Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ"— Transkript prezentace:

1 HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ
NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST ledna 2014 2. konference Platformy architektů měst pořádaná Společností Petra Parléře ve spolupráci s MMR ČR a městem Litomyšl HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ

2 příště – 2014 ? – 2015 ? – 2016 ? Periodicita : 18 - 22 roků
Významné roky, ve kterých se objevila Halleyova kometa (výběr) : Roky, ve kterých se objevil v Olomouci Městský architekt (úplný výčet) : 240 př.n.l. 12 př.n.l. 66 837 1066 1456 1835 1910 1986 příště 28. července 2061 příště – 2014 ? – 2015 ? – 2016 ? Periodicita : roků Periodicita : roků

3 Nezměnily se okolnosti ? Nevytratil se ten důvod ?
Situace 1: Když na radnici architekti nejsou, chybí tam. Situace 2: Když tam jsou, vadí tam… Nejsou ale snahy vrátit městské architekty na radnice jenom : nostalgií ? - anachronismem ? Nezměnily se okolnosti ? Nevytratil se ten důvod ?

4 Potřebují radnice městského architekta ?
1. otázka: Potřebují radnice městského architekta ?

5 Ano !!! Potřebují. Okolnosti se sice změnily – ale právě proto je města potřebují. Dokonce více než kdykoliv předtím, protože : žijeme v globalizovaném světě bez hranic, existuje kumulace kapitálu u nadnárodních společností, jejichž cílem je tento kapitál zhodnotit, dosáhnout zisk. Nikoliv nést „místní“ hlubokou a dlouhodobou zodpovědnost za důsledky svých investic (v cizí zemi, kam přijeli jen„na Safari“…), násobně se tak zvýšilo riziko excesů - funkčních, prostorových, sociálních, které ohrožují identitu, obraz a obyvatelnost sídel. společensky důležitá rozhodnutí mají dělat kompetentní lidé ! rozhodování o městě – o jeho funkčním a prostorovém uspořádání, atmosféře, charakteru, směřování, uchování a rozvoji zděděných hodnot - je společensky důležitá činnost ! Plánování a řízení města bez koncepční, koordinační, iniciační a oponentní spoluúčasti městského architekta (a členů jeho týmu) je rozhodováním bez kompetence. Howgh!

6 Systémový management rozvoje města nebo F.A.T.A.L.I.S.M.U.S ?
2. otázka: Co tedy preferují radnice ? Systémový management rozvoje města nebo F.A.T.A.L.I.S.M.U.S ?

7 Jsou městští politici ducha mdlého ?
3. otázka: Jsou městští politici ducha mdlého ? Proč se politici brání mít v týmu městského managementu zjevně nepostradatelný článek, kvalifikovaného partnera, oporu i důležitého oponenta - městského architekta ? Důvody, proč váhají nebo odmítají jsou jiné : strach z nepoznaného předsudky (že, architekt je individualista neschopný týmové práce, sebereflexe a hledání kompromisů). Ne vždy jde o předsudek. neznalost, nedostatek rozhledu resp. osvěty obava z oslabení vlastní pozice, moci, vlivu. Dotčení z představy, že někdo nevolený bude ovlivňovat jejich konečná politická rozhodnutí. Vědomí, že rozhodovat bez informací je mnohem snazší. A že špatná rozhodnutí jsou dobře prodejné zboží… špatná pověst (nás architekty provází pověst neukázněných, namyšlených a sebestředných „géniů“, v lepším případě nepraktických snílků) Ne vždy jde jen o fámu.

8 Jaký by měl být městský architekt ?
My jsme Ti lidé, před kterými nás rodiče varovali… 4. otázka: Jaký by měl být městský architekt ? Čím musí být : tak trochu architektem, urbanistou, územním plánovačem, sociologem, právníkem, hercem, spisovatelem, znalcem zákonů a státní správy, charismatickou, důvěryhodnou a respektovanou osobností, autoritou – díky své práci, názorům a zásadovosti, týmovým hráčem, diplomatem a stratégem, iniciátorem, facilitátorem, glosátorem ale i statečným oponentem, musí vytvářet půdu pro tvůrčí činy jiných architektů, musí vystupovat v médiích, umět jednat s elitou i řadovými občany, musí umět vysvětlovat a obhajovat zájmy města, musí mít kačení žaludek, v optimálním případě by měl být rozvedený, nemít koníčky ani děti. I přechodně ne zcela optimální personální obsazení institutu městského architekta musí zajistit jeho bazální fungování !!!

