Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbornost ve vzdělávání konference Asociace speciálních pedagogů ČR Praha 12. 4. 2014 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbornost ve vzdělávání konference Asociace speciálních pedagogů ČR Praha 12. 4. 2014 1."— Transkript prezentace:

1 Odbornost ve vzdělávání konference Asociace speciálních pedagogů ČR Praha 12. 4. 2014 1

2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením - § 24 odst. 5  „Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost přístupu k obecnému terciálnímu vzdělávání, odborné přípravě na výkon povolání, vzdělávání dospělých a celoživotnímu vzdělávání bez diskriminace a na rovnoprávném základě s ostatními. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osobám se zdravotním postižením byla poskytována přiměřená úprava.“ 2

3 Pohled do nedávné historie Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením v roce 1990:  8letá pomocná škola 3

4 Současná koncepce vzdělávání  „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR na období 2011 – 2015“ MŠMT  nařízení vlády č. 253 ze dne 29.3.2010 „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením na období 2010-2014“ Trend CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 4

5 Princip celoživotního učení (deinstitucionalizace x kvalita života) Hledání nových cest pro celoživotní vzdělávání mládeže se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, nevyužívající služeb sociálních zařízení. 5 KódÚroveň mentálního postiženíIQ F71Středně těžká mentální retardace35-49 F72Těžká mentální retardace20-34

6 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  IPo – Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol (ZŠ speciálních) 2010 – 2013 v 5 krajích ČR  IPn – Aktivační centra, vzdělávání pro těžce zdravotně postižené 2012 – 2014 v 9 krajích ČR 6

7 Lokální rozložení aktivačních center v ČR Zdroj: prezentace AC Turnov z roku 2013 AC I AC II 7

8 Aktivační centrum - AC  AC představuje školské účelové zařízení, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost celoživotního učení mládeži se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem.  AC je provozováno v ZŠ speciálních a středních PrŠ po skončení vyučování.  Obsah kurzů je přizpůsoben potřebám a schopnostem žáků. 8

9 Kurzy aktivačních center Aktivační centrum nabízí 6 tematicky odlišných kurzů:  Základy přípravy pokrmů  Obsluha multimediálních přístrojů  Výtvarné a umělecké činnosti  Technické, pěstitelské a chovatelské práce  Lidová řemesla  Svět kolem nás a orientace v něm. 9

10 Aktivační centrum - spokojení žáci 10

11 Aktivační centrum - výrobky žáků 11

12 Aktivační centrum, závěrečná osvědčení o absolvování kurzů 12

13 Aktivační centrum, slavnostní předávání osvědčení 13

14 Vzdělávací program aktivačního centra  „Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra“ (výstup projektu AC I)  „Vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra“ (výstup projektu AC II) 14

15 15

16 Lektoři aktivačních center  NIDV má akreditován vzdělávací kurz pro zájemce o práci lektorů v aktivačních centrech pod názvem „Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky - lektory Aktivačních center“ č. j. MŠMT 2062/2013/201/93.  Od září 2014 bude tento kurz součástí nabídky vzdělávacích programů NIDV.  Učební materiál „Instruktážní metodika pro lektory kurzů aktivačních center“, elektronická verze na DVD.  Informace o realizaci kurzů www.nidv.cz.www.nidv.cz 16

17 Aktivační centrum, školení lektorů AC v Kroměříži 17

18 Modelové aktivační centrum hl. m. Prahy  Zřízeno při MŠ speciální, ZŠ praktické a ZŠ speciální Bártlova 83, Praha 9 Ředitelka Mgr. Pavlína Čuřinová Lektor AC Mgr. Alžběta Cibochová Tel: 731 582 583 www.skolabartlova.cz/zakladni-skola-prakticka/ 18

19 Aktivační centrum Praha, kurz chovatelské práce 19

20 Legislativní zakotvení aktivačních center Školský zákon – využití § 120 a § 121  novelizace vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění novely č. 177/2009 Sb.,  nebo novelizace vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění novely č. 279/2012 Sb.,  nebo novelizace vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění novely č. 147/2011 Sb. 20

21 Ekonomické zabezpečení aktivačních center  Dotační program MŠMT  Normativní financování (poměrná část normativu na žáka ZŠ speciální)  Mzdy pedagogických pracovníků aktivačního centra  Provozní náklady  Další náklady – příspěvky rodičů na spotřební materiál Předpokládané požadavky na 14 AC ročně cca 4,5 mil. Kč. 21

22 Pohled do budoucnosti 22 Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání (PŠD) Střední a celoživotní vzdělávání Speciální MŠ Vzdělávání žáků s LMP – RVP ZV, příloha LMP ZŠ/ZŠ praktická Odborné učiliště Přípravná třída ZŠ/ZŠP Vzdělávání žáků se středně těžkým MP RVP ZŠS, díl I ZŠ speciální Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá Přípravný stupeň ZŠS Vzdělávání žáků s těžkým, případně hlubokým MP, postižením více vadami a autismem RVP ZŠS, díl II („rehabilitační třídy“) ZŠ speciální Kurz k doplnění vzdělání Diagnostický pobyt Školská zařízení: školní jídelna, školní družina, školní klub, zájmové vzdělávání… AKTIVAČNÍ CENTRUM § 42 ŠZ SPC pro MP Středisko podpory vzdělávání žáků s mentálním postižením

23 Pozvánka na konferenci Závěrečná konference projektu ESF „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“ 28. května 2014 od 9 do 16 hodin Hotel Barceló, Praha 4, Na Strži 32  Prezentace 9 aktivačních center  Elektronická rezervace na on-line formuláři NIDV www.nidv.cz/ackonfwww.nidv.cz/ackonf  Účastníci obdrží tištěnou publikaci „Vzdělávací program aktivačního centra“  Účast je bezplatná 23

24 Odbornost ve vzdělávání Odbornost ve speciální pedagogice Těším se na spolupráci s Vámi při realizaci aktivačních center v ČR. PhDr. Marta Teplá – metodik projektu Aktivační centra Národní institut dalšího vzdělávání - NIDV Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Tel.: 777 436 792, 222 122 276 E-mail: tepla@nidv.cz; www.nidv.cztepla@nidv.czwww.nidv.cz 24


Stáhnout ppt "Odbornost ve vzdělávání konference Asociace speciálních pedagogů ČR Praha 12. 4. 2014 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google