Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu"— Transkript prezentace:

1 Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu
MVDr. Leona Nepejchalová ÚSKVBL

2 Respirační trakt Antitusika – léčiva zmírňující kašel
Expektorancia – léčiva usnadňující odstraňování hlenu z dýchacích cest Antiastmatika – léčiva k léčbě a prevenci astmatu (dušnosti) – bronchodilatancia (léčiva, která slouží k rozšíření dýchacích cest) – imunoprofylaktika – inhalační glukokortikoidy

3 Respirační trakt Antihistaminika – léčiva pro zvládnutí akutních alergických stavů Dechová stimulancia – léčiva stimulující dechové centrum Surfaktanty – léčiva snižující povrchové napětí v alveolech Terapeutické plyny – léčiva pro některé typy hypoxií Léčiva k léčbě infekcí

4 Respirační trakt Antitusika
Vhodná při léčbě kašle, který je vyčerpávající, suchý a dráždivý, neproduktivní, nepřináší úlevu expektorace.

5 Respirační trakt 1) antitusika kodeinového typu
Využívá se kodein a jeho deriváty, popř. jiné opioidy. Tato léčiva jsou účinnější než periferní antitusika, mají ale více nežádoucích účinků. Kodein – efektivnější v supresi kašle, méně ovlivňuje CNS a obstipaci vyvolává rovněž v menší míře než morfin. Hydrokodon –účinnější než kodein, dechová deprese se rozvíjí v menší míře Dále se využívají etylmorfin, folkodin.

6 Respirační trakt 2) antitusika nekodeinového typu
také nazývaná jako periferní antitusika, nemají analgetické ani euforizující vlastnosti opioidů. Butorfanol – používá se jako analgetikum a sedativum (přípravky TORBUGESIC HORSE inj. ad us. vet. a TORBUGESIC SMALL ANIMAL inj. ad us. vet.) u koní, psů a koček; nižší dávky mají antitusický účinek Mají lokálně anestetické účinky a tlumí kašel, který vzniká díky útlumu podnětů z tracheobronchiálního systému.

7 Respirační trakt Butamirát, dropropizin, pentoxyverin, prenoxdiazin, klobutinol (jen v parenterální podání) Dextrometorfan – využití u malých zvířat, s minimální sedací, bezpečné využití u koček. Noskapin – u malých zvířat je jeho využití omezeno.

8 Respirační trakt Expektorancia
Usnadňují odstranění vazkého sputa z dýchacích cest. Mukolytika Sekretolytika Některé látky mají obojí účinek Podávají se p.o. nebo inhalačně, nedoporučuje se podávání spolu s antitusiky, aby nedošlo k hromadění sekretů v dýchacích cestách

9 Respirační trakt 1) mukolytika
snižují vazkost hlenu zásahem do molekul, nevedou ke zvětšení objemu sekretu N-acetylcystein, karbocystein – redukce disulfidických vazeb v bílkovinách hlenu, díky mukolýze dojde k rychlému snížení viskozity, nastává mohutná expektorace řídkého hlenu, N-acetylcystein zkoušen u psů, ve vyšších dávkách může vyvolat vomitus. Nežádoucí účinky: mírné GIT potíže, u člověka bolest hlavy a tinitis, alergické reakce, podání v aerosolu může vyvolat reflexní bronchokonstrikci.

10 Respirační trakt Mesna – výraznější účinek než N-acetylcystein, nejen jako mukolytikum, ale i antidotum v onkologii. Ambroxol – výrazné sekretomotorické účinky, zasahuje do struktury kyselých mukopolysacharidů bronchiálního hlenu, je to metabolit bromhexinu (lze podávat p.o., parenterálně a inhalačně) Tyloxapol – snižuje povrchové napětí Deoxyribonukleáza – rekombinantně připravený enzym, který štěpí mezibuněčnou DNA

11 Respirační trakt 2) sekretolytika
vysokou produkcí řídkého hlenu zřeďují přítomné vysoce vazké sekrety éterické oleje a saponiny – v různých rostlinných přípravcích (i alkaloid emetin působí jako sekretomotorikum, reflektoricky drážděním žaludeční sekrece vede ke zvýšení sekrece v dýchacích cestách.) jodid draselný, bromoform, chlorid amonný guaifenesin – kromě centrálních myorelaxačních účinků má i expektorační a antitusické účinky. Guaiacol – u chronických bronchiálních nemocnění.

