Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť Enterprise Europe Network (EEN) a její informační a komunikační potenciál PhDr. Marie Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť Enterprise Europe Network (EEN) a její informační a komunikační potenciál PhDr. Marie Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 Síť Enterprise Europe Network (EEN) a její informační a komunikační potenciál PhDr. Marie Pavlů, CSc.

2 Rozsáhlá – a nyní již nejen evropská – síť - zřízená EK v r. 2008:  70 konsorcií již v 52 zemích  600 organizací,  4 000 profesionálů,  2,5mil. firem, kterým síť od r. 2008 poskytla služby. O Enterprise Europe Network (EEN)

3  Funguje v rámci evropského rámcového Programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), v ČR podporovaná i MPO  výhoda - vzájemné propojení a úzká spolupráce všech partnerů,  využívá znalostí a zkušeností odborníků ve všech důležitých oblastech poskytovaných služeb (odborníci na zdroje financí, transfery technologií, znalci patentového práva, odborníci na inovace, evropskou legislativu, exportní problematiku, jednotný trh atd.). O síti EEN

4 Co nabízí síť EEN  Služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků: informace o vnitřním trhu, financích, legislativě, spolupráci, programech, mezinárodních vazbách a službách; zprostředkování kontaktů; zpětná vazba: podnikatel - EK.  Inovace, transfer technologií a znalostí: informace o inovačních aktivitách, nových technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech.  Podpora účasti MSP v rámcových programech EU pro výzkum: informace o výzvách; pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů; projektové poradenství.

5 Mapa pracovišť EEN ve světě

6 11 partnerů sítě EEN pokrývá celou ČR PL AT DE SK

7 Hlavní body návrhu víceletého finačního rámce EK  Poprvé v historii finančních perspektiv 1. kapitola - inteligentní růst podporující začlenění - se stává nejobjemnější kapitolou rámce;  Největší – kohezní politika: 336 mld. EUR (-5,3% oproti nynějšku); podíl kohezní politiky na výdajích vzroste na 36% výdajů VFR; nové rozdělení regionů (transitivní region); ESF – 25%;  Konkurenceschopnost: 114,9 mld. EUR (+47,7% oproti nynějšku); Horizont 2020, fond pro SMEs;  Nástroj k propojení Evropy (Connecting Europe Facility): 40 mld. EUR + 10 mld. EUR z Kohezního fondu (+209,7% oproti nynějšku); nový nástroj pro transevropské sítě a mobilitu – doprava, energetika, ICT, centrálně řízený

8  Horizont 2020 – 3,768 mld. €  Alespoň 1/3 (cca 1,25 mld. €) by se měla dostat k MSP  Dluhové financování i pro větší firmy, výzkumné instituce atd.  COSME – 1,436 mld. €  Nástroj pro kapitálové vstupy pro růst MSP – 690 mil. €  Dluhový nástroj – 746 mil. € Zdroj: Evropská komise, DG ENTR a DG RTD Navrhované finanční nástroje v rámcových programech v číslech

9 3 priority Evropské komise pro nové období:  Podpora zakládání firem,  Snazší přístup k financím  Přístup k veřejným zakázkám Nástroje pro jejich naplnění:  Zvýšit rozpočet pro MSP  Hledat nové trhy (třetí země)  Více propagovat podnikání  Zvýšit konkurenceschopnost evr. podniků Priority pro budoucnost MSP v Evropě

10 Další návrhy pro zlepšení situace evr. MSP:  Mikropůjčky jako významný nástroj rozvoje zejména malých firem  Lepší koordinace poskytování finančních nástrojů  Větší integrace v rámci EU (dosud velké rozdíly ve finančních nástrojích mezi jedn. zeměmi EU)  Poskytování komplexních služeb podnikům (včetně finančního zabezpečení) Priority pro budoucnost MSP v Evropě

11  Inovativní služby pro inovativní MSP  Most mezi výzkumem a podniky  Pomáhat vzniku nových firem  Pomáhat vytvářet a uplatnit konkurenceschopné produkty  Hledat nové zdroje financí - event. je i poskytovat Nové úlohy sítě EEN v dalším období

12  Orientace v dotačních programech (a finančních zdrojích)  Expanze do zahraničí  Vývoj nového produktu/služby  Rozšíření provozu firmy  Získání dotace  Zdokonalení používané technologie  Podmínky podnikání v EU/ vysílání pracovníků Co využívají MSP nejvíce – výzkum spokojenosti klientů EEN leden 2011

13 Zkušenosti a nabídky služeb sítě EEN v ČR  Kontakty na inovativní firmy v ČR  Kontakty na firmy zahraniční – databáze  Organizace tzv. „matchmaking/brokerage events “ - burz na vyhledávání partnerů  Projektové poradenství  Osobní zkušenosti z projektů i ve třetích zemích

14  Problematika jednotného trhu EU - zejména volného pohybu služeb, vysílání pracovníků, kvalifikace apod.  Dlouholeté zkušenosti – odpovědi na dotazy, přednášky, publikace.  Zpětná vazba pro Evropskou komisi.  Akce k tématu směrnice o službách, daně v jednotlivých zemích EU, finanční zdroje atd. Služby EEN v oblasti jednotného trhu

