Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | |

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | |"— Transkript prezentace:

1 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz

2 BIOPLYNOVÉ STANICE - úvod  jedná se o alternativu lokálních zdrojů energie  BPS je technologie navazující na zemědělství a činnosti spojené s nepotravinářskou výrobou  alternativní rozšíření činnosti zemědělců o BPS a o pěstování energetických plodin, jakožto zdroje pro tato zařízení je jednou z významných možností, jak posílit budoucí udržitelnost zemědělství a venkova  zkušenosti ze zrealizovaných aplikací v Evropě ukazuje intenzivní nárůst těchto technologií a potvrzuje se, že BPS mají významný pozitivní přínos pro venkov a zemědělství

3 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGIE BIOPLYNOVÉ STANICE

4 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz Koncová jímka Separát pro dobytek a kuřata Kogenerační jednotka Hovězí hnůj Obilný šrot Kukuřice Fermentory Travní senáž Bioplyn Vstupní jímka Elektrická energie Vytápění haly pro kuřata Vytápění kanceláří Vytápění dílen Sušička Fugát – hnojivo na pole Mezijímka Separátor

5 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGIE BIOPLYNOVÉ STANICE tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz VSTUPNÍ PALIVO BPSKGJ DIGESTÁT VSTUPNÍ PALIVO BPSKGJ DIGESTÁT Vysušený digestát SYNGAS ½ Q Standartní řešení Inovativní řešení

6 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz SCHÉMA BIOPLYNOVÉ STANICE

7 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz ZÁKLADNÍ ROZSAH REALIZACE DÍLA BPS  Zpracování realizační projektové dokumentace  Dodávka stavebních a zemních prací – pomocné a výkopové práce, komunikace, zpevněné plochy, základové desky pod BPS a její příslušenství  Vstupní, železo betonová jímka (dále jen ŽB) s míchadlem a měřením hladiny  Dodávka nerezových fermentorů, včetně příslušenství  2 x stacionární dávkovací „vůz“ s tenzometry na dávkování vstupní hmoty  Koncový otevřený ŽB sklad s míchadly  Dodávka potrubních rozvodů, rozvodů vody a kanalizace  Rozvody plynu a úprava plynu  Fléra  Kontejnerová čerpací stanice s oddělenou místností PC  Dodávka a montáž kogenerační technologie BPS  Vyvedení tepelného a elektrického výkonu z kogenerační technologie  Transformátory, rozvodna NN a VN – kontejnerové řešení  Komplexní měření a regulace, vizualizace, dálkový přenos dat, archivace dat.  Komunikace na dispečink rozvodných závodů  Sociální zázemí – WC, sprcha – kontejnerové řešení  Projekt skutečného stavu  Revize, tlakové zkoušky, inženýrská činnost, dokladová dokumentace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

8 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz OPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BPS – PŘÍJMOVÉ MÍSTO SUROVIN  Příjmovým místem vstupních surovin bude násypka s dezintegračním zařízením s navazujícím šnekovým dopravníkem s vyústěním přímo do reaktorů pro dávkování pevného substrátu  kruhová ŽB jímka o objemu 200 m 3 pro příjem hovězího hnoje, případně dalších tekutých kofermentů (Jímka bude zapuštěná v zemi a bude vybavená míchadlem) Uvažujeme a nabízíme NEREZOVÉ BIOPLYNOVÉ STANICE, které jsou špičková zařízení s důrazem na:  kvalitu provedení  vysokou spolehlivost agregátů a plně automatizované řízení procesů Standardně pro výkon 1 MW e uvažujeme:  dva reaktory z nerezových plátů, každý o využitelném objemu 4.000 m 3  reaktory jsou zastřešeny a tepelně izolovány, vnější úprava profilový plech  Součástí každého reaktoru je integrovaný plynojem o objemu 1883 m 3  fermentor je osazen dvojicí pomaloběžných míchadel o průměru 2,4 m  Reaktor je osazen potřebnými jistícími prvky a snímači fyzikálních a chemických veličin, z nichž jsou data přenášena a analyzována systémem MaR

9 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz OPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BPS – FERMENTOR  hlavní částí BPS je FERMENTOR, při anaerobní fermentaci vznikají ve kterém probíhají biologické anaerobní procesy  velmi agresivní složky příměsí bioplynu, proto používáme velmi odolné materiály - vysokolegovanou ocel Krupp  střecha fermentoru je vyrobena z UV odolného materiálu a je předepnuta vzduchovým dmychadlem (výkonu cca. 50-70W) na cca. 2 mbar  vnitřní membrána reguluje variabilní objem pro jímání a záchyt plynu, tak že není třeba používat přídavný akumulační zásobník plynu-plynojem Bioplynový proces je závislý:  na konstantní dodávce tepelné energie do fermentačního prostoru  stabilní termoregulaci docilujeme díky dobře dimenzovanému potrubnímu topení ve spodní třetině fermentoru a vnější izolaci  vstupní teplota je regulována směšovacím ventilem, aby nemohlo dojít ke vzniku usazenin díky přehřátí na potrubním topení a aby dále nedocházelo k narušení vnitřního mikrobiologického prostředí  konstrukce topného systému umožňuje práci systému i za vyšších vnitřních teplot (proces tzv. termofilní metanogeneze) okolo cca. 55°C  venkovní ochrana je vyrobena z trapézového plechu ve standardních RAL barvách

