Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST 29. ledna 2014 2. konference Platformy architektů měst pořádaná Společností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST 29. ledna 2014 2. konference Platformy architektů měst pořádaná Společností."— Transkript prezentace:

1 HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST 29. ledna 2014 2. konference Platformy architektů měst pořádaná Společností Petra Parléře ve spolupráci s MMR ČR a městem Litomyšl

2 Významné roky, ve kterých se objevila Halleyova kometa (výběr) : Periodicita : 72 - 74 roků Roky, ve kterých se objevil v Olomouci Městský architekt (úplný výčet) :  240 př.n.l.  12 př.n.l.  66  837  1066  1456  1835  1910  1986  příště 28. července 2061  1968 - 69  1987 - 92  příště – 2014 ? – 2015 ? – 2016 ?  příště – 2014 ? – 2015 ? – 2016 ? Periodicita : 18 - 22 roků

3 Situace 1: Když na radnici architekti nejsou, chybí tam. Situace 2: Když tam jsou, vadí tam… Nejsou ale snahy vrátit městské architekty na radnice jenom : - nostalgií ? - anachronismem ? Nezměnily se okolnosti ? Nevytratil se ten důvod ?

4 1. otázka: Potřebují radnice městského architekta ?

5 Ano !!! Potřebují. Okolnosti se sice změnily – ale právě proto je města potřebují. Dokonce více než kdykoliv předtím, protože : Okolnosti se sice změnily – ale právě proto je města potřebují. Dokonce více než kdykoliv předtím, protože :  žijeme v globalizovaném světě bez hranic,  existuje kumulace kapitálu u nadnárodních společností, jejichž cílem je tento kapitál zhodnotit, dosáhnout zisk. Nikoliv nést „místní“ hlubokou a dlouhodobou zodpovědnost za důsledky svých investic (v cizí zemi, kam přijeli jen„na Safari“…),  násobně se tak zvýšilo riziko excesů - funkčních, prostorových, sociálních, které ohrožují identitu, obraz a obyvatelnost sídel.  společensky důležitá rozhodnutí mají dělat kompetentní lidé !  rozhodování o městě – o jeho funkčním a prostorovém uspořádání, atmosféře, charakteru, směřování, uchování a rozvoji zděděných hodnot - je společensky důležitá činnost ! Plánování a řízení města bez koncepční, koordinační, iniciační a oponentní spoluúčasti městského architekta (a členů jeho týmu) je rozhodováním bez kompetence. Howgh!

6 Systémový management rozvoje města nebo F.A.T.A.L.I.S.M.U.S ? 2. otázka: Co tedy preferují radnice ?

7 3. otázka: Jsou městští politici ducha mdlého ? Důvody, proč váhají nebo odmítají jsou jiné : Důvody, proč váhají nebo odmítají jsou jiné :  strach z nepoznaného  předsudky (že, architekt je individualista neschopný týmové práce, sebereflexe a hledání kompromisů). Ne vždy jde o předsudek.  neznalost, nedostatek rozhledu resp. osvěty  obava z oslabení vlastní pozice, moci, vlivu. Dotčení z představy, že někdo nevolený bude ovlivňovat jejich konečná politická rozhodnutí.  Vědomí, že rozhodovat bez informací je mnohem snazší. A že špatná rozhodnutí jsou dobře prodejné zboží… - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  špatná pověst (nás architekty provází pověst neukázněných, namyšlených a sebestředných „géniů“, v lepším případě nepraktických snílků). Ne vždy jde jen o fámu. Proč se politici brání mít v týmu městského managementu zjevně nepostradatelný článek, kvalifikovaného partnera, oporu i důležitého oponenta - městského architekta ?

8 4. otázka: Jaký by měl být městský architekt ? My jsme Ti lidé, před kterými nás rodiče varovali… Čím musí být : Čím musí být :  tak trochu architektem, urbanistou, územním plánovačem, sociologem, právníkem, hercem, spisovatelem, znalcem zákonů a státní správy,  charismatickou, důvěryhodnou a respektovanou osobností, autoritou – díky své práci, názorům a zásadovosti,  týmovým hráčem, diplomatem a stratégem,  iniciátorem, facilitátorem, glosátorem ale i statečným oponentem,  musí vytvářet půdu pro tvůrčí činy jiných architektů,  musí vystupovat v médiích, umět jednat s elitou i řadovými občany, musí umět vysvětlovat a obhajovat zájmy města,  musí mít kačení žaludek,  v optimálním případě by měl být rozvedený, nemít koníčky ani děti. I přechodně ne zcela optimální personální obsazení institutu městského architekta musí zajistit jeho bazální fungování !!! I přechodně ne zcela optimální personální obsazení institutu městského architekta musí zajistit jeho bazální fungování !!!

