Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archivace a zpřístupnění elektronických online zdrojů v evropském kontextu Mgr. Ludmila Celbová Národní knihovna ČR CASLIN 2005,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archivace a zpřístupnění elektronických online zdrojů v evropském kontextu Mgr. Ludmila Celbová Národní knihovna ČR CASLIN 2005,"— Transkript prezentace:

1 http://www.webarchiv.cz Archivace a zpřístupnění elektronických online zdrojů v evropském kontextu Mgr. Ludmila Celbová Národní knihovna ČR CASLIN 2005, Lednice

2 http://www.webarchiv.cz Role knihoven jako paměťových institucí Národní knihovny (příp. další) – funkce depozitních knihoven  trvalé uchování kulturního a informačního dědictví (textové, obrazové, zvukové, elektronické či jiné záznamy v podobě analogové i digitální, vč. publikací zveřejněných v síti Internet )  zajištění depozitní úlohy  uchovávání dokumentů v konzervačním fondu  registrace v národní bibliografii

3 http://www.webarchiv.cz A rchivace internetových zdrojů – důvody?  enormní nárůst elektronických zdrojů  90 % dokumentů existuje pouze v elektronické podobě  prchavost elektronických zdrojů  průměrná životnost dokumentu na webu je cca 44 dní  cenné dokumenty mohou být nenávratně ztraceny  informační hodnota  různá, dokonalejší možnosti vyjádření oproti tradičním dokumentům  zachování národního kulturního dědictví  národní (depozitní) knihovny

4 http://www.webarchiv.cz Archivace webu – historie  Začátky v polovině 90. let 20. století  v Evropě severské země, Kanada, Austrálie  mezinárodní projekty (Nordic Metadata I, II; NEDLIB - Networked European Deposit Library)  V České republice od r. 2000  Národní knihovna ČR  Moravská zemská knihovna (oficiální spolupráce od května 2003)  Ústav výpočetní techniky MU ČR (externí spolupráce) ! ! ! grantová podpora

5 http://www.webarchiv.cz Problematika archivace webu 1.Získávání elektronických zdrojů (uchovat charakteristiku webu z hlediska obsahu a typu zdroje) 2. Uložení elektronických zdrojů (zajistit trvalou čitelnost zdrojů uložených v archivu – migrace dat) 3. Uchování elektronických zdrojů (zajistit trvalou přístupnost zdrojů uložených v archivu - nečitelnost zdrojů v důsledku změn SW a HW ) 4. Zpřístupnění elektronických zdrojů (zajistit přístup ke zdrojům v archivu, které již na webu nejsou dostupné – technické nástroje pro vyhledávání; autorské právo)

6 http://www.webarchiv.cz Archivace webu – komplexní problematika 1. Legislativní problematika 2. Kritéria výběru zdrojů a strategie jejich archivace 3. Bibliografická správa a zpřístupnění zdrojů

7 http://www.webarchiv.czLegislativa  Zákony o povinném výtisku  potřeba úpravy zákonů – č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, č. 46/2000 Sb. (tzv. Tiskový zákon) – pro online zdroje nelze aplikovat  Autorský zákon (č. 121/2000 Sb.)  vytváření digitálního archivu: ANO  zpřístupnění digitálního archivu: NE Náhradní řešení – smlouvy s vydavateli Novela AZ – lokální zpřístupnění

8 http://www.webarchiv.cz Kritéria výběru zdrojů do archivu  Nelze archivovat veškerý obsah webu (technické důvody, ekonomické důvody, legislativní rámec)  Selekční kritéria pro účely registrace v ČNB  Omezení při automatizovaném procesu sběru dat

9 http://www.webarchiv.cz Kritéria výběru zdrojů pro ČNB  Místo uložení zdroje (doména.cz)  Přístup (pouze volně přístupné zdroje)  Obsah (informační hodnota)  Typ a forma (seriály, publikace z akademické oblasti, vládní publikace…)  Formát (formáty všeobecně podporované producenty aplikačního SW, zejména webových prohlížečů)

10 http://www.webarchiv.cz Kritéria výběru zdrojů pro automatizovaný sběr dat do archivu  Nelze archivovat veškerý obsah českého webu (= „plošné sklízení“)  Výběr zdrojů dostupných prostřednictvím běžného prohlížeče (protokol http)  Všeobecně podporované formáty: html, xml, jpg, gif, txt, pdf  Technická omezení (kapacita paměti)

11 http://www.webarchiv.cz Strategie vytváření digitálního archivu  Kompletní archiv  automatizovaný sběr elektronických online zdrojů (tzv. harvesting)  nenárokuje intelektuální práci  nižší kvalita archivovaných zdrojů  větší právní rizika  Implementace  Švédsko (projekt Kulturarw 3 )  Finsko (projekt EVA)  USA (projekt Internet Archive)Internet Archive

12 http://www.webarchiv.cz Strategie vytváření digitálního archivu  Výběrový archiv, tématické sbírky  náročnější na čas a intelektuální práci  předem stanovená obsahová a formální kritéria  menší právní rizika  uzavírání smluv s vydavateli  možnost archivace neviditelného webu  Implementace  Austrálie (projekt Pandora) - výběrPandora  USA (projekt Minerva) – téma volebMinerva