9 Spojenci (nebo nepřátelé ?)
Otázka č. 5 : Spojenci (nebo nepřátelé ?) Městský architekt X občané politici úředníci developeři občanské iniciativy novináři - média

10 6. otázka: Institucionalizace „městského architekta“ Cíl ? Nebo předpoklad ? Vlk samotář ? Neřízená střela ? Začlenění městských architektů do managementu radnic není cíl !!! Ale pouze předpoklad pro kvalifikované ovlivňování urbanistické praxe ve městech a obcích. NÁSTROJE : Manuál (rukověť) městského architekta, co má vlastně dělat ? Fungující právní stát !!! Dodržování zákonů při výkonu státní správy. Fungující územní plánování !!! Srozumitelné, hierarchické podle velikosti sídla, kontrolovatelné. Fungující etika zpracovatelů ÚPP a ÚPD ! Platforma městských architektů, MMR ČR, ČKA (metodická pomoc) Konzultační a oponentní grémium, expertní tým, poradní sbor, vědecká rada (stálé nebo ad hoc) MMR ČR (řádná kontrola), KÚ ? Platforma městských architektů - (neformální hodnocení výsledků, propagace dobré praxe) OPORA : KONTROLA :

11 6. otázka: Institucionalizace „městského architekta“ Cíl ? Nebo předpoklad ? Vlk samotář ? Neřízená střela ? Začlenění městských architektů do managementu radnic není cíl !!! Ale pouze předpoklad pro kvalifikované ovlivňování urbanistické praxe ve městech a obcích. NÁSTROJE : Manuál (rukověť) městského architekta, co má vlastně dělat ? Fungující právní stát !!! Dodržování zákonů při výkonu státní správy.

12 1. ??? 2. ??? 3. ???

13 (4) Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umístěné a)
(4) Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umístěné a) na budovách musí odpovídat jejich architektonickému charakteru a nesmí narušovat základní členění průčelí budov a jeho významné detaily…

14 2014…?!? 1841 Jan Nevole Antonín Parkman (L.Šlapetka, V.Zlamal)

15

16 6. otázka: Institucionalizace „městského architekta“ Cíl ? Nebo předpoklad ? Vlk samotář ? Neřízená střela ? Začlenění městských architektů do managementu radnic není cíl !!! Ale pouze předpoklad pro kvalifikované ovlivňování urbanistické praxe ve městech a obcích. NÁSTROJE : Manuál (rukověť) městského architekta, co má vlastně dělat ? Fungující právní stát !!! Dodržování zákonů při výkonu státní správy. Fungující územní plánování !!! Srozumitelné, hierarchické podle velikosti sídla, kontrolovatelné.

17 Rozumí mu v této zemi vůbec někdo ?
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ SROZUMITELNOST ÚZEMNÍCH PLÁNŮ MĚST Leonardo da Vinci, Town plan of Imola (cca 1502) Knesl & Kynčl – ÚPN Olomouc 2013 Rozumí mu v této zemi vůbec někdo ? Camillo Sitte – reg. plán z r. 1895

18 „CO MÁM K TOMU KONCEPTU NAPSAT ?!?“

19 20 výkresů „výroku“ (2 varianty), 6 výkresů „odůvodnění“ (2 varianty),
„Udělej to jako já. Přestěhuj se nejméně na týden na magistrát na výstavu konceptu územního plánu a prostuduj : 20 výkresů „výroku“ (2 varianty), 6 výkresů „odůvodnění“ (2 varianty), 2x 50 = 100 stran textu „výroku“(2 varianty), 2x 302 stran textu „odůvodnění“, obě přílohy „odůvodnění“ - 157 stran textu SEA - a 31 stran textu Natura 2000 textu a grafika 176 karet lokalit… vlastně 352 karet lokalit v obou variantách… No ale než se do toho pustíš, tak se samozřejmě nejdříve nauč „násobilku“ barev, grafických značek, zkratek, terminologie zpracovatele (v Olomouci „model Knesl & Kynčl“) a osvoj si techniku přebíhání od výkresu k výkresu, aby sis mohl udělat ucelenou představu, co se v daném fragmentu území vlastně děje, nebo by dít mohlo, nebo dít mělo. A neklesej na mysli, nebudeš-li moci najít „leitmotiv“ územního plánu, „vizi“ města. Na tu už zpracovateli doopravdy nezbylo sil.“

