Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APLIKAČNÍ PROGRAMY, PROGRAMOVACÍ JAZYKY, FORMÁTY DATOVÝCH SOUBORŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APLIKAČNÍ PROGRAMY, PROGRAMOVACÍ JAZYKY, FORMÁTY DATOVÝCH SOUBORŮ."— Transkript prezentace:

1 APLIKAČNÍ PROGRAMY, PROGRAMOVACÍ JAZYKY, FORMÁTY DATOVÝCH SOUBORŮ

2 Obsah prezentace  Druhy aplikačního software (webové prohlížeče a komunikační programy, kancelářské balíky, podnikové aplikace, vývojová prostředí a překladače programovacích jazyků, grafické a CAD programy, počítačové hry, výukové programy, pomocné programy [utility] a speciální programy pro různé profese)  Funkce a význam programovacích jazyků  Pojem formát datového souboru  Vazba typů dokumentu na určitý program a její změna  Význam standardizace dokumentů  Přehled nejpoužívanějších současných typů dokumentů (HTML, TXT, DOC, XLS, ODT, ODS, PDF, PPT, WAV, JPG, MP3, WMA, MPEG,AVI atd.)

3 A) DRUHY APLIKAČNÍHO SOFTWARE  webové prohlížeče  komunikační programy  kancelářské balíky  podnikové aplikace  vývojová prostředí  překladače programovacích jazyků  grafické programy  CAD programy  počítačové hry  výukové programy  pomocné programy [utility]  speciální programy pro různé profese

4 1.) Webové prohlížeče (Browsers)  = Počítačový program, který slouží k prohlížení internetových stránek, neboli World Wide Webu (WWW)  umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku  Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný.  Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků.  Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly.

5 Typy webových prohlížečů GRAFICKÉ:  Windows Internet Explorer  Opera  Google Chrome  Mozilla Firefox  Safari TEXTOVÉ:  Links  Lynx  Kidzui  KidSplorer  My Kids Browser  Kid Rocket  Kids Playground Web Browser  Kids Web Menu  Yahoo! Kids Běžné web. prohlížečeWeb.prohlížeče pro děti

6

7 7

8

9 2.) Komunikační programy  Programy sloužící k internetové komunikaci po celé síti, tj. po celém světě  Bezplatné (freeware)  ICQ  Skype  MSN Messenger  AIM  Yahoo! Messenger  Gadu-Gadu  Google Talk  Gaim  Jabber  QIP  Trillian  Miranda

10 „I seek You“ (Hledám Tě)  = Protokol pro instant messaging a zároveň komunikační software, vyrobený izraelskou firmou Mirabilis a poprvé uvedený v roce 1996  Nynější vlastník je firma AOL, která v roce 1998 koupila firmu Mirabilis za 287 milionů dolarů  Síť ICQ umožňuje zasílat textové zprávy, URL, celé soubory, navštívenky, umožňuje chat, a další  Komunikace není šifrována, problém reklam  Současná verze ICQ 7.7

11  = Software sloužící k telefonování, posílání zpráv a souborů  Autory jsou Niklas Zennström a Janus Friis (tvůrci softwaru Kazaa)  Telefonování mezi uživateli Skype (oba volající mají nainstalován Skype) je zdarma, šifrováno a to kdekoliv na světě a neomezeně na délce hovoru.  Za poplatek lze telefonovat do tradičních telefonních sítí (služba SkypeOut) a případně získat telefonní číslo a přijímat telefonáty z pevných a mobilních sítí se službou SkypeIn.  Mezi další funkce patří VoiceMail – poskytuje funkčnost hlasové schránky (placená služba) a Skype Video Calling – videokoference mezi uživateli sítě Skype, dostupné od verze 2.0 zdarma  Skype je kompletně lokalizován do češtiny, je zdarma a bez reklam!  Pro telefonování na běžné telefony a mobily je nezbytné zakoupit SkypeOut kredit.

12 3.) Kancelářské balíky  = Skupina kancelářského software prodávaného jako celek, který nabízí určitý stupeň propojení jednotlivých aplikací v balíku. Jeho součástí obvykle bývá textový procesor, tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací či databázový systém. Někdy se v balíku též objevují groupwarové nástroje či grafické editory.  V současné době je nejrozšířenější balík Microsoft Office, který se stal často standardem.  Proto se stala schopnost číst soubory Microsoft Office nutnou podmínkou pro kterýkoli kancelářský balík, jež mu chce konkurovat.  V poslední době získávají oblibu kancelářské balíky OpenOffice.org a LibreOffice, které jsou na rozdíl od MS Office dostupné zdarma a pro řadu platforem. Často jsou jim však vytýkány vyšší hardwarové nároky.