12 Respirační trakt Bronchodilatancia Rozšiřují průdušky
2 sympatomimetika – tyto látky mají selektivní bronchodilatační účinky s relativně malým ovlivněním funkcí myokardu. Jejich selektivita je humánní medicíně podtržena i inhalačním podáním látek. Působí prostřednictvím nahromaděného cAMP, a proto má i antialergické účinky. Při perorálním podání se objevují více nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky: třes, nervozita, bolesti hlavy, palpitace, tachykardie, periferní vazodilatace.

13 Respirační trakt Neselektivní: (isoprenalin, adrenalin a efedrin) mohou mít nežádoucí účinek na srdce. Selektivní: s krátkodobým účinkem – salbutamol –        fenoterol –        terbutalin – malá zvířata –        orciprenalin (metaproterenol) – malá zvířata

14 Respirační trakt - se středně dlouhým účinkem – klenbuterol (VENTIPULMIN inj. (gran.) ad us. vet.) – hexoprenalin kromě bronchodilatačních účinků mají tyto látky i tokolytické účinky (v gynekologii ke snížení kontrakcí dělohy) - s prodlouženým účinkem – salmeterol – formoterol

15 Respirační trakt Deriváty metylxantinů – teofylin a jeho deriváty
inhibují fosfodiesterázu a vedou k hromadění cAMP, jejich účinek je bronchodilatační (dlouhodobý), na horní i dolní cesty dýchací, kardiostimulační a slabý diuretický, nervové excitace.

16 Respirační trakt Teofylin – vhodný při léčbě chronických bronchopulmonálních onemocnění. Jeho soli mohou být podávány i p.o. (rozpustné ve vodě). Použitelný u koní, psů a koček (u koček je třeba vyšší dávky než u psů) Aminofylin (teofylin-etylendiamin) – psi a kočky Oxyfylin (etofylin + teofylin)

17 Respirační trakt Parasympatolytika
V respiračním traktu snižují citlivost na receptorech pro iritující agens, antagonizují s vagem zprostředkovanou bronchokonstrikcí

18 Respirační trakt Atropin – hodně vedlejších účinků (tachykardie, mydriasa, alterace funkcí trávícího a močového ústrojí) Ipratropium – vhodné k inhalaci, použití tam, kde jsou 2-sympatomimetika kontraindikována; minimální nežádoucí účinky, neprochází přes hematoencefalickou bariéru. Použití u psů.

19 Respirační trakt Látky ovlivňující zánět a hyperreaktivitu bronchů
Glukokortikoidy (inhalační kortikosteroidy) – protizánětlivý a imunosupresivní účinek, snižují v tkáních uvolňování vazoaktivních a chemotaktických faktorů, snižují sekreci lipolytických a proteolytických enzymů, snižují propustnost cév a průchod zánětlivých elementů do tkání (extravazace); inhibice tvorby cytokinů, prostaglandinů a leukotrienů.

20 Respirační trakt Při astmatu snižují zánětlivou reakci a brání rozvoji ireverzibilních změn cestách a snižují reaktivitu bronchů na bronchokonstrikční látky u astmatu. Beklometazon, budesonid, flutikason, dexametazon a flunisolid – podávají se v inhalační formě Těžké stavy – systémová aplikace: prednison, betametason, dexametazon. Antileukotrieny, antihistaminika. Imunoprofylaktika

21 Respirační trakt Surfaktanty
Látky ovlivňující povrchové napětí v alveolech Dechová stimulancia = centrální analeptika, vzácně využívané k léčbě respirační nedostatečnosti, doxapram, kofein (CALMASOL-C inj. ad us. vet.), aminofylin terapeutické plyny především v anesteziologii, CO2, NO

22 Gastrointestinální trakt
U zvířat je třeba při podávání léčiva zohlednit rozdílné trávící pochody. Mezi hlavní procesy, které by mohly ovlivnit účinek léčiva, náleží motilita trávícího traktu, sekrece žláz a epiteliálních žláz, účinek enzymů, absorpce konečných produktů trávení a vylučování neabsorbovaného materiálu ze střeva.

23 Gastrointestinální trakt
Motorika ovlivňuje transport živin z jedné části GIT do druhé, absorpce je ovlivněna slizničními strukturami, metabolizací a krevním oběhem. Fungování GIT je řízeno i vegetativním nervovým systémem a hormony.

24 Gastrointestinální trakt
Předžaludky přežvýkavců – mechanické zpracování, činnost mikroorganismů, které umožňují trávení nestravitelných polysacharidů (celulóza), využití nebílkovinného dusíku pro syntézu aminokyselin. Porušení funkce při acidóze či alkalóze, díky nevhodné skladbě krmiva dochází k narušení pH v předžaludcích.

