Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obuvník pro zakázkovou výrobu (kód: H NSK)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obuvník pro zakázkovou výrobu (kód: H NSK)"— Transkript prezentace:

1 Obuvník pro zakázkovou výrobu (kód:32-007-H NSK)
Prezentace k Projektu UNIV 2 KRAJE

2 Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání
název školy SPŠ polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín adresa školy Nad Ovčírnou 2528, Zlín zřizovatel školy Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín název programu dalšího vzdělávání Obuvník pro zakázkovou výrobu forma studia Prezenční délka studia hodin způsob ukončení Úspěšné absolvování všech modulů certifikát Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

3 Osnova prezentace. 1. Východiska projektu. 2
Osnova prezentace 1. Východiska projektu 2. Vlastní tvorba a zajištění programu 3. Dílčí realizace projektu 4. Vyhodnocení Východiska projektu 1.1 Zkušenosti naší školy s výukou daného oboru SPŠ kožařská do r 2007 představovala 70 let výuky oboru výroba obuvi ve Zlíně 1.2 Materiální a personální vybavení školy pro výuku daného oboru V současné době je škola dostatečně vybavena pro výuku oboru obuvníka vlastními dílnami a má ve svých řadách i potřebné odborníky 1.3 Neexistence dalších možností vzdělávání ve výše uvedeném oboru Pouze 2 školy v ČR nabízejí studium v oboru obuvník (SOŠ Slavičín a Obchodně technická škola s.r.o. ve Zlíně), ale již několik let nenaplnily stav pro otevření. Naše škola částečně vyučuje problematiku výroby obuvi v rámci Oboru Zpracování usní, plastů a pryže – zaměření „Design spotřebních výrobků“. 1.4 Stav obuvnického průmyslu v ČR Česká republika (ČR) a město Zlín představují tradici, kvalitu, řemeslnou dovednost a kvalitní design, to jsou devizy českého obuvnického průmyslu i v dnešní době. V posledních 20 letech dochází spíše k útlumu výroby obuvi. Nicméně v oboru působí řada menších firem, které se zabývají specializovanými výrobami s vyšší připadnou hodnotou. Jedná se o segment výroby pracovní, bezpečnostní a ochranné obuvi, kvalitní certifikované dětské obuvi a „komfortní obuvi“ či zdravotní obuvi, která je vyráběna pro lidi s různými typy onemocnění nohou, včetně speciální obuvi určené pro diabetiky.

4 2. Vlastní tvorba programu 2. 1 Pokus vytvořit vlastní program 2
2. Vlastní tvorba programu 2.1 Pokus vytvořit vlastní program 2.2 Volba již schváleného programu „Obuvníka“ - Obuvník pro zakázkovou výrobu (kód: H), obsah byl nejblíže našim představám -pozitivní bylo především usnadnění schvalovacího procesu a možnost absolventů získat Dílčí kvalifikaci z NSK jako vyšší stupeň vzdělání v podobě celostátně platného certifikátu - negativa nenaplnění našich původních představ o skladbě a náplni výuky, (především znemožnění výuky konstrukce výrobků na PC, o kterou měli uchazeči v průběhu průzkumu zájmu i v průběhu výuky eminentní zájem)

5 Struktura programu a/ Profil absolventa
Zaměření programu je nasměrováno tak, aby absolvent získal základní odborné dovednosti a schopnosti zejména při konstrukci obuvi a následného zhotovení obuvi na základě ucelených technologických poznatků a tyto tvořivým způsobem propojil v požadovaný cíl. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu: - jedná se zákazníkem a orientuje se v normách a technické dokumentaci v obuvnictví, - volí postupy práce, materiály, stroje, zařízení, nástroje a technologické podmínky pro výrobu obuvi, - seřizuje, ošetřuje a provádí údržbu obuvnických strojů a zařízení, - obsluhuje obuvnické stroje, - vytvoří modely, střihy a šablony, - posuzuje kvalitu obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, - zhotovuje svrškové a spodkové dílce obuvi, - zhotovuje svršek obuvi, - napíná svršek na kopyta, - spojuje ručně nebo strojně svrškových a spodkových dílců obuvi a upravuje vzhled obuvi.