15 Poradenská činnost – obecně I Co od nás klienti požadují:  Kontakty na instituce – oborové a dozorové organizace, zájmová sdružení, hospodářské komory, vědecko- výzkumná centra, akreditační instituce, ministerstva  Dovozci potravin – jednak podle surovin (např. víno, sýr, sušenky, ovoce, zelenina), jednak podle zemí (např. anglické, italské, francouzské)  Implementace směrnic EU a norem (EN) do českého práva, včetně výjimek a zvláštních/ dodatečných požadavků, hygienické předpisy, DPH, technické normy  Možnosti financování v určitých oblastech, účasti v mezinárodních projektech – tip na partnery, podmínky založení firmy v ČR  Podmínky pro dovoz a značení zboží – např. potraviny, kosmetika, elektronika  Veletrhy a výstavy v různých oborech

16 Poradenská činnost - příklady dotazů II  Jak může český zedník poskytovat své služby v Rakousku po dobu 5 let?  Je provozování stánku s potravinami na polských trzích regulovaná profese?  Kde se v SRN ohlašuje činnost architekta?  Dovozce stavebních materiálů (z EU i mimo) se ptá, zda musí mít úřední překlad prohlášení o shodě.  Jak má postupovat strojírenská firma, pokud chce vyslat své zaměstnance do SRN?

17 Poradenská činnost – příklady III  Za jakých podmínek může stavební firma provádět zastřešení bazénů v Rakousku?  Jaké jsou nutné kroky pro založení firemních účtů české firmy v Německu, Rakousku a Maďarsku?  Lze získat dotaci na rekonstrukci a otevření cukrárny zejména pro rodiny s malými dětmi v malém východočeském městě?  Česká studentka studující v Rakousku má zájem podnikat v Rakousku na český ŽL, ale v ČR nepodniká. Jaké jsou podmínky?  Učitelka angličtiny chce trvale vyučovat v Rakousku. Může?

18 Mezinárodní spolupráce - kontraktační jednání firem Synergický efekt – výhoda dva v jednom  Vystavovatelé pobyt na veletrhu + obchodní jednání =>efektivní využití peněz i času  Návštěvníci obchodní jednání + návštěva veletrhu => přítomnost na veletrhu bez nákladů na stánek, zajištěna obchodní jednání předem  Jednání s partnery dle vlastního výběru, harmonogram schůzek obdrží účastníci ještě před akcí

19 Mezinárodní spolupráce - kontraktační jednání firem Bonusy  Příznivá cena, vstupenky na veletrh zdarma, prezentace v katalogu, občerstvení, levnější ubytování v místě akce, společenský večer  Zdarma publikování v databázi N/P  Přednostní zasílání zajímavých N/P

20 Kontraktační jednání firem

21 Obchodní spolupráce Business Cooperation Database - BCD  Celoevropská databáze nabídek a poptávek – více než 4000 aktivních profilů  Kooperační profil je vložen zdarma  Vložení vlastního profilu či vyhledávání partnerů z databáze  Výběr, překlad a rozesílání zajímavých N/P - EUwatch

22 Databáze BCD  Databáze je v anglickém jazyce  Denně aktualizována  Přístup do databáze mají tzv. korespondenti (většinou členové sítě EEN)  Šíření nabídek/poptávek mezi podnikatele probíhá přes korespondenty prostřednictvím periodik, webových stránek, emailové korespondence apod.  Zařazení do databáze a zprostředkování kontaktu je zdarma  Největší zájem z oborů: strojírenství, zpracování kovů, informační technologie

23 Databáze BBS BBS – Bulletin Board System Nabídky a poptávky po inovativních technologiích a řešeních  Databáze je strukturována a v anglickém jazyce  Denně aktualizována  Volně a zdarma přístupná přes web www.een.czwww.een.cz  Technologie/nabízená řešení jsou v různých fázích vývoje:  laboratorně testovaná řešení, technologie testované v praxi/na trhu, patenty, tajná know-how  Možné druhy spolupráce: výrobní kooperace, technická spolupráce, joint-venture, výrobní spolupráce a subkontrakty, postoupení licence

24 Práce s BBS Vyhledávání technologií v BBS:  na základě klíčových slov  podle sektorů podnikání AMT (Automatic Matching Tool) – nástroj pro pravidelné zasílání souhrnu publikovaných technologií z databáze:  nastavení frekvence (denně, týdně nebo měsíčně)  volba klíčových slov uživatelem  forma: email s texty nabídek a poptávek obsahující zvolená klíčová slova, webové odkazy na podrobné informace o nabídce/poptávce technologie a kontaktní osobu  http://www.enterprise-europe-network.cz/amt/ http://www.enterprise-europe-network.cz/amt/  Vkládání profilů:kontaktovat kontaktní místa – na www.een.cz www.een.cz

25 Publikace I Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, je dostupná i na internetu www.crr.cz a na www.een.cz www.crr.czwww.een.cz Příručka byla vydána za podpory odboru pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v roce 2008.

26 Publikace II Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb www.asociacepruvodcu.cz/pravidla/ www.asociacepruvodcu.cz/pravidla/ Příručka byla vydána s finanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj

27 Publikace III Kvalifikovaně na kvalifikace – Evropa bez bariér www.crr.cz/een Příručka byla vydána za podpory odboru pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v roce 2009.

28 Publikace IV Publikace, která odráží změny po 1.květnu 2011, je pouze v elektronické podobě k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/podpora- podnikani/publikace-prirucky/ http://www.crr.cz/cs/podpora- podnikani/publikace-prirucky/ či na vyžádání na adrese een@crr.cz. een@crr.cz

29 Web sítě EEN v ČR – www.een.cz

30 www.een.cz www.crr.cz/een een@crr.czwww.een.cz www.crr.cz/een een@crr.cz, pavlu@crr.cz Děkuji za pozornost! Enterprise Europe Network PhDr.Marie Pavlů, CSc.


Stáhnout ppt "Síť Enterprise Europe Network (EEN) a její informační a komunikační potenciál PhDr. Marie Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google