Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Provozní hmoty pro dopravní prostředky v praxi a ve výuce Doc. RNDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Provozní hmoty pro dopravní prostředky v praxi a ve výuce Doc. RNDr"— Transkript prezentace:

1 Provozní hmoty pro dopravní prostředky v praxi a ve výuce Doc. RNDr
Provozní hmoty pro dopravní prostředky v praxi a ve výuce Doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra provozní spolehlivosti, diagnostiky a mechaniky v dopravě Dislokované pracoviště Česká Třebová tel ,

2 Provozní hmoty pro dopravní prostředky PALIVA + MAZIVA
Provozní hmoty pro dopravní prostředky PALIVA + MAZIVA OSTATNÍ PH uhlovodíková brzdové kapaliny, neuhlovodíková mrazuvzdorné směsi, autokosmetika a čisticí prostředky, přípravky k údržbě motoru, přípravky k ošetřování chladičů a akumulátorů, opravárenské přípravky, voda Paliva: klasická vs. alternativní aj.

3 Paliva a maziva PALIVA - Uhlovodíková klasická: benzín, nafta alternativní: LPG - zkapalněné ropné plyny (Liquified Petroleum Gas) CNG - stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) LNG - zkapalněný zemní plyn (Liquified Natural Gas)

4 - Neuhlovodíková. vodík. alkoholy (methanol, ethanol)
- Neuhlovodíková vodík alkoholy (methanol, ethanol) ethery (MTBE, ETBE) estery (MEŘO, EEŘO) biopaliva: bioplyn, bionafta, bioethanol

5 Provozní hmoty pro dopravní prostředky PALIVA + MAZIVA
Provozní hmoty pro dopravní prostředky PALIVA + MAZIVA OSTATNÍ PH uhlovodíková brzdové kapaliny neuhlovodíková mrazuvzdorné směsi autokosmetika a čisticí prostředky přípravky k údržbě motoru přípravky k ošetřování chladičů a akumulátorů opravárenské přípravky voda Paliva: klasická vs. alternativní aj.

6 MAZIVA • plynná • kapalná (oleje) • plastická • tuhá 
MAZIVA • plynná • kapalná (oleje) • plastická • tuhá  jednotlivé přednášky podle programu

7 Dopravní fakulta Jana Pernera vznik:. 1. dubna 1993 aktuálně:
Dopravní fakulta Jana Pernera vznik: 1. dubna 1993 aktuálně: • 900 posluchačů prezenčního studia, • téměř 500 posluchačů kombinovaného studia, • 120 posluchačů doktorandského studia DFJP - fakulta charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického.

8 V magisterském studiu lze studovat v prezenční (5 let) a kombinované formě (6 let) ve studijním programu 3708T Dopravní inženýrství a spoje studijní obory: • Dopravní management, marketing a logistika • Technologie a řízení dopravy • Dopravní prostředky • Dopravní infrastruktura

9 Bakalářské studium Dopravní technologie a spoje + další obory Absolventi vysokých škol se mohou ucházet o přijetí na doktorské studium ve studijním programu 3710V Technika a technologie v dopravě a spojích ve dvou studijních oborech: • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích • Dopravní prostředky a infrastruktura

10 dfjp.upce.cz

11 Provozní hmoty ve výuce všechny obory: předmět Životní prostředí (2
Provozní hmoty ve výuce všechny obory: předmět Životní prostředí (2. roč.) oborově: Základy dopravní techniky, Dopravní prostředky, Přeprava nebezpečného zboží, Ekologické aspekty liniových staveb, Provozní hmoty, Spalovací motory aj.

12 DALŠÍ AKTIVITY • Řešení diplomových
DALŠÍ AKTIVITY • Řešení diplomových a doktorských dizertačních prací • Projekty podporované FRVŠ • Server ODPADY & DOPRAVA (doprava.odpady.cz)

13 Laboratorní vybavení: v Univerzitním ekologickém centru V současné době k dispozici : • FTIR spektrometr VECTOR 22 Bruker • Plynový chromatograf CHROM 5 • Přístroj pro izotachoforézu ZKO-1 • Elektrochemický analyzátor EP 100 • Viskozitní lázeň TV 2000 s přísl. • Refraktometr AR 3

14 • REO 1 Ferrograf • REO 22 Ferrometr • REO 31 Denzimetr a další zařízení Během 2 měsíců budou dodány přístroje dotované FRVŠ: • Přístroj pro stanovení teploty vzplanutí • Viskotester VT-7R • Viskozimetr Höppler • Automatický titrátor TITLAB

15 V rámci projektu MŠMT LI0003 “Multifunkční knihovnické a informační centrum pro dopravu” je do univerzitní knihovny postupně doplňována odborná literatura z oblasti PH (časopisy, normy, monografie - tuzemské i zahraniční).