20 FÁZE REAKCÍ VEŘEJNOSTI NA PROJEDNÁVÁNÍ :

21 ZVĚDAVOST… …NEPOCHOPENÍ A NEDŮVĚRUDA… …REZIGNACE

22 PÚR ZÚR SLABIKÁŘ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ČR…
PÚR není mycí prostředek na nádobí, nýbrž POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZÚR Není německá předložka – např. : jemanden „ZUR“ Sau machen = (u)dělat z někoho vola, nýbrž ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE na úrovni krajů

23 ÚPN ÚPN není zkratka pro „úplně pitomý nápad“ (i když někdy k němu nemá daleko), nýbrž ÚZEMNÍ PLÁN RP RP není zkratka nejčtenějšího deníku v éře socialismu v ČSSR, nýbrž REGULAČNÍ PLÁN

24 ÚR ÚR není 4500 let staré sumerské město obtékané Eufratem, nýbrž ÚZEMNÍ ROZVOJ např. Olomouce UR …a UR „s krátkým U“ je zase něco úplně jiného – UDRŽITELNÝ ROZVOJ např. sídla…

25 6. otázka: Institucionalizace „městského architekta“ Cíl ? Nebo předpoklad ? Vlk samotář ? Neřízená střela ? Začlenění městských architektů do managementu radnic není cíl !!! Ale pouze předpoklad pro kvalifikované ovlivňování urbanistické praxe ve městech a obcích. NÁSTROJE : Manuál (rukověť) městského architekta, co má vlastně dělat ? Fungující právní stát !!! Dodržování zákonů při výkonu státní správy. Fungující územní plánování !!! Srozumitelné, hierarchické podle velikosti sídla, kontrolovatelné ! Fungující etika zpracovatelů ÚPP a ÚPD ! OPORA : Platforma městských architektů, MMR ČR, ČKA (metodická pomoc) Konzultační a oponentní grémium, expertní tým, poradní sbor, vědecká rada (stálé nebo ad hoc) KONTROLA : MMR ČR (řádná kontrola), KÚ ? Platforma městských architektů - (neformální hodnocení výsledků, propagace dobré praxe)

26 Musí být naplněna základní podmínka :
Institut městského architekta musí spojovat : - ODBORNOST - PRAVOMOC - ZODPOVĚDNOST Systém městských architektů musí být : - HIERARCHICKÝ, tzn. musí existovat několik „modelů“ využitelných v celé škále českých sídel – od metropole až po zapadlou vísku. Působení architekta obce bude mít jiné formy, dimenze, ale nemenší naléhavost.

27 7. otázka: Co když institut městského architekta bude instutucionalizován, ale nebude fungovat ? Rizika : Voda na mlýn skeptikům : „Vždyť my jsme to říkali…“ Nabobtnání byrokratického aparátu, bez očekávaného efektu... V horším případě alibi pro špatná rozhodnutí politiků… Nejrychlejší cesta k opětovnému zrušení institutu městského architekta a tragický impuls pro opětovný „odlet oné Halleyovy komety“… A to – s vědomím odpovědnosti naší profese za zděděné hodnoty, uchování životnosti, obyvatelnosti a krásy měst a obcí nesmíme dopustit.

28 MĚSTA PRO LIDI …vždyť usilujeme o tak prostou a jednoduchou věc :
- o živá - bezpečná - udržitelná - a zdravá MĚSTA PRO LIDI

29 Děkuji za pozornost Stašek Žerava, Olomouc


Stáhnout ppt "HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google