13 http://www.webarchiv.cz Další možná alternativa v tvorbě digitálního archivu Kompletní archivVýběrový archiv Kompletní archiv + Výběrový archiv  Implementace  Dánsko (projekt Netarchive.dk)  Česká republika (projekt WebArchiv)WebArchiv

14 http://www.webarchiv.cz Bibliografická správa, zpřístupnění zdrojů  Cíl - budování České národní bibliografie pro online zdroje  Uložení zdrojů vybraných podle selekčních kritérií do digitálního archivu  Propojení obou databází pro účely zpřístupnění

15 http://www.webarchiv.cz Bibliografická správa  samostatná báze WEB v rámci elektronického katalogu Národní knihovnyWEB  primární funkce bibliografická (ČNB) - zkatalogizované zdroje vybrány na základě kritérií pro ČNB  sekundární funkce pro oborové informační brány - zkatalogizované zdroje vybrány na základě kritérií pro oborové informační brány (ve fázi testování)  uloženo 170 záznamů pro ČNB  provoz cca 1,5 roku

16 http://www.webarchiv.cz Záznamy v bázi WEB – funkce pro zpřístupnění  MARC21  doplnění několika polí dle metadatového standardu Dublin Core pro účely kooperace oborových informačních bran  použitelnost v různých systémech  konverze do UNIMARC  konverze do Dublin Core  konverze do Metalibu apod.  prostřednictvím pole 856 (URL adresa) přístup  do aktuálního zdroje na webu  do digitálního archivu  zpřístupnění v JIB

17 http://www.webarchiv.cz Příklad záznamu v bázi WEB  Záznam časopisu Ikaros (standardní zobrazení)  Přístup do aktuální stránky zdroje (http://www.ikaros.cz)  Přístup do digitálního archivu (http://ind.war.mzk.cz/index.php?action=get_ versions&lang=cs&url_send=1&show_results= 1&fr_url=www.ikaros.cz&fr_date_from=&fr_d ate_to=)

18

19

20

21 http://www.webarchiv.cz Český WebArchiv v evropském kontextu  Dilema všech knihoven/institucí řešících archivaci webu:  komplexní archivace (automatizovaný sběr online zdrojů) nebo  výběrová archivace  Důležité ale je hlavně vůbec začít, protože mnohé dokumenty na webu nepočkají !!! > IFLA >

22 http://www.webarchiv.cz IFLA – snaha o společné řešení problematiky uchování online zdrojů  Zpracování přehledu o stavu řešení problematiky registrace a uchování online zrojů v členských zemích  stanovení obecných selekčních kritérií pro elektronickou národní bibliografii  návrh směrnic pro elektronickou národní bibliografii  poskytnutí směrnic pro tvorbu základní národní bibliogafie Zatím čekáme na výsledky analýzy.

23 http://www.webarchiv.cz Výsledky šetření pracovníků NK ČR  Situace v pokročilejších evropských národních knihovnách  přístup velmi rozdílný, většina zemí se rozhoduje o dalším postupu  severské země trend k co nejvyšší automatizaci  národní bibliografie na základě indexace webových zdrojů je zatím nereálná  ve většině zemí je zákon o PV nevyhovující  zejména Německo počítá s obrovskou podporou archivace webu

24 http://www.webarchiv.cz Závěr I – postavení ČR v oblasti archivace webu v evropském kontextu  Pozitiva  ČR začala včas  velmi dobrá znalostní úroveň  pro budoucno jsou již archivovány české zdroje za poslední tři roky  kooperace se zahraničními institucemi  renomé mezi nejvýznamnějšími institucemi  schopnost předávat dál své zkušenosti (CULTURE 2000 – projekt 2005, kooper. Slovensko, Slovinsko, Estonsko

25 http://www.webarchiv.cz Závěr II – postavení ČR v oblasti archivace webu v evropském kontextu  Negativa  existence projektu, pokračování archivační činnosti je každým rokem závislé na získání grantů  vzhledem k technickým problémům souvisejícím s nedostatkem finančních problémů se nepodařilo dosud dokončit jediné kompletní stažení dat  vzhledem k finančním problémům nebylo možno získat potřebný SW pro vyhledávání

26 http://www.webarchiv.cz Závěr III – postavení ČR v oblasti archivace webu v evropském kontextu  Negativa – pokrač.  vzhledem k personálním problémům je rozsah zdrojů registrovaných pro ČNB (katalogizace - 170 záznamů) a rozsah zdrojů pro online zpřístupnění (smlouvy s vydavateli - 39) mizivý  personální problémy jsou rovněž příčinou, proč v ČR je řešení otázky povinného výtisku pro online zdroje na mrtvém bodě  atd.

27 http://www.webarchiv.cz Kontakty: webarchiv@nkp.cz Ludmila Celbová (část knihovnická) ludmila.celbova@nkp.cz Petr Žabička (část IT) zabak@mzk.cz Informace: http://www.webarchiv.cz


Stáhnout ppt "Archivace a zpřístupnění elektronických online zdrojů v evropském kontextu Mgr. Ludmila Celbová Národní knihovna ČR CASLIN 2005,"

Podobné prezentace


Reklamy Google