Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Budoucnost města a zapojení obyvatel do projektu Plzeň EHMK 2015 Alexandra Brabcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Budoucnost města a zapojení obyvatel do projektu Plzeň EHMK 2015 Alexandra Brabcová."— Transkript prezentace:

1 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Budoucnost města a zapojení obyvatel do projektu Plzeň EHMK 2015 Alexandra Brabcová

2 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Zapojení obyvatel do projektu EHMK Jedna z podmínek EU – čl. 4 Rozhodnutí č.1622/2006 ES ( kategorie Město a občané) - závazek v přihlášce - podmínka přidělení Ceny Meliny Mercouri ve výši 1,5 mil. Eur stanoví, že projekt: - podněcuje k účasti občany, žijící ve městě a jeho okolí - je dlouhodobě udržitelný a tvoří nedílnou součást dlouhodobého kulturního a sociálního rozvoje města

3 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Zapojení obyvatel do projektu EHMK (participace) EHMK je projekt, v němž je prostřednictvím kultury iniciována změna města. Příprava celého projektu EHMK musí být založena na dílčích dlouhodobých projektech a na místní spolupráci. Nejedná se o jednorázovou akci! Projekt EHMK je proces, který by měl pokračovat i po roce 2015 – to je možné pouze tehdy, vezmou-li jej lidé ve městě za svůj.

4 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Cíle pro zapojení obyvatel města Hlavním cílem je snaha o to, aby každý Plzeňan pocítil přínos z projektu EHMK. K tomu je zapotřebí: - vytvořit platformu pro komunikaci -nabízet otevřený prostor, v němž budou moci obyvatelé města uplatnit a prezentovat svoje dovednosti a schopnosti -motivovat obyvatele ke společenské odpovědnosti a k vytváření komunity -umožnit lidem, aby rozvíjeli svůj tvořivý potenciál bez obvyklých hodnotících schémat, uplatňovaných ve škole a bez kritérií, kladených na profesionální uměleckou práci - přispět k profesionalizaci neziskových organizací,působících v kultuře a v souvisejících oblastech

5 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Cílové skupiny Hlavní cílové skupiny - děti a mládež - podnikatelé - obyvatelé města Plzně - organizace na území města, působící v kultuře a souvisejících oblastech

6 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Děti, mládež, studenti

7 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Děti, mládež, studenti Důvody pro jejich zapojení do projektu - klíčová skupina v každém městě, které bylo nositelem titulu, samostatně zohledněná v čl. 4 Rozhodnutí č.1622/2006 ES - 1/3 obyvatel širší Plzně (60 000 žáků a studentů, včetně VŠ) ve vzdělávací soustavě města - skupina, pro kterou je projekt šancí, jak změnit Plzeň v místo pro budoucí život, podnikání a zábavu, odpovídající jejím generačním kritériím

8 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Děti, mládež, studenti Formy jejich zapojení do projektu (nabídka společnosti Plzeň 2015) - volnočasové a mimoškolní aktivity pro žáky ZŠ - hlubší spolupráce s vybranými školami (projektové vyučování, kreativní vzdělávání) - uplatnění jejich tvůrčích záměrů a aktivit v programu v roce 2015 - výchova budoucího publika programu EHMK v roce 2015

9 Podnikatelé FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ

10 www.plzen2015.cz Podnikatelé Důvody pro jejich zapojení do projektu - nejvýznamnější partner projektu mimo samosprávu a veřejnou správu - podnikavé město - ve srovnání s městy Hradec Králové, Olomouc, Zlín a České Budějovice má Plzeň nejvyšší procento podnikatelských subjektů a nejnižší nezaměstnanost - tradice: uměleckohistorická podoba města je svázána s jeho průmyslovým rozmachem na přelomu 19. a 20 století

11 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Podnikatelé Formy jejich zapojení do projektu - partnerství mezi firmami a společností Plzeň 2015 v rámci konceptu společenské odpovědnosti firem (SOF) - představení současných forem sociálních inovací, založených na kultuře a kreativitě podnikatelskému sektoru (projekt Umělci do firem) - Klub 2015 a Banka kreativního kapitálu jako reciproční nabídka společnosti podnikatelům - vzdělávací projekt společnosti pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu

