Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY 2011 Příklad dobré praxe – Město Odry 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY 2011 Příklad dobré praxe – Město Odry 1."— Transkript prezentace:

1 KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY 2011 Příklad dobré praxe – Město Odry 1

2 Záměr: Kurz sebeobrany pro ženy 2011 Proč právě kurz sebeobrany? Výsledky dotazníkového šetření 12/2010 ukázaly, že:  lidé v Odrách mají prioritně obavy z výtržnictví, ublížení na zdraví, krádeží, ale také ze znásilnění a vraždy.  pro svou obranu obyvatelé podnikli (-kají) nejčastěji tyto kroky: vyhýbají se nebezpečným místům, chodí si naproti, pořídili si telefony a ochranné prostředky aj. Pro zvýšení pocitu bezpečí občanů jsme na základě těchto zjištění zřídili MKDS, zvýšili počet strážníků městské policie a dále hledali „příklad dobré praxe“, který by byl zaměřen prioritně na zvýšení pocitu bezpečí žen a dívek. Inspirací nám byla: - brožura vydaná v roce 2008 MV ČR „Typy projektů prevence kriminality“ - „příklad dobré praxe“ Městská policie Nový Jičín, která pořádala „Kurz sebeobrany pro ženy“ v roce 2010 2

3 Žádost o dotaci: Kurz sebeobrany 2011 Cíl projektu: osvojení si základů sebeobrany a bezpečného chování a to formou praktického výcviku, ukázkami a přednáškami Cílová skupina: ženy a dívky z Oder a okolních obcí (bez bližšího vymezení) Zajištění akce:Město Odry, žadatel a organizátor Městská policie, spolupráce na propagaci akce, praktickém výcviku a hodnocení přínosů akce Nákup služeb: Pronájem haly 15 000,- Kč Kurzovné (odborná výuka externí firmou) 30 000,- Kč Propagace 1 000,- Kč Celkem:46 000,- Kč z toho spoluúčast města Odry14 000,- Kč 3

4 Příprava: Kurz sebeobrany 2011 Časový plán a rozsah propagace:  2/2011 Oderský zpravodaj (850 výtisků /měsíc): v dotazníkovém šetření k uskutečněným a připravovaným akcím programu prevence kriminality mohly ženy projevit svůj předběžný zájem o kurz (Příloha č. 1)  5/2011 Oderský zpravodaj: pozvánka na kurz s cílem zjistit nejvhodnější termín konání (Příloha č. 2)  8/2011 Oderský zpravodaj: pozvánka a informace zájemkyním s uvedením již konkrétních termínů konání kurzu a dále plakáty, cílené pozvánky na střední školy a větší zaměstnavatele v Odrách, pozvánka na internetových stránkách města Oder a městské policie.  9/2011 Opakování pozvánky v rozsahu 8/2011 Stvrzení smluvních vztahů: pronájem haly a zajištění profesionálního vedení kurzu (externí firma - p. Pavel Němec, http://akdr.webgarden.cz) 4

5 Realizace: Kurz sebeobrany 2011  Do kurzu nastoupilo 24 účastnic z celkového počtu 32 přihlášených.  Kurzy probíhaly každou říjnovou neděli od 8.00 - 14:30 hod. Na základě dohody účastnic byl v průběhu kurzu upraven program. Minimalizovaly se přestávky, praktická výuka se střídala s přednáškovým cyklem.  Praktická výuková část byla prováděna ve dvojicích na základě ukázky a následného průběžného dohledu, který zajišťovali obvykle tři instruktoři. Fyzickou zátěž si z převážné většiny volily ženy samy četností nácviku prvku. Každá následná lekce byla započata opakováním znalostí z lekcí předcházejících, což bylo užitečné zejména pro ženy, které se nemohly zúčastnit některé z lekcí.  Ženy se naučily, jak se chovat v krizové situaci a využít možností, které jim aktuální situace nabízí. Uvědomily si, že lze za daných okolností přemoci i útočníka fyzicky zdatnějšího.  Kurz dokončilo všech 24 účastnic (cca 1/3 z nich se nezúčastnila jedné z lekcí, vícečetná neúčast nebyla zaznamenána).  Na závěr kurzu, každá z účastnic složila zkoušku a obdržela účastnický certifikát. 5

6 Hodnocení: Kurz sebeobrany 2011 6 Kurz dokončilo všech 24 účastnic, které kurz započaly. Hodnocení kurzu bylo jednoznačně kladné a po jeho skončení ženy projevily zájem o opakování nebo další následné lekce.

7 Doporučení: 7 Pokud se rozhodnete organizovat „kurz sebeobrany“ doporučuji:  nepodceňovat průzkum a propagaci akce, velmi důležité je najít termín, který bude vyhovovat většině zájemkyň  nespoléhat na „šuškandu“ (zejména s ohledem na akce již konané)  dobře zhodnotit potenciál – záměr užšího zacílení na určitou skupinu může přinést problémy (např. ženám na směnný provoz nemusí vyjít zaměstnavatel vstříc s ohledem na uvolnění ze směny apod.)  dobře ženám popsat (přiblížit) co je v kurzu čeká (rozptýlit jejich obavy zejména z časové a fyzické náročnosti)  velmi těžkým úkolem při organizování kurzu sebeobrany je přesvědčit cílovou skupinu, že nabízená akce má pro ni význam. Lidé si jen velice neochotně „ukrojují“ ze svého volného času. Z mého pohledu velmi dobrá akce, která vyžaduje velké nasazení při její propagaci. Ostatní zajištění této aktivity je velmi „snadné“.

8 Kontakt: Město Odry, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry tel: 556 768 109, email: janosova@odry.czjanosova@odry.cz 8 Děkuji za pozornost

9 Příloha č. 1: Dotazníkové šetření 2/2011 9

10 Příloha č. 2: Pozvánka 5/2011 10


Stáhnout ppt "KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY 2011 Příklad dobré praxe – Město Odry 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google