Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT PLATFORMY BYZNYS PRO SPOLEČNOST A NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT PLATFORMY BYZNYS PRO SPOLEČNOST A NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT PLATFORMY BYZNYS PRO SPOLEČNOST A NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

2 NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM •Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. •Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově v ČR, finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím statutem. •K tomu, abychom pomohli tuto nepříznivou situaci změnit, je činnost Nadace Terezy Maxové dětem zaměřena na následující tři pilíře podpory, jimiž jsou: prevence, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy

3 PLATFORMA BYZNYS PRO SPOLEČNOST •Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR •Sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility) •Sdružuje společnosti, které jsou při podnikání citlivé ke svému okolí a podporují zdravý rozvoj lidí, jejichž životy ovlivňují. Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení firem, respekt k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.

4 ANOTACE • Projekt pomáhá mladým lidem, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce získat pracovní zkušenosti. Našim cílem je vyvinout zcela nový způsob, jak podpořit pracovní zkušenosti a zaměstnanost u jedné z nejohroženějších cílových skupin v ČR – mladí lidé (po dosažení 18 let věku) s institucionální zkušeností (primárně dětské domovy). Projekt má za cíl zasáhnout každoročně 150 mladých lidí. •Projekt jako nástroj pro dlouhodobé zlepšení zaměstnatelnosti dětí odcházejících z Dětských domovů •Projekt jako šance pro pracovní uplatnění znevýhodněných mladých lidí při jejich vstupu do života a na pracovní trh •Projekt jako možnost pro realizaci společenské odpovědnosti firem

5 SITUACE Počet mladých lidí před odchodem z dětského domova – průzkum realizovaný NTMd v březnu 2O13 ze 169 oslovených DD a DDŠ se zúčastnilo 127 zařízení: •724 mladých lidí 16 – 18 let, 381 mladých lidí v kat. 18+ •542 chlapců, 563 dívek •689 mladých lidí učební obor, pouze 205 SŠ, 33 VŠ •Odchod z dětského domova je náročnou zkouškou, při vstupu do života se projevuje odtrženost těchto mladých lidí od reálného světa - chybí nástroj následné péče

6 CÍLE PROJEKTU •Vytvoření trvale funkčního systému tvorby „asistovaných“ pracovních pozic ve všech regionech ČR a pomoc mladým lidem při adaptaci na pracovním trhu •Vytvoření Burzy práce – online nástroje pro zadávání a vyhledávání pracovních nabídek vytvořených dle metodik na míru popsané skupině mladých lidí •Odborná metodická podpora pro práci s cílovou skupinou mladých lidí jak pro zaměstnavatele, tak i pro pracovníky dětských domovů

7 KLÍČOVÉ BODY PROJEKTU •Pilotní fáze - jde o nastavení všech parametrů a procesů, tak aby projekt mohl fungovat v dalších letech a stal se automatickou součástí trhu práce. •Pracovní místa - (brigády, rekvalifikace, stáže, kurzy, zaměstnanecký poměr) budou vytvořena ve všech regionech ČR - v první fázi u zaměstnavatelů s celorepublikovými provozy •Cílová skupina - mladí lidé ve věku 18 +, kteří opouštějí DD (brigády, rekvalifikace, stáže, kurzy, zaměstnanecký poměr)

8 PRINCIP PROJEKTU •Uchazeči z DD budou podléhat supervizi zaměstnanců Dětských domovů a regionálních manažerů, kteří v úvodní části pomáhají mladému člověku uspět v základních pracovních dovednostech a případně řešit nastalé problémy v často prvním zaměstnání. •Mladí lidé budou mít prostřednictvím internetové stránky možnost vyhledávat v nabídce pracovních míst, vytvořených přímo pro ně (asistovaná místa). •Zaměstnavatelé, po zaškolení a zavedení, metodiky budou schopni do systému burzy práce sami vkládat pracovní nabídky a následně s kandidáty správně zacházet.

9 ROZSAH PROJEKTU •Celá ČR ve startovací fázi – projekt bude spuštěn ve všech krajích formou internetové burzy práce, do kterého se mohou zapojit všechny DD i jakýkoli zaměstnavatel •V pilotní fázi aktivně zapojíme dva kraje – Středočeský a Jihočeský, v těchto krajích budou fungovat Regionální manažeři, jako podpora a propojení celé struktury •V dalším roce budou touto cestou podpořeny všechny kraje

10 NÁSTROJE Výzkumy: •mezi odpovědnými zaměstnanci DD a pracovníky neziskového sektoru •mezi zaměstnavateli – HR manažeři zaměstnavatelů Expertní skupina Bude složena z odborníků na problematiku mládeže, zástupců HR oddělení zaměstnavatelů, zástupců MPSV a BpS, NTMd •vytvoří základ pro nastavení procesů pro HR odd. zaměstnavatelů, zodpoví otázky překážek, omezení a problematických témat v rámci přípravy projektu •vytvoří základ pro metodik a odborné materiály

11 VÝSTUPY •metodika pro práci s CS pro zaměstnavatele •metodika pro práci s CS pro pracovníky DD •propagační materiály – letáky, brožury •Startovací setkání – uvedení nástroje na „trh“, za účasti ES, zástupců DD, státních struktur, zástupců zaměstnavatelů, klíčových HR osobností a médií •Orientační den – školící den pro všechny zainteresované skupiny – DD, RM, HR •Setkání ke zhodnocení projektu po ukončení jeho pilotní fáze, představení výsledků a vizí jeho pokračování. CS – cílová skupina, RM – regionální manažer, HR – lidské zdroje, ES – expertní skupina

12 Děkujeme za váš čas a energii! Simona Petrejová Koordinátorka projektu – projektová část práce s Dětskými Domovy Email: simona.petrejova@terezamaxovadetem.czsimona.petrejova@terezamaxovadetem.cz Mob.: +420 733 782 071 Tel.: +420 257 474 523 Ondřej Potyka Projektový manažer - projektová část komunikace se zaměstnavateli Email: potyka@byznysprospolecnost.czpotyka@byznysprospolecnost.cz Mob.: +420 737 924 290 Tel.: +420 224 215 956


Stáhnout ppt "PROJEKT PLATFORMY BYZNYS PRO SPOLEČNOST A NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google