Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbornost ve vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbornost ve vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Odbornost ve vzdělávání
konference Asociace speciálních pedagogů ČR Praha

2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením - § 24 odst. 5
„Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost přístupu k obecnému terciálnímu vzdělávání, odborné přípravě na výkon povolání, vzdělávání dospělých a celoživotnímu vzdělávání bez diskriminace a na rovnoprávném základě s ostatními. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osobám se zdravotním postižením byla poskytována přiměřená úprava.“

3 Pohled do nedávné historie
Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením v roce 1990: 8letá pomocná škola

4 Současná koncepce vzdělávání
„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR na období 2011 – 2015“ MŠMT nařízení vlády č. 253 ze dne „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením na období “ Trend CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

5 Princip celoživotního učení (deinstitucionalizace x kvalita života)
Hledání nových cest pro celoživotní vzdělávání mládeže se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, nevyužívající služeb sociálních zařízení. Kód Úroveň mentálního postižení IQ F71 Středně těžká mentální retardace 35-49 F72 Těžká mentální retardace 20-34

6 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
IPo – Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol (ZŠ speciálních) 2010 – 2013 v 5 krajích ČR IPn – Aktivační centra, vzdělávání pro těžce zdravotně postižené 2012 – 2014 v 9 krajích ČR

7 Lokální rozložení aktivačních center v ČR
Zdroj: prezentace AC Turnov z roku 2013 AC I AC II

8 Aktivační centrum - AC AC představuje školské účelové zařízení, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost celoživotního učení mládeži se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. AC je provozováno v ZŠ speciálních a středních PrŠ po skončení vyučování. Obsah kurzů je přizpůsoben potřebám a schopnostem žáků.

9 Kurzy aktivačních center
Aktivační centrum nabízí 6 tematicky odlišných kurzů: Základy přípravy pokrmů Obsluha multimediálních přístrojů Výtvarné a umělecké činnosti Technické, pěstitelské a chovatelské práce Lidová řemesla Svět kolem nás a orientace v něm.

10 Aktivační centrum - spokojení žáci

11 Aktivační centrum - výrobky žáků

12 Aktivační centrum, závěrečná osvědčení o absolvování kurzů

13 Aktivační centrum, slavnostní předávání osvědčení

14 Vzdělávací program aktivačního centra
„Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra“ (výstup projektu AC I) „Vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra“ (výstup projektu AC II)

15

16 Lektoři aktivačních center
NIDV má akreditován vzdělávací kurz pro zájemce o práci lektorů v aktivačních centrech pod názvem „Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky - lektory Aktivačních center“ č. j. MŠMT 2062/2013/201/93. Od září 2014 bude tento kurz součástí nabídky vzdělávacích programů NIDV. Učební materiál „Instruktážní metodika pro lektory kurzů aktivačních center“, elektronická verze na DVD. Informace o realizaci kurzů

17 Aktivační centrum, školení lektorů AC v Kroměříži

18 Modelové aktivační centrum hl. m. Prahy
Zřízeno při MŠ speciální, ZŠ praktické a ZŠ speciální Bártlova 83, Praha 9 Ředitelka Mgr. Pavlína Čuřinová Lektor AC Mgr. Alžběta Cibochová Tel:

19 Aktivační centrum Praha, kurz chovatelské práce

20 Legislativní zakotvení aktivačních center
Školský zákon – využití § 120 a § 121 novelizace vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění novely č. 177/2009 Sb., nebo novelizace vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění novely č. 279/2012 Sb., nebo novelizace vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění novely č. 147/2011 Sb.

21 Ekonomické zabezpečení aktivačních center
Dotační program MŠMT Normativní financování (poměrná část normativu na žáka ZŠ speciální) Mzdy pedagogických pracovníků aktivačního centra Provozní náklady Další náklady – příspěvky rodičů na spotřební materiál Předpokládané požadavky na 14 AC ročně cca 4,5 mil. Kč.

22 Pohled do budoucnosti Středisko podpory vzdělávání žáků s mentálním postižením Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání (PŠD) Střední a celoživotní vzdělávání Speciální MŠ Vzdělávání žáků s LMP – RVP ZV, příloha LMP ZŠ/ZŠ praktická Odborné učiliště Přípravná třída ZŠ/ZŠP Vzdělávání žáků se středně těžkým MP RVP ZŠS, díl I ZŠ speciální Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá Přípravný stupeň ZŠS Vzdělávání žáků s těžkým, případně hlubokým MP, postižením více vadami a autismem RVP ZŠS, díl II („rehabilitační třídy“) Kurz k doplnění vzdělání Diagnostický pobyt Školská zařízení: školní jídelna, školní družina, školní klub, zájmové vzdělávání… AKTIVAČNÍ CENTRUM § 42 ŠZ SPC pro MP

23 Pozvánka na konferenci
Závěrečná konference projektu ESF „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“ 28. května 2014 od 9 do 16 hodin Hotel Barceló, Praha 4, Na Strži 32 Prezentace 9 aktivačních center Elektronická rezervace na on-line formuláři NIDV Účastníci obdrží tištěnou publikaci „Vzdělávací program aktivačního centra“ Účast je bezplatná

24 Odbornost ve vzdělávání Odbornost ve speciální pedagogice
Těším se na spolupráci s Vámi při realizaci aktivačních center v ČR. PhDr. Marta Teplá – metodik projektu Aktivační centra Národní institut dalšího vzdělávání - NIDV Senovážné náměstí 25, Praha 1 Tel.: ,


Stáhnout ppt "Odbornost ve vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google