6 . b/ Charakteristika programu dalšího vzdělávání
Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávání je pojato formou prezenční výuky. Program obsahuje 10 výukových modulů. Jednotlivé moduly na sebe navzájem navazují. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program tvoří navazující moduly. Modul T1 – jednání se zákazníkem včetně stanovení předběžné kalkulace, orientace v normách a technické dokumentaci. Modul T2 – volba postupů práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro výrobu obuvi. Modul K1 – praktické dovednosti při vytváření modelů, střihů a šablon obuvi. Modul P1 – seřizování, ošetřování a údržbě obuvnických strojů a zařízení. Modul P2 – obsluha obuvnických strojů. Modul T3 – posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi. Modul T4 – zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi. Modul P3 – zhotovení svršku. Modul P4 – napínání svršku na kopyta. Modul P5 – ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi a úprava vzhledu obuvi. .

7 Organizace výuky Příprava v teoretické a praktické části je realizována formou modulové výuky na Střední průmyslové školy polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín na odloučeném pracovišti nám. T. G. Masaryka Zlín. Praktické vyučování je realizováno ve vlastních dílnách. Navazuje na teoretické moduly, včetně začleněných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výuka je realizována zpravidla ve 14 denních cyklech vždy v pátek odpoledne (13 – 20) a v sobotu dopoledne (8 – 15). Vyučovací hodina v teoretické části je 45 minut v praktické části trvá 60 minut. Naše škola má možnost zajistit ubytování pro mimo zlínské uchazeče na svém internátě. Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Jsou uplatňovány metody prezenční (vysvětlování, přednáška, práce s textem a rozhovor), metody demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem a instruktáž), metody pro rozvoj teoretických dovedností a manuálních zručností (vypracování dokumentace a zhotovení modelů) a metody prakticky prováděcí (nácvik a zvyšování zručnosti, nácvik a ovládání strojního vybavení a zařízení). Hodnocení v jednotlivých modulech bylo nebo bude provedeno formou zkoušky nebo zápočtu.

8 K1 Vytváření modelů, střihů a šablon obuvi

9 VÝROBKY A JEJICH ZÁKLADNÍ ČÁSTI, ZJIŠŤOVÁNÍ ROZMĚRŮ NOHOU A DÉLKOVÉ A OBVODOVÉ ROZMĚRY NOHOU

10 KONSTRUKCE ZÁKLADNÍCH VZORŮ OBUVI, POMOCNÉ PŘÍMKY A ÚSEČKY PRO KONSTRUKCI ZÁKLADNÍHO VZORU OBUVI

11 KONSTRUKCE SPODKU OBUVI - DÁMSKÁ

12 Zajištění personálního obsazení
Pomocí osobních kontaktů a díky spolupráci s ČOKA ve Zlíně jsme získali celkem rychle 11 zájemců o absolvování programu s následujícím složením: 4 manuální pracovníci (1 žena) 4 jednatelé firem, popř. obchodníci (2 ženy) 2 ortopedičtí technici (1 žena) 1 návrhářka obuvi (1 žena) Jedná se o různorodou skupinu z pohledu věku, pohlaví i vzdělání, přesto přístup frekventantů byl je velmi vstřícný, tvůrčí s řadou diskuzí nad odbornými tématy. Zajištění hodnocení programu sociálního partner kontakt (adresa, tel., ) jméno hodnotitele Česká obuvnická a kožedělná asociace Tř. T. Bati 5267, Zlín Vlasta Mayerová PhDr. Redno Šumava s.r.o. Nádražní 176, Kolinec Miroslav Onder

13

14

15 3. Dílčí realizace V současné době je realizována výuka modulu K a větší část výuky modulů T, z důvodu rekonstrukce naší budovy zbývá doučit moduly T a moduly P. 4.Vyhodnocení Prvotní dojmy lektorů jsou velmi příznivé a pokud se týká účastníků programu, tak jsou velmi spokojení, podávají i pozitivní informace směrem s dalším firmách a případným dalším zájemcům, např. na veletrhu KABO v Brně. Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Ing. Václav Talaš SPŠP-COP Zlín


Stáhnout ppt "Obuvník pro zakázkovou výrobu (kód: H NSK)"

Podobné prezentace


Reklamy Google