Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace pro maturanty Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace pro maturanty Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Informace pro maturanty Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace

2 Kam po maturitě •Vysoká škola •Vyšší odborná škola •Nástup do zaměstnání •Jazykové studium •Jiné

3 Kde získat informace •U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole •Výstava Gaudeamus 30.10. – 2.11. 2012 (podrobnosti viz http://gaudeamus.cz/)http://gaudeamus.cz •Učitelské noviny –v říjnu přehled uměleckých VŠ –v listopadu přehled ostatních VŠ •IPS při ÚP (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips) – beseda ve škole – individuální návštěvahttp://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips •Na internetu •Dny otevřených dveří na VŠ a VOŠ

4 Nejdůležitější internetové stránky •www.atlasskolstvi.czwww.atlasskolstvi.cz •www.csvs.czwww.csvs.cz •www.vysokeskoly.czwww.vysokeskoly.cz •www.fakulta.czwww.fakulta.cz •www.jazykovky.czwww.jazykovky.cz •www.jazykoveskoly.comwww.jazykoveskoly.com •www.jobs.czwww.jobs.cz •portal.mpsv.czportal.mpsv.cz

5 Základní pojmy Terciární vzdělání •jazyková škola •VOŠ •vysoká škola fakulta katedra Typ vysoké školy •veřejná •státní •soukromá (školné je 20 – 150 tisíc Kč za semestr)

6 Základní pojmy Forma studia •prezenční PS (dříve denní) •distanční DS (multimediální forma řízeného studia) •kombinovaná KS

7 Základní pojmy Typ studijního programu •bakalářský (délka studia 3-4 roky, ukončuje se SZZ, absolvent získá titul Bc.) •magisterský (ukončuje se SZZ a obhajobou diplomové práce, absolvent získá titul Mgr., Ing., MUDr.,….) –navazující na SŠ trvá 4 – 6 let –navazující na bakal. program trvá 2 – 3 roky •doktorský (po magisterském programu)

8 Studijní programy a obory •Akreditaci stud. programu uděluje MŠMT a je časově omezena •Studijní programy se mohou dělit na studijní obory Př.: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství studijní program: bakalářský: Strojírenství B 23 41 studijní obor: Strojní inženýrství (Bc.,PS, 3) 1. 8. 2014 Aplikovaná informatika a řízení (Bc.,PS,KS,3) 1. 8. 2013 Profesionální pilot (Bc.,PS, 3) 1. 8. 2014

9 Přihlašování ke studiu •VŠ 4 měsíce předem zveřejní podrobnosti o přijímání ke studiu •Počet přihlášek není omezen •Jeden stud.program = jedna přihláška •Elektronická přihláška •Poplatek za jednu přihlášku 300 - 600 Kč •Poplatek za testy SCIO od 300 Kč •Termín podání přihlášky (orientační) –30. 11. 2012 na umělecké obory –28. 2. 2013 na ostatní obory

10 Dokumenty přiložené k přihlášce •Lékařské potvrzení (na vybrané obory) •Životopis (strukturovaný viz. www.gwo.cz)www.gwo.cz •Ověřené kopie vysvědčení nebo potvrzená přihláška SŠ •Umělecké práce •Doklad o zaplacení administrativního poplatku

11 Přijímací řízení •Talentové zkoušky – leden •Přijímací zkoušky – květen, červen •O přijetí rozhoduje: –děkan fakulty –rektor VŠ •Zprávu o výsledcích přijímacího řízení zveřejní VŠ do 15 dnů po jeho skončení

12 Vyšší odborná škola Kopřivnice Obor studia •Strojírenství23-51-N/03 •Ekonomika podniku a management 63-41-N/14 Forma studia: •denní (6 semestrů) – 3 roky •dálková (8 semestrů) – 4 roky Poznámka: roční školné 3 000 Kč náplň posledního semestru - praxe

13 Veřejné vysoké školy str. 1 •Akademie múzických umění •Akademie výtvarných umění v Praze •Česká zemědělská univerzita v Praze •České vysoké učení technické v Praze •Janáčkova akademie múzických umění v Brně •Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích •Masarykova univerzita v Brně •Mendelova univerzita v Brně •Ostravská univerzita •Slezská univerzita v Opavě •Technická univerzita v Liberci •Univerzita Hradec Králové •Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

14 Veřejné vysoké školy str. 2 •Univerzita Karlova v Praze •Univerzita Palackého v Olomouci •Univerzita Pardubice •Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně •Veterinární a farmaceutická univerzita Brno •Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava •Vysoká škola polytechnická Jihlava •Vysoká škola chemicko-technologická v Praze •Vysoká škola ekonomická Praha •Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích •Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze •Vysoké učení technické v Brně •Západočeská univerzita v Plzni

15 Státní vysoké školy •Policejní akademie České Republiky •Univerzita obrany

16 Soukromé vysoké školy str. 1 •Academia rerum civilum - Vysoká škola politických a společenských věd •Akademie Sting, o.p.s. •Akademie tvůrčího rozvoje, s.r.o. •Akcent college, s.r.o. •Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. •B. I. B. S., a.s. Brno •Bankovní institut vysoká škola, a.s. •Cevro institut o.p.s. •Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona, s.r.o. •Evropský polytechnický institut, s.r.o. •Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (FAMO) •Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. •Joštova akademie - konzultační středisko, družstvo •Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. •Metropolitiní univerzita Praha, o.p.s. •Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (pobočka Hradec Králové-Moravské Předměstí) •Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (pobočka Liberec I-Staré Město) •Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (pobočka Plzeň-Slovany) •Mezinárodní baptistický teologický seminář evropské baptistické federace, o.p.s.

17 Soukromé vysoké školy str. 2 •Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. •Newton College, a.s. •Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. •Pražský technologický institut, o.p.s. •Rašínova vysoká škola v Brně, s.r.o. •Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o •Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. •Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. •Unicorn College, s.r.o. •UNINOVA, o.p.s. - Brno •UNINOVA, o.p.s. - Ostrava •UNINOVA, o.p.s. - Praha •University of New York in Prague, s.r.o. •Univerzita J. A. Komenského, s.r.o. •Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. •Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií, s.r.o. •Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, o.p.s. •Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. •Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. •Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s

18 Soukromé vysoké školy str. 3 •Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. •Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. •Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. •Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. •Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. •Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. •Vysoká škola logistiky, o.p.s. •Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. •Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. •Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. •Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. •Vysoká škola podnikání, a.s. •Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o. •Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. •Vysoká škola sociálně správní, o.p.s. •Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. •Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. •Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. •Škoda Auto a.s. vysoká škola


Stáhnout ppt "Informace pro maturanty Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google