Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra 8.10. 2012 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra 8.10. 2012 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny."— Transkript prezentace:

1 1 Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

2 2 Členové konsorcia - vysokoškolská pracoviště • České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní - příjemce • Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická - další účastník projektu • Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - další účastník projektu • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum - další účastník projektu Členové konsorcia - aplikační partneři • Dalkia Česká Republika, a.s. - další účastník projektu • ENVI-PUR, s.r.o. - další účastník projektu • FANS, a.s. - další účastník projektu • Institut pro rozvoj vědy a techniky, o.p.s. - další účastník projektu • IVITAS, a.s. - další účastník projektu • Plzeňská energetika a.s. - další účastník projektu • Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. - další účastník projektu • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. - další účastník projektu • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - další účastník projektu Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

3 3 Název projektu:Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Číslo projektu:TE Doba řešení:3/ /2019 Cíle projektu Projekt svým dosahem široce přesahuje oblast teplárenství. Přímé dopady je třeba hledat v oblastech životního prostředí, jeho ochraně a zkvalitňování, trvale udržitelného rozvoje z pohledu ekonomického, ekologického i lidských zdrojů, energetické bezpečnosti a spolehlivosti, ale i v posílení pozice zúčastněných výzkumných i výrobních institucí na trhu a zlepšení jejich konkurenceschopnosti a konečně i zachování respektive zvýšení zaměstnanosti. Podstatným cílem projektu je i úzké propojení výzkumné a výrobní sféry tak, aby konečným výstupem byly nové produkty, postupy a technologie upevňující pozici partnerských institucí na trhu i další rozvoj výzkumných a vývojových týmů. Všechny cíle představovaného projektu vedou k posílení konkurenceschopnosti ČR v Evropě i ve světě. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

4 4 Cíle projektu - bodově • Zkvalitnění výzkumných týmů, podpora transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou i podpora mladých začínajících pracovníků, studentů a doktorandů, kteří jsou v navrhovaných týmech zařazeni. To spolu s ekonomickými přínosy pro všechny partnery je podmínka dlouhodobé udržitelnosti celého projektu. • Minimalizace dopadů na životní prostředí • Snižování vlastní spotřeby i ztrát připojených rozvodných soustav • Získání nových poznatků v oblasti nových alternativních paliv, zejména biomasy, ale i různých odpadů nebo vodárenských kalů • Na tuto problematiku velmi úzce navazuje otázka vlastností spalin a jejich čištění a filtrace, kde hlavním úkolem je minimalizovat dopady teplárenství na životní prostředí. • Optimalizace příslušných zařízení, (např. kompresorů, ventilátorů, čerpadel i rozvodných soustav a potrubních systémů.) • Otázka využití odpadního tepla a • Minimalizace ztrát Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

5 5 Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda je rozdělena do sedmi pracovních balíčků podle tématických okruhů. Jedná se o: • Paliva • Teplárenské technologie a decentralizace • Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin • Chlazení a vodní hospodářství • Inteligentní řízení a spolehlivost • Management • Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů V každém pracovním balíčku je pak vždy zapojeno několik dalších účastníků projektu s tím, že alespoň jeden z partnerů je veřejnou vysokou školou. V balíčcích Management a Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů jsou zapojeni všichni členové konsorcia. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

6 6 Balíček 1 - PALIVA Vedoucí balíčku:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Členové balíčku:České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. ENVI-PUR, s.r.o. IVITAS, a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Koordinátor:doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

7 777 Balíček 1 - PALIVA Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012Analýza typů biomasy a alternativních paliv prosinec 2012Identifikaci, výběr a využití vybraných předupravených odpadů březen 2013Posouzení potenciálních zásob hnědého uhlí a reálných možností jeho těžeb v čase prosinec 2013Definice požadavků pro zkoušky hoření vybraných paliv a směsí prosinec 2013Složení a vlastnosti alternativních paliv – stanovení vlastností nejpravděpodobnějších druhů v budoucnu využívaných paliv na bázi biomasy a čistírenských kalů Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

8 8888 Balíček 1 - PALIVA Finanční plán: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny NÁKLADY CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní Režie NÁKLADY CELKEM ZDROJE CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Maximální výše podpory Podpora Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 60,24% 60,38%60,28%60,45%60,37%

9 9 Balíček 2 - TEPLÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A DECENTRALIZACE Vedoucí balíčku:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Členové balíčku:České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. Plzeňská energetika a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Západočeská univerzita v Plzni Koordinátor:doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

10 10 Balíček 2 - TEPLÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A DECENTRALIZACE Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012Analýza současného stavu a životnosti instalovaných technologií pro využití uhlí prosinec 2012Studie využití malých proudových motorů jako malých energetických centrál pro teplárenské účely prosinec 2013Analýza využití alternativních paliv pro pohon malých proudových motorů prosinec 2013Vývojové práce na technologiích čištění plynu, vyrobeného zplyňováním paliv Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

11 11 Balíček 2 - TEPLÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A DECENTRALIZACE Finanční plán: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny NÁKLADY CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní Režie NÁKLADY CELKEM ZDROJE CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Maximální výše podpory Podpora Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 71,15%71,24%71,21%71,09%71,17%71,68%71,43%

12 12 Balíček 3 - TECHNOLOGIE A PROCESY ODVODU A ÚPRAVY SPALIN Vedoucí balíčku:Západočeská univerzita v Plzni Členové balíčku:České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. IVITAS, a.s. Plzeňská energetika a.s. Technická univerzita v Liberci Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Koordinátor:Ing. Jan Sedláček, Ph.D. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