10 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz OPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BPS – MÍCHADLA  Dokonalé, ale úsporné promíchání substrátů ve fermentoru je základem dobře fungující bioplynové stanice.  Systém, který nabízíme koncipuje míchací soustavu podle velikosti fermentačního prostoru.  V systému je instalováno hlavní šikmé míchadlo s vrtulí (průměr cca 2,4 m) na nerezové hřídeli, které zajišťuje rovnoměrné pomalé zamíchání vnitřního obsahu fermentoru.  Na podporu tohoto míchadla se instalují míchadla ponorná, které je možné výškově i směrově nastavovat, aby se docílilo důkladného promíchání obsahu nádrže a netvořily se plovoucím vrstvy.

11 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz OPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BPS – ČERPADLA A DÁVKOVAČE Podle druhu substrátů jsou navrhovány dvě koncepce, a to s oddělenou přípravou s přímým vkládáním pevných látek do fermentoru nebo společným předmícháváním substrátu před fermentací. V míchací jímce (předjímka) jsou substráty předmíchány na max. 3 dny dopředu, nebo je systém vybaven dávkovači s vertikálními šneky pro přímé dávkování. Pro čerpání tekutých materiálů (např. kejdy) do fermentoru se používá PVC potrubí, DN 110, PN6. V případě poruchy je možné kejdu čerpat přímo do skladovacích nádrží.

12 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz OPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BPS – SYSTÉM ŘÍZENÍ Bioplynové zařízení je vybaveno plně automatickým řídícím softwarem. Systém řízení nabízí následující přednosti:  všechny vstupní parametry je možné navolit (např. druhy substrátů a denní dávkovacím množství, jakož i časy, kdy se mají dávkovat. Tím je umožněna nezvratná dokumentace např. dle kritérií nařízení o provozu bioplynových zařízení  stav naplnění v jednotlivých oblastech zařízení je automaticky kontrolováno a dokumentováno  čerpadla a míchadla se automaticky zapínají, tím se výrazně redukují náklady na obsluhu:  díky dokumentaci procesu je možné kontrolovat hospodárnost zařízení  parametry procesu, jako teplota, hodnoty pH, analýzu plynu atd. jsou automaticky sledovány a dokumentovány. Toto umožňuje jistější optimalizaci provozu zařízení a jeho kontrolu  všechna zjištěná procesní data jsou vizualizována na obrazovce a v případě potřeby vytištěna. Toto ulehčuje kontrolu procesu a umožňuje případné problémy včas rozpoznat. Korekční opatření mohou být včas zadána. Tím jsou snížena rizika výpadků a je zajištěna větší provozní bezpečnost  kontrola a kontinuální hodnocení kvality plynu. Přenos dat, automatické hlášení poruch např. na mobilní telefon a možné dálkové řízení. sběr, uložení a vizualizace dat z KGJ (kogenerační jednotky)

13 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Zařízení zhodnocující vyrobený bioplyn, jsou převážně kogenerační jednotky, tedy zařízení na bázi pístových spalovacích motorů. Systém řízení sleduje parametry paliva, motoru, spalin, elektrické sítě a prostředí. Navíc je možné výkon motoru řídit z několika hledisek (množství plynu, elektrický výkon, teplota, vlastní spotřeba objektu…). Provoz kogenerace lze sledovat na dálku a lze na dálku provádět i většinu funkcí, které jsou přístupné v místě. Kogeneraci pro tento projekt nabízíme v kontejnerovém provedení. Nasazení více KJ je provozně výhodnější a přispívá k lepší časové využitelnosti.