9  občané  politici  úředníci  developeři  občanské iniciativy  novináři - média  Městský architekt X Otázka č. 5 : Spojenci (nebo nepřátelé ?)

10 6. otázka: Institucionalizace „městského architekta“ Cíl ? Nebo předpoklad ? Vlk samotář ? Neřízená střela ?  Manuál (rukověť) městského architekta, co má vlastně dělat ?  Fungující právní stát !!! Dodržování zákonů při výkonu státní správy.  Fungující územní plánování !!! Srozumitelné, hierarchické podle velikosti sídla, kontrolovatelné.  Fungující etika zpracovatelů ÚPP a ÚPD !  Platforma městských architektů, MMR ČR, ČKA (metodická pomoc)  Konzultační a oponentní grémium, expertní tým, poradní sbor, vědecká rada (stálé nebo ad hoc)  MMR ČR (řádná kontrola), KÚ ?  Platforma městských architektů - (neformální hodnocení výsledků, propagace dobré praxe) Začlenění městských architektů do managementu radnic není cíl !!! Ale pouze předpoklad pro kvalifikované ovlivňování urbanistické praxe ve městech a obcích. NÁSTROJE : OPORA : KONTROLA :

11 6. otázka: Institucionalizace „městského architekta“ Cíl ? Nebo předpoklad ? Vlk samotář ? Neřízená střela ? NÁSTROJE : NÁSTROJE :  Manuál (rukověť) městského architekta, co má vlastně dělat ?  Fungující právní stát !!! Dodržování zákonů při výkonu státní správy. Začlenění městských architektů do managementu radnic není cíl !!! Ale pouze předpoklad pro kvalifikované ovlivňování urbanistické praxe ve městech a obcích.

12 1. ??? 3. ??? 2. ???

13 (4) Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umístěné a)na budovách musí odpovídat jejich architektonickému charakteru a nesmí narušovat základní členění průčelí budov a jeho významné detaily…

14 2014…?!? 1936-38 Antonín Parkman (L.Šlapetka, V.Zlamal) 1841 Jan Nevole

15

16 6. otázka: Institucionalizace „městského architekta“ Cíl ? Nebo předpoklad ? Vlk samotář ? Neřízená střela ?  Fungující územní plánování !!! Srozumitelné, hierarchické podle velikosti sídla, kontrolovatelné. Začlenění městských architektů do managementu radnic není cíl !!! Ale pouze předpoklad pro kvalifikované ovlivňování urbanistické praxe ve městech a obcích. NÁSTROJE :  Manuál (rukověť) městského architekta, co má vlastně dělat ?  Fungující právní stát !!! Dodržování zákonů při výkonu státní správy.

17 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ SROZUMITELNOST ÚZEMNÍCH PLÁNŮ MĚST Leonardo da Vinci, Town plan of Imola (cca 1502) Camillo Sitte – reg. plán z r. 1895 Knesl & Kynčl – ÚPN Olomouc 2013 Rozumí mu v této zemi vůbec někdo ? Rozumí mu v této zemi vůbec někdo ?

18 „CO MÁM K TOMU KONCEPTU NAPSAT ?!?“

19 „Udělej to jako já. Přestěhuj se nejméně na týden na magistrát na výstavu konceptu územního plánu a prostuduj : • 20 výkresů „výroku“ (2 varianty), • 6 výkresů „odůvodnění“ (2 varianty), • 2x 50 = 100 stran textu „výroku“(2 varianty), • 2x 302 stran textu „odůvodnění“, • obě přílohy „odůvodnění“ - 157 stran textu SEA - a 31 stran textu Natura 2000 • textu a grafika 176 karet lokalit… • vlastně 352 karet lokalit v obou variantách… No ale než se do toho pustíš, tak se samozřejmě nejdříve nauč „násobilku“ barev, grafických značek, zkratek, terminologie zpracovatele (v Olomouci „model Knesl & Kynčl“) a osvoj si techniku přebíhání od výkresu k výkresu, aby sis mohl udělat ucelenou představu, co se v daném fragmentu území vlastně děje, nebo by dít mohlo, nebo dít mělo. A neklesej na mysli, nebudeš-li moci najít „leitmotiv“ územního plánu, „vizi“ města. Na tu už zpracovateli doopravdy nezbylo sil.“