13 13 Balíček 3 - TECHNOLOGIE A PROCESY ODVODU A ÚPRAVY SPALIN Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): listopad 2012Koncepce simulací filtračních zařízení a jejich komponent, výchozí výpočetní modely a analýzy listopad 2012Analýza stávajících filtračních materiálů pro filtraci horkých spalin únor 2013Parametrický model průtočné části spalinového ventilátoru prosinec 2013PIV měření průtočné části spalinového ventilátoru prosinec 2013Provedeno zpřesnění a verifikace výchozích modelů filtračních zařízení prosinec 2013Zhotovení vzorků nanovlákenných filtračních materiálů Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

14 14 Balíček 3 - TECHNOLOGIE A PROCESY ODVODU A ÚPRAVY SPALIN Finanční plán: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny NÁKLADY CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní Režie NÁKLADY CELKEM ZDROJE CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Maximální výše podpory Podpora Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 81,17%80,87%80,80%80,75%80,89%81,00%80,94%

15 15 Balíček 4 - CHLAZENÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Vedoucí balíčku:České vysoké učení technické v Praze Členové balíčku:Dalkia Česká Republika, a.s. FANS, a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Koordinátor:Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

16 16 Balíček 4 - CHLAZENÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Dílčí cíle (do roku 2016): září 2014Parametry vestaveb chladicích věží a jejich vývoj červen 2015Výzkum a vývoj parních kondenzátů pro přímou vzduchovou kondenzaci a vzduchových výměníků listopad 2015Výzkum a vývoj v oblasti hybridních chladicích věží prosinec 2015Optimalizace zavodnění chladicích věží Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

17 17 Balíček 4 - CHLAZENÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Finanční plán: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny NÁKLADY CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní Režie NÁKLADY CELKEM ZDROJE CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Maximální výše podpory Podpora Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 67,16%68,19%68,28%67,89%67,90%66,55%67,25%

18 18 Balíček 5 - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ A SPOLEHLIVOST Vedoucí balíčku:Technická univerzita v Liberci Členové balíčku:ENVI-PUR, s.r.o. Plzeňská energetika a.s. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Západočeská univerzita v Plzni Koordinátor:doc. Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

19 19 Balíček 5 - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ A SPOLEHLIVOST Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012Analýza vlastností a vhodnosti komunikačních standardů pro bezdrátovou komunikaci a komunikaci po silovém vedení s ohledem na jejich užití v inteligentních sítích. prosinec 2013Vytvoření souboru matematických modelů energetických zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla a provedení analýzy jejich provozních režimů a vazeb na elektrizační soustavu. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

20 20 Balíček 5 - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ A SPOLEHLIVOST Finanční plán: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny NÁKLADY CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní Režie NÁKLADY CELKEM ZDROJE CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Maximální výše podpory Podpora Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 69,60%69,70%69,69%69,86%69,72%69,64%69,68%

21 21 Balíček 6 - MANAGEMENT Vedoucí balíčku:České vysoké učení technické v Praze Členové balíčku:Všichni účastníci projektu Koordinátor:Ing. Jiří Ehrlich Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

22 22 Balíček 6 - MANAGEMENT Dílčí cíle (do roku 2016): březen 2012Plán projektu; Podpis smlouvy mezi zadavatelem a příjemcem listopad 2015Řešení problémů souvisejících s realizací projektu prosinec 2015Studie proveditelnosti Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

23 23 Balíček 6 - MANAGEMENT Finanční plán: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny NÁKLADY CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní Režie NÁKLADY CELKEM ZDROJE CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Maximální výše podpory Podpora Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 66,65%66,55%66,28%65,76%66,29%66,93%66,60%

24 24 Balíček 7 - KREATIVNÍ PROPOJENÍ PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vedoucí balíčku:Institut pro rozvoj vědy a techniky, o.p.s. Členové balíčku:Všichni účastníci projektu Koordinátor: Bc. Tereza Kubicová Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

25 25 Balíček 7 - KREATIVNÍ PROPOJENÍ PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): květen 2012Vytvořit kvalitní týmy a podmínky jejich dalšího rozvoje prosinec 2012Hodnocení kvality spolupracujících týmů prosinec 2013Hodnocení kvality spolupracujících týmů Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

26 26 Balíček 7 - KREATIVNÍ PROPOJENÍ PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Finanční plán: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny NÁKLADY CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Osobní Pořízení hmotného majetku Pořízení nehmotného majektu Služby Ochrana duševního vlastnictví Další provozní a cestovní Režie NÁKLADY CELKEM ZDROJE CELKEM (za ) CELKEM (za celé období) (v tis. Kč) Maximální výše podpory Podpora Ostatní veřejné zdroje Neveřejné zdroje ZDROJE CELKEM Podíl podpory: 62,06%61,54%61,78%62,03%61,85%61,88%61,87%

27 27 Výsledky projektu Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Druh výsledku podle struktury databáze RIV Předpokládaný počet dosažených výsledků P - Patent1 Z - Poloprovoz, ověřená technologie5 F - Výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor2 G - Technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek9 N - Certifikované metodiky a postupy1 R - Software7 X - Jiný (výzkumná zpráva)1

28 28 Kontaktní údaje : Projektový manažer:Ing. Jiří Ehrlich ID datové schránky: x7sx9vr Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny


Stáhnout ppt "1 Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra 8.10. 2012 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google