Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny"— Transkript prezentace:

1 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny
Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra

2 Členové konsorcia - vysokoškolská pracoviště
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Členové konsorcia - vysokoškolská pracoviště České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní - příjemce Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická - další účastník projektu Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - další účastník projektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum - další účastník projektu Členové konsorcia - aplikační partneři Dalkia Česká Republika, a.s. - další účastník projektu ENVI-PUR, s.r.o. - další účastník projektu FANS, a.s. - další účastník projektu Institut pro rozvoj vědy a techniky, o.p.s. - další účastník projektu IVITAS, a.s. - další účastník projektu Plzeňská energetika a.s. - další účastník projektu Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. - další účastník projektu Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. - další účastník projektu Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - další účastník projektu

3 Název projektu: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny
Číslo projektu: TE Doba řešení: 3/ /2019 Cíle projektu Projekt svým dosahem široce přesahuje oblast teplárenství. Přímé dopady je třeba hledat v oblastech životního prostředí, jeho ochraně a zkvalitňování, trvale udržitelného rozvoje z pohledu ekonomického, ekologického i lidských zdrojů, energetické bezpečnosti a spolehlivosti, ale i v posílení pozice zúčastněných výzkumných i výrobních institucí na trhu a zlepšení jejich konkurenceschopnosti a konečně i zachování respektive zvýšení zaměstnanosti. Podstatným cílem projektu je i úzké propojení výzkumné a výrobní sféry tak, aby konečným výstupem byly nové produkty, postupy a technologie upevňující pozici partnerských institucí na trhu i další rozvoj výzkumných a vývojových týmů. Všechny cíle představovaného projektu vedou k posílení konkurenceschopnosti ČR v Evropě i ve světě.

4 Pokročilé technologie pro
výrobu tepla a elektřiny Cíle projektu - bodově Zkvalitnění výzkumných týmů, podpora transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou i podpora mladých začínajících pracovníků, studentů a doktorandů, kteří jsou v navrhovaných týmech zařazeni. To spolu s ekonomickými přínosy pro všechny partnery je podmínka dlouhodobé udržitelnosti celého projektu. Minimalizace dopadů na životní prostředí Snižování vlastní spotřeby i ztrát připojených rozvodných soustav Získání nových poznatků v oblasti nových alternativních paliv, zejména biomasy, ale i různých odpadů nebo vodárenských kalů Na tuto problematiku velmi úzce navazuje otázka vlastností spalin a jejich čištění a filtrace, kde hlavním úkolem je minimalizovat dopady teplárenství na životní prostředí. Optimalizace příslušných zařízení, (např. kompresorů, ventilátorů, čerpadel i rozvodných soustav a potrubních systémů.) Otázka využití odpadního tepla a Minimalizace ztrát

5 Strategická výzkumná agenda
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda je rozdělena do sedmi pracovních balíčků podle tématických okruhů. Jedná se o: Paliva Teplárenské technologie a decentralizace Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin Chlazení a vodní hospodářství Inteligentní řízení a spolehlivost Management Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů V každém pracovním balíčku je pak vždy zapojeno několik dalších účastníků projektu s tím, že alespoň jeden z partnerů je veřejnou vysokou školou. V balíčcích Management a Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů jsou zapojeni všichni členové konsorcia.

6 Pokročilé technologie pro
výrobu tepla a elektřiny Balíček 1 - PALIVA Vedoucí balíčku: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Členové balíčku: České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. ENVI-PUR, s.r.o. IVITAS, a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Koordinátor: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

7 Balíček 1 - PALIVA Dílčí cíle (pro první dva roky řešení):
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 1 - PALIVA Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012 Analýza typů biomasy a alternativních paliv prosinec 2012 Identifikaci, výběr a využití vybraných předupravených odpadů březen 2013 Posouzení potenciálních zásob hnědého uhlí a reálných možností jeho těžeb v čase prosinec 2013 Definice požadavků pro zkoušky hoření vybraných paliv a směsí prosinec 2013 Složení a vlastnosti alternativních paliv – stanovení vlastností nejpravděpodobnějších druhů v budoucnu využívaných paliv na bázi biomasy a čistírenských kalů 7 7

8 CELKEM (za celé období)
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 1 - PALIVA Finanční plán: NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní 3782 4165 4191 4518 16656 - Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby 985 1068 1066 1179 4298 Ochrana duševního vlastnictví 38 42 47 169 Další provozní a cestovní 579 648 652 684 2563 Režie 1342 1476 1481 1603 5902 NÁKLADY CELKEM 6726 7399 7432 8031 29588 29409 58997 ZDROJE Maximální výše podpory 4250 4674 4696 5087 18707 19451 38158 Podpora 4052 4457 4477 4849 17835 17779 35614 Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje 2674 2942 2955 3182 11753 11630 23383 ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 60,24% 60,38% 60,28% 60,45% 60,37% 8 8 8

