Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt platformy Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt platformy Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem"— Transkript prezentace:

1 Projekt platformy Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem

2 Nadace terezy maxové dětem
Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově v ČR, finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím statutem. K tomu, abychom pomohli tuto nepříznivou situaci změnit, je činnost Nadace Terezy Maxové dětem zaměřena na následující tři pilíře podpory, jimiž jsou: prevence, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy

3 Platforma Byznys pro společnost
Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR Sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility) Sdružuje společnosti, které jsou při podnikání citlivé ke svému okolí a podporují zdravý rozvoj lidí, jejichž životy ovlivňují. Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení firem, respekt k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí. Platforma Byznys pro společnost

4 Projekt pomáhá mladým lidem, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce získat pracovní zkušenosti. Našim cílem je vyvinout zcela nový způsob, jak podpořit pracovní zkušenosti a zaměstnanost u jedné z nejohroženějších cílových skupin v ČR – mladí lidé (po dosažení 18 let věku) s institucionální zkušeností (primárně dětské domovy). Projekt má za cíl zasáhnout každoročně 150 mladých lidí. Projekt jako nástroj pro dlouhodobé zlepšení zaměstnatelnosti dětí odcházejících z Dětských domovů Projekt jako šance pro pracovní uplatnění znevýhodněných mladých lidí při jejich vstupu do života a na pracovní trh Projekt jako možnost pro realizaci společenské odpovědnosti firem ANOTACE

5 situace Počet mladých lidí před odchodem z dětského domova –
průzkum realizovaný NTMd v březnu 2O13 ze 169 oslovených DD a DDŠ se zúčastnilo 127 zařízení: 724 mladých lidí 16 – 18 let, 381 mladých lidí v kat. 18+ 542 chlapců, 563 dívek 689 mladých lidí učební obor, pouze 205 SŠ, 33 VŠ Odchod z dětského domova je náročnou zkouškou, při vstupu do života se projevuje odtrženost těchto mladých lidí od reálného světa - chybí nástroj následné péče situace

6 Vytvoření trvale funkčního systému tvorby „asistovaných“ pracovních pozic ve všech regionech ČR a pomoc mladým lidem při adaptaci na pracovním trhu Vytvoření Burzy práce – online nástroje pro zadávání a vyhledávání pracovních nabídek vytvořených dle metodik na míru popsané skupině mladých lidí Odborná metodická podpora pro práci s cílovou skupinou mladých lidí jak pro zaměstnavatele, tak i pro pracovníky dětských domovů Cíle projektu

7 Pilotní fáze - jde o nastavení všech parametrů a procesů, tak aby projekt mohl fungovat v dalších letech a stal se automatickou součástí trhu práce. Pracovní místa - (brigády, rekvalifikace, stáže, kurzy, zaměstnanecký poměr) budou vytvořena ve všech regionech ČR - v první fázi u zaměstnavatelů s celorepublikovými provozy Cílová skupina - mladí lidé ve věku 18 +, kteří opouštějí DD (brigády, rekvalifikace, stáže, kurzy, zaměstnanecký poměr) Klíčové body projektu

8 Uchazeči z DD budou podléhat supervizi zaměstnanců Dětských domovů a regionálních manažerů, kteří v úvodní části pomáhají mladému člověku uspět v základních pracovních dovednostech a případně řešit nastalé problémy v často prvním zaměstnání. Mladí lidé budou mít prostřednictvím internetové stránky možnost vyhledávat v nabídce pracovních míst, vytvořených přímo pro ně (asistovaná místa). Zaměstnavatelé, po zaškolení a zavedení, metodiky budou schopni do systému burzy práce sami vkládat pracovní nabídky a následně s kandidáty správně zacházet. PRINCIP projektu

9 Celá ČR ve startovací fázi – projekt bude spuštěn ve všech krajích formou internetové burzy práce, do kterého se mohou zapojit všechny DD i jakýkoli zaměstnavatel V pilotní fázi aktivně zapojíme dva kraje – Středočeský a Jihočeský, v těchto krajích budou fungovat Regionální manažeři, jako podpora a propojení celé struktury V dalším roce budou touto cestou podpořeny všechny kraje rozsah projektu

10 Výzkumy: mezi odpovědnými zaměstnanci DD a pracovníky neziskového sektoru mezi zaměstnavateli – HR manažeři zaměstnavatelů Expertní skupina Bude složena z odborníků na problematiku mládeže, zástupců HR oddělení zaměstnavatelů, zástupců MPSV a BpS, NTMd vytvoří základ pro nastavení procesů pro HR odd. zaměstnavatelů, zodpoví otázky překážek, omezení a problematických témat v rámci přípravy projektu vytvoří základ pro metodik a odborné materiály Nástroje

11 Výstupy metodika pro práci s CS pro zaměstnavatele
metodika pro práci s CS pro pracovníky DD propagační materiály – letáky, brožury Startovací setkání – uvedení nástroje na „trh“, za účasti ES, zástupců DD, státních struktur, zástupců zaměstnavatelů, klíčových HR osobností a médií Orientační den – školící den pro všechny zainteresované skupiny – DD, RM, HR Setkání ke zhodnocení projektu po ukončení jeho pilotní fáze, představení výsledků a vizí jeho pokračování. CS – cílová skupina, RM – regionální manažer, HR – lidské zdroje, ES – expertní skupina Výstupy

12 Děkujeme za váš čas a energii!
Simona Petrejová Koordinátorka projektu – projektová část práce s Dětskými Domovy Mob.: Tel.: Ondřej Potyka Projektový manažer - projektová část komunikace se zaměstnavateli Mob.: Tel.:


Stáhnout ppt "Projekt platformy Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem"

Podobné prezentace


Reklamy Google