užíváni zvukových prostředků jazyka a komplementárně zvládnuti ortografických pravidel češtiny.

3 název kapitoly Osnova předmětu: 1. Podstata a funkce jazyka
2. Jazyková kultura 3. Graficka podoba jazyka a vyvoj pisma v českych zemich 4. Vývoj českých pravopisných systémů a princip ortografie češtiny 5. Fonetika a fonologie 6. Technika mluveného projevu 7. Klasifikace hlásek, artikulace vokálů a konsonantů 8. Norma spisovné výslovnosti, vady výslovnosti 9. Zvuková modulace řečového projevu 10. Kultura veřejného projevu

4 Základní literatura ● FENCLOVA, M. Jazykové probuzení. Jazyková přípravka pro základní školu. Praha: PdF UK, 2005. ISBN X ● HAJKOVA, E. Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha: PdF UK, ISBN 364-1 ● HUBAČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum Bohemiae, ISBN ● HŮRKOVA, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, ISBN X ● KOL. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání s dodatky. Praha: Pansofia, ISBN ● KOL. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, ISBN ● KOL. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, ISBN 9 ● MAŘIKOVA, M. Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN ● NEBESKA, I. Jazyk – norma – spisovnost. Praha: Univerzita Karlova, ISBN 7 ● ROMPORTL, M. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985 ● SGALL, P., HRONEK, J. Čeština bez příkras. Praha: H&H, ISBN ● VALKOVA, L., VYSKOČILOVA, E. Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, ISBN ● VYSKOČILOVA, E. Utváření komunikativních dovedností učitele. Praha: SPN, 1991 ● ZEMAN, J. Základy české ortoepie. Hradec Kralove: Gaudeamus, ISBN

5 Doporučená literatura
● BARTOŠEK, J. Kultura a technika mluvené řeči. Zlin: Univerzita Tomaše Bati ve Zlině, 2003. ISBN ● BERGEROVA, R. Cvičení z českého jazyka. Praha: Paseka, ISBN X ● BRABCOVA, R. Novinky z pravopisu a tvarosloví. Dobřichovice: Kava-Pech, ISBN 80- ● CVRČEK, V. Spisovnost a jeji zdroje. Slovo a slovesnost 67, 2006, 1, s. 46–60. ● ČAPKA, F., SANTLEROVA, K. Stručný vývoj písma. Brno: Masarykova univerzita ISBN ● ČECHOVA, M. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, ISBN ● ČECHOVA, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, ISBN ● ČERMAK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, ISBN ● ČMEJRKOVA, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, ISBN 0589-7 ● HAGEGE, C. Člověk a řeč. Praha: Karolinum, ISBN ● HALA, B. a kol. Výslovnost spisovné češtiny. Zásady a pravidla. Výslovnost slov českých. Praha: Academia, 1967.

6 Doporučená literatura
● HALA, B. Fonetika v teorii a v praxi. Praha: SPN, 1975. ● HAVLOVA, I., HEDVIČAKOVA, J. Jazyková cvičení pro studující učitelství 1. stupně základní školy. Hláskosloví, pravopis. Praha: Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1987. ● MOJDL, L. Encyklopedie písem světa. Praha: Libri, ISBN ● MULLEROVA, O., HOFFMANNOVA, J., SCHNEIDEROVA, E. Mluvená čeština v autentických textech. Jinočany: H&H, ISBN ● NEBESKA, I. Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Karolinum, ISBN ● PALKOVA, Z. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. Praha: Karolinum, ISBN ● PALKOVA, Z. Stručná pravidla české ortoepie. Domácí slovní zásoba. Praha: Odbor vzdělavani Českeho rozhlasu, 1994 ● POKORNA, J., VRANOVA, M. Přehled české výslovnosti. Logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé. Praha: Portal, ISBN ● RAMBOUSEK, J. Písmo a jeho užití. Praha: Orbis, 1953 ● SGALL, P., PANEVOVA, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, ISBN 0871-5 ● SKACEL, J. Funkce jazyka ve společnosti z hlediska sociolingvistiky. Praha: SPN, 1974

7 Doporučená literatura
● HETYCH, J. Kultura řeči a mluveného projevu pro posluchače pedagogických fakult. Hradec Kralove: Pedagogicka fakulta, 1981 ● HLAVSOVA, J. Čeština bez chyb. 333 slov, v nichž se často chybuje. Praha: Vikend, ISBN ● HRBAČEK, J. Úvod do studia jazyka. Praha: Univerzita Karlova, ISBN ● HRONEK, J. Obecná čeština. Praha: UK, 1972 ● HUBAČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum, ISBN ● HUBAČEK, J. Jak mluvit a přednášet. Ostrava: Profil, 1983 ● JEAN, G. Písmo – paměť lidstva. Praha: Slovart, ISBN ● KOL. Mluvnice češtiny I. Praha: Academia, 1986 ● KOL. Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník. Praha: Academia, 1978 ● KOUŠOVA, N. Nový souboj s pravopisem. Praha: TRIZONIA, ISBN ● KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuře. Praha: Academia, ISBN ● KRČMOVA, M. Fonetika a fonologie. Zvuková stavba současné češtiny. Brno: Masarykova univerzita, ISBN ● LUKAVSKY, R. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie muzickych uměni, ISBN 80- ● MAGINCOVA, D. Jazyková kultura pro nefilologické obory. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2009. ISBN ● MACHAČKOVA, I., VEJVODOVA, J. Cvičení z fonetiky, fonologie a kultury řeči. Plzeň: Vydavatelstvi Zapadočeske univerzity, ISBN ● MARTINCOVA, O. a kol. Co přináší nová Pravidla českého pravopisu. Praha: Ustav pro jazyk česky, ISBN

8 Doporučená literatura
Požadavky na ukončení kurzu: předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Započet bude udělen po úspěšném splněni průběžných jazykových cvičeni a úspěšném hodnoceni kontrolního diktátu a mluvního cvičeni (jež budou realizovány v rámci terminu vypsaného pro splněni započtu). Zkouška bude mít formu písemnou a ústní a bude udělena po úspěšném hodnocení.


Stáhnout ppt "Český jazyk 1 Mgr. Václav Víška, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google