Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2008 Deloitte Touche Tohmatsu Trendy v IFRS IFRS pro malé a střední podniky (MSP) 14. října 2010 David Šrom.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2008 Deloitte Touche Tohmatsu Trendy v IFRS IFRS pro malé a střední podniky (MSP) 14. října 2010 David Šrom."— Transkript prezentace:

1 © 2008 Deloitte Touche Tohmatsu Trendy v IFRS IFRS pro malé a střední podniky (MSP) 14. října 2010 David Šrom

2 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 1 Úvod

3 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 2 Důvody pro vznik IFRS pro malé a střední podniky Plná verze IFRS •Není specificky zaměřena na požadavky akcionářů malých a středních podniků •Příliš detailní požadavky a podmínky pro účely malých a středních podniků •Nezohledňuje fakt, že malé a střední společnosti nejsou schopny nést vysoké náklady spojené s implementací plné verze IFRS Lokální účetní legislativa •Nízká srovnatelnost napříč různými ekonomikami •Nemusí být považována za vysoce kvalitní MSP IFRS pro MSP

4 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 3 IFRS pro MSP v praxi •Znalost na mezinárodní úrovni •Lépe pochopitelné pro společnosti v mezinárodním měřítku •Srovnatelné na mezinárodní úrovni Srovnání s lokální účetní legislativou Srovnání s plnou verzí IFRS •Lépe zacílené standardy pro potřeby menších společností •Odstranění mnoha možných variant přístupů •Zjednodušení v souvislosti Náklad/Užitek Výhody S čím se MSP budou potýkat? •Pochopení jak tyto standardy aplikovat •Pochopení ze strany uživatelů finančních a účetních informací

5 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 4 IFRS pro MSP

6 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 5 Obsah IFRS pro MSP IFRS pro MSP jsou: •Jedná se o soubor standardů vycházejících z plných IFRS nastavené pro potřeby MSP: •Oblasti nerelevantní pro MSP jsou vyňaty •Některé účetní přístupy jsou vyloučeny, neboť se v plných IFRS mohlo vybrat z různých možností. Pro účely MSP byly vybrány ty nejjednodušší možnosti. •Zjednodušení některých principů •Významné omezení rozsahů příloh k finančním výkazům •Zjednodušení jazyku IFRS •Organizace dle jednotlivých standardů je uživatelsky výhodnější •Pravidelná aktualizace. •Na základě zkušeností s IFRS pro MSP, celková revize každé dva roky a novely se budou každé 3 roky předkládat odborné veřejnosti k diskusi

7 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 6 IFRS pro MSP •Skládá se z 35 sekcí napsaných srozumitelným jazykem, obsahuje 230 stran textu •Zahrnuje příklad finančních výkazů a přílohy včetně požadavků na přílohu •Standardy jsou k dispozici zdarma na stránkách IASB: www.iasb.orgwww.iasb.org •V současné době k dispozici v angličtině, španělštině a italštině

8 Partners in Learning ©2010 Deloitte Touche Tohmatsu Komu jsou IFRS pro MSP určeny Malé a střední podniky Jedná se o účetní jednotky, které: 1.nejsou předmětem veřejného zájmu a 2.které vydávají účetní závěrku určenou pro externí uživatele a ke všeobecným účelům, 3.rozhodnutí o povinnosti/oprávněnosti používat standard je v kompetenci příslušných regulačních nebo legislativních orgánů jednotlivých států.

9 Partners in Learning ©2010 Deloitte Touche Tohmatsu Základní principy Správná prezentace •Předpoklad při využití IFRS pro MSP •Výjimky jsou možné pouze v extrémních případech Schopnost dalšího fungování •Pokud společnost není schopna provádět svou činnost v následujícím účetním období, musí tyto důvody uvézt v příloze k účetní závěrce včetně uvedení předpokladů na základě kterých byly finanční výkazy sestaveny Konzistentnost Zajistit stejná pravidla aplikovaná v čase pokud: •Jiná prezentace a klasifikace je možná •Toto změní přímo IFRS Srovnatelnost údajů •Prezentace srovnatelných údajů •Nejsou kladeny požadavky na první srovnatelné období Významnost a agregace •Každá významná skupina transakcí by měla být prezentována odděleně Slide 8

10 Partners in Learning ©2010 Deloitte Touche Tohmatsu Běžené ocenění Historické náklady Reálná hodnota Kritéria •Pravděpodobnost, že společnosti budou z aktiva plynout výhody; a •Možnost kvantifikace těchto výhod Rozeznání Ocenění Definování aktiva, pasiva, výnosů a nákladů Definování možností v jakých cenách lze dané položky ocenit Základní principy

11 Partners in Learning ©2010 Deloitte Touche Tohmatsu Nepoužité oblasti •Výnos na akcii •Mezitimní účetní závěrka •Segmentové výkaznictví •Pojištění •Aktiva držená k prodeji •Výnos na akcii •Mezitimní účetní závěrka •Segmentové výkaznictví •Pojištění •Aktiva držená k prodeji Zjednodušené oblasti •Finanční instrumenty, zajišťovací účetnictví •Goodwill a jiné nehmotné aktiva •Přidružené společnosti a Joint Ventures •Majetek – revize doby životnosti •Zaměstnanecké požitky •Kurzové rozdíly •Výpůjční náklady – účtuje se v době vzniku •Kapitalizace nákladů na výzkum a vývoj Srovnání s plnými IFRS

12 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 11 První použití IFRS pro MSP Možné výjimky při prvním použití IFRS pro MSP –Podnikové kombinace –Transakce vztahující se k platbám akciemi –Použití reálné hodnoty –Použití přecenění –Finanční instrumenty –Odložená daň –Leasingové smlouvy –Náklady spojené s uvedením do původního stavu nemusí být součástí aktiv Nejvýznamnější výjimka: Nemusí se opravovat počáteční rozvaha pokud existuje malý počet rozdílů a bylo by to nepraktické

13 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 12 S čím se můžou MSP potýkat při aplikaci IFRS

14 Partners in Learning ©2000-2010 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 13 •Lze výhody z aplikace IFRS pro MSP vyčíslit ? •Jak náročný bude přechod z plných IFRS na IFRS pro MSP? •Jak přechod správně naplánovat? •Jak jednotlivé standardy interpretovat? •Jaké jsou obecné problémy se kterými se jiné společnosti při implementaci IFRS pro MSP potýkají? •Standard u řady požadavků uvádí, že není nutné dodržovat, pokud by si to vyžádalo nepřiměřené náklady nebo úsilí. Jak se bude tato možnost v praxi používat?


Stáhnout ppt "© 2008 Deloitte Touche Tohmatsu Trendy v IFRS IFRS pro malé a střední podniky (MSP) 14. října 2010 David Šrom."

Podobné prezentace


Reklamy Google