Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod 1."— Transkript prezentace:

0 Trendy v IFRS IFRS pro malé a střední podniky (MSP)
14. října 2010 David Šrom

1 Úvod 1

2 Důvody pro vznik IFRS pro malé a střední podniky
Plná verze IFRS Lokální účetní legislativa Není specificky zaměřena na požadavky akcionářů malých a středních podniků Příliš detailní požadavky a podmínky pro účely malých a středních podniků Nezohledňuje fakt, že malé a střední společnosti nejsou schopny nést vysoké náklady spojené s implementací plné verze IFRS Nízká srovnatelnost napříč různými ekonomikami Nemusí být považována za vysoce kvalitní MSP IFRS pro MSP

3 IFRS pro MSP v praxi Výhody S čím se MSP budou potýkat?
Srovnání s lokální účetní legislativou Srovnání s plnou verzí IFRS Znalost na mezinárodní úrovni Lépe pochopitelné pro společnosti v mezinárodním měřítku Srovnatelné na mezinárodní úrovni Lépe zacílené standardy pro potřeby menších společností Odstranění mnoha možných variant přístupů Zjednodušení v souvislosti Náklad/Užitek Pochopení jak tyto standardy aplikovat Pochopení ze strany uživatelů finančních a účetních informací

4 IFRS pro MSP 4

5 Obsah IFRS pro MSP IFRS pro MSP jsou:
Jedná se o soubor standardů vycházejících z plných IFRS nastavené pro potřeby MSP: Oblasti nerelevantní pro MSP jsou vyňaty Některé účetní přístupy jsou vyloučeny, neboť se v plných IFRS mohlo vybrat z různých možností. Pro účely MSP byly vybrány ty nejjednodušší možnosti. Zjednodušení některých principů Významné omezení rozsahů příloh k finančním výkazům Zjednodušení jazyku IFRS Organizace dle jednotlivých standardů je uživatelsky výhodnější Pravidelná aktualizace. Na základě zkušeností s IFRS pro MSP, celková revize každé dva roky a novely se budou každé 3 roky předkládat odborné veřejnosti k diskusi

6 IFRS pro MSP Skládá se z 35 sekcí napsaných srozumitelným jazykem, obsahuje stran textu Zahrnuje příklad finančních výkazů a přílohy včetně požadavků na přílohu Standardy jsou k dispozici zdarma na stránkách IASB: V současné době k dispozici v angličtině, španělštině a italštině

7 Komu jsou IFRS pro MSP určeny
Malé a střední podniky Jedná se o účetní jednotky, které: nejsou předmětem veřejného zájmu a které vydávají účetní závěrku určenou pro externí uživatele a ke všeobecným účelům, rozhodnutí o povinnosti/oprávněnosti používat standard je v kompetenci příslušných regulačních nebo legislativních orgánů jednotlivých států.

8 Schopnost dalšího fungování
Základní principy Správná prezentace Předpoklad při využití IFRS pro MSP Výjimky jsou možné pouze v extrémních případech Schopnost dalšího fungování Pokud společnost není schopna provádět svou činnost v následujícím účetním období, musí tyto důvody uvézt v příloze k účetní závěrce včetně uvedení předpokladů na základě kterých byly finanční výkazy sestaveny Konzistentnost Zajistit stejná pravidla aplikovaná v čase pokud: Jiná prezentace a klasifikace je možná Toto změní přímo IFRS Srovnatelnost údajů Prezentace srovnatelných údajů Nejsou kladeny požadavky na první srovnatelné období Významnost a agregace Každá významná skupina transakcí by měla být prezentována odděleně

9 Základní principy Rozeznání Ocenění
Definování aktiva, pasiva, výnosů a nákladů Definování možností v jakých cenách lze dané položky ocenit Rozeznání Ocenění Kritéria Pravděpodobnost, že společnosti budou z aktiva plynout výhody; a Možnost kvantifikace těchto výhod Běžené ocenění Historické náklady Reálná hodnota

10 Srovnání s plnými IFRS Nepoužité oblasti Zjednodušené oblasti
Výnos na akcii Mezitimní účetní závěrka Segmentové výkaznictví Pojištění Aktiva držená k prodeji Finanční instrumenty, zajišťovací účetnictví Goodwill a jiné nehmotné aktiva Přidružené společnosti a Joint Ventures Majetek – revize doby životnosti Zaměstnanecké požitky Kurzové rozdíly Výpůjční náklady – účtuje se v době vzniku Kapitalizace nákladů na výzkum a vývoj

11 První použití IFRS pro MSP
Možné výjimky při prvním použití IFRS pro MSP Podnikové kombinace Transakce vztahující se k platbám akciemi Použití reálné hodnoty Použití přecenění Finanční instrumenty Odložená daň Leasingové smlouvy Náklady spojené s uvedením do původního stavu nemusí být součástí aktiv Nejvýznamnější výjimka: Nemusí se opravovat počáteční rozvaha pokud existuje malý počet rozdílů a bylo by to nepraktické

12 S čím se můžou MSP potýkat při aplikaci IFRS 12

13 Lze výhody z aplikace IFRS pro MSP vyčíslit ?
Jak náročný bude přechod z plných IFRS na IFRS pro MSP? Jak přechod správně naplánovat? Jak jednotlivé standardy interpretovat? Jaké jsou obecné problémy se kterými se jiné společnosti při implementaci IFRS pro MSP potýkají? Standard u řady požadavků uvádí, že není nutné dodržovat, pokud by si to vyžádalo nepřiměřené náklady nebo úsilí. Jak se bude tato možnost v praxi používat?


Stáhnout ppt "Úvod 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google