Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU www.forumprorodinu.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU www.forumprorodinu.cz."— Transkript prezentace:

1 Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU www.forumprorodinu.cz

2 Zahraniční zkušenosti s místní pro-rodinou politikou Co jsou to tzv. Lokální uskupení pro rodinu? Mgr. Soňa Mudrochová www.forumprorodinu.cz

3 Lokální uskupení pro rodinu • partnerství a iniciativa různých organizací a institucí, kteří se snaží v regionu o změnu nastavení ve společnosti vůči rodinám • společný cíl - dosáhnout změny ve smýšlení společnosti, tj. docílit toho, aby se společnost více zaměřila na podporu rodiny • na regionální úrovni ozvučovat danou problematiku a motivovat k politice přátelské rodině • vyměňovat si své zkušenosti, spolupracovat a prezentovat příklady dobré praxe • jak obce, tak firmy, se musí chopit iniciativy a rodinám více pomáhat www.forumprorodinu.cz

4 Lokální uskupení pro rodinu • jsou to tzv. sítě aktérů/partnerů z různých oblastí – komerce, politika, občanská společnost, dobrovolná báze, každý z partnerů vnáší své specifické know-how - specifikum • společný cíl – zlepšit životní a pracovní podmínky rodin dle místní poptávky – řešení MÍSTNÍHO PROBLÉMU • zástupci obcí, firem a podniků, komor, oborových organizací, NNO, svazů, nadací, vzděl. institucí, nemocnic, církví… • stěžejní témata: infrastruktura přátelská rodině, podpora slučitelnosti rodiny a zaměstnání, spolehlivá péče o děti, mezigenerační soužití www.forumprorodinu.cz

5 Proč je potřeba „přátelskost vůči rodinám“ ? PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Výchozí stav společnosti • Demografický vývoj, stárnutí populace, současná podoba rodiny je historicky jiná /nové rodinné struktury - samostatně vychovávající rodič, patchworkové rodiny, péče o generaci rodičů/ – ohrožení sociálních zabezpečovacích systémů – nedostatek odborných pracovních sil ve střednědobém horizontu • Hospodářství potřebuje kvalifikované odborné síly – ženy, rodina a slučitelnost rodiny a zaměstnání vstupují do firemních strategií, odliv z regionů • Od zaměstnaných je na pracovním trhu požadována vysoká flexibilita • Zvýšení konkurenceschopnosti regionu X odliv kvalifikované prac. síly www.forumprorodinu.cz

6 LOKALE BÜNDNISSE FÜR FAMILIE • Spolková iniciativa 2004 k zakládání místních sdružení (tohoto času cca 600 sídel sdružení s více než 5 200 projekty). • Podpora Spolkového ministerstva s expoziturami v Bonnu a Berlíně. Oblasti aktivity: • Prostředí přátelské rodinám • Slučitelnost rodiny a zaměstnání • Uvědomit si zodpovědnost za výchovu • Občanská angažovanost • Vícegenerační spolupráce • Výměna a spolupráce s jinými sdruženími www.forumprorodinu.cz Místními spolky pro rodinu Na pomoc Místním spolkům pro rodinu provozuje Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež v Bonnu a v Berlíně servisní kanceláře. Tyto kanceláře podporují místní aktivity poskytováním individuálního poradenství a zajištěním profesionální komunikace: www.lokale-buendnisse-fuer- familie.dewww.lokale-buendnisse-fuer- familie.de Ale také Svobodný stát Sasko se zapojuje do podpory Místních spolků (www.familie.sachsen.de) a již inicioval několik vlastních projektů k tématu podpora rodiny.www.familie.sachsen.de

7 LOKÁLNÍ USKUPENÍ / PARTNERSTVÍ PRO RODINU www.forumprorodinu.cz Místní spolky pro rodinu PODPORA TÉMATU LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍ NA PODPORU RODINY: • realizační období 2014 - 2020: • Předpoklad: obdoba opatření 3.4 Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života • ESF, OP LZZ

8 LOKÁLNÍ USKUPENÍ PRO RODINU – JAK ZALOŽIT LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ www.forumprorodinu.cz BROŽURA PRINCIPY REGIONÁLNÍ PRO-RODINNÉ POLITIKY • místní patnerství různých organizací – možnost k řešení MÍSTNÍHO PROBLÉMU / NAJDĚTE HO / CO je ten místní problém / MÍSTNÍ POTŘEBA • jeho řešení bude společným CÍLEM vašeho partnerství • PROČ ho chcete řešit • JAK ho budete řešit / najděte NÁSTROJE /činnosti/aktivity • CO BUDE VÝSTUPEM / co se změní • VĚTŠÍ DOPAD, VĚTŠÍ REZONANCE, VÍCE SIL, VÍCE ZKUŠENOSTÍ