13

14 Z čeho se skládá kancelářský balík?  Textový procesor (Word, Writter)  Tabulkový procesor (Excel, Calc)  Nástroj pro prezentace (Powerpoint, Impress)  Databázový systém (Access, Base) Další nástroje:  Vektorový grafický editor (OO Draw, konkurence Correl)  Nástroj pro mat. rovnice (Equation, Math)  Tvorba letáků, plakátů, tiskovin (MS Publisher)  E-mailová komunikace (MS Outlook)  A další: MS Groove, MS OneNote, MS Picture Manager, MS InfoPath…

15

16 4.) Podnikové programy  = užitečné speciální programy určené firmám pro řízení a správu podniku Funkce spec. programů:  Tvorba faktur (Fakturace, Fakturka, 2HCS Fakturace)  Daně a daňová přiznání (TAX 2011, TaxEdit S3…)  Kniha jízd (AUTOPLAN, Kniha jizd 2011, SPZ 2011...)  Další fce:  Personalistika (mzdy, rozpis směn)  Řízení výroby  Účetnictví… atd. atd. atd.

17 5.) Vývojové prostředí  zkratka IDE, anglicky Integrated Development Environment  = Software usnadňující práci programátorů, většinou jeden konkrétní programovací jazyk  Obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, případně interpret a většinou také debugger  Některé obsahují systém pro rychlý vývoj aplikací (zvaný RAD), který slouží pro vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní  Pokud se jedná o nástroj pro objektově orientované programování, může obsahovat také object browser  Př. Microsoft Visual Studio, Delphi…

18 Podle historického vývoje:  strojové (ASSEMBLER)  procedurální (Fortran, Basic, Pascal, C)  objektově orientované (Object Pascal, C++)  vizuální (Delphi, Visual Basic, Builder C++, Visual C++, Java) Podle využití:  databázové (FoxPro, SQL, ale i Delphi, Visual C++, …)  internetové (JAVA, JSP, ASP, PHP, JavaScript)  pro umělou inteligenci (logické - PROLOG, rámcové - LISP), atd.

19

20 20

21

22 22

23

24 6.) Překladače programovacích jazyků  Též nazývány kompilátory.  =Nástroje využívané programátory pro vývoj software (programování)  =Slouží pro překlad algoritmů zapsaných ve vyšším programovací jazyku do strojového kódu.  Prvním programem, který by bylo možno označit jako překladač, byl A-0 Systém z roku 1952.  Nejznámější překladače:  GCC (GNU Compiler Collection)  Intel C++ Compiler (ICC)  Microsoft Visual Studio (přesněji v něm obsažené překladače C++, C#, Visual Basic atd.)  Glasgow Haskell Compiler (GHC)  Turbo Pascal, následně Delphi  Borland C++, následně C++ Builder  Free Pascal

25

26 7.) Grafické programy  Grafické programy 2 typů  Programy pro vektorovou grafiku (OpenOffice Draw, Correll Draw, Callisto)  Programy pro rastrovou grafiku (Adobe Photoshop, GIMP, Zoner Photo Studio, PhotoFiltre, …)

27

28

29 29

30 30

31 8.) CAD programy  computer-aided design (např. AutoCad,  širokou činnost navrhování a technického kreslení  Jsou to pokročilé grafické programy pro projektování, používané namísto rýsovacího prkna  vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa  Pokročilejší řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení)  Blízkým příbuzným je také oblast počítačových vizualizací, protože virtuální 3D návrhy jsou často klientům prezentovány ve formě fotorealistických vizualizací  Využití v architektuře, strojírenství, designérství, projektování, stavařině…

32 32

33

34

35 9.) Počítačové hry  Jedná se o druh softwaru vydávaného na nějakém nosiči (DVD, CD, disketa,…), který se vkládá do PC přes mechaniku k tomu určenou (CD – CD-ROM mechanika).  Nebo je distribuována přes internet.  Počítačová hra slouží k zábavě, uvolnění a relaxaci.   Moderní počítačové hry mívají vysoké hardwarové požadavky. Vyžadují pro komfortní provoz zejména ovládací zařízení, zvukovou kartu, grafický akcelerátor a jiné hardwarové komponenty.  Vývoj počítačové hry bývá velmi zdlouhavý a nezřídka se stává, že trvá i několik let. Hry většinou svými moderními technologiemi a herním enginem předvádí možnosti současného hardwarového pokroku.  Při hraní se doporučuje dodržovat zásady ergonomie, správné držení těla a dělání pauz mezi hraním. 

36

37 10.) Výukové programy  = konkrétní software, který je určen k výukovým účelům a je schopen plnit alespoň jednu z didaktických funkcí:  motivace  expozice učiva (obrazové materiály)  upevnění osvojených vědomostí a dovedností  kontrola získané úrovně vědomostí a dovedností  Interaktivní učebnice, testové programy…

38

39 11.) Utility (pomocné programy)  Slouží k zjednodušení činností, které lze jinak realizovat s vynaložením většího úsilí (například použitím několika různých aplikací…), popřípadě vyžadují jisté znalosti (například příkazů, parametrů aj.).  Příkladem může být správa operačního systému (jeho oprávněných uživatelů a jejich práv, nastavení vlastností apod.), nastavování skrytých vlastností aplikací a podobně.  Jde vlastně o jednoduché a malé programy, které nám ulehčují práci. Často mají jen jeden účel.

