Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Web pro školní knihovny, pomoc nejen virtuální

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Web pro školní knihovny, pomoc nejen virtuální"— Transkript prezentace:

1 Web pro školní knihovny, pomoc nejen virtuální
Mgr. Ludmila Čumplová Ústav pro informace ve vzdělávání Národní pedagogická knihovna Komenského

2 Web pro školní knihovny
Projekt Centrum pro školní knihovny Analýza Změny ve vyučovacím procesu, především příprava školních vzdělávacích programů, vyžadují změny v práci učitelů, mění roli učitele od „vševěda“ na průvodce žáka vzděláním a kladou nové požadavky na informační zabezpečení vyučovacího procesu. Škola se otevírá skutečnému světu a v souvislosti s tím by se měla změnit i role školní knihovny ze sbírky knih převážně zabezpečující společnou četbu žáků na centrum zabezpečující informace pro vyučování. Školní knihovna jako studijní a informační centrum by měla vytvářet informační zázemí školy, tedy zprostředkovávat učitelům i žákům jak klasické dokumenty, které ve školních knihovnách jsou (knihy a časopisy), tak informace v elektronické podobě, které lze získat prostřednictvím internetu. Protože vybudování takové školní knihovny je práce odborná a ve školních knihovnách pracují převážně učitelé, je třeba pomoci školám, aby zbytečně nedocházelo k plýtvání lidskými zdroji ani financemi. Klasická struktura metodických center se jeví jako neefektivní (především finančně). Řešením tohoto problému je meziresortní spolupráce na úrovni regionů – pomoc veřejných knihoven školním knihovnám v rámci jejich regionálních funkcí. Vzhledem k tomu, že školní knihovny by měly plnit jiné úkoly, než knihovny veřejné, je třeba vytvořit koordinační centrum pro práci školních knihoven jako studijních a informačních center škol. Protože převážná část škol je připojena na internet, je možné využít tohoto prostředí a vytvořit v ÚIV-NPKK webovou stránku pro školní knihovny, která by obsahovala všechny potřebné informace. Součástí této stránky by bylo diskusní fórum s možností komunikace, informace o nové literatuře pro učitele ( odborná literatura knižní, tematické rešerše z časopisů s možností získat kopii plného textu článku v elektronické podobě prostřednictvím elektronické Pedagogické knihovny (e-PK), informace o dětské literatuře a nových dětských knihách). V rámci projektu by byl připraven a podle možnosti i akreditován kurs pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, který by obsahoval základní informace o práci ve školní knihovně, dále by se zaměřil na orientaci učitelů v internetových zdrojích určených pedagogům a pro učitele základních škol i na orientaci v literatuře pro děti a mládež. Jako poslední výstup tohoto projektu by byl návrh variantního modelu moderní školní knihovny jako školního studijního a informačního centra. V návaznosti na uskutečnění cílů tohoto projektu by bylo možné začít uvažovat o přípravě koncepce školních knihoven. Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

3 Web pro školní knihovny
Cíl projektu: pomoc školám při přeměně školních knihoven na studijní a informační centra školy Cílem projektu je vytvořit podmínky pro přeměnu školních knihoven na studijní a informační centra školy, která by získávala a zprostředkovávala potřebné informace stejnou měrou pro žáky i pro učitele, jejich začlenění do školních vzdělávacích programů a jako vedlejší cíl i prohloubení informační gramotnosti učitelů. Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