14 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz STROJOVNA BIOPLYNOVÉ STANICE - KONCEPCE V naší koncepci nabízíme v samostatném kontejneru STROJOVNU vybavenou technologií pro vyvedení tepla a rozvody plynu  Plynová trasa bude sestávat z hlavního uzávěru plynu s pohonem, s havarijní funkcí (vazba na havarijní stavy), filtru mechanických nečistot s cyklónovým odkalením a ventilátoru pro zvýšení tlaku bioplynu.  Výstupní tlak za dmychadlem bude cca 10 kPa. Výkon ventilátoru je řízen frekvenčním měničem, přičemž regulace výkonu je provedena na konstantní tlak na výstupu plynu ze strojovny.  Tlak na vstupu do strojovny zabezpečuje pojistný systém plynojemu. Součástí plynové trasy je rovněž analyzátor plynu.  Řídicí systém vyhodnocuje hodnoty vstupního/výstupního tlaku plynu, vstupní/výstupní teploty plynu a hodnoty CH4 a O2. Na základě zadaného regulačního algoritmu pak bude externě řídit výkon kogenerace, resp. odstavovat technologii (havarijní stavy).  Výkon kogenerace bude rovněž řízen od množství plynu v plynojemu.  Celkový tepelný výkon kogenerace je součtem odpadního tepla získaného chlazením bloku motoru a tepla z okruhu chlazení spalin (spalinový výměník). Vycházíme s možností uplatnění teplé vody (90/70°C), zejména pro technologii bioplynové stanice, tj. ohřev reaktorů a jímek. Systém obsahuje i instalací nouzového chlazení výkonu. Tyto chladiče zabezpečí provoz kogenerace i při nulovém odběru tepla (preference výroby elektrické energie.  Pro úsporu elektrické energie v letním a přechodném období, kdy nebude možné odvést tepelný výkon KJ, je navržen ochoz spalinového výměníku. KJ tak vyrobí o cca 1/3 méně tepla, které nebude třeba větrat.  Vyvedení elektrického výkonu je řešeno přes trafo TS 1250 kVA (platí pro příklad výkonu BPS 1 MWe), které bude umístěné v samostatném ocelovém kontejneru. V dalším kontejneru je umístěno trafo pro vlastní spotřebu areálu TS 250 kVA. V tomto kontejneru jsou umístěny rozvaděče NN a VN a kompenzace. Součástí řešení profese elektro a MaR je příprava dispečerského řízení a přenos dat na dispečink rozvodných závodů, dálkově ovládané hlavní rozpojovací místo a příslušné kabelové rozvody a potřebné UPS zdroje.

15 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz TECHNOLOGICKÉ PERIFERIE Navazující zařízení, nutné k chodu BPS – propojovací potrubí, elektro rozvody, řídící systém atd, … Technologické uzly jsou umístěny ve strojovně BPS, umístěné vedle kogeneračních jednotek v technologickém kontejneru. Ve strojovně je umístěno centrální kalové čerpadlo a rozvodný systém, který umožní přečerpávání substrátů z jednotlivých jímek. Možnosti přečerpání mají mj. význam v případě potřeby úpravy substrátů ve fermentorech. Pomocí uzávěrů s pneumatickými pohony tak je umožněno:  přečerpání z fermentorů do koncového zásobníku např. v případě potřeby odstávky reaktorů  přečerpání z koncového skladu do vstupní jímky, nebo do fermentoru – ředění substrátu  přečerpání ze vstupní jímky do koncového skladu Podzemní kalové potrubí je provedeno z PVC potrubí, nadzemní vedení bude ocelové. Součástí kontejneru je tedy zejména rozvodna NN, odkud jsou napájeny pohony a spotřebiče BPS a řídící centrum s ovládací částí systému MaR. Součástí díla je rovněž:  potrubní rozvody kalu mezi jednotlivými fermentory, jímkami a centrálním čerpadlem.  přepad z fermentoru do skladovací jímky vyhnilého substrátu  nouzový hořák pro spalování bioplynu  chlazení plynu s odvodem kondenzátu  dodatečné odsíření na bázi aktivního uhlí

16 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz TECHNOLOGICKÉ PERIFERIE SKLAD VYHNILÉHO SUBSTRÁTU Vyhnilý substrát je přepadem odváděný do skladu, který bude mít podobu ŽB kruhové jímky o kapacitě 6100 m3. Jímka bude vybavena míchadly. Za výstupní jímku je možné instalovat separátor, který rozdělí vyhnilý substrát na pevnou složku (separát) a tekutou složku (fugát). Obě tyto složky lze pak s ohledem na jejich výborné hnojivé vlastnosti aplikovat jako hnojivo. STAVEBNÍ ČÁST, ZAJIŠTĚNÍ STAVBY Součástí dodávky jsou rovněž veškeré stavební práce nutné pro dokončení díla a projektová dokumentace v úrovni pro realizaci stavby. Zejména se jedná o:  založení staveb reaktorů a jímek  příjezdové komunikace  výstavba silážních žlabů  výstavba zpevněných ploch pro technologii (KJ, strojovna, dávkovací zásobníky, míchadla)  terénní úpravy

17 tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz HLAVNÍ PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVOZU BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.Volba a skladba vstupní suroviny 2.Návrh technologie 3.Míchání fermentačních nádrží 4.Skladování a zpracování výstupů z bioplynové stanice 5.Provoz bioplynové stanice

18 Závěr: tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | info@tenergoteam.cz V případě zájmu nás kontaktujte: jsme


Stáhnout ppt "Tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | |"

Podobné prezentace


Reklamy Google