40 12.) Speciální programy pro profese  Mapovací programy  Statistické programy  CAD – architektura, projektování  Programy pro řízení výroby v závodech  Navigace (letadel, osobní a nákladní dopravy)  GIS – Geoinformační systémy  IS – Informační systémy (např. SkautIS…)  ……………………

41

42 B) PROGRAMOVACÍ JAZYKY  = Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program.  = Komunikační nástroj mezi programátorem, který v programovacím jazyce vytvoří postup řešení daného problému, a počítačem, který program tlumočí technickými prostředky.  = Soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se jedná o formální jazyk.  existují v řadě verzí a implementací, mluvíme někdy o dialektech programovacího jazyka. Existují také standardy pro programovací jazyky, pro jednotlivé implementace se často uvádí, kterému standardu vyhovuje.

43 Např.?  LOGO  Java  Basic  Visual Basic  Pascal  Python  C  C++  ….a další!

44

45 Funkce a využití programovacích jazyků  Jednoduché i složitější programy  Počítačové hry  Webové stránky  … … …

46 C) FORMÁT DATOVÉHO SOUBORU  čistě obrázkové formáty (JPG, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, …) podporované běžnými prohlížeči  formáty videa a hudby (AVI, WMV, MP3, MP4, …)  formáty dokumentů, které lze upravovat a/nebo číst pouze specializovaným programovým vybavením (jako CDR, PDF…)  Formáty z kancelářských balíčků (doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, …)

47 Seznam formátů datových souborů  CDR: grafický soubor programu CorelDRAW  CSS: soubor kaskádových stylů  EPS: formát vhodný pro tisk dokumentů, který obaluje tiskové příkazy PostScriptu  FLV: Flash Video, formát videa přehrávatelný pomocí aplikací Adobe Flash  GIF: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí  HTML: webová stránka popsaná jazykem HTML  JPEG: obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie  PDF: otevřený formát pro zobrazování dokumentů  PNG: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí vhodný pro grafiky na webu  PHP: serverový skript v jazyce PHP  SWF: soubor s aplikací Adobe Flash  TIFF: obrázkový formát vhodný pro ukládání fotografií, především o velkém objemu a rozlišení dat  XML: dokument ve formátu XML

48 D) VAZBA TYPŮ DOKUMENTU NA URČITÝ PROGRAM A JEJÍ ZMĚNA  Každý dokument je dle typu své přípony vázán k příslušnému programu.  Přidružení k programu je uloženo v systémovém prostředí. (kliknu na AVI ->spustí se Media Player apod.)  Změna asociace přípony na SW lze u Windows dvěma způsoby:  V Ovládacích panelech pod „Výchozí programy“ a dále „Přidružit typ souboru nebo protokol k programu“, kde se nachází seznam všech známých přípon.  Klikneš na soubor pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti „Otevřít v programu“ -> „Zvolit výchozí program …“ a následně zaškrtnutím volby „K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program“

49 E) STANDARTIZACE DOKUMENTŮ  Cíle standartizace (aneb jak vypadá ideální soubor):  Kvalita – tak jistě, musí být kvalitně naprogramovaný  Bezpečnost – správně, nesmí nikomu ubližovat  Kompatibilita = slučitelnost/shodnost souborů mezi různými operačními systémy (např. Windows, iOS, Android, Linux aj.) – takže na nich shodně otevřeme soubory jako PDF, AVI, JPG, MP3 aj.  Portabilita = přenositelnost  Znovupoužitelnost (reuse) = aby se tento typ dokumentů používal spoustu let; např. doc existuje přes 20 let a stále lze otevřít soubor z první verze Wordu

50 F) Základní přípony dokumentů  TXT – jednoduchý text. dokument Poznámkový blok  DOC – text. soubor MS Word  ODT – text.soubor OO Writer  XLS – tabulkový soubor MS Excel  ODS – tabulkový soubor OO Calc  PPT – prezentace MS PowerPoint  ODP – prezentace OO Impress  PDF – otevřený formát pro zobrazování dokumentů  HTML – webová stránka popsaná jazykem HTML  GIF – obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí  JPEG – obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie  WAV – zvukový soubor  WMA - zvukový soubor  MP3 – audio nahrávka, hudební soubor  AVI – audiovizuální nahrávka, video  MPEG – audiovizuální data POZN.: Kancelářské balíky Windows 2007 a vyšší verze k obvyklým příponám souborů z předchozích verzí kanc. balíků přidávají ještě koncovku –x (tj.: docx, xlsx, pptx…)

51 ulehčují práci se soubory a složkami = Norton Commander, Total Commander vytváření a editování textových dokumentů (MS Word, Wordpad, Wintext602, WordPerfect, OpenOffice Writer) tvorba tabulek a grafů (MS Excel, Wintab602, Lotus 1-2-3, OpenOffice Calc) MS PowerPoint, OpenOffice Impress MS Access, Oracle, Paradox, Foxpro, SyBase, OOBase prohlížení obsahu souborů (informační zdroje na WWW – Internet Explorer či Mozilla, Chrome, obrázky – Zoner, ACDSee, IrfanView)

52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 Freeware Demo Shareware Trial Open-source


Stáhnout ppt "APLIKAČNÍ PROGRAMY, PROGRAMOVACÍ JAZYKY, FORMÁTY DATOVÝCH SOUBORŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google