25 Gastrointestinální trakt
Stomachika, digestiva a acida: Zvýšení chuti, stimulace sekrece v GIT HCl – u monogastrů v 0,2 % koncentraci, upravuje pH žaludku pro optimální působení pepsinu Pepsin – substitučně

26 Gastrointestinální trakt
Aromatické látky, karminativa – podporují vylučování trávících šťáv, podporují trávení, mají spazmolytický účinek (Radix gentianae, Herba absinthii, Cortex chinae, Radix rhei, Fructus anisi, Fructus foeniculi, Flos chamomillae), také součástí přípravků na podporu bachorových funkcí (ACIPROGENTIN plv. ad us. vet., STULMISAN plv. ad. us. vet.,)

27 Gastrointestinální trakt
Centrum chuti je v hypothalamu – stimulační mediátory (noradrenalin - 2-receptory a dopamin – D1 receptory) – inhibiční účinek má serotonin léčba symptomatická nebo substituční

28 Gastrointestinální trakt
Diazepam (i.v. a p.o.) a oxazepam (p.o.) – ovlivnění hypothalamu a zvýšení apetitu u koček, u psů nejsou tak účinné; ve veterinární medicíně hlavní využití jako sedativum (RELANIMAL susp. ad us. vet.)

29 Gastrointestinální trakt
Cyproheptadin – antihistaminikum s antiserotoninovým účinkem využito k stimulaci chuti a příjmu krmiva u kachektických koček Nespecifické ovlivnění chuti – glukokortikoidy a vitamíny skupiny B

30 Gastrointestinální trakt
Ruminantia: Při léčbě dysfunkcí bachoru se používají Propionáty (sodný, vápenatý) – nahrazují nedostatek kyseliny propionové při porušené činnosti mikroorganismů bachoru (růstový faktor), postupně dojde k upravení syntézy a k využití sacharidů, upravení pH. (LACTOLYTE plv. sol. ad us. vet, ŽIVÁ VODA plv. ad us. vet., UNI RUMINAL plv. ad us. vet.)

31 Gastrointestinální trakt
Léčba tympanií Polymerizované metylsilikony – mají vysoké povrchové napětí a přispívají výrazně k rozpadu vzniklé pěny. Plyn je následně regurgitován, popř. odstraněn přes sondu nebo trokarem. Podávají se p.o. nebo přímo do bachoru

32 Gastrointestinální trakt
Antacida, antiulceróza: Látky používané při léčbě vředů, které jsou důsledkem komplexu interakcí mezi sekrecí kyseliny chlorovodíkové, pepsinu a žlučových kyselin a obranným mechanismem mukózy GIT Snižují aciditu žaludečního obsahu, neutralizují přebytek kyselin. Léčba chronických gastritid, hyperacidit, zkrmení kyselých krmiv…, podávané v nápoji nebo sondou

33 Gastrointestinální trakt
Parasympatolytika – pirenzepin (snižuje potravou stimulovanou sekreci) Antagonisté H2 – cimetidin a ranitidin – lze využít u zvířat (ranitidin prostudován u psů a koní) – nizatidin (u psů je účinnější než cimetidin, jeho bezpečnost stanovena na zdravých psech), famotidin

34 Gastrointestinální trakt
– cimetidin vstupuje do interakce s mnoha účinnými látkami, jelikož je inhibitor mikrosomálních enzymů a snižuje metabolizaci souběžně podaných látek, také redukuje průtok krve játry a snižuje clearance látek jako je propranolol a lidokain – využívají se k léčbě uremické gastritidy, žaludečních a duodenálních vředů, erosivní gastritidy vyvolané stresem, problémů spojených s hypersekrecí

35 Gastrointestinální trakt
Inhibitory protonové pumpy – omeprazol, 30 krát účinnější antacidum než cimetidin, rozpouští se i v alkalickém prostředí tenkého střeva, byl studován u psů a koní, mezi nežádoucí účinky náleží hypertrofie žaludeční sliznice Prostaglandiny – misoprostol – upravuje sekreci HCl a zvyšuje sekrece hlenu a hydrogenuhličitanu a podporuje epitelizaci sliznice, stabilizuje žírné buňky

36 Gastrointestinální trakt
Antacida – chemicky neutralizující, účinek trvá pouze 1 – 2 hodiny Oxid hořečnatý Hydrogenuhličitan sodný – krátkodobý účinek, uvolnění oxidu uhličitého může roztáhnout žaludek Uhličitan vápenatý Další soli hliníku, hořčíku a vápníku (křemičitan hořečnatý a fosforečnan hlinitý) – hořečnaté soli mají laxativní účinek

37 Gastrointestinální trakt
– mezi jejich nežádoucí účinky patří rozvoj metabolické acidózy, hyperkalcémie, kalciurie s metastatickými kalcifikacemi, urolithiáza Ve veterinární medicíně se používají při gastrické hyperaciditě, peptických vředech, gastritidě, esofageálním refluxu u psů a hříbat, při abomasálních ulceracích u skotu (ACIPROGENTIN plv. ad us. vet.) Sukralfat – zabudovává se do a chrání ulcerativní místo před účinkem kyseliny, žluči a pepsinu.