16 Spolupráce: České dráhy Dopravní podniky Centrum dopravního výzkumu Brno Scientific Instruments Brno ReoTrade Ostrava Ilabo Kyjov B Original Havířov Jan Kučera - Wollman Choceň OilTEAM Ostrava aj.

17 Tribotechnická diagnostika:
 fyzikální a fyzikálně-chemické kontrolní metody pro posuzování stupně opotřebení provozních kapalin, zejména olejů, při důsledném uplatňování přináší značné úspory, získané analytické údaje poskytují kromě diagnostické informace i informaci prognostickou.

18 V mnoha případech výměnné lhůty neodpovídají optimálním   vyměňovaný olej může být nadměrně opotřebený, nesplňuje požadavky, kladené na kvalitní mazivo,  může být vyměňován olej, který ještě mohl plnit svou funkci (výměna je nevýhodná zvláště z ekonomického hlediska).

19 Význam TTD pro provoz - prodloužení dobrého technického stavu
Význam TTD pro provoz - prodloužení dobrého technického stavu mechanismů, - zabezpečení vysoké provozní spolehlivosti, - úspory energie, surovin, pohonných hmot, maziv, konstrukčních materiálů i lidské práce, - úspory při prevenci havarijních stavů zařízení i při snižování spotřeby maziv  příspěvek ke snižování zátěže životního prostředí.

20 Experimentální práce  FTIR spektrometrie v analýze olejů
Experimentální práce  FTIR spektrometrie v analýze olejů pro hnací vozidla ČD + klasické metody TTD  sledování procesu opotřebení olejů pro vznětové motory autobusů,  vytvoření databáze - vlastností olejů dostupných v ČR - vlastních FTIR-spekter.

21 FTIR-spektrometrie = technika vhodná především pro identifikaci a strukturní charakterizaci zejména organických sloučenin. Je založena na měření absorpce infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným materiálem.

22 Metoda zeslabené úplné reflektance (ATR - Attenuated Total Reflectance), - princip násobného úplného odrazu záření na fázovém rozhraní vzorku a měřicího krystalu z materiálu o vysokém indexu lomu (ZnSe, diamant aj.).

23 Zkoušky motorových olejů z KV.  Hnací vozidla řady 810
Zkoušky motorových olejů z KV  Hnací vozidla řady , 730, 742  Stanoveny základní charakteristiky (Tvz, kinematická viskozita, obsah vody, NRL v směsi HEO směsi odstředěním),  Vzorky analyzovány s využitím FTIR-spektrometru Vector 22, Bruker: spektrální rozsah cm-1, rozlišení 4 cm-1, počet scanů 32.

24 FTIR spektrometr Vector 22 (Bruker)

25 FTIR spektrum oleje M7 ADS III

26

27 Typické pásy v FTIR-spektru motorového oleje

28 Rozdílové FTIR-spektrum

29 FTIR-spektrum oleje M7 ADS III z hnacího vozidla řady 810
(1 - nepoužitý olej, 2 až 6 - odběry po přibližně km)

30 Testy: vozidla řady 810 (DKV Letohrad): 810 512-4: vozidlo zkoušené
Testy: vozidla řady 810 (DKV Letohrad): 810 512-4: vozidlo zkoušené (M 7 ADS III + Bishop‘s Original) 810 339-2: vozidlo referenční (M 7 ADS III bez přísady) další vozidla: ř. 714, 730, 742, 810 (DKV Č. Třebová)

31 FTIR spektra: BO - přísada Bishops’Original, M7 ADS III - čistý nepoužitý olej, zkoušené vozidlo, referenční vozidlo

32 Zkoušky motorových olejů z AD  analyzovány vzorky motorových
Zkoušky motorových olejů z AD  analyzovány vzorky motorových olejů (autobusy ČSAD České Budějovice a.s., DZ Písek)  Výměny prováděny v pevných kilometrických intervalech  Sledováno 16 vozidel průměrné stáří 8,9 roku (Karosa, Vysoké Mýto), provozována ve všech druzích dopravy (městská, linková meziměstská, zájezdová).

33 Vybudování databáze Pro každý olej se uvádí:  obchodní název výrobku,  jméno výrobce + logo,  aktivní odkaz na webovou prezentaci,   viskozitní třída SAE, výkonnostní specifikace (ACEA, API aj.),  název a umístění datového souboru FTIR spektra oleje na CD_RW disku,  parametry oleje + další údaje. Spektra jsou ukládána ve formátu OPUS.

34 Okno formuláře databáze

35 Tiskový výstup databáze

36 Děkuji Vám za pozornost. 
Kontakt: tel.: ,


Stáhnout ppt "Provozní hmoty pro dopravní prostředky v praxi a ve výuce Doc. RNDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google