4 Web pro školní knihovny
Analýza současného stavu Knihy ve skříni, půjčování o přestávce Samostatná místnost, knihy půjčuje učitel Knihovna – učebna Knihovna s uvolněným knihovníkem Studijní a informační centrum školy Východiska Stav školních knihoven na základních a středních školách je velmi různorodý. Školní knihovnou je řada knih ve skříni v kabinetě stejně jako samostatná místnost vybavená knižními policemi, stolky pro skupinové vyučování a počítačem s připojení na internet, s profesionální  knihovnicí, pracující na celý nebo částečný úvazek a poskytující knihovnické služby pět dnů v týdnu. Potřeba informací se se zaváděním školních vzdělávacích programů zvyšuje a nelze ji uspokojit pouze na základě knižního fondu klasické, i když dobře vybavené školní knihovny. Informace pro žáky, ale především pro učitele se vyskytují ve vnějším prostředí školy a školní knihovna by měla být bránou těchto informací. Jedním z producentů informací určených pedagogům je i Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK), jejíž hlavní funkcí je poskytovat odborné informace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. K tomu získává informační prameny, které zpracovává do databází umožňujících snadné vyhledávání potřebných informací. Databáze knih informuje o odborné literatuře z oblasti pedagogiky a psychologie, ale i o literatuře k jednotlivým vyučovacím předmětům. Specifická databáze literatury pro děti a mládež bude po dokončení obsahovat bibliografické záznamy dětské literatury od konce 18. století do současnosti. Nejnovější informace obsažené v časopisech jsou zpracovány v pedagogické bibliografické databázi, která je budována od roku 1990 a má téměř 100 tisíc záznamů. Do databáze je excerpováno 240 titulů našich a zahraničních časopisů. V současné době je testováno její využití na základě typových rešerší pro vyučující jednotlivých předmětů. Záznamy v této databázi jsou anotované a prostřednictvím elektronické Pedagogické knihovny (e-PK) mohou učitelé získat plný text článku. Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

5 Web pro školní knihovny
Etapy projektu: Web pro školní knihovny Vzdělávání knihovníků školních knihoven Informace pro učitele o nové odborné literatuře Příprava modelů a standardů pro školní knihovny Ad a) Na základě analýzy informací potřebných pro budování a vedení školní knihovny bude vytvořena struktura webové stránky a poté webová stránka obsahující informace potřebné pro budování a vedení školních knihoven, včetně odkazů na mezinárodně platné dokumenty (UNESCO, IFLA, IASL). Na tuto stránku bude odkazovat i školský informační portál. Jednou z možností komunikace mezi knihovníky školních knihoven a dalšími pedagogickými pracovníky bude diskusní fórum, do kterého bude vstup z této stránky. Výhodou diskusního fóra proti klasické elektronické konferenci je možnost oddělit jednotlivá témata diskuse. Ad b) Vedení školní knihovny a práce v ní jsou činnosti, pro které učitelé nejsou školeni. Proto bude v rámci projektu připraven kurs doplňující potřebné znalosti, který bude akreditován na MŠMT ČR a nabídnut Národnímu institutu pro další vzdělávání. Podklady a texty budou zároveň poskytnuty krajským knihovnám, které mohou zajistit odborné lektory pro tyto kurzy ve všech krajích republiky. Ad c) Pro školský vzdělávací portál budou pravidelně připravovány informace o nové literatuře pro vyučující jednotlivých předmětů. Stejné informace budou umístěny i na webové stránce pro školní knihovny, kde je mohou využívat knihovníci školních knihoven a podle potřeby zprostředkovávat učitelům jednotlivých předmětů. Ad d) Na základě zkušeností ze zahraničí ověřených v našich podmínkách bude připraven variantní model školní knihovny ve formě standardu zahrnujícího vybavení a činnosti v rámci jednotlivých modelů knihovny podle typu školy. Tyto standardy se mohou stát východiskem pro vypracování koncepce školních knihoven. Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

6 Web pro školní knihovny
Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

7 Web pro školní knihovny
Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

8 Web pro školní knihovny
Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

9 Web pro školní knihovny
Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

10 Web pro školní knihovny
Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

11 Web pro školní knihovny
Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK

12 Web pro školní knihovny
Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK


Stáhnout ppt "Web pro školní knihovny, pomoc nejen virtuální"

Podobné prezentace


Reklamy Google