9 Balíček 2 - TEPLÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A DECENTRALIZACE
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 2 - TEPLÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A DECENTRALIZACE Vedoucí balíčku: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Členové balíčku: České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. Plzeňská energetika a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Západočeská univerzita v Plzni Koordinátor: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

10 Balíček 2 - TEPLÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A DECENTRALIZACE
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 2 - TEPLÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A DECENTRALIZACE Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012 Analýza současného stavu a životnosti instalovaných technologií pro využití uhlí prosinec 2012 Studie využití malých proudových motorů jako malých energetických centrál pro teplárenské účely prosinec 2013 Analýza využití alternativních paliv pro pohon malých proudových motorů prosinec 2013 Vývojové práce na technologiích čištění plynu, vyrobeného zplyňováním paliv 10 10

11 CELKEM (za celé období)
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 2 - Teplárenské technologie a decentralizace Finanční plán: NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní 2458 2730 2736 2996 10920 - Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby 555 583 588 644 2370 Ochrana duševního vlastnictví 18 20 22 80 Další provozní a cestovní 287 331 342 377 1337 Režie 827 915 919 1007 3668 NÁKLADY CELKEM 4145 4579 4605 5046 18375 18749 37124 ZDROJE Maximální výše podpory 3202 3542 3561 3896 14201 14599 28800 Podpora 2949 3262 3279 3587 13077 13439 26516 Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje 1196 1317 1326 1459 5298 5310 10608 ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 71,15% 71,24% 71,21% 71,09% 71,17% 71,68% 71,43% 11 11 11

12 Balíček 3 - Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 3 - Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin Vedoucí balíčku: Západočeská univerzita v Plzni Členové balíčku: České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. IVITAS, a.s. Plzeňská energetika a.s. Technická univerzita v Liberci Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Koordinátor: Ing. Jan Sedláček, Ph.D.

13 Balíček 3 - TECHNOLOGIE A PROCESY ODVODU A ÚPRAVY SPALIN
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 3 - TECHNOLOGIE A PROCESY ODVODU A ÚPRAVY SPALIN Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): listopad 2012 Koncepce simulací filtračních zařízení a jejich komponent, výchozí výpočetní modely a analýzy listopad 2012 Analýza stávajících filtračních materiálů pro filtraci horkých spalin únor Parametrický model průtočné části spalinového ventilátoru prosinec 2013 PIV měření průtočné části spalinového ventilátoru prosinec 2013 Provedeno zpřesnění a verifikace výchozích modelů filtračních zařízení prosinec 2013 Zhotovení vzorků nanovlákenných filtračních materiálů 13 13

14 CELKEM (za celé období)
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 3 - Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin Finanční plán: NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní 3466 3837 3856 4189 15348 - Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby 361 342 345 364 1412 Ochrana duševního vlastnictví 10 11 13 45 Další provozní a cestovní 265 324 330 382 1301 Režie 1024 1127 1135 1235 4521 NÁKLADY CELKEM 5126 5641 5677 6183 22627 22860 45487 ZDROJE Maximální výše podpory 4572 5011 5037 5482 20102 20335 40437 Podpora 4161 4562 4587 4993 18303 18516 36819 Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje 965 1079 1090 1190 4324 4344 8668 ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 81,17% 80,87% 80,80% 80,75% 80,89% 81,00% 80,94% 14 14 14

15 Balíček 4 - CHLAZENÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 4 - CHLAZENÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Vedoucí balíčku: České vysoké učení technické v Praze Členové balíčku: Dalkia Česká Republika, a.s. FANS, a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Koordinátor: Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.

16 Balíček 4 - CHLAZENÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 4 - CHLAZENÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Dílčí cíle (do roku 2016): září Parametry vestaveb chladicích věží a jejich vývoj červen 2015 Výzkum a vývoj parních kondenzátů pro přímou vzduchovou kondenzaci a vzduchových výměníků listopad 2015 Výzkum a vývoj v oblasti hybridních chladicích věží prosinec 2015 Optimalizace zavodnění chladicích věží 16 16

17 CELKEM (za celé období)
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 4 - Chlazení a vodní hospodářství Finanční plán: NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní 1951 2266 2267 2416 8900 - Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby 252 219 270 260 1001 Ochrana duševního vlastnictví 15 30 Další provozní a cestovní 546 663 648 718 2575 Režie 686 785 797 851 3119 NÁKLADY CELKEM 3435 3933 3997 4260 15625 14746 30371 ZDROJE Maximální výše podpory 2458 2864 2915 3086 11323 10430 21753 Podpora 2307 2682 2729 2892 10610 9813 20423 Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje 1128 1251 1268 1368 5015 4933 9948 ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 67,16% 68,19% 68,28% 67,89% 67,90% 66,55% 67,25% 17 17 17