38 Gastrointestinální trakt
Emetika: Emetický reflex je ochranný reflex, který není ovšem u všech zvířat shodně rozvinut. Masožravci, primáti, prasata, někteří ptáci a plazy jsou schopni zvracení. Přežvýkavci, koně, hlodavci, morčata a králíci nejsou schopni využívat tohoto ochranného reflexu. Vyvolávají zvracení u monogastrických zvířat

39 Gastrointestinální trakt
Apomorfin – centrální emetikum, nejcitlivější pes, emeze za 2 – 10 minut po s.c. nebo intrakonjunktivální aplikaci. Pokud k emezi nedojde po první aplikaci, druhá ji nevyvolá. Xylazin – emeze u koček, při dávkách nižších než jsou dávky sedativní (SEDAXYL inj. ad us. vet., XYLAPAN inj. ad us. vet.) Karbachol – emetický účinek využitelný zejména u prasat a masožravců (HORMOTONIN inj. ad us. vet.)

40 Gastrointestinální trakt
Periferní účinek – teplá voda, peroxid vodíku (3% vyvolá rychlou emezi u psů a koček; je třeba vyvarovat se aspirace pěny, která může mít fatální následky), roztok chloridu sodného, ipecacuanha – emetin (zvyšuje lakrymaci, salivaci a bronhiální sekreci, má nežádoucí toxické účinky).

41 Gastrointestinální trakt
Antiemetika: Mírní nauzeu a vomitus, hlavně při kinetózách malých zvířat Ovlivnění vestibulárního aparátu: cyklizinium chlorid, meklozin. Kontrola kinetóz u psů a koček. Látky s antimuskarinovým účinkem: hlavně využívány u psů, skopolamin (ENTEROGEL PIGLETS pst. ad us. vet.), dicykloverin, isopropamid, působí krátkodobě (okolo 6 hodin); u koček se nevyužívají, protože se objevují vedlejší účinky.

42 Gastrointestinální trakt
Látky ovlivňující chemoreceptory: centrální účinek fenotiaziny jsou účinné v nízkých dávkách díky antidopaminergnímu a histaminergnímu účinku. Chlorpromazin (BETACIN plv. ad us. vet.), prochlorperazin, pekazin, triflupromazin, perfenazin, trifluoperazin nežádoucím účinkem je sedace a hypotenze díky periferní  blokádě Haloperidol a droperidol – deriváty butyrofenonu, používány hlavně jako trankvilizery, mají antiemetický účinek díky antidopaminergní aktivitě

43 Gastrointestinální trakt
Metoklopramid – účinný antagonista dopaminu (je účinným antidotem při zvracení vyvolaném apomorfinem), 20 krát účinnější než fenothiaziny Trimethobenzamid – slabé antihistaminikum a silné antidopaminergní antiemetikum, má supresivní účinek na chemoreceptory, ale neovlivňuje emetické centrum.

44 Gastrointestinální trakt
Antagonisté serotoninu – používají se jako antiemetika při chemoterapii – ondansetron – využitelný u psů, koček a fretek – cyproheptadin – může být použit u malých zvířat periferní účinek mají antacida, protektiva

45 Gastrointestinální trakt
parasympatolytika – účinkují hlavně periferně (glykopyrronium, propanthelinium, methylskopolamin – nelze použít u koček, isopropamid), inhibice aferentních impulsů, spazmolytický účinek, inhibice sekrece

46 Gastrointestinální trakt
Laxancia: Projímadla, podporují vyprazdňování střev při zácpách a s antidoty při otravách Salinická projímadla – působí silně osmoticky, nevstřebávají se a nedráždí sliznici. Dochází k zředění obsahu střeva a zvětšení jejich objemu, což podpoří peristaltiku. Síran sodný a síran hořečnatý, další hořečnaté soli, manitol a sorbitol Olejovitá projímadla – parafinový olej