9 LOKÁLNÍ USKUPENÍ PRO RODINU – CESTA K ÚSPĚCHU www.forumprorodinu.cz • DOBRÉ NÁPADY, NADCHNOUT OSTATNÍ, INFORMOVAT O SOBĚ • PESTRÉ SLOŽENÍ USKUPENÍ – RŮZNORODOST PARTNERŮ, ČLENŮ • DOBŘE STRUKTUROVANOU SÍŤ REAGUJÍCÍ NA MÍSTNÍ POTŘEBY • TÝM S LEADRY • OD ZAČÁTKU PŘEMÝŠLET O UDRŽITELNOSTI • PLÁNOVAT, NEBÁT SE ZMĚN, POČÍTAT S TÍM, ŽE CÍLE USKUPENÍ SE MOHOU V ČASE MĚNIT

10 LOKÁLNÍ USKUPENÍ PRO RODINU – MOŽNÉ AKTIVITY, OBLASTI www.forumprorodinu.cz • podpora rodin při zajištění péče o děti odpovídající místní potřebě • zachování nabídek zvyšujících kvalitu života (knihovna, zoo, muzea, sportovní nabídky, hudební škola, koupaliště) - zvýhodnění pro rodiny • podpora sociálně slabých rodin ( převzetí podpory v místě, příspěvky na obědy) • veřejná doprava (frekvence spojů, hustota sítě, dosah, tarify) • soužití a mezigenerační výměna (projekty) • informační nabídka o speciálních službách určených dětem a rodinám • nabídky bezprostřední účasti rodin, dětí a mladistvých na rozhodnutích, která týkají především jich jako cílové skupiny • podpora vzniku a udržení pracovních míst, podpora • flexibilní modely pracovní doby (klouzavá pracovní doba, práce na dálku, konta pracovní doby)

11 SOUTEŽ OBEC PŘÁTELSKÁ /CELÉ/ RODINĚ www.forumprorodinu.cz • celostátní soutěž Obec přátelská rodině je nástrojem k propagaci rodinné politiky na místní úrovni • soutěž vyhlašují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Síťí mateřských center, Asociací center pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR. • www.obecpratelskarodine.cz www.obecpratelskarodine.cz • Formou soutěže, projektů – využití: příměstské prázdninové tábory, dovybavení dětských hřišť, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dětí, vytvoření nových informačních zdrojů se zaměřením na rodiny (weby či brožury o službách pro rodiny apod.), oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků, vytvoření dětských koutků, projekty zaměřené na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory.

12 SOUTEŽ OBEC PŘÁTELSKÁ /CELÉ/ RODINĚ www.forumprorodinu.cz • motivovat obce a města k vytváření koncepčních a dlouhodobých prorodinných opatření, která vychází ze zjištěných potřeb místních rodin /NUTNÁ PODMÍNKA: existence koncepčního dokumentu rodinné politiky - plán, směrnice, strategie, koncepce…/ • podporovat prostředí všestranně přátelské rodině na místní úrovni • Co přinese obcím ? zviditelnění a zvýšení prestiže obce, větší spokojenost a loajalitou svých občanů a v neposlední řadě rovněž finančním oceněním

13 SOUTEŽ OBEC PŘÁTELSKÁ /CELÉ/ RODINĚ www.forumprorodinu.cz • přihlášky je možné podávat do konce prosince 2013, březen 2014 vyhlášení, květen se vyhlašuje nové kolo • Podmínky: všechny obce, 5 skupin dle velikosti obce /1000/1000-3000/3000-10 000/…. • Co přinese obcím ? zviditelnění a zvýšení prestiže obce, větší spokojenost a loajalitou svých občanů a v neposlední řadě rovněž finančním oceněním

14 Kontakt: • Soňa Mudrochová, manažerka projektu • Centrum komunitní práce Ústí nad Labem • Koněvova 18, 400 01 Ústí nad Labem • Tel., fax.: +420 475 201 096 • E-mail: info@ckpul.cz • www.ckpul.cz • www.forumprorodinu.cz Děkuji za pozornost. www.forumprorodinu.cz


Stáhnout ppt "Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU www.forumprorodinu.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google