12 Obyvatelé FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ

13 www.plzen2015.cz Obyvatelé Důvody pro jejich zapojení do projektu - hlavní cílová skupina celého projektu EHMK a programu v roce 2015 - nejvýznamnější podskupinou v této kategorii jsou senioři (20% obyvatel města) - prezentace kultury města a kulturnosti jeho obyvatel v ČR a v Evropě prostřednictvím projektu Plzeň EHMK 2015 se týká jednoho každého obyvatele FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ

14 www.plzen2015.cz Obyvatelé Formy jejich zapojení do projektu - projekt EHMK je nástrojem k vytváření sociální soudržnosti a k vedení mezigeneračního dialogu - dlouhodobý a průběžný dialog o podobě komunit/y ve městě, který bude iniciovat společnost Plzeň 2015 - snaha o to, aby co nejvíce projektů a aktivit obyvatel bylo součástí samotného programu EHMK v roce 2015

15 Organizace

16 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Organizace Důvody pro jejich zapojení do projektu - jejich role je pro uskutečnění programu v roce 2015 a pro úspěch projektu EHMK zásadní - cca 800 nestátních neziskových organizací (NNO) bylo v Plzni evidováno v roce 2010 - řada z nich vyvíjí činnost ve finančním a v organizačním provizóriu

17 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Organizace Formy jejich zapojení do projektu - asistenční pomoc s profesionalizací organizací (výběrově a na základě zájmu) formou celoživotního vzdělávání - strategický plán rozvoje organizace jako podmínka pro její dlouhodobou udržitelnost - umělecký koučink jejich projektů, začleněných do programu v roce 2015 - propojování organizací do národních a mezinárodních uměleckých a kulturních sítí - výsledkem garantovaná veřejná služba v oboru působnosti

18 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Nástroje participace Tým participace se bude zabývat systematickou analýzou aktuálních témat a problémů, týkajících se jednotlivých cílových skupin obyvatel města, v nichž má kultura potenciál přispět k jejich řešení nebo o nich otevřít dialog. Také se nelze řídit heslem – My vás zapojíme, a jak – to už nechte na nás. Participace bude především kontinuální proces otevřený vstupu partnerů a jejich nápadům.

19 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Nástroje participace Společný rámec - zapojení prostřednictvím dobrovolné práce (všechny sociální a věkové skupiny, včetně firemního dobrovolnictví) - členství v Klubu strážných andělů - formou vlastního projektu participativního charakteru v přípravných letech nebo v rámci programu v roce 2015 (tematické okruhy budou součástí vypisovaných jednoletých grantů OK MMP a Otevřených výzev společnosti Plzeň 2015) - v rámci doprovodného programu

20 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Fórum pro kreativní Plzeň /FKP/ Fórum pro kreativní Plzeň je - platformou pro dialog mezi městem a společností na téma, jaká změna města by měla být v Plzni kulturou iniciována - kontinuálním celoročním vzdělávacím projektem Fórum tvoří - sympózium pro jednotlivé cílové skupiny participace, pořádané každoročně na podzim (v roce 2012 pro podnikatele); včetně celoročních navazujících akcí - Univerzita kreativity („magisterské a bakalářské studium“ otevřené pro všechny Plzeňany – se společnou promocí na náměstí v roce 2015) - systém piktogramů do přehledů kulturních pořadů, které budou označovat akce, do nichž se může publikum aktivně zapojit

21 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Tipy pro Vás Pokud vás zajímá dozvědět se o záměrech společnosti v oblasti participace více, najdete informace na webových stránkách společnosti: http://www.plzen2015.net/kandidujeme/ke-stazeni/,http://www.plzen2015.net/kandidujeme/ke-stazeni/ kde je umístěna naše strategie (s. 48-60). Adresy videí http://www.youtube.com/watch?v=jytPp_fx02o http://www.youtube.com/watch?v=GSGZ0nkPD10 http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_cr eativity.html http://www.ted.com/talks/lang/eng/a_choir_as_big_as_the_internet. html

22 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Klíčem ke kreativitě je připravenost přijmout neočekávané. Robert Austin (Harvard Business School)

23 FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Děkuji Vám za pozornost PhDr. Alexandra Brabcová manažerka participace www.plzen2015.cz brabcovaa@plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Stáhnout ppt "FÓRUM PRO KREATIVNÍ PLZEŇ www.plzen2015.cz Budoucnost města a zapojení obyvatel do projektu Plzeň EHMK 2015 Alexandra Brabcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google