Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostický  systém CANSCREEN 3 určený pro trh “Data Mining” nástrojů ve vyspělých státech J.Jansa1, M.Cesal2, P.Zubina3 1.Immobiliser Central Europe,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostický  systém CANSCREEN 3 určený pro trh “Data Mining” nástrojů ve vyspělých státech J.Jansa1, M.Cesal2, P.Zubina3 1.Immobiliser Central Europe,"— Transkript prezentace:

1 Diagnostický  systém CANSCREEN 3 určený pro trh “Data Mining” nástrojů ve vyspělých státech
J.Jansa1, M.Cesal2, P.Zubina3 1.Immobiliser Central Europe, s.r.o., Česká republika 2.BIOCONS, Slovenská republika 3.Krajská zdravotní, Ústí n.L., Česká republika

2 Historie projektu CANSCREEN
Bio Analyst 1– 2004 – 2010 CANSCREEN 2 – 2011 – 2013 BioAnalyst 2 – ? CANSCREEN ?

3 Teze profesora Thiery v 2013
Budoucnost mají nové přístupy, jako je analýza metabolismu a především proteinů Stále více budou používány přístroje bez chemikálií, jako jsou spektrální analyzátory Základ vyhodnocování bude víceparametrová analýza a metody „data mining“ platformy Bio informatika bude zabudována přímo do laboratorních přístrojů a omezí subjektivní diagnostické závěry, typické pro mladé lékaře Medicína, která v současnosti nestačí sledovat technologický rozvoj přístrojů a počítačových programů musí projít kvalitativní změnou v přístupu k jejich aplikaci

4 CANSCREEN 1 v 90tých letech
Analýza proteinů byla základem řešení projektu CANSCREEN 1 od jeho zahájení Byly testovány metody jako je automatická elektroforéza a další, většinou s minimem reagencií ( suchá chemie fy BOEHRINGER MANNHEIM atp.) Základ vyhodnocování tvořil produkt na víceparametrovou shlukovou analýzu CLUSTEX Byly odzkoušeny přístroje firem BOEHRINGER MANNHEIM , OLYMPUS i DYNATECH se zabudovaným software CLUSTEX Snaha o tuto změnu byla cílem týmu CANSCREEN 1 v 90.letech a je i cílem týmu CANSCREEN 2 v současnosti

5 Hlavní prvky projektu CANSCREEN
Sběr biochemických a ostatních laboratorních dat Tvorba potvrzených diagnostických shluků pro každou skupinu nemocí Simulace virtuálních souborů dat pomocí metody Monte Carlo Optimalizace nezbytného množství parametrů v každé skupině Vyhodnocení dat konkrétního pacienta

6 Základní myšlenka projektu CANSCREEN

7 Cíle projektu CANSCREEN
Vyvinout novou matematickou metodu shlukové analýzy Zaměřit se na vyhodnocování standardních biochemických parametrů místo drahých markerů Odstranit redundantní parametry Vyvinout uživatelsky příjemné software CLUSTEX Cílem bylo vyvinutí “low – cost” systému pro plošný screening populace

8 CANSCREEN 1 partneři Ústav sér a očkovacích látek, Praha(USOL)
Nemocnice Gottwaldov(nyní Zlín) Nemocnice Sokolov Nemocnice Trencianske Teplice Onkologický ústav na Žlutém kopci, Brno Karlova univerzita, FN Motol

9 Jak bojovat s rakovinou?
Nejdůležitějším prostředkem boje s rakovinou je časná detekce této nemoci, a to v období bez symptomů. “Early detection of cancer greatly increases the chances for successful treatment. There are two major components of early detection of cancer: education to promote early diagnosis and screening” WHO definition

10 CANSCREEN 2 partneři Krajská zdravotní, a.s. Ústí n.L.
CompuGroup Medical Česká republika, s.r.o. MacTech City, spol. s r.o.,

11 Použití biomarkerů potřebuje IT přístup
Vývoj biochemických diagnostických metod v posledních letech prokázal, že není možno spoléhat na idividuální biomarkery, neb žádný nesplňuje požadavky na vysokou senzitivitu a specificitu. Perspektivním řešením je proto kombinace markeru, který dík vysoké senzitivitě zachytí počátek nádorového onemocnšění včas, ale má vysokou falešnou pozitivitu, s markerem, který má nižší senzitivitu, avšak dík vysoké specificitě tuto falešnou pozitivitu vyloučí

12 CANSCREEN 2 S ohledem na náročnost získávání klinicky ověřených laboratorních dat byly zahájeny jen vybrané aplikace. Screening nádorů prostaty – Data získána ve spolupráci s Krajskou zdravotní, Ústí n.L. Screening melanomu – Spolupráce s Frauenhoferovým ústavem, Porto

13 Zvolené laboratorní parametry
S ohledem na zkušenosti z prací, prováděných v 90tých letech, kdy pozornost byla věnována proteinům akutní fázem, především pak glykoproteinům, jako jsou alfa-1-antitrypsin, haptoglobin, orosomukoid bylo zahájeno testování komplexnějších parametrů, a to alfa -1, alfa-2, beta a gama globulinů. Tyto parametry tak určí první podezření na nádorové onemocnění. Pro testování onemocnění prostaty byly použity běžné parametry, jako PSA, volnéPSA a p., avšak vždy s přiřazeným věkem jako kvantitativním parameterem pro shlukou analýzu. Tím již bylo možno odlišit 2 základní diagnózy nemocí prostaty, a to C 61 a N 40.

14 Screening pomocí globulinů

15 Varianty screeningu pomocí globulinů

16 Preferovat imunoterapii před operativním zásahem
an Vyhodnotit anamnézový dotazník, jako na př. I-PSS u nádoru prostaty, a to kvantitativně pomocí SW CLUSTEX Vyhodnotit základní parametry pomocí SW CLUSTEX, na př. jako jsou u nádoru prostaty PSA, fPSA a p. s přiřazeným věkem Použít princip “watchful waiting” a opakovat měření i vyhodnocení po 3 či 6 měsících Je li pravděpodobnost nádoru určená shlukovou analýzou větší než 70% provést biopsii Preferovat imunoterapii před operativním zásahem Je li nezbytný, sledovat dále parametry dle bodu 2

17 Závěry Testování systému CANSCREEN 2 v letech 2012 – 2013 ukázalo:
Výsedky z 90tých let byly potvrezny Byl vyporaciván návrh nové diagnostiky rakoviny prostaty Pro potvrzení výsledků jsou nutn= rozsáhlajší klinické pokusy Je nutno nalézt strategické partnery

18 Jaké verze našeho DSS připravujeme
Vývoj verzí pro různá nádorová i jiná onemocnění Vývoj BioAnalyst verze pro Nemocniční informační systémy, založené na platformě “cloud” Vývoj expertního Call centra pro komuniakci se smartphony pacientů a zasílání “disease warning messages”

19 Klony projektu CANSCREEN
BioAnalyst PC - verze biochemického expertního systému pro PC BioAnalyst Portal – webová verze s přístupem ze smartphonů CarDiab – verze pro kardiaky a diabetiky -TBD InpresOl –verze pro stanovení rizika předčasného porodu –doplněk systému PrenCare firem MEDETRON, s.r.o. a COMINFO, a.s. - TBD

20 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Diagnostický  systém CANSCREEN 3 určený pro trh “Data Mining” nástrojů ve vyspělých státech J.Jansa1, M.Cesal2, P.Zubina3 1.Immobiliser Central Europe,"

Podobné prezentace


Reklamy Google