18 Balíček 5 - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ A SPOLEHLIVOST
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 5 - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ A SPOLEHLIVOST Vedoucí balíčku: Technická univerzita v Liberci Členové balíčku: ENVI-PUR, s.r.o. Plzeňská energetika a.s. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Západočeská univerzita v Plzni Koordinátor: doc. Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava

19 Balíček 5 - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ A SPOLEHLIVOST
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 5 - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ A SPOLEHLIVOST Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012 Analýza vlastností a vhodnosti komunikačních standardů pro bezdrátovou komunikaci a komunikaci po silovém vedení s ohledem na jejich užití v inteligentních sítích. prosinec 2013 Vytvoření souboru matematických modelů energetických zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla a provedení analýzy jejich provozních režimů a vazeb na elektrizační soustavu. 19 19

20 CELKEM (za celé období)
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 5 - Inteligentní řízení a spolehlivost Finanční plán: NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní 3698 4047 4096 4452 16293 - Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby 41 70 80 100 291 Ochrana duševního vlastnictví 10 Další provozní a cestovní 220 246 247 243 956 Režie 989 1090 1104 1200 4383 NÁKLADY CELKEM 4948 5453 5527 6005 21933 21741 43674 ZDROJE Maximální výše podpory 3720 4106 4161 4533 16520 16351 32871 Podpora 3444 3801 3852 4195 15292 15140 30432 Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje 1504 1652 1675 1810 6641 6601 13242 ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 69,60% 69,70% 69,69% 69,86% 69,72% 69,64% 69,68% 20 20 20

21 Pokročilé technologie pro
výrobu tepla a elektřiny Balíček 6 - Management Vedoucí balíčku: České vysoké učení technické v Praze Členové balíčku: Všichni účastníci projektu Koordinátor: Ing. Jiří Ehrlich

22 Balíček 6 - Management Dílčí cíle (do roku 2016):
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 6 - Management Dílčí cíle (do roku 2016): březen 2012 Plán projektu; Podpis smlouvy mezi zadavatelem a příjemcem listopad 2015 Řešení problémů souvisejících s realizací projektu prosinec 2015 Studie proveditelnosti 22 22

23 CELKEM (za celé období)
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 6 - Management Finanční plán: NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní 1020 1176 1204 1256 4656 - Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby 97 103 104 117 421 Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní 239 291 340 1161 Režie 335 391 394 428 1548 NÁKLADY CELKEM 1691 1961 1993 2141 7786 7373 15159 ZDROJE Maximální výše podpory 1274 1481 1503 1615 5873 5607 11480 Podpora 1127 1305 1321 1408 5161 4935 10096 Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje 564 656 672 733 2625 2438 5063 ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 66,65% 66,55% 66,28% 65,76% 66,29% 66,93% 66,60% 23 23 23

24 Balíček 7 - KREATIVNÍ PROPOJENÍ PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 7 - KREATIVNÍ PROPOJENÍ PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vedoucí balíčku: Institut pro rozvoj vědy a techniky, o.p.s. Členové balíčku: Všichni účastníci projektu Koordinátor: Bc. Tereza Kubicová

25 Balíček 7 - KREATIVNÍ PROPOJENÍ PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 7 - KREATIVNÍ PROPOJENÍ PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): květen 2012 Vytvořit kvalitní týmy a podmínky jejich dalšího rozvoje prosinec 2012 Hodnocení kvality spolupracujících týmů prosinec 2013 Hodnocení kvality spolupracujících týmů 25 25

26 CELKEM (za celé období)
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 7 - KREATIVNÍ PROPOJENÍ PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Finanční plán: NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní 832 1117 1125 1210 4284 - Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby 68 100 104 147 419 Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní 159 143 153 157 612 Režie 264 338 345 377 1324 NÁKLADY CELKEM 1323 1698 1727 1891 6639 7131 13770 ZDROJE Maximální výše podpory 905 1139 1160 1273 4477 4823 9300 Podpora 821 1045 1067 1173 4106 4413 8519 Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje 502 653 660 718 2533 2718 5251 ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 62,06% 61,54% 61,78% 62,03% 61,85% 61,88% 61,87% 26 26 26

27 Výsledky projektu Druh výsledku podle struktury databáze RIV
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Výsledky projektu Druh výsledku podle struktury databáze RIV Předpokládaný počet dosažených výsledků P - Patent 1 Z - Poloprovoz, ověřená technologie 5 F - Výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor 2 G - Technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek 9 N - Certifikované metodiky a postupy R - Software 7 X - Jiný (výzkumná zpráva) 27 27 27 27

28 Projektový manažer: Ing. Jiří Ehrlich +420 777 234 173
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Kontaktní údaje: Projektový manažer: Ing. Jiří Ehrlich ID datové schránky: x7sx9vr 28 28 28 28


Stáhnout ppt "Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google