20 FÁZE REAKCÍ VEŘEJNOSTI NA PROJEDNÁVÁNÍ :

21 ZVĚDAVOST… …NEPOCHOPENÍ A NEDŮVĚRUDA… …REZIGNACE

22 SLABIKÁ Ř ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ V Č R… PÚR není mycí prostředek na nádobí, nýbrž POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE PÚR ZÚR Není německá předložka – např. : jemanden „ZUR“ Sau machen = (u)dělat z někoho vola, nýbrž ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE na úrovni krajů

23 ÚPN ÚPN není zkratka pro „úplně pitomý nápad“ (i když někdy k němu nemá daleko), nýbrž ÚZEMNÍ PLÁN RP RP není zkratka nejčtenějšího deníku v éře socialismu v ČSSR, nýbrž REGULAČNÍ PLÁN

24 ÚR ÚR není 4500 let staré sumerské město obtékané Eufratem, nýbrž ÚZEMNÍ ROZVOJ např. Olomouce UR …a UR „s krátkým U“ je zase něco úplně jiného – UDRŽITELNÝ ROZVOJ např. sídla…

25 6. otázka: Institucionalizace „městského architekta“ Cíl ? Nebo předpoklad ? Vlk samotář ? Neřízená střela ?  Fungující etika zpracovatelů ÚPP a ÚPD ! OPORA : OPORA :  Platforma městských architektů, MMR ČR, ČKA (metodická pomoc)  Konzultační a oponentní grémium, expertní tým, poradní sbor, vědecká rada (stálé nebo ad hoc) KONTROLA :  MMR ČR (řádná kontrola), KÚ ?  Platforma městských architektů - (neformální hodnocení výsledků, propagace dobré praxe) Začlenění městských architektů do managementu radnic není cíl !!! Ale pouze předpoklad pro kvalifikované ovlivňování urbanistické praxe ve městech a obcích. NÁSTROJE : NÁSTROJE :  Manuál (rukověť) městského architekta, co má vlastně dělat ?  Fungující právní stát !!! Dodržování zákonů při výkonu státní správy.  Fungující územní plánování !!! Srozumitelné, hierarchické podle velikosti sídla, kontrolovatelné !

26 Musí být naplněna základní podmínka : Institut městského architekta musí spojovat : - ODBORNOST - PRAVOMOC - ZODPOVĚDNOST Systém městských architektů musí být : - HIERARCHICKÝ, tzn. musí existovat několik „modelů“ využitelných v celé škále českých sídel – od metropole až po zapadlou vísku. Působení architekta obce bude mít jiné formy, dimenze, ale nemenší naléhavost.

27 7. otázka: Co když institut městského architekta bude instutucionalizován, ale nebude fungovat ? Rizika : Rizika :  Voda na mlýn skeptikům : „Vždyť my jsme to říkali…“  Nabobtnání byrokratického aparátu, bez očekávaného efektu...  V horším případě alibi pro špatná rozhodnutí politiků…  Nejrychlejší cesta k opětovnému zrušení institutu městského architekta a tragický impuls pro opětovný „odlet oné Halleyovy komety“… A to – s vědomím odpovědnosti naší profese za zděděné hodnoty, uchování životnosti, obyvatelnosti a krásy měst a obcí nesmíme dopustit.

28 …vždyť usilujeme o tak prostou a jednoduchou věc : - o živá - bezpečná - udržitelná - a zdravá MĚSTA PRO LIDI

29 Děkuji za pozornost Stašek Žerava, Olomouc


Stáhnout ppt "HALLEYOVA KOMETA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST 29. ledna 2014 2. konference Platformy architektů měst pořádaná Společností."

Podobné prezentace


Reklamy Google