47 Gastrointestinální trakt
Látky působící hlavně na a v tlustém střevě – methylcelulóza, karboxymethylcelulóza – účinná hlavně v tlustém střevě, zvětšuje svůj objem; Vagomimetická projímadla – karbachol (ovlivňuje motoriku GIT, HORMOTONIN inj. ad us. vet.), pilokarpin a arekolin (u koní při zácpových kolikách), neostigmin, fysostigmin před jejich použitím je třeba zajistit změkčení obsahu, nepoužívat u neprůchodností způsobených patologickým procesem na trávicí trubici (inkancerace, invaginace)

48 Gastrointestinální trakt
Iritační projímadla - ricinový olej (zvyšuje peristaltiku, změkčuje obsah žaludku a střev, emulguje se lipázou, není vhodný pro březí samice), lněný olej (působí i protektivně) působí převážně na tenké střevo; deriváty antrachinonu, dantron (účinný u malých zvířat za 6 – 14 hodin a u velkých za 12 – 36 hodin – dlouhá latentní perioda znemožňuje opakované podání u velkých zvířat), emodin (z aloe, vhodný zejména pro koně, kontraindikován březím zvířatům) (DETOXAN NEO emul. ad us. vet.)

49 Gastrointestinální trakt
Antidiaroika, obstipancia: Proti průjmům hlavně u mláďat, kterou jsou dlouhodobé a vysilující. Při léčbě je třeba odstranit příčiny (dietetické chyby, léčba infekcí), také zajistit rehydrataci organismu Adsorbencia, protektiva – látky schopné vyvazovat škodlivé látky na svůj povrch, adsorbční uhlí – podává se formou nálevu; aktivovaný attapulgit; kaolin; hydroxid a fosforečnan hlinitý; soli bismutu; uhličitan vápenatý; pektin (FIX-A-TOX plv. ad us. vet.)

50 Gastrointestinální trakt
Mucilaginóza – protektivní účinek, lněné semínko (výluh 1:20) Adstringencia – tanin, dubová kůra Deriváty morfinu – zastavují peristaltiku střev, nepoužívat při infekčních a toxických průjmech, ovlivňují motilitu a sekreci gastirinu

51 Gastrointestinální trakt
Spazmolytika: Snížení napětí hladkých svalů. Využití při křečových a plynových kolikách koní, při spastických zácpách a meteorismu Papaverin – hlavně masožravci a malá zvířata

52 Gastrointestinální trakt
Pyrazolony – spazmolyticky bez potlačení peristaltiky (i u papaverinu), hlavně velká zvířata (koliky, těleso v jícnu) – fenylbutazon, metamizol Silice – heřmánkový květ, máta peprná, fenykl, anýz, kmín (čaje)

53 Gastrointestinální trakt
Prokinetika: Stimulace a normalizace motility GIT Parasympatomimetika – bethanecholiumchlorid – účinkuje pouze na M2 receptorech, nežádoucí účinky odpovídají vlastnostem látky (křeče v dutině břišní, diarhea, salivace, bradykardie) Meklopramid – fyziologicky zvyšuje tonus spodního esofageálního sfinkteru a má gastrokinetický účinek, relaxuje pylorický sfinkter a posiluje motoriku duodena a jejuna

54 Gastrointestinální trakt
Domperidon – prokinatické vlastnosti jako meklopramid, také velmi málo prostupuje hematoencefalickou bariérou (i tak mohou ovlivnit termoregulační centrum, sekreci prolaktinu a aktivitu na chemoreceptorech Cisaprid – má nejširší spektrum účinku s těchto léčiv, zvyšování účinku na všech místech GIT závisí u koní na dávce, účinkuje po vazbě na 5-hydroxytryptaminových receptorech (ne dopaminových jako předchozí).

55 Gastrointestinální trakt
Pankreatické a protelolytické enzymy: Substituční léky Přípravky s pepsinem a HCl Pankreatin Kyselina dehydrocholová Kyselina chenodeoxycholová

56 Gastrointestinální trakt
Hepatoprotektiva: Zlepšují funkci jater Cholin, methionin, lecithin, vitamín B12, selen a vitamín E, glukóza a fruktóza, vitamíny skupiny B. (SUPRAVITAMINOL sol. ad us. vet., B-KOMPLEX INFUSIA plv. ad us. vet., NEOKOMPLEX-B plv. sol. ad us. vet.)

57 Gastrointestinální trakt
Antiinfektiva – léčba infekčních onemocnění. Deflatulencia – látky usnadňující odchod plynů Střevní protizánětlivé látky


Stáhnout ppt "Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu"

Podobné prezentace


Reklamy Google